Arbeids-e-post Hjelp

Server- og portinnstillinger for Workspace Email

Server- og portinnstillinger brukes til å konfigurere e-postklienter på mobilenheter og datamaskiner. Du finner server- og portinnstillingene dine i kontrollsenteret for arbeidsområde, samt oppført nedenfor.

Hvis du bare ser en POP3-server for innkommende post, støtter ikke e-postplanen din IMAP. Finn ut mer om forskjellen mellom POP og IMAP.

IMAP-server og -porter

  • Innkommende server (IMAP): imap.secureserver.net
  • SSL-port: 993

POP3-server og -porter

  • Innkommende server (POP3): pop.secureserver.net
  • SSL-port: 995

Utgående server og porter

  • Utgående server (SMTP): smtpout.secureserver.net
  • SSL-port: 465 eller 587

Relatert trinn

Mer informasjon