GoDaddy
Forhandleravtale

LES DENNE AVTALEN NØYAKTIG, ETTERSOM DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne forhandleravtalen (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") («forhandleren») og deg, og trer i kraft på samme dato som elektronisk samtykke. Denne avtalen fastsetter vilkårene for bruken din av GoDaddys forhandlerprogram («forhandlerprogram») for det formål å selge noen av GoDaddys produkter og tjenester («tjenester») til dine egne kunder, og representerer den fullstendige avtalen mellom deg og GoDaddy angående innholdet her. 

Det elektroniske samtykket ditt i denne avtalen betyr at du har lest, forstår, godtar og samtykker i å være underlagt denne avtalen, sammen med de allmenne tjenestevilkårene våre, som er innlemmet her ved denne referanse, og alle andre avtaler eller retningslinjer som uttrykkelig er innlemmet her.   

Uttrykkene «vi», «oss» og «våre» skal vise til GoDaddy. Uttrykkene «du», «din/ditt/dine/deres» og «forhandler» skal vise til den fysiske eller juridiske personen som godtar denne avtalen. Ingenting i denne avtalen skal anses å gi rettigheter eller fordeler til tredjepart.

Vi kan, etter eget skjønn, når som helst endre eller modifisere denne avtalen, eventuelle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet i dette dokumentet, og eventuelle begrensninger eller restriksjoner ved forhandlerprogrammene eller -tjenestene, og slike endringer eller modifikasjoner trer i kraft umiddelbart etter utlegging på dette nettstedet. Bruken din av forhandlerprogrammene etter slike endringer angir at du samtykker i denne avtalen og forhandlerprogrambegrensningene slik de sist ble revidert. Hvis ikke du samtykker i å være underlagt denne avtalen og forhandlerprogrambegrensningene slik de sist ble revidert, kan du ikke fortsette å bruke forhandlerprogrammene. Vi kan av og til underrette deg om endringer av denne avtalen via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder handlekontoinformasjonen din oppdatert. Vi påtar oss ikke noe ansvar for at du ikke har mottatt e-postvarsel hvis dette skyldes at du har oppgitt feil e-postadresse.

Du anerkjenner at Wild West Domains, LLC, et aksjeselskap registrert i Delaware («Wild West Domains»), skal fungere som offisiell registrar for tjenestene for registrering av domenenavn som tilbys i henhold til denne avtalen. Wild West Domains er en Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-akkreditert («ICANN»-akkreditert) registrar. Du godta og samtykker i at Wild West Domains, som en ICANN-akkreditert registrar, er underlagt en avtale med ICANN. Du godtar og samtykker i at Wild West Domains kan endre denne avtalen for å overholde avtalen med ICANN samt eventuelle andre vilkår som er fastsatt av ICANN og/eller registeret som gjelder for det aktuelle toppnivådomenet eller toppnivådomenet med landskode. Til tross for det foregående godtar du og samtykker du i at en av de andre tilknyttede ICANN-akkrediterte registrarene våre i stedet kan fungere som og være identifisert som offisiell registrar under visse omstendigheter (f.eks. som diktert av ICANN, gjennom forholdet vårt med registeret for et bestemt toppnivådomene osv.).

2. Beskrivelse av tjenestene

Basic- og Pro-forhandlerprogrammene.  Basic- og Pro-forhandlerprogrammene gir deg et nøkkelferdig forhandlernettsted der du kan videreselge tjenestene. Tjenestene som er tilgjengelige for videresalg, inneholder kanskje ikke alle de tjenestene vi tilbyr for salg. Med Basic-forhandlerprogrammet kan du plukke ut ulike tjenester og selge dem videre til dine egne kunder. Med Pro-forhandlerprogrammet kan du velge de samme tjenestene for videresalg som i Basic-forhandlerprogrammet, men du kan også tjene penger på eventuelle domenenavn som er registrert av kundene dine. Du godtar at vi fra tid til annen kan gjøre endringer på forhandlernettstedet ditt.

Super-forhandlerprogram.  Et Super-forhandlerprogram gir deg et nøkkelferdig Pro-forhandlernettsted der du kan videreselge tjenestene som er tilgjengelige for videresalg av en Pro-forhandler. Du kan også videreselge Basic- og Pro-forhandlerprogrammer til dine egne underforhandlere (kunder som kjøper et Basic- eller Pro-forhandlerprogram fra deg).

API-forhandlerprogram.  Et Application Programming Interface («API»)-forhandlerprogram («API-forhandlerprogram») gir deg mulighet til å selge domenenavnregistreringer og e-posttjenester til dine egne kunder via ditt eget nettsted. Vi tilbyr ikke et nøkkelferdig forhandlernettsted.

3. LISENS 

Vi innvilger vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å videreselge tjenestene, i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Alle forhandlerprogrammer er underlagt et årlig lisensieringsgebyr. Tjenestene som du velger å videreselge, er underlagt tilsvarende tjenesteavtaler og retningslinjene som står på den juridiske siden på dette nettstedet og finnes here.

4. DINE FORPLIKTELSER, BEGRENSNINGER OG RESTRIKSJONER

Personvern Underlagt vilkårene og betingelsene til databehandlingstillegget og dets vedlegg (DPA), tillagt under på slutten av avtalen og innlemmet heri, kan du bli gitt tilgang til kundedata til begrensede formål og bruk.  Enhver tilgang til og bruk av kundedata er kun tillatt med streng etterfølging av vilkårene og betingelsene til DPA, og unnlatelse i å overholde den eller brudd på vilkårene vil føre til umiddelbar oppsigelse av denne avtalen og din deltakelse i forhandlerprogrammet.    

Priser og gebyrer.  Du godtar at alle priser og gebyrer kan endres fra tid til annen, og etter vårt eget skjønn, i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

Tilbakebetalingsgaranti. Hvis du innen tretti (30) dager etter at du kjøpte et forhandlerprogram, ønsker å kansellere forhandlerkontoen, uansett årsak, har du rett til full tilbakebetaling av kun det årlige lisensieringsgebyret. Du og kundene dine har ikke rett til noen tilbakebetalinger for tjenester som er kjøpt, og du/dere får ingen eventuelle provisjonsutbetalinger.

Kundevarsler.  Hvis det finnes revisjoner, endringer, opphør eller andre viktige endringer i tjenestene som krever at kundene varsles, hjelper du oss med å varsle kundene dine.

Konfidensialitet.  Du samtykker i at du skal utøve en rimelig grad av forsiktighet og diskresjon for å hindre og begrense bruk, offentliggjøring eller gjengivelse av den konfidensielle informasjonen vår. «Konfidensiell informasjon» omfatter, men er ikke begrenset til, alle kunder, bestillinger, domenenavn, tjenestestespesifikke eller markedsføringsrelaterte opplysninger og andre ikke-offentlige opplysninger som finnes i forhandlerkontrollsenteret. Konfidensiell informasjon omfatter ikke informasjon, uansett hvordan den er betegnet, som er eller senere blir offentlig tilgjengelig uten brudd på noen forpliktelse i henhold til denne avtalen, ble gjort kjent for deg før videreformidling i henhold til denne avtalen, ble gjort kjent for deg fra en annen kilde enn oss og annet enn ved brudd på en annen konfidensialitetsforpliktelse, eller er uavhengig utviklet av deg. Denne forpliktelsen skal vare i tre (3) år etter oppsigelsen av forhandlerprogrammet ditt.

Etiske standarder. Bestikkelse eller tilbud om gaver mot kjøp fra kunder er forbudt og resulterer i oppsigelse av forhandlerprogrammet ditt.

Feilaktige fremstillinger. Du samtykker i at du ikke skal foreta feilaktige eller misvisende påstander angående prisen, kvaliteten, verdien, inkluderingen eller tilgjengeligheten for noen av tjenestene.  Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller kansellere kontoen din ved manglende overholdelse av disse vilkårene.

Registraridentifisering. På forespørsel må du informere den som forespør, om at Wild West Domains er registraren som er notert for alle domenenavn registrert gjennom forhandlersiden din. Du skal ikke gjøre noe for å gi inntrykk til noen av at du er registrert registrar eller ICANN-godkjent registrar. Du godtar og samtykker i at du ikke kan bruke den ICANN-akkrediterte logoen på noe av markedsføringsmaterialet ditt eller på forhandlersiden din.

Ingen overføringer. Forhandlerkontoen din kan ikke overføres og kan ikke selges separat eller i forbindelse med salget av et eksisterende nettsted eller en eksisterende virksomhet.

Oppsigelse. Alle opptjente provisjoner kan settes på vent og ikke bli utbetalt hvis, etter eget skjønn, vi mottar for mange tilbakeføringer og/eller tilbakebetalinger.  Hvis vi oppdager at du har brutt noen av vilkårene i denne avtalen, kan vi si opp denne avtalen, og du mister alle opptjente provisjoner.  Hvis du åpner flere forhandlerkontoer hos oss, blir disse kansellert, og ingen provisjoner blir betalt til deg.

Proxyregistreringer.  Du skal ikke vitende motta registreringer fra noen leverandør av proxy- og personvernregistreringstjenester som ikke er akkreditert av ICANN, og du skal overholde alle ICANN-spesifikasjoner og -retningslinjer i proxyakkrediteringsprogrammet.

Regler og forskrifter for ICANN og registeret.  Du godtar og samtykker i at vi sender alle ICANN-påkrevde fornyelsesmeldinger.  Du angir på nettstedet ditt at den registrerte registraren skal sende ut fornyelsesmeldinger.  Du må vise alle priser for registrering og fornyelse på nettstedet ditt (samt oppgi en kobling til siden når vi ber om det).  Du må oppgi alle påkrevde registreringsdata i ICANN-kompatibelt format.  Du godtar og samtykker i at vi avbryter DNS-postutløp for å vise de ICANN-påkrevde fornyelsesinstruksjonene.  Vi er ansvarlige for registrarvalideringen av alle domenenavn.  Hvis vi ikke kan validere, er domenenavnet gjenstand for suspensjon eller oppsigelse etter vårt eget skjønn.

