photo-board-directors-betsy-rafael

Betsy Rafael
Tidligere regnskapssjef hos Apple

Tilbake

Betsy Rafael har mer enn 30 års økonomierfaring på ledernivå i teknologiindustrien og tiltrådte styret i GoDaddy i mars 2014. Betsy var viseadministrerende direktør og økonomisjef i Apple fra 2007. I januar 2008 ble hun i tillegg utnevnt som økonomidirektør, en stilling hun hadde frem til hun pensjonerte seg i 2012.

Fra april 2002 til september 2006 arbeidet hun som viseadministrerende direktør, økonomisjef og økonomidrektør hos Cisco Systems, og i perioden september 2006 til august 2007 var hun viseadministrerende direktør for bedriftsøkonomi samme sted. I løpet av hennes karriere innen økonomi og administrasjon har Betsy arbeidet for en rekke selskaper, blant annet Ernst & Young, Sun, SGI, Escalate og Aspect Communications.

Betsy ble uteksaminert Magna Cum Laude fra Santa Clara University med en BSc i regnskap. Hun ble utnevnt til Santa Clara forstanderskap i oktober 2012. Hun sitter også i styrene for Echelon og Autodesk, Inc.