Ring oss

Telefonnummer og åpningstider

Hjelpesenter

Utforsk netthjelpen vår

Hjelp

GoDaddy Juridiske avtaler

  og persondatagslinjer

Denne siden inneholder koblinger til nåværende bedriftsretningslinjer så vel som avtaler for produktene og tjenestene som finnes gjennom GoDaddy. Hvis du ønsker å se noen av dokumentene som vises på denne siden, klikker du på retningslinjer/avtale.

GoDaddy
Avtale Om Allmenne Tjenestebetingelser

2. februar 2018

VENNLIGST LES NØYE DISSE UNIVERSALE VILKÅRENE FOR SERVICEAVTALEN, DA DE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Disse allmenne tjenestebetingelsene (denne “avtalen”) inngås mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") og deg, og trer i kraft per datoen du tar dette nettstedet i bruk ("nettsted") eller datoen for elektronisk godkjenning.  Denne avtalen fastsetter de generelle vilkårene og betingelsene for din bruk av  nettstedet og produktene og tjenestene som er kjøpt eller som du har fått tilgang til gjennom  dette nettstedet (individuelt og samlet kalt “tjenestene”), og kommer i tillegg til (ikke i stedet for) alle spesifikke vilkår og betingelser som gjelder for de bestemte tjenestene.

Enten du bare surfer eller bruker dette nettstedet eller kjøper tjenester, betyr din bruk av dette nettstedet og din elektroniske godkjenning av denne avtalen at du har lest, forstår, bekrefter og samtykker i å være bundet av denne avtalen, sammen med følgende retningslinjer og gjeldende produktavtaler, som er inkludert med referanse i denne avtalen:

Avtaler

Avtale om auksjonsmedlemsskap Serviceavtale for ®CashParking Avtale om bytte av registrant
Avtale om Direkte tilknytningspartner-program Avtale om kjøpstjeneste for domener Avtale om sertifikattjenester
Avtale om domenenavn-proxy Avtale om registrering av domenenavn Avtale om overføring av domenenavn
Hostingavtale Avtale om markedsføringsapplikasjoner

Tjenesteavtale om nettregnskap

Tjenesteavtale om markedsføring per e-post Pro-serviceavtale Nettbutikk/Hurtighandlevogn
Forhandleravtale Avtale om profesjonelle nettjenester Avtale om nettstedbyggertjeneste
Serviceavtale for Nettstedbygger Serviceavtale for arbeidsområde Avtale om Bli funnet-tjeneste
Microsoft Office Bruksbetingelser SmartLine-avtale  

 

Retningslinjer

Personvernpolicy Advokattips for fullmaktspolicy Tvist om form for overføring bort
Retningslinjer for løsning av tvist vedrørende ensartet domenenavn Rettigheter og ansvar for ICANN-registrant ICANN-policy om løsing av tvist om overføring av registrator
Brudd på opphavsrett til varemerke Merkevareretningslinjer og -tillatelser Patentmeddelelse
Retningslinjer for refusjon    

 

Uttrykkene “vi”, “oss” eller “vår ” skal henvise til GoDaddy.  Uttrykkene “du”, “din”, “bruker” eller “kunde” skal henvise til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen, har tilgang til din konto eller bruker tjenestene.  Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til alle tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy kan når som helst, etter eget og absolutte forgodtbefinnende, endre denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på dette nettstedet. Din bruk av dette nettstedet eller tjenestene etter slike endringer eller modifikasjoner er foretatt, skal forstås som din aksept av denne avtalen som sist revidert. Hvis ikke du samtykker i å være bundet av denne avtalen som sist revidert, må du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene. GoDaddy kan også av og til komme til å underrette deg om endringer av denne avtalen, via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder din kundekonto (“Konto”) oppdatert.  påtar GoDaddy seg intet ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen oppstår som følge av en feilaktig e-postadresse.  I tillegg kan GoDaddy avslutte din bruk av tjenester hvis du bryter eller ikke overholder alle vilkårene i denne avtalen med deg.

2. KVALIFISERBARHET; AUTORITET

Dette nettstedet og tjenestene her er kun tilgjengelige for brukere som kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov. Ved å bruke dette nettstedet eller tjenestene, fremstiller du og garanterer at du er (i) minst atten (18) år gammel, (ii) ellers kjent for å være i stand til å inngå juridisk bindende kontrakter under gjeldende lov og (iii) ikke er utestengt fra å kunne kjøpe eller motta tjenester i henhold til amerikanske lover eller annen gjeldende jurisdiksjon.

Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedriftsenhet, representerer og garanterer du at du har den juridiske autoriteten til å binde en slik bedriftsenhet til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og i dette tilfellet refererer uttrykkene "du", "din", "bruker" eller "kunde" til en slik bedriftsenhet.  Hvis GoDaddy etter elektronisk godkjennelse av denne avtalen finner at du ikke har den juridiske autoriteten til å binde en slik bedriftsenhet, blir du holdt personlig ansvarlig for forpliktelsene i denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, betalingsforpliktelser. GoDaddy skal ikke være ansvarlig for noe tap eller skade som et resultat av GoDaddy sin tillit til alle instrukser, merknader, dokumenter eller kommunikasjon som GoDaddy hadde rimelig grunn til å tror at er ekte og stammer fra en autorisert representant fra din bedriftsenhet. Om det er noen rimelig tvil om autentisiteten til noen slike instrukser, merknader, dokumenter eller kommunikasjon, forbeholder GoDaddy seg retten (men har ingen plikt) til å be om ytterlig autentisering fra deg.  Du samtykker videre til å bli bundet av vilkårene i denne avtalen for transaksjoner som er inngått av deg, alle som fungerer som din agent, og alle som bruker din konto eller tjenestene, enten de er autorisert av deg eller ikke.

3. KONTOER, OVERFØRING AV DATA TIL UTLANDET

Kontoer.  For å kunne få tilgang til enkelte funksjoner på dette nettstedet, og bruke noen av tjenestene må du opprette en konto. Du representerer og garanterer til GoDaddy at all informasjon du sender inn når du oppretter din konto er nøyaktig, aktuell og fullstendig, og at du holder kontoinformasjonen nøyaktig, aktuell og fullstendig.  Hvis GoDaddy har en grunn til å tro at din kontoinformasjon er usann, unøyaktig, utløpt eller ufullstendig, reserverer GoDaddy seg rettigheten, etter eget og absolutt skjønn, til å suspendere eller avslutte din konto.  Du er alene ansvarlig for aktiviteten som oppstår på din konto, enten den er autorisert av deg eller ikke, og du må holde kontoinformasjonen din sikkert, inkludert uten begrensning av ditt kundenummer/innloggingsnavn, passord, betalingsmetode(r) (som definert under), og shopper-PIN.  Av sikkerhetshensyn, anbefaler GoDaddy at du endrer ditt passord og shopper-PIN minst én gang hver sjette (6.) måned for hver konto.  Du må varsle GoDaddy øyeblikkelig om alle sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av din konto. GoDaddy skal ikke være ansvarlig for noe tap som oppstår som følge av uautorisert bruk av din konto. Men du kan bli holdt ansvarlig for alle tap GoDaddy eller annet medfølgende gjort av din konto, enten det er forårsaket av deg, eller av en autorisert person, eller av en uautorisert person.

Overføring av data til utlandet .  Hvis du besøker dette nettstedet fra et land annet enn der våre servere befinner seg, kan din kommunikasjon med oss resultere i overføring av informasjon (inkludert din kontoinformasjon) over internasjonale grenser.  Ved å besøke dette nettstedet og kommunisere med oss elektronisk, samtykker du i slike overføringer.