Du godtar og samtykker i at du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende retningslinjer og prosedyrer for ICANN og registeret.

Revisjonsrettigheter. Du godtar og samtykker i at vi kan revidere nettstedet ditt og be om dokumentasjon som viser at du overholder vilkårene for denne avtalen.  Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller kansellere kontoen din ved manglende overholdelse av vilkårene i denne avtalen.

5. Immateriell eiendom

Du skal bruke alle dataprogrammer og all dokumentasjon og informasjon som består av eller inneholder eierinformasjon knyttet til API-en, utelukkende med det formål å handle i henhold til denne avtalen. Du må ikke dekompilere, demontere eller på annen måte modifisere API-en eller forårsake at andre gjør det.

Du skal ikke bruke noen opphavsrett, varemerker, servicemerker eller annen immateriell eiendom som eies av GoDaddy eller GoDaddys moderselskap eller tilknyttede selskaper, med mindre dette er spesifikt autorisert av oss, du skal ikke registrere en merkevare som er betydelig eller forvirrende lik en som eies av GoDaddy eller GoDaddys moderselskap eller tilknyttede selskaper, og du skal ikke registrere eller vedlikeholde Internett-domenenavn som inneholder varemerker som eies av GoDaddy eller GoDaddys moderselskap eller tilknyttede selskaper (eller domenenavn som er forvirrende lik disse). Du skal ikke bruke noe av den immaterielle eiendommen til GoDaddy eller GoDaddys moderselskap eller tilknyttede selskaper i annonseringen din, med unntak av det som vi har spesifikt autorisert. Videre samtykker du i ikke å bruke varemerkene til GoDaddy eller GoDaddys moderselskap eller tilknyttede selskaper, blant annet URL-ene til nettstedene våre, som nøkkelord i nettbaserte reklamekampanjer.

Ingen lisens eller rett under noen opphavsrett, patent, merkevare, tjenestemerke eller annen eiendomsrett eller lisens, med unnntak av den begrensede varemerkelisensen gitt nedenfor til Basic- og Pro-forhandlere, innvilges deg eller overdras til deg gjennom denne avtalen.

6. Bestemmelser spesifikke for Basic-/Pro-forhandlerprogrammene

Definisjoner.

  «Priskatalog» er en liste over tjenester som er tilgjengelige for videresalg i forhandlerprogrammet, kostnadene dine og minimumsprisen for hver tjeneste. Priskatalogen ligger i forhandlerkontrollsenteret.

•  «Forhandlerkontrollsenter» er det sikre stedet i kontoen din på siden vår der du får tilgang til tjenestepriskatalogen, velger tjenestene du vil selge videre, registrerer deg for markedsføringstjenester og ellers styrer og administrerer forhandlerprogrammet ditt.

Tjenestepriser. Vi leverer tjenestene våre til deg i henhold til priskatalogen. Du kan bestemme dine egne priser for tjenestene du videreselger, underlagt minimumsprisen for detaljhandel som vi har fastsatt.

Flervalutapriser. Du har mulighet til å velge flervalutapriser for forhandlersiden din. Med flervalutapriser kan du legge til rette for kunder som ønsker å gjennomføre betalingsprosessen i en annen valuta enn amerikanske dollar. Hvis du velger flervalutapriser, godtar du og samtykker du i at (1) selv om vi tilbyr tjenestepriser i ulike valutaer, så støttes transaksjonsbehandlingen kun i amerikanske dollar og et bestemt antall valutaalternativer som vises på denne siden, og (2) prisene som er oppgitt i priskatalogen (inkludert, men ikke begrenset til, grunnprisen, minimumsprisen og anbefalt utsalgspris) som står i forhandlerens kontrollsenter, ikke støttes i sanntid. Avhengig av valutakursene og andre variabler kan det derfor hende at salg til kunder i en annen valuta enn amerikanske dollar kan redusere provisjonsutbetalingene og/eller resultere i negative provisjonsutbetalinger.

Uredelige transaksjoner.  Du samtykker i å holde oss skadesløse for og mot transaksjoner som behandles av oss på dine vegne, og som innebærer svindel. Disse uredelige transaksjonene kan skyldes, men er ikke begrenset til, feilfremstillinger i registreringen av domenenavnet eller overføringsprosessen, eller av bruken av kredittkort som er stjålet eller misbrukt.

Belastning av kundene. Du gir oss tillatelse til å belaste hver av kundene dine med dollarbeløpene som er utpekt av deg for tjenestene de kjøper via forhandlernettstedet ditt. Vi kan belaste kunden din et lite gebyr dersom kunden kansellerer en registrering av domenenavn innen henstandsperioden på fem (5) dager og vi betaler tilbake prisen for domenenavnet. Vi belaster ikke kunden dersom vi kansellerer en registrering av et domenenavn i denne perioden på grunn av svindel.

Transaksjonsgebyr.  Du betaler oss USD 0,25 per kundeordre i tillegg til 2,5 % av den totale ordrekostnaden (samlet omtalt som «transaksjonsgebyrene»). Du godtar at transaksjonsgebyrene kan endres fra tid til annen, og at de ikke kan refunderes hvis en kundeordre for tjenestene betales tilbake.

Hosting.  Vi er verter for Basic- eller Pro-forhandlersiden din, og den er underlagt vilkårene i hostingavtalen. Alle Basic- og Pro-forhandlersider er bygd på domenenavnet securepaynet.net.

Kundestøtte.  Som standard leverer vi døgnåpen kundestøtte til deg og til kundene dine for tjenestene du videreselger. Du kan imidlertid velge bort kundestøttetjenestene våre for kundene under Kontoinnstillinger i forhandlerkontrollsenteret hvis du ønsker det.

Provisjonsutbetaling. «Provisjonsutbetaling(er)» betales hver måned og utgjør provisjoner som er opptjent i den foregående måneden. For hver tjeneste som selges via forhandlersiden, blir provisjonen din beregnet som differansen mellom salgsprisen og kostnaden, minus transaksjonsgebyret og/eller eventuelle gjeldende tilbakeføringer.

Utbetalingsdatoen er datoen provisjonsbetalingen ble sendt til deg. Provisjonsutbetalinger kan betales via PayPal®, Good As Gold-programmet vårt, sjekk eller direkteinnskudd (kun tilgjengelig for forhandlere basert i USA). Hvis en utbetalingsdato faller på en lørdag, blir utbetalingsdatoen foregående virkedag, og hvis utbetalingsdatoen faller på en søndag eller fridag, blir utbetalingsdatoen påfølgende virkedag. Dette er uavhengig av hvilken betalingsmåte som brukes.

•  PayPal:  Hvis du velger å bruke PayPal, får du betalt månedlig på den tjuefemte (25.) dagen i måneden. Se oppsettskravene for PayPal i landet ditt (du finner dem her) for å sikre at PayPal-kontoen din kan motta betaling fra tredjeparter. Vi betaler alle gebyrer belastet av PayPal, slik at de ikke trekkes fra provisjonsutbetalingen din.

•  Good As Gold:  Hvis du velger å bruke Good As Gold, får du betalt månedsvis, den tjuefemte (25.) dagen i måneden. En minimumsterskel på fem amerikanske dollar (USD 5) kreves før betaling utstedes til disse kontoene.

•  Sjekk:  Hvis du velger betaling med papirsjekk eller ikke velger noen annen betalingsmåte, mottar du provisjonsutbetalingene på papirsjekk. Det kreves en terskel på minimum ett hundre dollar (USD 100,00) før det utstedes papirsjekk.

Sjekker til forhandlere som er basert i USA.  Sjekker sendes ut den siste dagen i hver måned til forhandlere som er basert i USA. Du godtar og samtykker i at et sjekkbehandlingsgebyr på tjuefem dollar (USD 25) blir pålagt hver gang en provisjonsutbetalingssjekk skrives ut.

Sjekker til forhandlere som er basert utenfor USA  Sjekker sendes ut kvartalsvis den siste dagen i kvartalet til forhandlere som er basert utenfor USA. Kvartalsvise utbetalingsdatoer er 28. februar, 31. mai, 31. august og 30. november. Det belastes ikke gebyr for sjekkbehandling for forhandlere som ikke er basert i USA.

•  Direkteinnskudd (kun tilgjengelig for forhandlere basert i USA):  I tillegg til ovennevnte metoder for provisjonsutbetaling, kan forhandlere basert i USA også velge å få provisjonen utbetalt direkte til kontoen sin. Hvis du velger å benytte direkteinnskudd, er du kjent med at det er ditt ansvar å oppgi et gyldig amerikansk bankkontonummer og relatert informasjon om direkteinnskudd i feltet for oppsett av mottaker under Min konto på nettstedet vårt. Hvis ikke du oppgir en gyldig konto for direkteinnskudd, fører det til at provisjonsutbetalingene dine holdes tilbake av oss i påvente av riktige opplysninger for direkteinnskudd. Du finner instruksjonene om hvordan du skal sette opp en konto for direkteinnskudd, ved å klikke på koblingen «Mottakerkontoer» som står på siden «Kontoinnstillinger» under «Min konto» i kontoen din på nettstedet vårt.

Du gir oss med dette tillatelse til å initiere og legge ut kredittoppføringer (positive) for provisjonsutbetalinger til direkteinnskuddskontoen du velger. Provisjonsutbetalinger kan debiteres eller holdes tilbake på alle ordrer som er refundert for svindel eller tilbakeført av utstedende bank. Du får betalt hver måned på den tjuefemte (25.) dagen i måneden.

