WordPress Hjelp

Endre menyutseendet i WordPress

Utseendet til en WordPress-meny kan endres ved å oppdatere CSS.

 1. Før du gjør endringer i et WordPress-tema, må du legge du til et underordnet tema.
 2. Logg på WordPress.
 3. Gå til Utseende > Redigeringsverktøy.
 4. Angi de ønskede endringene til CSS.
 5. Eksempel: Dette er en eksempelkode for å endre skriftstørrelsen for en WordPress-meny:
    .primary-navigation {
      skriftstørrelse: XXpx;
    }
  • XX er den nye skriftstørrelsen for menyen din.
  • px står for piksel.
 6. Klikk på Oppdater fil.

Endringene dine vil nå være synlige på hele nettstedet ditt.

Mer informasjon