4. TILGJENGELIGHET AV NETTSTED/TJENESTER

I henhold til denne avtalens vilkår og betingelser og våre andre retningslinjer og prosedyrer, kal vi bruke kommersielt rimelige midler til å prøve å tilby dette nettstedet og tjenestene her tjuefire (24) timer om dagen, syv (7) dager i uken. Du bekrefter og samtykker i at dette nettstedet fra tid til annen kan være utilgjengelig eller ubrukbar som inkluderer, men er ikke begrenset til, utstyrsfeil, periodisk vedlikehold, reparasjoner eller utskiftinger som vi foretar fra tid til annen; eller årsaker utenfor vår rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses, inkludert, men ikke begrenset til, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringslinker, aggressive nettverksangrep, trafikk på nettet eller andre feil. Du bekrefter og samtykker i at vi ikke har noen kontroll over tilgjengeligheten av dette nettstedet eller tjenesten på kontinuerlig eller uavbrutt basis, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deg eller noen annen part med hensyn til det.

GoDaddy kan fra tid til annen tilby nye tjenester (begrensede forhåndsvisningstjenester eller nye funksjoner for eksisterende tjenester) i en førlanseringsversjon. Nye tjenester, nye funksjoner i eksisterende tjenester eller begrensede forhåndsvisningstjenester kalles individuelt og samlet “beta-tjenester”. Hvis du velger å bruke en beta-tjeneste, er dette underlagt følgende vilkår og betingelser: (i) Du bekrefter og samtykker i at beta-tjenestene er førlanseringsversjoner og kanskje ikke vil virke som de skal. (ii) Du bekrefter og samtykker i at din bruk av beta-tjenestene kan utsette deg for uvanlige risikoer for driftssvikt. (iii) Beta-tjenestene leveres slik de er, så vi anbefaler ikke at du bruker dem i produksjons- eller oppdragskritiske miljøer. (iv) GoDaddy forbeholder seg retten til når som helst å endre, bytte ut eller avslutte et hvilket som helst aspekt av beta-tjenestene. (v) Kommersielt lanserte versjoner av beta-tjenestene kan endres betydelig, og programmer som bruker eller kjøres med beta-tjenestene, vil kanskje ikke virke med de kommersielt lanserte versjonene eller de påfølgende lanseringene. (vi) GoDaddy kan begrense tilgjengelig kundeservicetid som er satt av til å støtte beta-tjenestene. (vii) Du bekrefter og samtykker i å gi umiddelbar tilbakemelding om din erfaring med beta-tjenestene i en form som vi med rimelighet ber om, inkludert informasjon vi trenger for å kunne reprodusere feil eller problemer du måtte oppleve. Du bekrefter og samtykker i at vi kan bruke din tilbakemelding for ethvert formål, inkludert produktutvikling. På vår forespørsel vil du gi oss kommentarer som vi kan bruke offentlig til pressemateriale og markedsføringsformål. Enhver immateriell eiendomsrett som måtte ligge i din tilbakemelding eller som oppstår ved din bruk av beta-tjenestene, skal utelukkende være GoDaddys eiendom. (viii) Du bekrefter og samtykker i at all informasjon vedrørende din bruk av beta-tjenestene, inkludert din erfaring med og oppfatninger om dem, er taushetsbelagt, og kan ikke gis videre til noen tredjepart eller brukes til noe annet formål enn å gi tilbakemelding til GoDaddy. (ix) Beta-tjenestene leveres “som de er”, “som tilgjengelige” og “med alle feil”.   GoDaddy frasier seg alle lovpålagte, eksplisitte eller implisitte garantier vedrørende beta-tjenestene så langt loven tillater det, inkludert, men ikke begrenset til, alle implisitte garantier for eiendomsrett, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-overtredelse av lover og regler.

I tillegg til våre mange gratistjenester, som beskrevet her, tilbyr GoDaddy også betalte støttetjenester:

 • GetStarted - Hosting: opptil 30 minutter med en kundestøtterepresentant som hjelper deg med å konfigurere hosting-kontoen din i samsvar med kom-i-gang-veiledningen. Denne tjenesten er tilgjengelig for cPanel, Plesk og Administrert WordPress.
 • Nettstedflytting: GoDaddy hjelper kunden med å flytte kundens nettsted fra et annet netthotell og til GoDaddy. Dette inkluderer delt, VPS og dedikert.  Det kan ta opptil 24 timer å gjennomføre denne prosessen.  Flytting av nettsteder er underlagt Avtalen om flytting av nettsteder som herved er innlemmet ved referanse. 
 •  VPS-tjenester: beskrevet her.

Du bekrefter og godtar at du har de nødvendige rettigheter og tillatelser til å dele all den informasjonen med GoDaddy som er nødvendig for å utføre tjenesten.  Du bekrefter og godtar at tjenestene kan bli levert av selvstendige underleverandører eller tredjeparts tjenesteleverandører. 

Det gis ingen tilbakebetaling for betalte tjenester.

GoDaddy forbeholder seg retten til å modifisere, endre eller avbryte ethvert aspekt av dette nettstedet eller tjenestene, inkludert uten begrensning priser og gebyrer for det samme, når som helst.

5. GENERELLE REGLER FOR OPPTREDEN

Du bekrefter og samtykker i at:

 1. Din bruk av dette nettstedet og tjenestene, inkludert noe innhold du sender, vil være i samsvar med denne avtalen og alle gjeldende lokale, delstatlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter.
 2. Du vil ikke innhente (eller tillate at noen andre innhenter) noe brukerinnhold (som definert nedenfor) eller noen ikke-offentlig eller personlig identifiserbar informasjon om en annen bruker eller en annen person eller enhet, uten deres uttrykkelige, skriftlige forhåndssamtykke. 
 3. Du vil ikke bruke dette nettstedet eller tjenestene (som fastsatt av GoDaddy etter eget og absolutte forgodtbefinnende) slik at:
  • Er ulovlig eller fremmer eller oppmuntrer til ulovlig aktivitet;
  • Fremmer, oppfordrer til eller engasjerer seg i barneporno eller utnyttelse av barn;
  • Fremmer, oppfordrer til eller engasjerer seg i terror, vold mot mennesker, dyr eller eiendom;
  • Fremmer, oppmuntrer til eller engasjerer seg i noen søppelpost eller annen uoppfordret bulk-e-post, eller data- eller nettverkshacking.
  • Bryter Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act of 2008 eller lignende lovgivning, eller fremmer, oppfordrer til eller engasjerer i salg eller distribuering av reseptbelagte medisiner uten en gyldig resept;  
  • Krenker de immaterielle rettighetene til en annen bruker eller annen person eller enhet;
  • Utgjør brudd på personvern- eller offentlighetsrettigheter til en annen bruker eller annen person eller enhet, eller bryter en konfidensialitetsplikt du har overfor en annen bruker eller en annen person eller enhet.
  • Virker forstyrrende på bruken av dette nettstedet eller tjenestene som finnes her;
  • Inneholder eller installerer viruser, trojanske hester eller andre koder, filer eller programmer som er beregnet på, eller i stand til, å forstyrre, skade eller begrense punksjonene til noen programvare eller maskinvare; eller
  • Inneholder falsk eller villedende språk, ugrunnede eller komparative påstander vedrørende GoDaddy eller GoDaddy tjenester.
 4. Du vil ikke kopiere eller distribuere i noe medium bortsett fra dette nettstedet eller tjenestene, bortsett fra der det er uttrykkelig autorisert av GoDaddy.
 5. Du vil ikke endre noen del av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet eller noen av de tilknyttede teknologiene.
 6. Du vil ikke få tilgang til GoDaddy innhold (som definert nedenfor) eller brukerinnhold via annen teknologi eller andre midler enn gjennom selve dette nettstedet, eller som GoDaddy kan utpeke.
 7. Du samtykker i å ta sikkerhetskopi av alt brukerinnholdet ditt så du kan få tilgang til det og bruke det ved behov. GoDaddy garanterer ikke at de tar sikkerhetskopi av noen konto eller noe brukerinnhold, og du samtykker i å akseptere som risiko tap av brukerinnholdet ditt, helt eller delvis.
 8. Du skal ikke videreselge eller tilby tjenestene til kommersielle formål, inkludert alle GoDaddy sine tilknyttede typer teknologi, uten å på forhånd ha GoDaddy sitt uttrykkelige   skriftlige samtykke.
 9. Du samtykker i å gi statlig utstedt bilde-ID og/eller statlig utstedt bedrifts-ID i henhold til krav for å verifisere identiteten når den forespørres.