Fullmakten som du eller eieren av direkteinnskuddskontoen har gitt oss, fortsetter å gjelde inntil vi eller depotinstitusjonen har mottatt skriftlig varsel fra deg eller eieren av direkteinnskuddskontoen om at fullmakten er opphevet, eller inntil forhandlerkontoen din avsluttes.

Tilbakeføringer.  Hvis det skjer en tilbakeføring til kredittkortet ditt knyttet til et tjenestekjøp som kunden din har foretatt, trekker vi beløpet på kredittkortbelastningen fra provisjonsutbetalingen din. Hvis vi anser tilbakeføringen som høy, forbeholder vi oss retten til å holde tilbake tjue prosent (20 %) av de månedlige provisjonsutbetalingene dine i nitti (90) dager fra datoen da provisjonsutbetalingen skulle skje.

Markedsføringstjenester.  Vi (og de tilknyttede selskapene våre) kommer ikke til å markedsføre tjenestene med vårt varemerke til kundene dine. Vi (og de tilknyttede selskapene våre) kan imidlertid markedsføre tjenestene med ditt merkenavn til kundene dine. Fra tid til annen kan vi også tilby ulike markedsføringstjenester. Markedsføringstjenestene kan omfatte rabatter, kampanjer, telemarketingtjenester, markedsføringstjenester via e-post og/eller nettbaserte annonsetjenester (individuelt og samlet omtalt som «markedsføringstjenester»). Markedsføringstjenestene er utformet for å hjelpe deg med å markedsføre produkter og tjenester til kundene på en mer effektiv måte. Du kan selv velge om du vil benytte deg av markedsføringstjenestene. Du godtar og samtykker i at (1) markedsføringstjenestene tilbys kun av praktiske hensyn, og vi stiller ingen representasjoner eller garantier vedrørende disse, (2) vi forbeholder oss retten til når som helst å modifisere, endre eller avvikle enhver del av markedsføringstjenestene, (3) hvis du velger (eller velger bort) markedsføringstjenestene, kan det ta opptil ti (10) virkedager før endringene trer i kraft, (4) alle markedsføringstjenestene velges av oss, og du har ikke tillatelse til å tilpasse markedsføringstjenestene, og (5) deltakelsen din i enkelte markedsføringstjenester, særlig rabatter og kampanjer, kan føre til at provisjonsutbetalingene dine reduseres og/eller til negative provisjonsutbetalinger.

Retningslinjer for varemerkelisens.  Vi innvilger deg en ikke-overførbar lisens til å gjengi og vise på nettstedet ditt følgende varemerker og produktnavn («merker») i tilknytning til videresalg av produktene våre i henhold til de begrensede spesifikasjonene som er angitt i følgende del: Express Email Marketing®, Quick Shopping Cart® og Online File Folder®.  Vi innvilger deg også en ikke-overførbar lisens til å gjengi og vise de opphavsrettsbeskyttede juridiske avtalene og dokumentene som er tilknyttet de tilbudte tjenestene, og som tilbys i forhandlerkontrollsenteret, forutsatt at du inkluderer den riktige opphavsrettsstrengen og ikke endrer avtalene og dokumentene. Du er pålagt å inkludere en liten ansvarsfraskrivelse på nettstedet ditt som angir merkene som brukes, og vårt og våre tilknyttede partneres eierforhold til dem, der følgende fremgår: «Tredjepartsmerker er registrerte varemerker som tilhører de respektive eierne. Med enerett.» Du må med jevne mellomrom sjekke forhandlerkontrollsenteret for å se etter eventuelle endringer i merkene, inkludert, men ikke begrenset til, en endring fra et varemerke under behandling (™) til et registrert varemerke (®). Du må straks foreta alle revisjoner av eventuelle berørte merker du benytter.

Tjenestene må tydelig identifiseres ved navnene over, og bruken av disse navnene må bare brukes til å beskrive eller henvise nøyaktig til tjenestene våre. Merkene må gjengis nøyaktig slik de vises i denne delen eller som autorisert i forhandlerkontrollsenteret, og de må inneholde gjeldende ®- eller ™-symbol. Hver visning av et merke må fremstå som betydelig atskilt fra ditt navn eller annen tekst, slik at det ikke er noe som tyder på at de eies av deg eller at du har noen tilknytning til dem, bortsett fra din tilknytning til oss. Vi kan gi deg ytterligere spesifikasjoner i tillegg til disse generelle retningslinjene, og du er forpliktet til å følge dem. Du forbys å vise merkene på en slik måte at det tyder på en tilknytning, sponsoravtale eller vår godkjenning av deg, bortsett fra ditt forhold til oss som forhandler. Hvis vi finner ut, etter vår egen vurdering, at din bruk av merkene eller noe merke som eies av noen av våre tilknyttede parter, utgjør brudd på varemerkerettighetene eller utvanning, kan vi holde tilbake provisjonsutbetaling til problemet er utbedret og/eller vi kan si opp kontoen din med umiddelbar virkning. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt av oss til deg, er forbeholdt oss. Vi kan revidere bruken din av merkene våre for å avgjøre samsvar med denne delen, og vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å begrense bruken din av merkene våre. Du må innhente skriftlig tillatelse fra oss før du bruker merkene til noe annet formål enn det som uttrykkelig fremgår av denne delen eller i forhandlerkontrollsenteret.

Sosiale medier.  Du kan få muligheten til å legge ut koblinger til sidene dine på sosiale medier fra forhandlersiden din. Du godtar og samtykker i at du eier, eller har rett til å legge ut koblinger til, sidene på sosiale medier som du har lagt ut koblinger til fra forhandlersiden din. Hvis du bruker en Google-knapp, aksepterer og godtar du videre at du er underlagt retningslinjene for Google-knapper.

Custom Domains.  Your Reseller Program may include a custom domain name feature, allowing you to link your Reseller site to a domain name registered by you. The custom domain name feature may be included as part of your Program or offered as an add-on, and may not be available to all Resellers.  

Domeneavkastning.  Pro-forhandlerprogrammet vårt inneholder domeneavkastning. Domeneavkastning er en tjeneste som gir domenenavnregistratorer mulighet til å generere inntekter fra trafikken som genereres til domenenavnene deres. Du får betalt en prosentandel av inntektene som genereres fra avkastningen på domenenavn som er registrert via forhandlersiden, og som er over grensen som er angitt i forhandlerkontrollsenteret. Denne kan endres. Avkastningsutbetalingen skjer samtidig med provisjonsutbetalingene. Du godtar og samtykker i at vi uttrykkelig forbeholder oss retten til når som helst å endre, modifisere eller kansellere tilbudet med domeneavkastning. Videre erkjenner og godtar du at bruken din av tilbudet om domeneavkastning er underlagt og skal være i samsvar med vilkårene i Cash Parking-avtalen, som er innlemmet her ved denne referansen. Vi forbeholder oss retten til å gå gjennom domenenavnene før registrering og kan etter eget skjønn og av hvilken som helst grunn utelukke et hvilket som helst domenenavn, inkludert, men ikke begrenset til: a) brudd på denne avtalen eller de allmenne tjenestevilkårene, eller b) overtredelse eller eventuell overtredelse av en tredjeparts immaterielle rettigheter.

Juridiske avtaler, retningslinjer og ICANN-krav.  Forhandlersiden din må vise en enhetlig tjenestevilkåravtale, kundeavtaler på servicenivå, retningslinjer for personvern, ICANN-registrantens rettigheter og ansvarsområder og andre juridiske avtaler og retningslinjer, der noen av disse krever at kunden samtykker før en kjøpstransaksjon gjennomføres. Du godtar at du ikke kan endre eller fjerne, eller forsøke å endre eller fjerne, noen av de juridiske avtalene og retningslinjene på forhandlersiden din. Du må forsikre deg om at identiteten og kontaktinformasjonen som kunden har oppgitt i forbindelse med en hvilken som helst personvern- eller proxyregistreringstjeneste som tilbys eller som gjøres tilgjengelig av deg i forbindelse med hver registrering, blir innskutt eller deponert hos oss, eller alternativt vise et tydelig varsel til slike kunder på det tidspunktet det velges å benytte en slik personvern- eller proxytjeneste, at dataene deres ikke blir deponert. Hvis depottjenester benyttes, skal deponeringsavtalen som et minimum angi at dataene blir frigitt til oss hvis du skulle komme til å misligholde denne avtalen.

Varighet og oppsigelse. Med mindre du sier fra om noe annet, fortsetter vi automatisk å gi tilgang til forhandlerprogrammet på ubestemt tid, og vi belaster de til enhver tid gjeldende prisene for det årlige lisensieringsgebyret med betalingsmåten du har registrert hos oss. Du samtykker i at du er ansvarlig for å informere oss dersom du ønsker å si opp bruken av forhandlerprogrammet. Vi må informeres om at du har til hensikt å si opp avtalen, senest tre dager før faktureringsdatoen. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel, til når som helst og uansett grunn å suspendere tilgangen din til eller bruken din av forhandlerprogrammet. Ved oppsigelse blir tjenestene til kundene dine som standard overført til oss eller en tilknyttet enhet. Ingen tilbakebetalinger blir utstedt til deg eller kundene for kjøpte tjenester.

Fremstillinger og garantier. Du fremstiller og garanterer at all informasjon gitt av deg for oppsetting av forhandlersiden er riktig, nøyaktig og fullstendig. Du fremstiller og garanterer også at navnet på nettstedet ditt, URL-en din eller andre varemerker brukes i god tro, og at du ikke har kjennskap til at det krenker eller er i strid med en tredjeparts juridiske rettigheter eller en tredjeparts registrering, varemerke eller merkenavn. Du godtar og samtykker i at vi ikke gir noen fremstillinger eller garantier av noe slag i forbindelse med denne avtalen, og at vi spesifikt ikke gir noen garanti overfor deg mot muligheten for å protestere eller komme med innvendinger mot registreringen eller bruken av domenenavn som du bruker i forbindelse med forhandlerprogrammet.

