Arbeids-e-post Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Legg til regler for å filtrere meldinger

Konfigurer Workspace Webmail for å automatisk filtrere e -postene dine i mapper basert på reglene du setter.

  1. Logg på Arbeids-e-postkontoen og åpne produktet ditt. (Trenger du hjelp med å logge på?)
  2. Fra Innstillinger -menyen velger du Meldingsfilter .
  3. Klikk på Legg til ny .
  4. Velg regelen basert på ett av e -postens felt, angi verdien som filteret skal aktiveres på, velg hvilken mappe du vil flytte e -posten til, og klikk deretter på OK .

Hvis du vil endre prioriteten til en filtreringsregel, klikker du på pil opp eller ned ved siden av regelen.

Hvis du vil redigere eller slette en filtreringsregel, klikker du på Rediger eller Slett fra handlingskolonnen .

Mer informasjon