 10. Du er oppmerksom på at GoDaddy fra tid til annen kan ringe deg vedrørende kontoen din, og at du under enhver slik samtale ikke med rimelighet kan forvente personvern; du samtykker faktisk herved i å tillate at GoDaddy, utelukkende etter eget skjønn, registrerer slike samtaler i sin helhet, enten GoDaddy ber deg om samtykke til å ta opp en bestemt samtale eller ikke.  Du anerkjenner og aksepterer at så langt gjeldende lov tillater, kan slike opptak bli fremlagt som bevis i enhver rettssak der GoDaddy er en part. Ved å oppgi telefon- eller mobilnummer, samtykker du i å motta markedsføringsrelaterte telefonanrop fra eller på vegne av GoDaddy. Disse anropene kan komme fra et automatisk oppringingssystem og/eller bruke en kunstig eller forhåndsinnspilt stemme. Du er innforstått med at et samtykke ikke betyr at du godtar kjøp av en vare eller tjeneste fra GoDaddy.  Ved å oppgi mobilnummeret ditt godtar du å motta tekstmeldinger med reklame fra eller på vegne av GoDaddy, som kan sendes til deg av et automatisk telefonsystem. Du forstår at et det å gi et samtykke ikke betyr at du godtar kjøp av en vare eller tjeneste fra GoDaddy. Du må kanskje betale for å motta meldinger og data.

6. DIN BRUK AV GoDaddy INNHOLD OG BRUKERINNHOLD

I tillegg til de generelle reglene over, gjelder bestemmelsene i dette avsnittet  spesifikt for din bruk av GoDaddy innhold og brukerinnhold som er lagt ut på GoDaddy bedriftsnettsteder (dvs., de nettstedene som GoDaddy direkte kontrollerer eller vedlikeholder).  De gjeldende bestemmelsene er ikke beregnet på og har ikke effekten å overføre noe eierskap eller lisensierte rettigheter (inkludert immateriell eiendom) du kan ha av innhold, lagt ut på dine vertsbaserte nettsteder.

GoDaddy Innhold. Med unntak av brukerinnholdet, er innholdet av dette nettstedet og tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, teksten, programvaren, skriptene, kildekoden, API, grafikk, fotografier, lyd, musikk, videoer og interaktive funksjoner og varemerker, servicemerker og logoer som står der (“GoDaddy innhold”), lisensiert til GoDaddy på ubestemt tid og er gjenstand for opphavsrett, varemerke-, og/eller patentbeskyttelse i USA og andre land, og andre immaterielle eiendomsrettigheter i henhold til amerikanske og utenlandske lover. GoDaddy Innholdet gis “som det står”, “etter tilgjengelighet” og “med alle feil” bare for din informasjon og personlige, ikke-kommersielle bruk, og kan ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, kringkastes, vises, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes for noe formål uten uttrykkelig, skriftlig forhåndssamtykke fra GoDaddy. Denne avtalen gir ingen rettighet eller lisens i tilknytning til noen opphavsrett, noe varemerke eller patent eller noen annen eiendomsrett eller lisens. GoDaddy forbeholder seg alle ikke-eksplisitt angitte rettigheter i og til GoDaddy innholdet, dette nettstedet og tjenestene, og denne avtalen overfører ikke eierskap til noen av disse rettighetene.

Brukerinnhold. Noen funksjoner på denne siden eller i disse tjenestene kan gjøre det mulig for brukerne å se, legge ut, offentliggjøre, dele, lagre eller administrere (a) ideer, meninger, anbefalinger eller råd («Brukerinnlegg») eller (b) litterært, artistisk, musikalsk eller annet innhold, inkludert, men ikke begrenset til bilder og video (sammen med brukerinnlegg, «Brukerinnhold») Brukerinnlegg inkluderer, men er ikke begrenset til, foruminnlegg, innhold sendt inn i forbindelse med konkurranser, produktvurderinger eller -anbefalinger, eller bilder som bygges inn i arrangementer eller aktiviteter i sosiale medier. Brukerinnhold inkluderer alt innhold som er sendt via kontoen din. Ved å legge ut eller publisere brukerinnhold til dette nettstedet eller til tjenestene, fremstiller du og garanter GoDaddy at (i) du vil ha alle nødvendige rettigheter til å distribuere brukerinnhold via dette nettstedet eller via tjenestene, enten fordi du er forfatter av brukerinnholdet og har rett til å distribuere det samme, eller fordi du har behørige distribusjonsrettigheter, lisenser, samtykke, og/eller tillatelse til å bruke, skriftlig, fra opphavsrett- eller annen eier av brukerinnholdet, og (ii) brukerinnholdet ikke krenker rettighetene til en tredjepart.

Sikkerhet. Du samtykker i at du ikke skal omgå, deaktivere eller på annen måte påvirke de sikkerhetsrelaterte aspektene ved dette nettstedet eller tjenestene som tilbyr på dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, de funksjonene som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av noe GoDaddyinnhold eller brukerinnhold) eller håndheve begrensninger i bruken av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, GoDaddyinnholdet eller brukerinnholdet deri.

7. GoDaddyS BRUK AV BRUKERINNHOLD

Bestemmelsene i dette avsnittet gjelder spesielt for GoDaddy bruk av brukerinnhold lagt ut på GoDaddy bedriftsnettsteder (dvs. de nettstedene som GoDaddy direkte kontrollerer eller vedlikeholder).  De gjeldende bestemmelsene er ikke beregnet på og har ikke som konsekvens å overføre noe eierskap eller noen lisensierte rettigheter (inkludert immaterielle eiendomsrettigheter) du kan ha til innholdet som er lagt ut på dine hostede nettsteder.

Generelt.  Du er alene ansvarlig for all bruk av ditt brukerinnhold eller brukerinnhold som sendes via din konto, og konsekvensene av slik bruk, og for å oppfylle kravene til distribusjon av innholdet.

Vedrørende brukerinnsendinger.  Du bekrefter og samtykker i at:

 1. Brukerinnsendinger er helt frivillige.
 2. Dine brukerabonnementer fastslår ikke noe konfidensielt forhold og forplikter deg ikke GoDaddy til å behandle dine brukerinnsendinger som konfidensielle eller hemmelige.
 3. GoDaddy har ingen forpliktelse, verken uttrykt eller antydet, til å utvikle eller bruke dine brukerinnsendinger, og ingen godtgjørelse tilfaller deg eller noen annen for noe tilsiktet eller utilsiktet bruk av dine brukerinnsendinger.
 4. Selskapet GoDaddy kan arbeide med samme eller lignende innhold, det kan allerede kjenne til slikt innhold fra andre kilder, det kan ganske enkelt ønske å utvikle dette (eller lignende) innhold på egen hånd, eller det kan ha iverksatt / vil iverksette andre tiltak.

GoDaddy skal eie eksklusive rettigheter (inkludert alle immateriell eiendoms- og andre eierrettigheter) til alle brukerinnsendinger som er lagt ut på dette nettstedet, og skal ha rett til ubegrenset bruk og spredning av alle brukerinnsendinger som er lagt ut på dette nettstedet uansett formål, kommersielle eller andre, uten bekreftelse eller godtgjørelse til deg eller noen andre.

Når det gjelder brukerinnhold (bortsett fra brukerinnsendelser)

Hvis du har et nettsted eller annet innhold som hostes av GoDaddy, beholder du alle eierrettigheter eller lisensierte rettigheter i brukerinnholdet.