7. Spesielle vilkår for forhandlere i India

For forhandlere bosatt i India gjelder følgende vilkår for kjøp av Basic-forhandlerprogrammet som foretas etter datoen for «Sist revidert», som står øverst i denne avtalen.

Basic-forhandlerprogrammet leveres med både innledende priser («innledende priser») og standardpriser («standardpriser»). Mottak av innledende priser er avhengig av at det oppnås et sammenligningsgrunnlag for inntekt («sammenligningsgrunnlag for inntekt»). Gjeldende innledende priser, standardpriser og sammenligningsgrunnlag for inntekt vises på forhandlerens målside, eller i ansvarsfraskrivelsene som er knyttet til forhandlerens målside, på dette nettstedet.

Du blir belastet innledende priser når du kjøper Basic-forhandlerprogrammet. Hvis du har oppnådd sammenligningsgrunnlaget for inntekt ved gjennomgang seks (6) måneder etter kjøpet, fortsetter du med innledende pris i de resterende seks (6) måneden av Basic-forhandlerprogrammet. Hvis du ikke har oppnådd sammenligningsgrunnlaget for inntekt ved gjennomgang seks (6) måneder etter kjøpet, går du over til standardpris i de resterende seks (6) månedene av Basic-forhandlerprogrammet, og du blir belastet differansen mellom innledende pris og standardpris via betalingsmåten som er registrert hos oss. Eventuelle belastninger via den registrerte betalingsmåten er ikke-refunderbare, selv om du skulle oppnå sammenligningsgrunnlaget for inntekt på et senere tidspunkt.

Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til når som helst å endre innledende pris, standardpris og sammenligningsgrunnlaget for inntekt. Slike endringer skal legges ut på denne siden og tre i kraft med umiddelbar virkning, uten behov for nærmere varsling til deg. Endringer av innledende pris, standardpris og sammenligningsgrunnlaget for inntekt skal være iverksatt når Basic-forhandlerprogrammet skal fornyes.

Med unntak av det som er oppgitt på forhandlerens målside, eller i ansvarsfraskrivelsene som er knyttet til forhandlerens målside, på dette nettstedet, skal alle Basic-forhandlerprogrammer tilbys i tolv (12) måneder kun til forhandlere som bor i India. Vi forbeholder oss retten til å avvikle tilgjengeligheten av Basic-forhandlerprogrammet etter tolv (12) måneder eller fortsette tilgjengeligheten til standardpris. 

8. Bestemmelser spesifikke for Super-forhandlerprogrammet

Innlemmede vilkår for Pro-forhandlere. Alle vilkårene som er angitt ovenfor i bestemmelsene som er spesifikke for Basic-/Pro-forhandlerprogrammene, gjelder også for Super-forhandlerprogrammet og er derfor tatt med i denne delen gjennom denne referansen.

Underforhandlere og oppsigelse.  Du er ansvarlig for handlingene og utelatelsene til underforhandlerne dine. Hvis du tilbyr opplæring og/eller teknisk støtte til underforhandlerne dine, må den være rimelig. Dersom en underforhandlerkonto sies opp av underforhandleren, deg eller oss, er du ansvarlig for å sikre overføringen av den underforhandlerens kunder til en annen forhandler- eller underforhandlerkonto.

Provisjonsutbetalinger.  I tillegg til provisjonsutbetalingen som er oppgitt i delen for Basic- og Pro-forhandlere, blir det opptjent en provisjonsutbetaling for hvert forhandlerprogram som selges, i tillegg til tjenestene som selges av underforhandlerne dine. Vi forbeholder oss retten til å endre kostnadene knyttet til begge inntektskildene etter vårt eget og absolutte skjønn.

Domeneavkastning. I tillegg til eventuelle inntekter fra domeneavkastning du genererer via ditt eget Pro-forhandlerprogram, får du betalt en prosentandel av inntektene som genereres fra avkastningen på domenenavn som er kjøpt gjennom underforhandlernes nettsteder, og som er over grensen angitt i forhandlerkontrollsenteret. Denne kan endres. Avkastningsutbetalingen skjer samtidig med provisjonsutbetalingene. Du godtar og samtykker i at vi uttrykkelig forbeholder oss retten til når som helst å endre, modifisere eller kansellere tilbudet med domeneavkastning. Videre erkjenner og godtar du at bruken din av tilbudet om domeneavkastning er underlagt og skal være i samsvar med vilkårene i Cash Parking-avtalen, som er innlemmet her ved denne referansen.  Vi forbeholder oss retten til å gå gjennom domenenavnene før registrering og kan etter eget skjønn og av hvilken som helst grunn utelukke et hvilket som helst domenenavn, inkludert, men ikke begrenset til: a) brudd på denne avtalen eller de allmenne tjenestevilkårene, eller b) overtredelse eller eventuell overtredelse av en tredjeparts immaterielle rettigheter.  

9. Bestemmelser spesifikke for API-forhandlerprogrammet

Merkevarebygging.  Vi gir deg tillatelse til å bli med-merkevarebygger for tjenestene du videreselger, ved å bruke Wild West Domains navn og logo sammen med ditt eget navn og din egen logo. Du kan imidlertid kun gjøre det i henhold til vilkårene i delen Immateriell eiendom.

Forhåndsbetalt konto. En forhåndsbetalt konto («Forhåndsbetalt konto») kreves for å drive API-forhandlerprogrammet, og du må konfigurere den på forhånd ved å overføre et pengebeløp til oss som er tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved tjenesten som skal kjøpes. Du finner instruksjoner om hvordan du konfigurerer den forhåndsbetalte kontoen ved å klikke på koblingen «Overføre penger til kontoen din» fra hjemmesiden din på ekstranettet for forhandlere.

Du gis oss herved tillatelse til å initiere og legge ut debetoppføringer (negative oppføringer) til den forhåndsbetalte kontoen når forespørsler om tjenester mottas fra deg. Hvis ikke en gyldig forhåndsbetalt konto konfigureres og vedlikeholdes, kan du ikke kjøpe noen tjenester fra oss. Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan trekke nok midler fra PayPal-kontoen din for å behandle forespørslene etter tjenester, og du ikke svarer på henvendelsene våre, blir ingen forespurte transaksjoner behandlet. Du samtykker i at vi ikke er ansvarlige for transaksjoner som ikke kunne behandles fordi du ikke hadde dekning for disse transaksjonene på den forhåndsbetalte kontoen din. Hvis du ikke oppbevarer tilstrekkelig med midler på den forhåndsbetalte kontoen din, kan det uansett påløpe tilleggskostnader. Vi kan også belaste et lite gebyr hvis du eller kunden din kansellerer en registrering av domenenavn innen henstandsperioden på fem (5) dager, og vi tilbakebetaler prisen på domenenavnet. Vi kommer ikke til å belaste et gebyr hvis vi kansellerer domenenavnet i denne perioden på grunn av svindel.

Det er ditt ansvar å kansellere den forhåndsbetalte kontoen hvis du bestemmer deg for å avslutte API-forhandlerkontoen. Selv etter oppsigelse av forhandlerkontoen kommer den forhåndsbetalte kontoen til å være åpen inntil vi mottar skriftlig varsel fra deg der du ber oss avvikle den forhåndsbetalte kontoen.

Juridiske avtaler, retningslinjer og ICANN-krav. Du samtykker i å være underlagt retningslinjene for personvern i dine forretninger med kunder og andre, og i å legge ut retningslinjer for personvern med krav som ligner på våre, på forhandlernettstedet ditt. Du skal også vise ICANN-registrantens rettigheter og ansvar, ICANN-retningslinjer for løsning av tvister om registrantoverføring, så vel som andre juridiske avtaler og retningslinjer som vi kan levere fra tid til annen. Du godtar og samtykker også i at du skal legge ut avtalen for domenenavnregistrering og kundeservice på siden din og kreve at kundene dine (på tidspunktet for registrering av domenenavn) godtar og samtykker i avtalen for domenenavnregistrering og kundeservice som vi gir deg.

Du godtar og samtykker i at registreringen og bruken av domenenavn styres delvis av regler og kontrakter utstedt av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN»). Disse reglene inneholder krav til at registrarer oppbevarer enkelte registrerings- og transaksjonsopplysninger i en periode på tre år, og at den informasjonen kan bli gitt til ICANN på forespørsel i sammenheng med en hvilken som helst revisjon initiert av ICANN. For å oppfylle disse ICANN-kravene samtykker du i at du skal opprettholde (a) all skriftlig kommunikasjon i elektronisk format, papirformat eller mikrofilmformat, bestående av registreringssøknader, bekreftelser, endringer, overføringer eller oppsigelser og tilknyttet korrespondanse med brukere, inkludert registreringskontrakter, og (b) en oversikt i elektronisk format over kontoene til alle brukerne, inkludert datoer og beløp på alle betalinger og tilbakebetalinger i sammenheng med registrering av domenenavn. På forespørsel fra oss skal du gi oss all informasjon som er identifisert i denne delen, innen to (2) virkedager og ellers samarbeide med oss om enhver sak knyttet til samsvar, lovpålagte krav eller juridiske spørsmål som følge av registreringen av domenenavn.

