Gå direkte til hovedinnholdet

GoDaddy Markedsføring per e-post Hjelp

Ulike returtyper

En retur betyr at en e-post ikke ble levert til kontakten. Den bestemte årsaken bak den ikke-leverbare adressen er avhengig av returtypen: Hard, Myk, Generell eller Prøver fremdeles. Her forklarer vi hva alle typene betyr:

Klikk på mer statistikk-knappen

Hard retur:

Dette er e-postadresser som er helt ukjente, foreldete eller feil. Disse vil aldri leveres til mottakeren. Disse kontaktene er midlertidig skjult når de møter på en hard retur. Dette er som oftest gamle og utløpte adresser (Hvis du legger merke til åpenbare skrivefeil, som example@example.con (i stedet for .com), kan du oppheve skjulingen av kontakten og oppdatere e-posten.)

Myk retur:

Dette er e-postkontoer som ofte har fulle innbokser, domenet er nede midlertidig, eller de kan for øyeblikket ikke motta e-post. GoDaddy Email Marketing vil sende opptil fire fremtidige utsendelser til disse innboksene, og hvis disse utsendelsene returneres, er kontaktene skjult fra de aktive abonnentene dine.

Generell retur:

Det vanligste tilfellet av generell retur oppstår når en serveren til mottakeren har en brannmur som forhindrer vedkommende fra å motta e-poster fra utenfor nettverket. Dette er vanlig ved tilfeller hos bedrifter som ikke mottar e-post fra ukjente kilder. GoDaddy Email Marketing prøver alle generelle returer på nytt til det er klart at e-postene ikke kommer gjennom, og da skjules kontakten fra de aktive abonnentene dine.

Prøver fremdeles:

Dette viser at en bestemt melding ikke kunne leveres ennå, men at serveren fortsatt prøver. Denne returtypen løses vanligvis ved å prøve på nytt.

Neste trinn

    Mer informasjon