Når du legger ut eller publiserer brukerinnhold på dette nettstedet eller gjennom tjenestene, autoriserer du GoDaddy til å bruke den immaterielle eiendomsrettigheten til ditt brukerinnhold for å gjøre det mulig å inkludere og benytte brukerinnholdet på den måten som er tiltenkt av dette nettstedet og denne avtalen.  Du innvilger herved GoDaddy en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, underlisensierbar (gjennom flere lag) og overførbar lisens til å bruke, reprodusere og distribuere ditt brukerinnhold, lage avledninger av det, kombinere det med andre arbeider, vise og iverksette det i forbindelse med dette nettstedet, tjenestene og GoDaddy (og GoDaddy tilknyttede parter) virksomhet(er), inkludert, uten begrensning, for å fremme og omdistribuere hele eller deler av dette nettstedet i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler, uten begrensninger av noe slag og uten betaling eller andre hensyn av noe slag, eller tillatelse eller underretning til deg eller noen tredjepart. Du innvilger også herved hver bruker av dette nettstedet en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til ditt brukerinnhold (med unntak av brukerinnhold som du angir som “privat” eller “passordbeskyttet”) gjennom dette nettstedet, og til å bruke, reprodusere og distribuere ditt brukerinnhold, lage avledninger av det, kombinere det med andre arbeider, vise og iverksette det som tillatt gjennom funksjonene til dette nettstedet og i henhold til denne avtalen. Ovennevnte lisenser innvilget av deg i ditt brukerinnhold sies opp innenfor en kommersielt rimelig tidsperiode etter at du har fjernet eller slettet ditt brukerinnhold fra dette nettstedet. Du forstår og samtykker imidlertid i at GoDaddy kan beholde (men ikke distribuere, vise eller utføre) serverkopier av ditt brukerinnhold som er fjernet eller slettet. Ovennevnte lisenser som er innvilget av deg i ditt brukerinnhold, er evigvarende og ugjenkallelige.  Med forbehold for bestemmelser i denne avtalen med motsatt innhold skal GoDaddy ikke bruke noe brukerinnhold som du har anført som “privat” eller“passordbeskyttet” med henblikk på å fremme nettstedet eller GoDaddy (eller GoDaddy tilknyttede parter) virksomhet(er). 

8. PRODUKTKREDITT

Hvis du får produktkreditt («kreditt»), det være seg for løskjøping for kjøpet av et bestemt produkt, eller gratis med kjøpet av et annet produkt («kjøpt produkt»), anerkjenner og samtykker du til at en slik kreditt kun er gyldig i ett (1) år og kun tilgjengelig med et gyldig kjøp, og kan terminres hvis det kjøpte produktet slettes, kanselleres, overføres eller ikke fornyes. Kreditten utløper ett (1) år fra kjøpsdatoen av det kjøpte produktet hvis kreditten ikke er løst inn. Hvis du ønsker å avbryte automatisk fornyelse av produktet, kan du gjøre det ved å gå inn på kontoen din eller ved å ta kontakt med kundeservice.  Hvis et produkt du har kjøpt inkluderer et gratis domenenavn, og du etter kjøpet valgte å avbestille produktet, blir listeprisen for domenenavnet trukket fra refusjonsbeløpet (listeprisen er prisen på domenenavnet som er oppført på GoDaddys nettsted, uavhengig av eventuelle andre kampanjer, rabatter eller prisreduksjoner).  For kredittproblemer med andre kjøpte produkter, anerkjenner og samtykker du til at vi bytter kreditten mot et lignende produkt, etter eget skjønn. 

9. OVERVÅKING AV INNHOLD; RETNINGSLINJER FOR OPPSIGELSE AV KONTO

GoDaddy forhåndsfiltrerer vanligvis ikke brukerinnhold (enten det er lagt ut på et nettsted som hostes av GoDaddy eller på dette nettstedet). GoDaddy forbeholder seg imidlertid retten (men forplikter seg ikke) til å gjøre dette og avgjøre hvorvidt et element i brukerinnholdet er passende og/eller samsvarer med denne avtalen. GoDaddy kan når som helst og uten forhåndsvarsel fjerne et hvilket som helst element i brukerinnholdet (enten det er lagt ut på et nettsted som er hostet av GoDaddy eller på dette nettstedet) og/eller si opp en brukers tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes der, grunnet utlegging eller publisering av materiale i strid med denne avtalen, eller andre brudd på denne avtalen (slik selskapet GoDaddy selv bestemmer, etter eget, absolutt skjønn). GoDaddy kan også si opp en brukers tilgang til dette nettstedet og tjenestene som finnes her dersom GoDaddy har grunn til å tro at brukeren er en tilbakefallsforbryter.  Hvis GoDaddy sier opp din tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her, kan selskapet GoDaddy etter eget forgodtbefinnende fjerne og destruere data og filer som du har lagret på dets servere.

10. YTTERLIGE RESERVASJONER AV RETTIGHETER

GoDaddy forbeholder seg uttrykkelig retten til å nekte, kansellere, avslutte, suspendere, låse eller endre tilgang til (eller kontroll av) hvilken som helst konto eller tjenester (inkludert retten til å kansellere eller overføre domeneregistrering) av en hvilken som helst grunn (som bestemt med GoDaddy etter eget skjønn), inkludert, men ikke begrenset til, følgende: (i) å rette feil utført av GoDaddy ved å tilby eller levere tjenester (inkludert eventuell domeneregistrering), (ii) for å beskytte integriteten og stabiliteten til og rette feil som er gjort av en hvilken som helst domenenavnregistrator, (iii) å bistå med vår svindel- og misbruksdeteksjon og forebyggende innsats, (iv) å etterkomme rettsordrer mot deg og/eller ditt domenenavn eller nettsted og gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter, (v) å overholde anmodninger om rettshåndhevelse, herunder skriftlig innkallelse til rettsak, (vi) å overholde eventuelle tvisteløsningsprosesser, (vii) å forsvare eventuelle rettslige skritt eller trusler om rettslige skritt, uansett om slike rettslige skritt eller trusler om rettssaker til slutt blir vurdert som grunnløse, (viii) for å unngå sivilt eller strafferettslig ansvar på vegne av GoDaddy, selskapets ledelse, styremedlemmer, ansatte og agenter, samt GoDaddys tilknyttede selskaper, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeller der du har saksøkt eller truet med å saksøke GoDaddy, eller (ix) å svare på en overdreven mengde klager uansett hvordan de er relatert til kontoen din, domenenavn, eller innhold på nettstedet ditt.

GoDaddy forbeholder seg uttrykkelig retten til å gå gjennom hver konto for å kontrollere for for stor bruk av plass og båndbredde, og vil si opp eller pålegge tilleggsgebyrer på kontoene som overskrider tillatte grenser.

GoDaddy forbeholder seg uttrykkelig retten til å si opp, uten varsel, en hvilken som helst av og alle tjenestene som, etter GoDaddys skjønn, du bruker til å trakassere eller true GoDaddy og/eller noen av GoDaddys ansatte.

11. INGEN SØPPELPOST; KONVENSJONALBOT

Ingen søppelpost.  Vi tolererer ikke utsending av søppelpost. Vi overvåker all trafikk til og fra våre nettservere for indikasjoner på søppelpost og opprettholde et senter for klager på søppelpostmisbruk, for å registrere påstander om søppelpostmisbruk. Kunder som mistenkes å bruke våre produkter og tjenester med henblikk på å sende søppelpost vil bli gransket. Hvis vi finner at det er et problem med søppelpost, vil vi iverksette egnet tiltak for å løse situasjonen. 