Du må forsikre deg om at identiteten og kontaktinformasjonen som kunden har oppgitt i forbindelse med en hvilken som helst personvern- eller proxyregistreringstjeneste som tilbys eller som gjøres tilgjengelig av deg i forbindelse med hver registrering, blir innskutt eller deponert hos oss, eller alternativt vise et tydelig varsel til slike kunder på det tidspunktet det velges å benytte en slik personvern- eller proxytjeneste, at dataene deres ikke blir deponert. Hvis depottjenester benyttes, skal deponeringsavtalen som et minimum angi at dataene blir frigitt til oss hvis du skulle komme til å misligholde denne avtalen.

Varighet og oppsigelse. Med mindre du sier fra om noe annet, fortsetter vi automatisk å gi tilgang til API-forhandlerprogrammet på ubestemt tid, og vi belaster de til enhver tid gjeldende prisene for det årlige lisensieringsgebyret med betalingsmåten du har registrert hos oss. Du samtykker i at du er ansvarlig for å informere oss dersom du ønsker å si opp bruken av forhandlerprogrammet. Vi må informeres om at du har til hensikt å si opp avtalen, senest tre dager før faktureringsdatoen. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel, til når som helst og uansett grunn å suspendere tilgangen din til eller bruken din av forhandlerprogrammet. Ved oppsigelse skal du overføre alle kundene dine og tjenestene deres til oss, og i den forbindelse godtar du og samtykker du i at du i god tid gir oss all kundeinformasjon, blant annet data om registrert navninnehaver og tidligere kommunikasjon med kundene dine, som vi måtte be om for at overgangen skal skje slik at kundetjenestene dine ikke utløper. Ingen tilbakebetalinger blir utstedt til deg eller kundene for kjøpte tjenester.

Meldinger. Du samtykker i at alle meldinger (med unntak av meldinger som gjelder brudd på denne avtalen) fra oss til deg kan legges ut på siden vår og anses for å være levert innen femten (15) dager etter at de er lagt ut. Meldinger om avtalebrudd sendes enten til e-postadressen som forhandleren har registrert hos oss, eller via A-post til postadressen som forhandleren har gitt oss. Meldinger fra forhandleren til oss skal sendes enten via e-post til kundestøtteadressen som er oppgitt på siden vår, eller via A-post til:  GoDaddy.com, LLC, ATTN: Reseller Department, 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260. Leveringen skal under alle forhold anses for å være levert fem (5) dager etter datoen den ble sendt.

10. Tredjepartsprodukter og -tjenester.

Du kan ha rett til å selge tredjepartsprodukter og -tjenester.  Hvis du velger å selge SiteLock-produktet, godtar du og samtykker du i å være underlagt vilkårene her, som herved er innlemmet som referanse.

11. titler og overskrifter, uavhengige pakter, utskillelse

Titlene og overskriftene i denne avtalen er bare med for bekvemmelighet og for å gjøre referanser lettere og skal ikke utnyttes på noen måte for å konstruere eller fortolke avtalen av partene som ellers er spesifisert heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal for alle formål anses som separate og uavhengige overenskomster og avtaler. Hvis en rett med kompetent jurisdiksjon vurderer noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig, eller på andre måter ikke rettskraftig, skal de gjenværende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres av dette og skal likevel anses som valide og rettskraftige så langt loven tillater det.

12. DEFINISJONER; KONFLIKTER

Ord med store bokstaver som brukes, men som ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen om allmenne tjenestebetingelser. Hvis det skulle finnes en konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen om allmenne tjenestebetingelser, skal bestemmelsene i denne avtalen gjelde. 

*******************

FORHANDLERAVTALE

DATABEHANDLINGSTILLEGG

Dette vedlegget om forhandler databehandling (“DPA”) utgjør en del av avtalen som er inngått mellom GoDaddy.com, LLC (inkludert tilknyttede partnere hvis dette tenkes under avtalen) (“GoDaddy”) og deg(“Forhandler”) med hensikten å selge GoDaddy’s produkt og tjenester (“Services”) gjennom GoDaddy’s Forhandlerprogram, og skal styre med hensyn til behandlingen av personlig informasjon av forhandler på vegne av GoDaddy. Forhandler inngår denne DPA på vegne av seg selv og i den utstrekningen det kreves under gjeldende lover og regler om databeskyttelse, på vegne av dets autoriserte tilknytningspartnere. Alle betegnelser som ikke defineres her skal ha samme betydning som angitt i avtalen.nbsp; Uttrykkene «vi», «oss» og «våre» skal vise til GoDaddy. Uttrykkene «du», «din/ditt/dine/deres» og «forhandler» skal vise til den fysiske eller juridiske personen som godtar denne avtalen. Ingenting i denne avtalen skal anses å gi rettigheter eller fordeler til tredjepart. Denne DPA skal tre i kraft og være bindende samme dato som din elektroniske godkjenning.

Denne DPA består av to (2) forskjellige deler, som er gjeldende som forklart under:

1.     Personvern og sikkerhet SLA.

Anvendelse av personvern og sikkerhet-SLA.  Gjelder alle forhandlere som har tilgang til og behandler PII (som “definert heri”) innen arten av og omfanget til deres deltakelse i forhandlerprogrammet

2.     Standard kontraktklausuler (og tilhørende vedlegg 1 & 2).

Applikasjon av standard kontraktklausul. De standard kontraktsmessige klausulene gjelder for kundedata som overføres utenfor EØS, enten direkte eller via videreoverføring, til et land som ikke er anerkjent av EU-kommisjonen, og som gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger (som beskrevet i GDPR). De standard kontraktsmessige klausulene gjelder ikke kundedata som ikke overføres, enten direkte eller via videreoverføring, utenfor EØS.&Nbsp; Til tross for det foregående gjelder ikke de standard kontraktsmessige klausulene hvor dataene overføres i samsvar med en anerkjent samsvarsstandard for lovlig overføring av personopplysninger (som definert i GDPR) utenfor EØS, som EU-USA og Sveits-USA. 

  *******************************************

Personvern og datasikkerhet SLA

1.     Emne og omfang

Denne personvern- og sikkerhet-SLA (“Sikkerhet-SLA”) blir tillagt og innlemmet i avtalen med hensikt om å sikre at enhver PII (som definert under) som samles eller brukes av deg blir behandlet på et vis som er sikkert og ellers i samsvar med vilkårene til avtalen, denne sikkerhet-SLA, og gjeldende lover og regler.

2.     Prioritetsrekkefølge.  

Denne sikkerhet-SLA er inkorporert i og former en del av avtalen. For det som ikke omtales i denne sikkerhet-SLA, skal vilkårene i avtalen gjelde. Med hensyn til rettighetene og forpliktelsen til partene i forhold til hverandre, i tilfelle en konflikt mellom avtalens vilkår og denne sikkerhet-SLA, vilkårene til denne sikkerhet-SLA skal styre.  I tilfelle en konflikt oppstår mellom vilkårene i sikkerhet-SLA og standard kontraktklausulen, skal standard kontraktklausulen gjelde.

3.     Privat informasjon.

3.1            PII” eller “Personlig informasjon,” skal bety informasjon i hvilket som helst medium eller form av hvilken som helst type som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person er noen som kan identifiseres direkte eller indirekte, spesielt med hensyn til en identifikasjon som navn, adresse, personnummer eller annet id-nummer, epost-adresse, telefonnummer, finansprofil, kredittkortinformasjon, førerkortnummer’s eller annen informasjon som rimeligvis kan tilknyttes en bestemt person, datamaskin, eller enhet (f.eks informasjon som samles via sporingsteknologi, som en IP-adresse), eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomisk, kulturelle eller sosiale identiteten til den personen.

3.2            Behandling for denne sikkerhet-SLA skal innbefatte samling, registrering, organisering, strukturering, oppbevaring, tilpassing eller endring, henting, konsultering, bruk, oppgivelse, distribusjon eller annen tilgjengeliggjøring kombinering, hemming, utvisking eller ødelegging av PII.

3.3            Du kan bare behandle PII for begrensede og spesifikk(e) formål som beskrives i avtalen og våre skriftlige instruksjoner, og for ingen andre formål, inkludert med hensyn til overføringer av EU-personer’ PII utenfor den europeiske union, med mindre dette kreves av den europeiske union eller lovene i medlemland i den europeiske union (i hvilket tilfelle du må umiddelbart gi oss melding før du gjør dette, med mindre loven forbyr det).

3.4            Du kan kun overføre PII for EU-personer til utenfor EU (eller hvis slik PII allerede er utenfor EU, til en tredjepart som også er utenfor EU), i samsvar med vilkårene til denne sikkerhet-SLA og kravene til artikler 44 til 49 fra GDPR (som definert under).

3.5            Du må umiddelbart gi oss en melding hvis etter din mening våre instruksjoner bryter med noen gjeldende personvernlover og regler, inkludert EU personvernloven (som definert under) på privacy@godaddy.com.

3.6            Du må behandle alle PII som strengt konfidensielle og den skal informere alle ansatte og godkjente representanter som er involvert i behandlingen av PII, av den konfidensielle arten av PII, og sikre at alle slike personer eller parter har signert en korrekt konfidensialitetsavtale for å opprettholde PII.

3.7            I den utstrekningen du mottar, vedlikeholder, behandler eller på annet vis har tilgang til PII i forbindelse med forhandlerprogrammet under avtalen, vedkjenner du og samtykker i at du er ansvarlig for å opprettholde korrekte organisasjonsmessige og sikkerhetstiltak for å beskytte slik PII. Du må beskytte og sikre slik PII i henhold til alle gjeldende lover om personvern og databeskyttelse, inkludert men ikke begrenset til regulering (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016 om beskyttelsen av fysiske personer med hensyn til behandlingen av personlige data og den frie bevegelsen av slik data (“Generell datavern regulering ” eller “GDPR”) og tilknyttet lover eller regler i medlemland i europaunionen (sammen“EU Lov om databeskyttelse”).

