|  Hjem
Hjelp

SSL-sertifikater Hjelp

Tomcat: Generer CSR-er og installer sertifikater

Før du forespør et SSL-sertifikat, må du generere en ny forespørsel om sertifikatsignering (CSR) fra serveren din. CSR omfatter den offentlige nøkkelen din, og den må inneholde de samme opplysningene som det nettbaserte forespørselsskjemaet i kontoen din. Etter at SSL-forespørselen din er godkjent og sertifikatet er utstedt, må du laste ned og installere alle de medfølgende filene.

Merk: Disse trinnene beskriver hvordan du installerer et sertifikat ved hjelp av en keytool, så du må ha Java 2 SDK 1.2 eller nyere installert på serveren din.

Generere en Keystore og CSR i Tomcat

Bruk Keytool og følg disse trinnene for å generere en keystore og CSR på serveren din.

Slik genererer du en Keystore og CSR i Tomcat

 1. Angi følgende kommando i keytool for å opprette en keystore:
  keytool -keysize 2048 -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystore tomcat.keystore
 2. Skriv inn et passord. Standard er changeit.
 3. Skriv inn unik informasjon:
  • For- og etternavn- — Det fullt kvalifiserte domenenavnet, eller URL-adressen, som du vil sikre. Hvis du ber om et jokertegn-sertifikat, legg til en stjerne (*) til venstre for det vanlige navnet hvor du vil ha jokertegnet, for eksempel *.coolexample.com.
  • OrganisasjonsenhetValgfritt. Hvis det er aktuelt, kan du angi bedriftsnavnet i dette feltet.
  • Organisasjon — Det fullstendige juridiske navnet til organisasjonen. Den oppførte organisasjonen må være den juridiske registranten for domenenavnet i sertifikatforespørselen. Hvis du registrerer deg individuelt, må du angi sertifikatforespørrerens navn i Organisasjon-feltet og bedriftsnavnet (DBA) i feltet Organisasjonsenhet.
  • By eller sted: — Navnet på byen eller stedet hvor organisasjonen din er registrert eller ligger. Ikke forkort.
  • Fylke eller provins: — Navnet på fylket eller provinsen hvor din organisasjon ligger. Ikke forkort.
  • Land — Den to-bokstavers formatlandskoden til den internasjonale organisasjonen for standardisering (ISO) for hvor din organisasjon er registrert.
 4. Angi følgende kommando i keytool for å opprette en CSR:
  keytool -certreq -keyalg RSA -alias tomcat -file csr.csr -keystore tomcat.keystore
 5. Skriv inn passordet du oppga i trinn 2.
 6. Åpne CSR-filen og kopier hele teksten, inkludert
  ----BEGYNN NY SERTIFIKATFORESPØRSEL----

  og

  ----AVSLUTT SERTIFIKATFORESPØRSEL----
 7. Lim inn hele teksten i det elektroniske skjemaet og fullfør søknaden din.

For mer informasjon om hvordan du fyller ut det elektroniske skjemaet, se Forespør et SSL-sertifikat.

Når du sender inn søknaden, begynner vi å gjennomgå denne. Du vil motta en e-post med mer informasjon når denne prosessen er fullført.

Installere SSL i Tomcat

Etter at sertifikatet er utstedt, må du laste det ned fra Sertifikatadministator og plassere det i samme mappe som din keystore. Bruk deretter keytool til å skrive inn følgende kommandoer for å installere sertifikatene.

Filnavnene for rot- og mellomliggende sertifikater avhenger av signaturalgoritmen din.

 • SHA-1-rotsertifikat: gd_class2_root.crt
 • SHA-2-rotsertifikat: gdroot-g2.crt
 • SHA-1 mellomliggende sertifikat: gd.intermediate.crt
 • SHA-2 mellomliggende sertifikat: gdig2.crt
 • (Kun Java 6/7) SHA-2 rotsertifikat: gdroot-g2_cross.crt
Advarsel: Du bør ikke bruke SSL-sertifikater med SHA-1-algoritmen (mer informasjon).

Du kan også laste ned sertifikater fra -oppbevaringsstedet.

Slik installerer du SSL i Tomcat

 1. Installer rotsertifikatet ved å kjøre følgende kommando:
  keytool -import -alias root -keystore tomcat.keystore -trustcacerts -file [navnet på rotsertifikatet]
 2. Installer det mellomliggende sertifikatet ved å kjøre følgende kommando:
  keytool -import -alias intermed -keystore tomcat.keystore -trustcacerts -file [navnet på det mellomliggende sertifikatet]
 3. Installer det utstedte sertifikatet i keystore ved å kjøre følgende kommando:
  keytool -import -alias tomcat -keystore tomcat.keystore -trustcacerts -file [navnet på sertifikatet]
 4. Oppdater server.xml-filen med riktig keystore-plassering i Tomcat-katalogen.

  Merk: HTTPS-forbindelsen er avmerket som standard. Fjern avmerkingstaggene for å aktivere HTTPS.

  • Tomcat 4.x — Oppdater følgende elementer i server.xml for Tomcat 4.x:
   clientAuth="false"
   protocol="TLS" keystoreFile="/etc/tomcat5/tomcat.keystore"
   keystorePass="changeit" />
  • Tomcat 5.x, 6.x og 7.x — Oppdater følgende elementer i server.xml for Tomcat 5.x, 6.x og 7.x
   -- Definer en SSL Coyote HTTP/1.1-tilkobler på port 8443 -->
   Tilkobler 
         port="8443" maxThreads="200"
         scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
         keystoreFile="[filbane til keystore-fil]" keystorePass="changeit"
         clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
 5. Lagre endringene dine til server.xml, og start så Tomcat på nytt for å begynne å bruke ditt SSL. SSL-sertifikatet ditt er installert. Hvis du har problemer, se Test konfigureringen av SSL-en din for å diagnostisere problemer.

Var denne artikkelen nyttig?
Takk for din tilbakemelding. For å snakke med en representant fra kundeservice, bruker du telefonnummeret til støtte eller chatte-alternativet ovenfor.
Vi er glade for å kunne hjelpe deg! Er det noe annet vi kan gjøre for deg?
Vi beklager det. Fortell oss hva som var forvirrende eller hvorfor løsningen ikke løste ditt problem.