Vi definerer søppelpost som sending av uoppfordret kommersiell e-post (Unsolicited Commercial Email, UCE), uoppfordret bulk-e-post (Unsolicited Bulk Email, UBE) eller uoppfordrede fakser (Unsolicited Facsimiles, Fax), som er e-post eller faks sendt til mottakere som reklame eller på annen måte, uten først å innhente informert forhåndssamtykke til å motta disse meldingene fra avsender. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, følgende:

        i.      E-postmeldinger

       ii.      Newsgroup-publiseringer

      iii.      Windows-systemmeldinger

      iv.      Pop-up-meldinger (såkalte "adware"- eller "spyware"-meldinger)

       v.      direktemeldinger (med AOL, MSN, Yahoo eller andre direktemeldingsprogrammer)

      vi.      Reklame i nettbaserte chat-rom

     vii.      Publiseringer på gjestebok eller nettstedforum

    viii.      Anmodninger via faks

      ix.      Tekst/SMS-meldinger

Vi vil ikke la våre servere og tjenester bli brukt til formålene beskrevet ovenfor. For å kunne bruke våre produkter og tjenester må du ikke bare overholde alle gjeldende lover og bestemmelser, som inkluderer Can-Spam Act of 2003 og Telephone Consumer Protection Act, men du må også overholde disse retningslinjene for anti-spam. Kommersiell annonsering og/eller bulk-e-poster eller -fakser kan bare sendes til mottakere som har "meldt seg på" til å motta meldinger spesifikt fra avsenderen. De må inneholde en legitim returadresse og en svaradresse, avsenderens fysiske adresse og en måte å melde seg av på i bunnteksten av e-posten eller faksen. På forespørsel fra oss kan avgjørende bevis for påmelding kreves for en e-postadresse eller faksnummer.

Hvis vi finner at de aktuelle kontoene, produktene eller tjenestene brukes i forbindelse med søppelpost, har vi anledning til å omdirigere, suspendere eller kansellere enhver konto, netthotell, domeneregistrering, e-postboks eller andre relevante produkter eller tjenester. Hvis noe slikt skjer, kan vi kreve at du via e-post til oss bekrefter at du vil slutte å sende søppelpost og/eller slutte å få andre til å sende søppelpost på dine vegne, og vi kan kreve at et ikke-refunderbart reaktiveringsgebyr skal betales for nettstedet , e-postbokser og/eller tjenester som blir reaktivert. 

Vi oppmuntrer alle kunder og mottakere av e-post generert fra våre produkter og tjenester, å rapportere mistanke om søppelpost. Har du mistanke om misbruk, kan du rapportere det til oss i en e-post eller på nett, i vårt senter for klager på søppelpost.  Nett: rapportér misbruk  

Konvensjonalbot.  Du samtykker i at vi umiddelbart kan si opp en konto som vi etter eget og absolutte forgodtbefinnende tror overfører eller på annen måte er knyttet til søppel-e-post eller annen uoppfordret bulk-e-post. Hvis faktiske skader ikke med rimelighet kan beregnes, samtykker du også i å betale oss konvensjonalbot på USD 1 for hver søppel-e-post eller uoppfordret bulk-e-post som sendes fra eller på annen måte er knyttet til din konto.

12. VAREMERKE- OG/ELLER OPPHAVSRETTSKRAV

GoDaddy støtter beskyttelsen av immateriell eiendom.  Hvis du vil sende inn (i) et varemerkekrav som brudd på et merke du eier et registrert varemerke eller servicemerke for, eller (ii) et opphavsrettskrav for materiale som du eier bona fide opphavsrett til, se GoDaddy Retningslinjer for brudd på varemerke og/eller opphavsrett, omtalt ovenfor, og som står her.

13. KOBLINGER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Dette nettstedet og tjenestene funnet på dette nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av GoDaddy. GoDaddy tar ikke noe ansvar for innhold, vilkår og betingelser, personvernpolicy, eller fremgangsmåter til noen tredjeparts nettsteder. I tillegg sensurerer eller endrer GoDaddy ikke innholdet til noen tredjeparts nettsteder. Ved å bruke dette nettstedet eller tjenestene funnet på dette nettstedet, frigjør du ekspressivt GoDaddy fra alt ansvar som kommer fra din bruk av tredjeparts nettsteder. Følgelig oppfordrer GoDaddy deg til å være oppmerksom når du forlater dette nettstedet eller tjenestene funnet på dette nettstedet og å gjennomgå vilkårene og betingelsene, personvernpolicy, og andre styrende dokumenter til alle andre nettsteder du måtte besøke.

14. FRASIGELSE AV FREMSTILLINGER OG GARANTIER

DU BEKREFTER SPESIFIKT OG SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET SKAL SKJE FOR DIN EGEN REGNING OG AT DETTE NETTSTEDET OG TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET GIS “SOM DE STÅR”, “ETTERSOM DE ER TILGJENGELIG” OG “MED ALLE FEIL”. SELSKAPET GoDaddy, DETS LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, OG ALLE TREDJEPARTSTJENESTELEVERANDØRER FRASIER SEG ALLE GARANTIER, LOVPÅLAGTE, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISITTE GARANTIER FOR EIENDOMSRETT, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTREDELSE AV LOVER OG REGLER. SELSKAPET GoDaddy, DETS LEDERE, STYREMEDLEMMER, REPRESENTANTER, ANSATTE OG AGENTER AVGIR INGEN ERKLÆRING OM ELLER GARANTI FOR (I) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER INNHOLDET AV DETTE NETTSTEDET, (II) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER INNHOLDET I NOEN NETTSTEDER KNYTTET TIL DETTE NETTSTEDET (GJENNOM HYPERKOBLINGER, BANNERANNONSER ELLER PÅ ANNEN MÅTE), OG/ELLER (III) TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ANDRE NETTSTEDER KNYTTET TIL DETTE NETTSTEDET (GJENNOM HYPERKOBLINGER, BANNERANNONSER ELLER ANNET), OG GoDaddy FRASIER SEG ETHVERT ANSVAR FOR DETTE.

I TILLEGG BEKREFTER DU OG SAMTYKKER SPESIFIKT AT INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV GoDaddy, DENNES REPRESENTANTER, STYREMEDLEMMER, ANSATTE ELLER AGENTER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING TIL, DENS KUNDESENTER ELLER KUNDESERVICEREPRESENTANTER) OG  TREDJEPARTSTJENESTELEVERANDØRER  VIL (I) UTGJØRE JURIDISK ELLER ØKONOMISK RÅDGIVNING ELLER (II) GI EN GARANTI AV NOE SLAG VEDRØRENDE DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE SOM FINNES HER. BRUKERE SKAL IKKE STOLE PÅ SLIK INFORMASJON ELLER RÅDGIVNING.

FORANNEVNTE FRASIGELSE AV FREMSTILLINGER OG GARANTIER SKAL GJELDE I FULL GRAD AV DET SOM TILLATES VED LOV, OG skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet.

15. ANSVARSBEGRENSNING

I INGEN TILFELLER SKAL GoDaddy, DERES LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE,   SINE AGENTER OG ALLE TREDJEPARTS TJENESTEYTERE, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFBARE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER OVERHODET, INKLUDERT ALT SOM KAN RESULTERE FRA (I) NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET TIL DETTE NETTSTEDET, (II) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET TIL NOEN NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (III) TJENESTENE FUNNET PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (IV) PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM ELLER ALLE NATURSKADER OVERHODET, (V) TREDJEPARTS UTFØRELSE PÅ NOE SOM HELST VIS, (VI) ALL UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SERVERE OG/ELLER ALT INNHOLD, PERSONLIG INFORMASJON, ØKONOMISK INFORMASJON ELLER ANNEN INFORMASJON OG DATA LAGRET I DEM, (VII) ALL AVBRYTELSE ELLER OPPHØR AV TJENESTER TIL ELLER FRA DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (VIII) ALLE VIRUS, ORMER, FEIL, TROJANSKE HESTER, ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER FRA DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (IX) ALT BRUKERINNHOLD SOM ER ÆREKRENKENDE, TRAKASSERENDE, FORNÆRMENDE ELLER SKADELIG MOT MINDREÅRIGE ELLER ANDRE BESKYTTEDE KLASSER, PORNOGRAFISK, “MARKERT SOM SEKSUELT”, OBSKØN ELLER PÅ ANNEN MÅTE STØTENDE, OG/ELLER (X) ALLE TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE FUNNET PÅ DETTE NETTSTEDET, ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR, ELLER ANDRE JURIDISKE ELLER RETTFERDIGE TEORIER, OG ENTEN DET ER ELLER IKKE ER GoDaddy RÅDET OM MULIGHETEN TIL SLIKE SKADER.