3.8            Korrekte organisasjons- og sikkerhetstiltak som henvises til i seksjon 3.7 skal inkludere (men begrenses ikke til):

3.8.1       Tiltakene som står under i deler 5 og 6;

3.8.2       Tiltak som skal sikre at kun autoriserte personer i hensiktene som beskrives i avtalen kan ha tilgang til PII;

3.8.3       Gi psevdonym til og kryptere PII;

3.8.4       Evnen til å sikre fortsatt konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og fleksibilitet for behandlingssystemer og tjenester;

3.8.5       Muligheten til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til PII innen rimelig tid;

3.8.6       En prosess for regelmessig testing, vurdering og evaluering av effektiviteten av tekniske og organisasjonsmessige tiltak for sikring av sikker behandling av PII; og

3.8.7       Tiltak som skal identifisere svakheter med hensyn til behandlingen av PII i dine systemer.

3.9            I den utstrekningen du tegner kontrakt med en underkontraktør, selger eller annen tredjepart for å legge til rette ytelsen under avtalen, må du (i) innhente forutgående skriftlig samtykke fra oss; og (ii) inngå en skriftlig avtale med slik tredjepart for å sikre at denne parten også overholder betingelsene til denne sikkerhet-SLA og avtalen.

3.10         Til tross for autorisering som gis av oss i henhold til seksjon 3.9, vil du ha fullt ansvar for enhver slik underkontraktør, selger eller annen tredjepart&rspuo;s handlinger der denne parten ikke fullfører sine forpliktelser under denne sikkerhet-SLA (eller lignende kontraktordning som er plassert for å pålegge ekvivalente forpliktelser på tredjeparten til de som gjelder for deg under denne sikkerhet-SLA) eller under gjeldende personvernlov(er).

3.11         Du vil, for egen regning, forsvare, holde skadesløs og uten ansvar, kostnader og tap i sammenheng med noen midlertidig eller permanent, utilsiktet eller ulovlig tapt tilgjengelighet, tap, ødeleggelse, uautorisert avsløring av eller tilgang til, tyveri eller kompromittering av PII, og ethvert annet brudd på gjeldende databeskyttelseslover, og annet brudd på denne sikkerhet-SLA this. 

3.12         Hvis du blir oppmerksom på at du har mottatt konfidensiell informasjon, eller PII som ikke var ment for deg eller autorisert for ditt mottak under denne avtalen, må du (i) umiddelbart gi oss melding på privacy@godaddy.com,  og (ii) med mindre skriftlig melding blir gitt om annet, skal du beholde informasjonen inntil du kontaktes av privacy@godaddy.com med instruksjoner om hva du skal gjøre med denne informasjonen.

4.      Vurdering av påvirkning & Sikkerhetskontroller

4.1            Vurderinger av påvirkning på databeskyttelse. Du må hjelpe oss til å gjennomføre vurderinger av påvirkning på databeskyttelse, for å identifisere og minimalisere enhver personvern- eller sikkerhetsrisiko som er forbundet med forhandlerprogrammet, under avtalen.

4.2            Periodemessige kontroller.  Vi forbeholder oss retten til å periodevist kontrollere (eller få en tredjepart til å kontrollere) din overholdelse av denne sikkerhet-SLA. 

4.3            Kontroll etter en hendelse.  I tilfelle av forhandlers sikkerhetsbrudd, kan vi gjøre en sikkerhetskontroll for å sikre at ingen PII ble påvirket.  Du vil få 90 dager til å svare på ethvert problem som oppdages gjennom kontrollen  Etter at problemer som ble identifisert har blitt løst, kan vi lede en sikkerhetskontroll for å sikre fullførelse av løsningen.

4.4            Melding om manglende overholdelse.  Hvis du ikke kan oppfylle noen av pliktene i denne sikkerhet-SLA av hvilken som helst grunn skal du umiddelbart rapportere om dette til oss.  I et slikt tilfelle må du informere om det er mulig å rette opp et eventuelt problem raskt og uten risiko til sikkerheten for ethvert PII. Hvis ikke, kan vi velge å avslutte avtalen uten forsinkelse, straff eller videre ansvar for deg.   

5.     Respons på sikkerhetshendelse

5.1            Tidspunkt for melding.  Du skal rapportere om enhver sikkerhetshendelse som er relatert til dine tjenester og/eller PII til oss, umiddelbart etter dette oppdages og vil gi umiddelbar tilbakemelding om enhver innvirkning som denne hendelsen kan/vil ha på oss eller PII.  Du skal gjøre ditt beste forsøk på å melde fra til oss om sikkerhetshendelsen umiddelbart etter en slik hendelse oppfattes, men i ethvert tilfelle ikke senere enn 1 time etter at du har oppdaget hendelsen. I sammenheng med denne sikkerhet-SLA skal en hendelse også innbefatte:

5.1.1       En klage eller forespørsel med hensyn til utøvelsen av en person’s rettigheter under gjeldende lover, inkludert EU loven om databeskyttelse;

5.1.2       En undersøkelse av eller inndragelse av PII av myndigheter, en politietat, eller indikasjoner på at slik investigasjon eller inndragelse vurderes;

5.1.3       Enhver midlertidig eller permanent, utilsiktet eller ulovlig, utilgjengelighet, tap, ødeleggelse, uautorisert avsløring av eller tilgang til, tyveri eller kompromittering av PII; og

5.1.4       Ethvert brudd på sikkerheten og/eller forpliktelser til konfidensialitet som beskrives i denne sikkerhet-SLA-en.

5.2            Meldingsformat og innhold.  Melding om et sikkerhetsbrudd skal gjøres ved å ringe vårt nettverkssenter (NOC) på (480) 505-8809, etterfulgt av en skriftlig melding til privacy@secureserver.net. Du må gi følgende informasjon under meldingssamtalen, og i den skriftlige meldingen, i den utstrekningen det er mulig med ytterligere oppdateringer etter som mer informasjon viser seg:

5.2.1       En beskrivelse av hendelsens art og sannsynlige konsekvenser av hendelsen;

5.2.2       Forventet løsningstid (hvis kjent);

5.2.3       En beskrivelse av tiltakene som følges for å redusere mulige uheldige virkninger på oss, PII eller tilknyttede personer;

5.2.4       Hvis løsningsbanen er ukjent ved tidspunktet for telefonsamtalen, må du fortelle at det fortsatt er uavgjort;

5.2.5       Kategoriene og omtrentlig volum for PII og personer som muligvis blir påvirket av hendelsen, og de sannsynlige konsekvensene av hendelsen på den PII-en og tilknyttede personer; og

5.2.6       Navn og telefonnummer til en forhandlers representant vi kan kontakte for hendelsesoppdatering.

5.3            Sikkerhetsressurser.  Vi kan, etter gjensidig avtale med deg, gi ressurser fra vår sikkerhetsgruppe til å hjelpe med et identifisert sikkerhetsbrudd. Du samtykker i å hjelpe oss til å møte forpliktelser i forhold til melding om sikkerhetsbrudd under EU loven om databeskyttelse, eller enhver annen forpliktet melding om lovmessing, regelforbundet, administrativt eller kontraktmessig brudd.

6.     Kryptografi

6.1            Eiendomskryptering.  Sikre transaksjoner mellom deg og underkontraktør, selger eller annen tredjepart, samt oppbevaring av vår konfidensielle informasjon eller PII kan ikke bruke noen kryptografiske algoritmer som du har utviklet internt. Enhver symmetrisk, usymmetrisk eller nummeralgoritme som brukes av applikasjonsinfrastrukturen vil bruke algoritmer som har blitt publisert og vurdert av den generelle kryptografiske felleskapet.

6.2            Krypteringsalgoritme.  Krypteringsalgoritmer skal ha gjeldende industristandard med hensyn til teknologi og tilstrekkelig styrke, som AES. SHA-256 eller RSA offentlig nøkkel-kryptering.

6.3            Hash-funksjoner.  Hash-funksjoner vil være en kombinasjon av SHA-256 og minst en av MD-5, SHA-2, SHA-3 eller lignende, ikke inkludert SHA-1.  Hvis andre hash-funksjoner skal brukes vil de ha uttrykkelig godkjenning fra vår informasjonssikkerhet-team og må vedlegges minst en godkjent algoritme.

7.     Behandle PII

7.1            Samsvar med loven. I den utstrekning det gjelder, vil du hjelpe oss med våre forpliktelser til å svare på forespørsler fra en person hvis’ PII blir behandlet under avtalen og som vil utøve enhver av sine rettigheter under Personverndirektivet i EU, inkludert (men ikke begrenset til): (i) rett til tilgang; (ii) rett til dataportabilitet; (iii) rett til utvisking; (iv) rett til rettelse; (v) rett til å klage på automatisk beslutningstakelse; eller (vi) rett til å klage på behandling.

7.2            Slette/ødelegge.  Du må slette/ødelegge eller tilbakesende all PII sikkert, og overskrive fysiske disker som brukes til lagring med kryptografisk utvisking (NIST SP-800-88r1) eller likeverdig måte til enhver tid etter vår forespørsel eller, uten vår forespørsel etter avslutning av avtalen og ødelegge eller tilbakelevere eksisterende kopier av dette til oss.

   *******************************************

STANDARD KONTRAKTSMESSIGE KLAUSULER

I henhold til artikkel 26 (2) i direktiv 95/46/EF for overføring av personopplysninger til behandlere etablert i tredjeland som ikke sikrer en tilstrekkelig grad av databeskyttelse

dataeksportør: GoDaddy.com, LLC og dennes tilknyttede enheter

og

dataimportør: Forhandleren som nevnes som deltok i forhandlerprogrammet i henhold til avtalens vilkår.

hver en ‘part’; sammen ‘ partene’,

ER ENIGE OM følgende avtaleklausuler (klausulene) for å oppnå tilstrekkelige garantier med hensyn til beskyttelse av personvern og grunnleggende rettigheter og friheter til enkeltpersoner for overføring av dataeksportøren til dataimportøren av personopplysningene angitt i vedlegg 1.

