|  Hjem
Hjelp

GoDaddy-hjelp

Administrere beholdning

Hvis du vil begrense utgiftene og holde kundene fornøyde, er det avgjørende å administrere produktbeholdningen, slik at du kan sørge for å ha populære varer på lager. Hvis du benytter nettbutikkens beholdningsfunksjon, blir det lettere å holde styr på ting.

Merk: Denne artikkelen gjelder for den enkeltstående versjonen av nettbutikken. Den gjelder ikke for Website Builder-versjonen.

  1. Logg på Kontoadministrator.
  2. I listen Produkter klikker du på Nettbutikk, og deretter på Administrer ved siden av kontoen du vil bruke.
  3. I Produkter-fanen øverst på skjermen klikker du på Produkter.
  4. Alle produkter-siden klikker du på produktet du vil angi beholdningsantall for.
  5. Klikk på produktets Inventory & Options (Beholdning og alternativer)-fane, og still Inventory (Beholdning)-menyen til Track inventory (Spor beholdning). (Som standard er menyen for If quantity reaches zero (Hvis antallet når null) satt til Allow backorder (Tillat restordre).)
   Velg Track Inventory (Spor beholdning)
  6. Merk: Hvis du velger Allow backorder (Tillat restordre), kan en kunde legge inn en bestilling selv om beholdningen er på null. Hvis du velger Do not allow to order (Ikke tillat bestilling), aktiveres en alarm i nettbutikken når produktbeholdningen blir mindre enn tre, og kunder hindres fra å kjøpe produktet når beholdningen når null.

  7. Angi antallet av dette produktet du har tilgjengelig i Inventory (Beholdning)-feltet.
  8. Hvis du har flere varianter av produktet, for eksempel forskjellige størrelser eller farger, kan du klikke på Create new option (Opprett nytt alternativ) i Options (Alternativer)-delen.
   Angi antallet i Inventory (Beholdning) og klikk på Create Options (Opprett alternativer)-fanen

   Merk: Etter at du har lagt til et alternativ, kan du opprette underalternativ for det. (For mer informasjon, se Add product options.)

  9. For å spore beholdningen av et alternativ og dets underalternativ, sett bryteren for Advanced tracking (Avansert sporing ) fra Off (Av) til On (På).
   Angi antallet i Inventory (Beholdning) og klikk på Create Options (Opprett alternativer)-fanen

   Merk: Når du slår på Advanced tracking (Avansert sporing), blir Inventory (Beholdning)-hovedfeltet låst, siden du må angi beholdningsantall for hvert underalternativ i Options (Alternativer)-rutenettet nederst på siden. Hvis du slår Advanced tracking (Avansert sporing) av igjen, vil ikke antallsfeltet vises for hvert alternativ, og du vil bare kunne angi et generelt antall i det enkelte Inventory (Beholdning)-feltet.
   Beholdningsfeltet er låst hvis produktet har alternativer

  10. Hvis du slår på avansert sporing, kan du bruke tabellen under Options (Alternativer)-delen for å redigere alternativets SKU (Produktnummer), Price (Pris), Sale Price (Salgspris) eller Quantity (Antall).
   Bruk tabellen under Options (Alternativer)-delen for å redigere SKU (Produktnummer), Price (Pris), Sale Price (Salgspris) eller Quantity (Antall).
  11. Hvis du ikke vil vise en spesifikk kombinasjon av alternativ og underalternativ i nettbutikken, klikk på minustegnet helt til høyre i tabellraden. Avansert sporing vil ikke slette varen, men vil kun skjule den i nettbutikken. (Klikk på pilen som peker mot klokken for å vise et skjult element på nytt.)
   Klikk på minustegnet for å skjule elementet, eller klikk på pilen som peker mot klokken for å vise det igjen.

   Merk: Hvis du klikker på Hide removed items (Skjul fjernede alternativer), Show removed options (Vis fjernede alternativer) nederst på tabellen, kan du skjule eller vise alle de fjernede elementene med ett enkelt klikk. For å vise dem i nettbutikken må du klikke på hver enkelt av pilene som peker mot klokken.

  12. Klikk på Save (Lagre) når du er ferdig med dette produktet.

  Neste trinn


Var denne artikkelen nyttig?
Takk for din tilbakemelding. For å snakke med en representant fra kundeservice, bruker du telefonnummeret til støtte eller chatte-alternativet ovenfor.
Vi er glade for å kunne hjelpe deg! Er det noe annet vi kan gjøre for deg?
Vi beklager det. Fortell oss hva som var forvirrende eller hvorfor løsningen ikke løste ditt problem.