VIDERE, BEKREFTER du SPESIFIKT OG samtykker i at ethvert saksgrunnlag som oppstår som følge av eller i forbindelse med dette nettstedet eller tjenestene som tilbys på nettstedet må startes innen ett (1) år etter saksgrunnlaget inntreffer, ellers vil et slikt saksgrunnlag være permanent forbudt.

I TILLEGG ANERKJENNER DU SPESIFIKT og samtykker til at ikke under noen omstendigheter, skal GoDaddys totale oppsamlede ansvar overgå $ 10 000 USD.

FORANNEVNTE ANSVARSBEGRENSNING SKAL GJELDE SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, OG skal fortsette å gjelde også etter enhver oppsigelse eller ethvert utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene det tilbyr.

16. SKADEERSTATNING

Du samtykker i å beskytte, forsvare og holde skadesløs GoDaddy og deres representanter, styremedlemmer, ansatte,  agenter, og tredjeparts-tjenesteleverandører mot alle krav, kostnader, utgifter, tap, ansvar og skade av alle slag (inkludert, uten begrensning, rimelige advokat-salærer) pålagt eller pådratt avGoDaddy som oppstår direkte eller indirekte fra (i) din bruk av og tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her; (ii) ditt brudd på noen bestemmelse av denne avtalen eller retningslinjene eller avtalene som er innlemmet heri; og/eller (iii) ditt brudd på noen tredjepartsrett, inkludert, uten begrensning til, noen immateriell eiendom eller annen eiendomsrett.  Forpliktelsene vedrørende skadesløsholdelse i dette avsnittet kal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes her.

17. FORELDEDE TJENESTER, RETNINGSLINJER FOR SLUTTEN AV LEVETID

GoDaddy reserverer seg retten til å slutte å tilby tjenestene når som helst, uten grunn og uten forhåndsvarsel. Til tross for at GoDaddy prøver å maksimere levetiden til alle tjenestene sine, hender det at tjenester avsluttes eller når slutten av levetiden sin («EOL»). Hvis det er tilfellet, kommer ikke produktet eller tjenesten til å støttes av GoDaddy lenger fra og med EOL-datoen.

Varsel og overføring Hvis tjenester vi tilbyr når eller kommer til å nå EOL, vil vi varsle deg tretti dager eller mer før EOL-datoen. Det er ditt ansvar å ta de nødvendige stegene for å erstatte tjenesten ved å flytte over til en ny tjeneste før EOL-datoaen, eller ved å opphøre bruken av tjenesten før EOL-datoen. GoDaddy kommer enten til å tilby en lignende tjeneste som du kan flytte til frem til slutten av kjøpsperioden, en tilsvarende butikkreditt eller tilsvarende refusjon, etter GoDaddy egets skjønn. GoDaddy kan, med eller uten varsel til deg, flytte deg til den mest oppdaterte versjonen av tjenesten, hvis tilgjengelig. Du samtykker til å ta fullt ansvar for alt og alle tap og skader som oppstår fra en slik overføring.

Ingen ansvar. GoDaddy kan ikke holdes ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for endring, suspendering eller avsluttelse av noen av tjenestene vi tilbyr eller gir tilgang til.

18. GEBYRER OG BETALINGER

Du erkjenner og godtar at betalingsmåten din kan bli belastet av en av våre tilknyttede enheter, GoDaddy Domains Canada, Inc., GoDaddy India Domains and Hosting Services Pvt Ltd, eller GoDaddy Europe, Ltd. Hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i USA i løpet av kjøpet, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy.com, LLC, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260. Hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i Canada, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy Domains Canada, Inc., 2900-550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 043. Hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i Storbritannia, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy Europe, Ltd., 5 New Street Square, London EC4A3TW. Hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i India, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd, Flat 101, Sai Krishna Enclave, 6-1-132/99, Plot No. 99, Skanagiri, Padmaraonagar 50061. Hvis betalingen din i løpet av kjøpet ble identifisert i et land som ikke er oppført ovenfor, kan transaksjonen din bli behandlet i dette landet, av et foretak som er tilknyttet vår lokale leverandør av betalingstjenester og underlagt bestemmelsene i våre retningslinjer for personvern.

(A) GENERELLE VILKÅR, INKLUDERT VILKÅR FOR AUTOMATISK FORNYELSE

Du samtykker i å betale alle priser og gebyrer som er skyldige for tjenester kjøpt eller anskaffet på dette nettstedet på tidspunktet da du bestiller tjenestene.  Alle priser og gebyrer er ikke-refunderbare, med mindre annet er uttrykkelig bemerket i avsnittet om retningslinjene for refusjon, selv om dine tjenester suspenderes, sies opp eller overføres før slutten av tjenestens periode.  GoDaddy forbeholder seg uttrykkelig retten til når som helst å endre sine priser og gebyrer. Slike endringer skal legges ut på dette nettstedet og tre i kraft umiddelbart, uten behov for å gi deg nærmere varsel.  Hvis du har kjøpt eller skaffet tjenester for en periode på måneder eller år, skal endringer i priser og gebyrer være effektive når de aktuelle tjenestene skal fornyes som beskrevet nærmere nedenfor. 

Med unntak av det som er forbudt i noen produkt-spesifikk avtale, kan du betale for tjenester ved å benytte en hvilken som helst av følgende “betalingsmetoder”: (i) ved å oppgi et gyldig kredittkort, (ii) ved å bruke GoDaddy “forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester” (definert nedenfor); (iii) via elektronisk sjekk fra din personlige eller bedriftssjekkonto, etter det som er hensiktsmessig (og som definert nedenfor); (iv) ved å bruke PayPal (som definert nedenfor), (v) ved å bruke et internasjonalt betalingsalternativ (som definert nedenfor) eller (vi) via butikk-kredittsaldoer, som aktuelt (og som definert nedenfor), hver enkelt en “betalingsmetode”.  For tjenestene som tilbyr “Ekspresskasse”, vil du når du trykker på Ekspresskasse-knappen automatisk legge inn en ordre for den tjenesten og belaste den primære betalingsmetoden som er oppgitt på kontoen din.  Bekreftelse av den ordren vil bli sendt til e-postadressen som er oppgitt for kontoen din.  Din betalingsmetode som er registrert må holdes gyldig hvis du har noen aktive tjenester i kontoen din.

I tillegg bekrefter og aksepterer du at stedet der betalingene dine behandles, kan endres ut fra hvilken type betalingsmåte som er valgt, eventuelle endringer eller oppdateringer som er gjort i betalingsmåten din, eller basert på valutaen som er valgt for betalingsmetoden

Med unntak av det som kreves av gjeldende lov, beholder ikke GoDaddy papirkopier eller elektroniske versjoner av fullmakter, stående ordrer og/eller signerte samtykker knyttet til bruken av våre automatiske fornyelsestjenester. Vi kan derfor ikke gi deg slike dokumenter på forespørsel.  Du kan når som helst se status for eller endre automatiske fornyelsesinnstillinger ved å logge deg på GoDaddy-kontoen din.

Du bekrefter og samtykker i at når refusjoner utstedes til din betalingsmetode, er GoDaddys utstedelse av kvittering for refusjonen er kun bekreftelse på at GoDaddy har sendt din refusjon til betalingsmetoden som er belastet på tidspunktet for det originale salget, og at GoDaddy har absolutt ingen kontroll over når refusjonen vil bli lagt inn på din betalingsmetoden saldo.  Videre bekrefter du og samtykker i at betalingsleverandøren og/eller den individuelle utstedende bank som er tilknyttet din betalingsmetode fastslår og regulerer tidsrammene for utlegging av din refusjon, og at slike tidsrammer for refusjon kan variere fra fem (5) virkedager til en hel faktureringssyklus, eller lenger. 