Klausul 1

Definisjoner

Med hensyn til klausulene:

(a) ‘personlige data’, ‘spesielle datakategorier’, ‘prosess/behandling’, ‘kontroller’, ‘behandler’, ‘dataregistrert’ and ‘tilsynsmyndighet’ skal ha samme betydning som i direktiv 95/46/EF fra Europaparlamentet og Rådet av 24. oktober 1995 om beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelighet for slike opplysninger;

(b) ‘dataeksportøren’ betyr kontrolleren som overfører de personlige dataene;

(c)‘dataimportøren’ betyr behandleren som samtykker i å motta data fra personopplysningene som er beregnet til behandling på deres vegne etter overføringen i samsvar med deres instrukser og vilkårene i klausulene og som ikke er underlagt et tredjelands’s system som sikrer tilstrekkelig beskyttelse i henhold til artikkel 25 nr. 1 i direktiv 95/46/EF;

(d)‘tredjepartsbehandler’ betyr enhver behandler som benyttes av dataimportøren eller av en annen tredjepartsbehandler av dataimportøren som samtykker i å motta fra dataimportøren, eller fra en annen tredjepartsbehandler av dataimportøren, personlige data utelukkende beregnet for behandling av aktiviteter som skal utføres på dataeksportørens vegne etter overføringen i samsvar med dennes instrukser, vilkårene i klausulene og vilkårene i den skriftlige kontrakten med tredjepart;

(e) ‘den gjeldende databeskyttelsesloven’ betyr lovgivningen som beskytter enkeltpersoners grunnleggende rettigheter og frihet, og særlig deres rett til personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger som gjelder for en datakontrollør i det medlemslandet hvor dataeksportøren er etablert;

(f)‘tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger&rsquo betyr de tiltak som tar sikte på å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang, særlig når behandlingen omfatter overføring av data over et nettverk og mot alle andre ulovlige former av behandling.

Klausul 2

Detaljer om overføringen

Nærmere informasjon om overføringen og spesielt de spesielle kategoriene av personopplysninger hvor det er aktuelt, er angitt i vedlegg 1 som utgjør en integrert del av klausulene.

Klausul 3

Klausul om begunstiget tredjepart

1. Den registrerte personen kan benytte denne klausulen, klausul 4(b) til (i), klausul 5(a) til (e) og (g) til (j), klausul 6(1) og (2), klausul 7, klausul 8(2) og klausulene 9-12 som tredjepartsmottaker.

2. Den registrerte personen kan stille krav overfor dataimportøren med utgangspunkt i denne klausulen, klausul 5(a) til (e) og (g), klausul 6, klausul 7, klausul 8(2) og klausulene 9 til 12 i tilfeller hvor dataeksportøren og juridisk har opphørt å eksistere, med mindre en etterfølgende enhet har antatt alle juridiske forpliktelser fra dataeksportøren eller dataimportøren ved kontrakt eller i kraft av loven, i så fall kan den registrerte håndheve sine rettigheter mot en slik enhet.

3. Den registrerte kan stille krav overfor tredjepartsbehandlere med utgangspunkt i denne klausulen, klausul 5(a) til (e) og (g), klausul 6, klausul 7, klausul 8(2) og klausulene 9 til 12 i tilfeller hvor både dataeksportøren og dataimportøren juridisk har opphørt å eksistere eller har blitt insolvent, med mindre en etterfølgende enhet har antatt alle juridiske forpliktelser fra dataeksportøren eller dataimportøren ved kontrakt eller i kraft av loven, i så fall kan den registrerte håndheve sine rettigheter mot en slik enhet. Slike tredjepartsansvar for underbehandleren skal være begrenset til sin egen behandling i henhold til klausulen.

4. Partene motsier ikke at en registrert person representeres av en organisasjon eller et annet organ dersom den registrerte uttrykkelig ønsker det, og hvis det er tillatt etter nasjonal lov.

Klausul 4

Forpliktelser for dataeksportøren

Dataeksportøren godtar og garanterer:

(a) at behandlingen, inkludert selve overføringen av personopplysningene, har blitt og vil fortsette å bli gjennomført i samsvar med de relevante bestemmelsene i gjeldende databeskyttelseslov (og, hvis det er aktuelt, har blitt varslet til medlemslandets relevante myndigheter hvor dataeksportøren er etablert) og ikke bryter med de relevante bestemmelsene i dette landet;

(b) som instruert og gjennom hele varigheten av behandlingstjenestene for personopplysninger, vil informere dataimportøren om å behandle de overførte personopplysningene kun på dataeksportørens&rsquo vegne og i samsvar med gjeldende databeskyttelseslov og klausulene;

(c) at dataimportøren vil gi tilstrekkelige garantier for de tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger som er angitt i vedlegg 2 til denne kontrakten;

(d) at etter å ha vurdert kravene i gjeldende databeskyttelseslov, er sikkerhetsforanstaltningene hensiktsmessige for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang, spesielt hvor behandlingen omfatter overføring av data over et nettverk og mot alle andre ulovlige former for behandling, og at disse tiltakene sikrer et sikkerhetsnivå som er passende for de risikoene som fremkommer av behandlingen og arten av dataene som skal beskyttes med hensyn til gjeldende krav og kostnaden for denne gjennomføringen|;

(e) at de vil sikre at sikkerhetstiltakene overholdes;

(f) at, hvis overføringen innebærer spesielle datakategorier, har den registrerte blitt informert eller vil bli informert før eller så snart som mulig etter overføringen at dataene kan overføres til et tredje land som ikke tilbyr tilstrekkelig beskyttelse i henhold til innholdet i direktiv 95/46/EF;

(g) å videresende ethvert varsel mottatt fra dataimportøren eller en tredjepartsbehandler i henhold til klausul 5(b) og klausul 8(3) til databeskyttelsesmyndighetene dersom dataeksportøren bestemmer seg for å fortsette overføringen eller å løfte suspensjonen;

(h) for å gjøre tilgjengelig etter anmodning en kopi av klausulene, med et unntak av vedlegg 2, og en oppsummering av sikkerhetsforanstaltningene, samt en kopi av enhver kontrakt for tredjeparts behandlingstjenester som har blitt gjort i samsvar med klausulene, med mindre klausulene eller kontrakten inneholder kommersiell informasjon, og i så fall kan man fjerne slike kommersielle opplysninger;

(i) at ved tredjepartsbehandling utføres behandlingsaktiviteten i samsvar med klausul 11 av en tredjepartsbehandler som gir minst samme beskyttelsesnivå for personopplysningene og rettighetene til den registrerte som dataimportør i henhold til klausulene; og

(j) at det vil sikre samsvar med klausul 4(a) til (i).

Klausul 5

Forpliktelser for dataimportøren

Dataimportøren godtar og garanterer:

(a) å behandle personopplysningene kun på vegne av dataeksportøren og i samsvar med instruksene og klausulene; hvis den ikke kan oppfylle disse kranene av en eller annen grunn, samtykker de i å informere dataeksportøren omgående om at de ikke er i stand til å overholde disse, og hvor da dataeksportøren har rett til å suspendere overføringen av data og/eller avslutte kontrakten;

(b) at det ikke har grunn til å tro at lovgivningen som gjelder for den, forhindrer de i å oppfylle instruksjonene mottatt fra dataeksportøren og dens forpliktelser i henhold til kontrakten og at i tilfelle en endring i denne lovgivningen som sannsynligvis vil ha en betydelig negativ effekt på de garantier og forpliktelser som følger av klausulene, vil de straks varsle endringen til dataeksportøren så snart denne er kjent, i så fall er dataeksportøren berettiget til å suspendere overføringen av data og / eller avslutte kontrakten;

(c) at den har implementert de tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger som er angitt i vedlegget før behandling av overførte personopplysninger;

(d) at de straks vil varsle dataeksportøren om:

(i)enhver juridisk bindende forespørsel om offentliggjøring av personopplysninger av juridiske myndigheter hvis ikke annet er forbudt, for eksempel et forbud i straffelov for å bevare fortroligheten til en juridisk etterforsking,

(ii) tilfeldig eller uautorisert tilgang, og

(iii) enhver forespørsel mottatt direkte fra de registrerte uten å svare på den forespørselen, med mindre det er ellers gitt tillatelse til å gjøre dette;

(e) for å behandle raskt og korrekt alle henvendelser fra dataeksportøren i forbindelse med behandlingen av personopplysninger knyttet til overføringen og å overholde tilsynsorganets råd med hensyn til behandling av overførte data;

(f) på anmodning fra dataeksportøren om å stille sine databehandlingsanlegg tilgjengelig for revisjon av de behandlingsaktivitetene som omfattes av klausulene som skal utføres av dataeksportøren, eller et kontrollorgan som består av uavhengige medlemmer og som har de nødvendige faglige kvalifikasjoner bundet av taushetsplikt, valgt av dataeksportøren, hvor det er aktuelt, i samråd med tilsynsmyndighetene;

(g) å gjøre tilgjengelig en kopi av klausulene, eller en eksisterende kontrakt for tredjepartsbehandling, til disposisjon for den registrerte, med mindre klausulene eller kontrakten inneholder kommersiell informasjon, i så fall kan de fjerne den kommersielle informasjonen, med unntak av vedlegg 2 som skal være erstattet med en oppsummering av sikkerhetsforanstaltninger i de tilfellene hvor den registrerte ikke er i stand til å skaffe en kopi fra dataeksporten;

(h) at, ved tredjepartsbehandling, har de tidligere informert dataeksportøren og innhentet skriftlig samtykke;

(i) at behandlingstjenester fra tredjepartsbehandleren skal utføres i samsvar med klausul 11;

(j) å sende umiddelbart en kopi av en avtale med tredjepartsbehandler som den konkluderer med under klausulene til dataeksportøren.

