Arbeids-e-post Hjelp

Feilsøking av Apple Mail

Hvis du har problemer med å motta eller sende arbeids-e-post når du bruker Apple Mail på Mac, kan du se nedenfor for noen nyttige feilsøkingstrinn.

Hvis du trenger umiddelbar tilgang til e-postkontoen din, logger du på via arbeids-nettposten. Hvis du ikke har tilgang til e-posten din på arbeids-nettposten, kan det være at e-postkontoen bare kan brukes med e-postklient.

Vanlige problemerPrøve dette for å løse ...
Brukernavn og passord er feil
 1. Gå til email.secureserver.net, og logg på med e-postadressen og passordet du brukte da du konfigurerte kontoen din.
 2. Hvis dette ikke løser problemet, dobbeltsjekker du e-postadressen med kontoadministratoren din og prøver på nytt.
 3. Hvis du fortsatt ikke lykkes, tilbakestiller du passordet.
 4. Oppdater kontoinnstillingene i Apple Mail.
Bruke feil POP- or IMAP-innstilling
 1. Gå til senteret ditt for e-postkonfigurasjon, se i Innstillinger for e-postserver.
 2. Hvis du bare ser Innkommende server (POP3), må du bruke POP til å konfigurere kontoen din. Hvis du også ser Innkommende server (IMAP), bør du bruke IMAP til å konfigurere kontoen din.
 3. Hvis du trenger å bytte kontotypen, konfigurerer du en ny konto helt fra begynnelsen ved å bruke riktig IMAP- eller POP-innstillinger.
Bruke feil serveradresse
 1. Gå til senteret ditt for e-postkonfigurasjon, og se i Innstillinger for e-postserver for å få de riktige serveradressene dine.
 2. Sørg for at du bruker riktig serveradresse, med riktig POP- eller IMAP-innstilling.
 3. Kontroller og oppdater kontoinnstillingene dine i Apple Mail.
Porter er blokkerte
 1. Gå til senteret ditt for e-postkonfigurasjon, og se i Innstillinger for e-postserver for å se portalternativene dine.
 2. Hvis porten er sort, må valget for SSL oppheves. Hvis porten er oransje, med du velge SSL i kontoinnstillingene dine.
 3. Oppdater kontoinnstillingene dine i Apple Mail ved å bruke en annen port enn tidligere.
Bruk uten godkjenning av passordApple Mail kan informere om at det er valgfritt å angi brukernavn og passord for enten innkommende eller utgående godkjenning av server, men det kreves når du konfigurerer arbeids-e-post.

Oppdater Apple Mail-innstillingene dine, og sørg for at:
 • godkjenning er satt til Passord
 • brukernavnet er hele e-postadressen din
 • passordet er riktig fylt inn
Du kan ikke motta e-post

Du ser feilen:
E-postserveren[serveradresse] svarer ikke
Det er et problem med de innkommende server- eller portinnstillingene dine.

Se Bruke feil POP- eller IMAP-innstillinger, Bruke feil serveradresse og Porter er blokkerte ovenfor.
Du kan motta, men ikke sende e-poster

Du ser feilen:
Kan ikke sende melding med serveren [serveradresse]
Senderadressen [e-postadressen din] ble avvist av serveren
Det er et problem med de utgående server- eller portinnstillingene dine.

Prøv disse trinnene for å løse problemet.
E-posten stoppet å virke umiddelbart etter oppgradering av Mac OS-versjonen
 1. I Apple Mail, under Inbox, velger du innboksen du vil endre på.
 2. Klikk på tannhjulet, og velg Endre "[e-postadressen din]"…
 3. Klikk på Avansert.
 4. Se på alternativet Automatically detect and maintain account settings (Registrer og oppretthold kontoinnstillingene automatisk).
  1. Hvis valget er opphevet, klikker du for å velge. Deretter går du ut av og starter Apple Mail på nytt.
  2. Hvis det er valgt, klikker du for å oppheve valget. Deretter går du ut av og starter Apple Mail på nytt. Gjenta trinnene 1–3. Klikk på det samme alternativet for å velge det på nytt. Gå ut av og start Apple Mail på nytt.

Les mer om denne løsningen.

Merk: For å hjelpe gir vi informasjon om hvordan du bruker bestemte produkter fra tredjeparter, men vi anbefaler eller støtter ikke tredjepartsprodukter direkte, og vi er ikke ansvarlig for hvordan de fungerer, eller for hvor pålitelige de er. Vi er ikke tilknyttet, blitt godkjent eller sponset av Apple eller Apple-produkter.