Hvis en refusjon er utstedt til din betalingsmetode og betalingsleverandøren, betalingsbehandleren eller individuelle utstedende bank tilknyttet din betalingsmetode pålegger noen begrensninger på refusjoner, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger når det gjelder tidspunkt for refusjonen eller antallet refusjoner som er tillatt. Deretter forbeholder GoDaddy seg retten til å utstede refusjonen enten (i) i form av en butikk-kredkitt; eller (ii) via utstedelse av en GoDaddy sjekk, som vil bli sendt til postadressen vi har for kontoen din.  GoDaddy har også rett, men  ikke plikt, til å tilby en butikk-kreditt for kunder som søker refusjoner, selv om det ikke er noen begrensninger på refusjoner pålagt av betalingsmetoden.  For å unngå enhver tvil, behandles eventuelle og alle refusjoner via utstedelse av enten butikk-kreditter eller en GoDaddy-sjekk utelukkende etter GoDaddy forgodtbefinnende og er ikke tilgjengelige på kundens forespørsel.

Hvis du faktureres månedlig, vil din månedlige faktureringsdato være basert på datoen måneden da du kjøpte tjenestene, med mindre den datoen er etter den 28. i måneden. I så fall vil faktureringsdatoen være den 28. i hver måned. 

Dessuten, i tilfeller der GoDaddy mener du at du skylder oss penger av en eller annen grunn, forbeholder GoDaddy seg retten til å holde tilbake eventuelle betalinger til kontoen din til GoDaddy har fått erstattet beløpet du skyldte.

For å sikre at du ikke opplever et avbrudd eller tap av tjenester, blir alle våre tjenester solgt med automatisk fornyelse.  Bortsett fra ved grunner som er beskrevet nedenfor i denne delen, sørger automatisk fornyelse for at når den nåværende perioden utløper, videreføres den aktuelle tjenesten med en periode like lang som den nåværende (unntak: domenenavn som kan ha blittmuligens fornyes for fornyet i den opprinnelige tjenesteperioden).). Eksempel: Hvis den siste tjenesteperioden din varte i ett år, vil fornyelsesperioden vanligvis også være ett år.  Men dersom fornyelsen mislykkes med den betalingsmåten du har lagret, kan GoDaddy prøve å fornye den aktuelle tjenesten for en periode som er kortere enn abonnementsperioden du opprinnelige valgte, avhengig av hva som kreves for å gjennomføre transaksjonen. 

Med mindre du deaktiverer automatisk fornyelse, fornyer GoDaddy automatisk den aktuelle tjenesten når den er klar for fornyelse. Vi tar betalt med betalingsmåten du har lagret med GoDaddy hos GoDaddys gjeldende pris på fornyelsestidspunktet, og du anerkjenner og er enig i at denne prisen kan være høyere eller lavere enn prisen for den opprinnelige tjenesteperioden.  For å se innstillingene for fornyelse som gjelder for deg og dine tjenester, logger du bare på kontoadministratoren din via dette nettstedet og følger trinnene du finner her.  Hvis du ønsker at ingen tjenester skal fornyes automatisk, kan du velge å avbryte fornyelsen, og i så fall vil tjenestene bli avsluttet ved utløpet av den nåværende perioden. Unntaket er hvis du manuelt fornyer tjenestene dine før utløpsdatoen (i så fall blir tjenestene igjen satt på automatisk fornyelse).  Med andre ord, hvis du velger å kansellere produktet, og ikke rekker å fornye tjenestene manuelt før de utløper, kan du oppleve avbrudd eller tap av tjenester, og GoDaddy skal ikke være ansvarlig for noe av dette overfor deg eller eventuelle tredjeparter.

I tillegg kan GoDaddy delta i gjentagende faktureringsprogrammer eller kontooppdatereringer støttet av kredittkortleverandøren din (og i siste instans avhengig av deltakelse fra banken din).  Hvis vi ikke klarer å belaste din eksisterende betalingsmetode, kan kredittkortleverandøren din (eller banken din) varsle oss om oppdateringer av kredittkortnummeret ditt og/eller utløpsdatoen, eller de kan automatisk belaste det nye kredittkortet på våre vegne uten varsel til oss.  I samsvar med krav til gjentatte faktureringsprogrammer, oppdaterer GoDaddy betalingsprofilen på dine vegne hvis vi blir varslet om en oppdatering av kredittkortnummeret ditt og/eller utløpsdatoen. GoDaddy gir ingen garantier for at vi kommer til å be om eller motta oppdatert kredittkortinformasjon. Du erkjenner og aksepterer at det er ditt eget ansvar å endre og vedlikeholde kontoinnstillingene, inkludert men ikke begrenset til (i) kansellering av produkter, og (ii) sikre at din tilknyttede betalingsmåte er gjeldende og gyldig.  Videre bekrefter og aksepterer du at hvis du unntlater å gjøre det, kan det føre til avbrudd eller tap av tjenester, og GoDaddy skal ikke være ansvarlig for noe av dette overfor deg eller eventuelle tredjeparter. 

Hvis GoDaddy av en eller grunn ikke kan belaste betalingsmetoden din for hele beløpet du skylder for de leverte tjenestene, eller hvis GoDaddy informeres om tilbakeført postering, reversering eller betalingsinnsigelse eller belastes en pengebot for et gebyr de tidligere belastet din betalingsmetode, samtykker du i at GoDaddy kan benytte alle tilgjengelige, lovlige tiltak for å inndrive betaling, inkludert, men ikke begrenset til, kansellering, uten varsel til deg, av ethvert domenenavn eller enhver tjeneste som er registrert eller fornyet på dine vegne.  GoDaddy forbeholder seg også retten til å belaste deg for rimelige "administrasjonsgebyrer" eller "behandlingsgebyrer" for (i) oppgaver GoDaddy kan utføre utenfor det normale omfanget av sine tjenester, for (ii) ekstra tid og/eller ekstra kostnader som kan påføres GoDaddy ved levering av tjenestene, og/eller (iii) din manglende oppfyllelse av bestemmelsene i denne avtalen (som fastsatt av GoDaddy etter eget og absolutt skjønn).  Vanlige scenarier for administrasjons- eller behandlingsgebyrer inkluderer, men er ikke begrenset til (i) kundeservicesaker som krever ekstra personlig tid eller ekstra oppmerksomhet; (ii) tvister som involverer regnskapstjenester eller juridiske tjenester, enten de utføres av GoDaddys personale eller av eksterne firmaer som er innleid av GoDaddy; (iii) erstatning av alle kostnader og gebyrer, inkludert prisen på tjenestene, som påføres GoDaddy på grunn av tilbakeførte posteringer eller andre betalingsinnsigelser anført av deg, din bank eller betalingsbehandler. Disse administrative gebyrer eller behandlingsgebyrer vil bli fakturert betalingsmetoden du har oppgitt hos oss GoDaddy.

GoDaddy kan tilby priser på produktnivå i forskjellige valutaer; men transaksjonsbehandlingen støttes bare i amerikanske dollar og et utvalgt antall valuta-alternativer som vises på dette nettstedet ("Støttet valuta" eller “Støttede valutaer”). Hvis valutaen som er valgt er en støttet valuta, vil transaksjonen behandles i den støttede valutaen. Prisen som vises under betalingsprosessen, vil da være det faktiske beløpet som behandles, og vil sendes til din bank for utbetaling. Hvis valutaen som er valgt, ikke er en støttet valuta, vil transaksjonen behandles i amerikanske dollar. Prisen som vises under betalingsprosessen, vil være en estimert konverteringspris på kjøpstidspunktet. I begge tilfeller (dvs. enten valutaen som er valgt, støttes eller ikke) gjelder at hvis transaksjonen behandles i en annen valuta enn valutaen til din bankkonto, kan du bli belastet valutakonverteringsgebyrer av banken din.  På grunn av tidsforskjellene mellom (i) tidspunktet du fullfører betalingsprosessen, (ii) tidspunktet transaksjonen fullføres, og (iii) tidspunktet transaksjonen vises på bankutskriften din, kan valutakursene også svinge, og GoDaddy fremsetter ingen påstander eller garantier om at (a) beløpet som er sendt til din bank til betaling, vil være det samme som beløpet som vises på bankutskriften din (ved støttet valuta), eller om at (b) den estimerte konverteringsprisen vil være den samme som beløpet som er behandlet eller beløpet som vises på bankutskriften din (ved ikke-støttet valuta), og du samtykker i å frasi deg alle krav basert på slike avvik (inkludert alle krav om refusjon, basert på forannevnte). Uansett hvilken valuta som er valgt, bekrefter du videre og samtykker i at du kan belastes merverdiavgift ("MVA"), Goods and Services Tax ("GST"), eller andre lokale gebyrer og/eller skatter, basert på din bank og/eller landet som er oppgitt i faktureringsadressefeltet.

