Arbeids-e-post Hjelp

Videresend kopier av innkommende e-post

Send en kopi av enhver e-post du mottar til en annen e-postadresse. Dette er kjent som karbonkopiering.

Merk: Kopiering av e-postene lagrer dem på begge e-postadressene, som teller mot e-postkontoens maksimale lagringskapasitet. Konfigurer en videresendingsadresse hvis du vil unngå å lagre e-postene.

 1. Logg på ditt Workspace-kontrollsenter. (Trenger du hjelp med å logge på?)
 2. Klikk på Utvid-ikonet i raden til e-postadressen du ønsker å endre.
 3. Klikk på Rediger.
  Klikk på rediger-alternativet
 4. Bekreft at fanen E-post er valgt.
 5. Velg Send kopi til: og endre adressene som vil motta de videresendte kopiene.

  Merk: Du kan oppgi flere adresser. Atskill hver adresse med et kommategn.

  Angi e-postadresser
 6. Klikk på Lagre.

Relatert trinn

Mer informasjon