(k) at denne skal, for egen kostnad, forsvare, holde skadesløs og ansvarsfri dataeksportøren mot alt ansvar og tap, uautorisert avsløring, tyveri eller kompromittering av personlige opplysninger, og ethvert annet brudd på gjeldende lover om personvern av eller fra dataimportøren. 

 Klausul 6

Ansvar

1. Partene er enige om at enhver registrert person, som har lidd skade som følge av brudd på forpliktelsene nevnt i klausul 3 eller i klausul 11 av en part eller en tredjepartsbehandler, har krav på å motta kompensasjon fra dataeksportøren for den påførte skaden.

2. Dersom en registrert ikke er i stand til å fremlegge krav om erstatning i samsvar med paragraf. 1 mot dataeksportøren som skyldes at dataimportøren eller hans tredjepartsbehandler har overtrådt sine forpliktelser som nevnt i klausul 3 eller i klausul 11, fordi dataeksportøren har forsvunnet, eller opphørt å eksistere eller er blitt insolvent, samtykker dataimportøren i at den registrerte kan utstede krav mot dataimportøren som om denne var dataeksportøren, med mindre en etterfølgende enhet har antatt alle juridiske forpliktelser fra dataeksportøren i kraft av loven, i så fall kan den registrerte håndheve sine rettigheter mot en slik enhet.

Dataimportøren kan ikke stole på brudd fra en tredjepartsbehandler på sine forpliktelser for å unngå egne forpliktelser.

3. Dersom en registrert person ikke er i stand til å fremlegge krav mot dataeksportøren eller dataimportøren nevnt i paragraf 1 og 2, som skyldes at tredjepartsbehandleren har overtrådt sine forpliktelser som nevnt i klausul 3 eller i klausul 11 fordi både dataeksportøren og dataimportøren juridisk har opphørt å eksistere eller har blitt insolvent, sier tredjepartsbehandleren seg enig i at den registrerte kan utstede krav mot tredjepartsbehandleren av data med hensyn til sin egen behandling i henhold til klausulene som om den var dataeksportør eller dataimportør, med mindre en etterfølgende enhet har antatt alle juridiske forpliktelser fra dataeksportøren eller dataimportøren ved kontrakt eller i kraft av loven, i så fall kan den registrerte håndheve sine rettigheter mot en slik enhet. Tredjepartsbehandlerens ansvar skal begrenses til egen prosessering i henhold til klausulen.

Klausul 7

Mekling og jurisdiksjon

1. Dataimportøren godtar at hvis den registrerte påberoper seg tredjeparts begunstigede rettigheter og/eller krever erstatning for skade i henhold til klausulene, vil dataimportøren godta den registrertes beslutning:

(a) å henvise tvisten til mekling, av en uavhengig person eller eventuelt av tilsynsmyndighetene;

(b) å henvise tvisten til domstolene i medlemslandet der dataeksportøren er etablert.

2. Partene er enige om at valget tatt av den opplysningen gjelder ikke vil skade dens materielle eller prosessuelle rettigheter til å søke rettsmidler i samsvar med andre bestemmelser i nasjonal eller internasjonal lov.

Klausul 8

Samarbeid med tilsynsmyndigheter

1. Dataeksportøren samtykker i å sende en kopi av denne kontrakten til tilsynsmyndighetene dersom de ønsker dette, eller hvis innsending kreves i henhold til gjeldende lov om databeskyttelse.

2. Partene er enige om at tilsynsmyndigheten har rett til å foreta en revisjon av dataimportøren og enhver tredjepartsbehandler som har samme omfang og er underlagt de samme vilkårene som ville gjelde for en revisjon av dataeksportøren under den gjeldende databeskyttelsesloven.

3. Dataimportøren skal straks informere dataeksportøren om eksistensen av lovgivning som gjelder for den eller en tredjepartsbehandler som hindrer gjennomføringen av en revisjon av dataimportøren, eller en tredjepartsbehandler, i samsvar med paragraf. 2. I så fall har dataeksportøren rett til å igangsette de tiltakene som er beskrevet i klausul 5(b).

Klausul 9

Styrende lov

Klausulene skal være underlagt lovgivningen i medlemslandet der dataeksportøren er etablert, eller der dataeksportøren er etablert i flere jurisdiksjoner, vil disse være underlagt lovene i England og Wales. 

Klausul 10

Variasjon av kontrakten

Partene forplikter seg til ikke å bytte eller endre klausulene. Dette utelukker ikke partene fra å legge til klausuler om forretningsspørsmål når det er nødvendig så lenge de ikke strider mot klausulen.

Klausul 11

Tredjepartsbehandling

1. Dataimportøren skal ikke benytte underleverandører på noen av sine prosessoppgaver utført på vegne av dataeksportøren i henhold til klausulene uten skriftlig samtykke fra dataeksportøren. Når dataimportøren benytter underleverandører på sine forpliktelser i henhold til klausulene, med samtykke fra dataeksportøren, skal dette kun gjøres etter skriftlig avtale med tredjeparts databehandler som pålegger tredjeparts databehandler samme forpliktelser som pålagt dataimportøren under klausulene. Dersom tredjeparts databehandler ikke oppfyller sine databeskyttelsesforpliktelser i henhold til en slik skriftlig avtale, forblir dataimportøren fullt ut ansvarlig ovenfor dataeksportøren for utførelsen av tredjeparts databehandler’s forpliktelser i henhold til en slik avtale.

2. Den tidligere skriftlige kontrakten mellom dataimportøren og tredjepartsbehandlere skal også fastsette en tredjeparts begunstigelsesklausul som fastsatt i klausul 3 i tilfeller hvor den registrerte ikke er i stand til legge frem erstatningskravet nevnt i paragraf 1 i klausul 6 mot dataeksportøren eller dataimportøren fordi de juridisk har opphørt å eksistere eller har blitt insolvent og ingen etterfølger har tatt på seg alle de juridiske forpliktelsene fra dataeksportøren eller dataimportøren ved kontrakt eller i kraft av loven. Slike tredjepartsansvar for underbehandleren skal være begrenset til sin egen behandling i henhold til klausulen.

3. Bestemmelsene om databeskyttelsesaspekter for tredjepartsbehandling av kontrakten nevnt i paragraf 1 skal reguleres av loven i det medlemslandet hvor dataeksportøren er etablert.

4. Dataeksportøren skal oppbevare en liste over avtaler med tredjepartsbehandlere inngått i henhold til klausulene og informert av dataimportøren i henhold til klausul 5 (j), som skal oppdateres minst en gang i året. Listen skal være tilgjengelig for dataeksportørens&rsquo tilsynsmyndighet for databeskyttelse.

Klausul 12

Forpliktelse etter opphør av tjenester knyttet til behandling av personopplysninger

1. Partene er enige om at ved oppsigelse av levering av databehandlingstjenester, skal dataimportøren og tredjepartsbehandleren, etter dataeksportørens valg, returnere alle overførte personopplysninger og kopiene til dataeksportøren eller ødelegge alle personlige data og attestere til dataeksportøren at den har gjort dette, med mindre lovgivningen pålagt dataimportøren hindrer den i å returnere eller ødelegge hele eller deler av de overførte personopplysningene. I så fall garanterer dataimportøren at de vil garantere konfidensialiteten til de overførte personopplysningene og ikke aktivt behandle overførte personopplysninger lenger.

2. Dataimportøren og tredjepartsbehandleren garanterer at etter anmodning fra dataeksportøren og/eller tilsynsmyndighetene, skal de tilgjengeliggjøre databehandlingsanlegget for revisjon av tiltakene nevnt i paragraf 1.

 

Vedlegg 1

til standard kontraktsmessige klausuler

Ytterligere nødvendig informasjon som ikke inkluderes i medfølgende SOW skal inkluderes i dette vedlegget:

Dataeksportør:

Dataeksportøren er enheten som identifiseres som GoDaddy, en a leverandør av forhandlerprogram for at dataimportøren kan forhandle visse produkter og tjenester for GoDaddy til kunder.

Dataimportør:

Dataimportøren er forhandler av GoDaddy’s produkt og tjenester.

Dataobjekter

Registrerte personer er kunder.

Datakategorier

Personlige data som overføres gjelder følgende datakategorier:

Kunde kan levere personlige opplysninger til tjenestene som kan inkludere, men begrenses ikke til følgende kategorier av personlige opplysninger:

 Fornavn og etternavn

  • E-post
  • Telefonnummer
  • Fysisk adresse

Behandlingsoperasjoner

De personlige dataene som overføres vil bli underlagt følgende grunnleggende behandlingsaktiviteter:

Forhandler vil behandle personlige data som nødvendig for å utføre tjenestene i henhold til forhandleravtalen, og etter instruksjonene fra kunden gjennom dennes bruk av tjenestene.


Vedlegg 2

til standard kontraktsmessige klausuler

Tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak

Dataimportør skal opprettholde tekniske og administrative sikkerhetsgarderinger for å beskytte sikkerheten, konfidensialiteten og integriteten til kundedata, inkludert personlige opplysninger, som omtalt i dette databehandlingstillegget. Dataimportør skal regelmessig kontrollere samsvar med disse sikkerhetsgarderingene. Dataimportør vil ikke materielt redusere den generelle sikkerheten til tjenestene eller forhandlerprogrammet.


29.05.18
© 2018 GoDaddy.com, LLC