RETNINGSLINJER FOR REFUSJON

Produkter og tjenester tilgjengelig for refusjon er beskrevet her (Retningslinjer for refusjon»). 

Hvis du kjøper et produkt som inkluderer et gratis domenenavn, hvis du kansellerer produktet, vil listepris for domenenavnet bli trukket fra tilbakebetalingsbeløpet. Listeprisen er prisen til domenenavnet som er oppført på GoDaddys nettsted, og er ikke underlagt kampanjer, rabatter eller andre prisavslag.

For tyske kunder påvirker retningslinjene for tilbakebetaling på ingen måte dine lovbestemte rettigheter til å tilbakekalle eller si opp en kontrakt i henhold til forbrukerlover og vilkårene i denne avtalen.

(C) FORHÅNDSBETALT GOOD AS GOLD-TJENESTER

Tjenestedetaljer

Ved å bruke Good As Gold Prepaid Services kan du overføre midler til GoDaddy for å finansiere din Good As Gold Prepaid Services-konto (“Good As Gold-konto”).  Deretter kan du bruke Good As Gold-kontoen til å kjøpe alle våre Tjenester.  Du kan finansiere Good As Gold-kontoen din med bankoverføring. Alle betalinger må skje for hele summen som kreves ved kjøp.    

Du bekrefter at midlene som er overført til din Good As Gold-konto, vil bli oppbevart GoDaddy og ikke vil akkumulere eller betale renter til din fordel. I den grad det påløper renter, forstår du og samtykker i at GoDaddy har rett til å motta og oppbevare slike beløp for å dekke kostnader knyttet til forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester.

Du bekrefter at alle transaksjoner som bruker forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester vil bli utført i amerikanske dollar.

Din Good As Gold-konto må til å begynne med ha midler til en verdi tilsvarende USD 100,00.

Elektroniske overføringer kan skje i andre valutaer enn amerikanske dollar når du finansierer din Good As Gold-konto, men USD er den naturlige valutaen for Wild West Domains' bankkonto. Utenlandske valutaoverføringer vil automatisk bli konvertert og satt inn som amerikanske dollar. Amerikanske dollar - USD.  Vær oppmerksom på at valutakursavgifter kan gjelde.  Du godtar at du er ansvarlig for alle overføringsgebyrer, både innkommende og utgående, knyttet til Good As Gold-kontoen. Alle elektroniske overføringer utenfor USA kan være pålagt gebyrer av din bank, formidlende banker eller GoDaddys bank, noe som kan redusere pengebeløpet som mottas av GoDaddys bank og følgelig redusere beløpet som legges til din Good As Gold-konto. Du godkjenner herved uttrykkelig at GoDaddy kan (i)  redusere saldoen på Good As Gold-kontoen din med samme beløp som GoDaddy tar i overføringsgebyr for å motta pengene dine; og/eller (ii) ta et servicegebyr på tjue dollar (USD 20) (“Servicegebyr”) ved en avslutning av Good As Gold-kontoen din.  Alle gebyrer kan endres når som helst, og slike endringer skal bli lagt ut på nettet og gjelde umiddelbart uten behov for ytterligere varsel til deg.

Du kan bekrefte resterende midler i din Good As Gold-konto når som helst ved å logge inn i “Administrer kontoen din” eller gjennom handlevognen på GoDaddy nettstedet. Dersom du bestemmer deg for å si opp din Good As Gold-konto (eller skulle GoDaddy velge å si opp din Good As Gold-konto fordi du har forsømt en forpliktelse i henhold til Good As Gold-tjenesteavtalen). Da vil saldoen i din Good As Gold-konto bli tilbakebetalt, minus servicegebyret.

Ytterligere midler kan når som helst legges til din Good As Gold-konto. Den foretrukne minimumsoverføringen av midler er USD 100.

Din bruk av forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester

Bruk av midler i din Good As Gold-konto kan kun skje gjennom GoDaddy kjøpsprosess på GoDaddy nettsted. Kjøp kan ikke utføres med mindre det finnes nok tilgjengelige midler i din Good As Gold-konto på kjøpstidspunktet for å dekke hele kjøpsbeløpet, inkludert eventuelle tilknyttede gebyrer som fremgår heri eller i andre aktuelle avtaler.

Du vil kunne få tilgang til din Good As Gold-kontoaktivitet og dine oppføringer fra koblingen “Administrer kontoen din” på GoDaddy nettsted. Din Good As Gold-konto vil vise kjøp og mengden av midler som er igjen på din Good As Gold-konto. GoDaddy forbeholder seg til enhver tid retten til å videreformidle all informasjon om din Good As Gold-konto i henhold til det som GoDaddy anser nødvendig for å oppfylle enhver gjeldende lov, forskrift, juridisk prosess eller statlig forespørsel, eller til å redigere, avslå å legge ut eller fjerne enhver informasjon eller materialer, helt eller delvis, fra din Good as Gold-konto, etter GoDaddys eneste og absolutte skjønn.

(DC) BETAL PER SJEKK (ELEKTRONISK SJEKK)

Ved å bruke GoDaddy sjekkbetalingsalternativ (“Pay By Check”) kan du kjøpe GoDaddy tjenester med elektronisk sjekk (fra din privat- eller bedriftskonto, alt etter hva som er hensiktsmessig). I den forbindelse samtykker du i at Certegy Check Services, Inc. (“Certegy”) kan debitere hele kjøpesummen fra din sjekkonto (“Sjekkonto”), som er ikke-refunderbar. Certegy vil opprette en elektronisk pengeoverføring (“EFT”) eller bankanvisning, som vil bli presentert for din bank eller finansinstitusjon for utbetaling fra din sjekkonto. Sjekkontoen skal være opprettet ved en finansinstitusjon i USA, og sjekken skal være utstedt i amerikanske dollar.

Det er ditt ansvar å holde din sjekkonto à jour og med tilstrekkelig dekning. Du bekrefter og samtykker i at (i) Certegy forbeholder seg retten til å avslå en transaksjon, uansett årsak (inkludert, men ikke begrenset til, betalinger som ikke går igjennom som følge av at din sjekkonto ikke lenger finnes eller det ikke er dekning på den), og (ii) i så fall skal verken Certegy eller GoDaddy være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart vedrørende det samme.  Hvis Certegy av en eller annen grunn ikke kan trekke hele summen du skylder for kjøpet, samtykker du i at Certegy og GoDaddy kan benytte alle tilgjengelige lovlige tiltak for å inndrive betaling (pluss aktuelle gebyrer).  GoDaddy er ikke ansvarlig for Certegys handlinger.  Du samtykker i at dersom EFT-en eller bankanvisningen returneres ubetalt, vil du betale et servicegebyr etter satsene oppgitt nedenfor, eller på annen måte i henhold til loven. Disse gebyrene kan debiteres fra din sjekkonto med en EFT eller bankanvisning.  Alle gebyrer er i amerikanske dollar.

GoDaddy og våre tjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til, Certegy Check Services, Inc. og Complete Payment Recovery Services, Inc. kan gi deg varsler, inkludert varsler om endringer av disse tjenestevilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, e-post, vanlig post, SMS, MMS, tekstmeldinger, innlegg på tjenestene eller via andre formålstjenelige metoder som er kjent nå eller som blir utviklet i fremtiden. Du får kanskje ikke slike varlser hvis du har brukt tjenestene på uautorisert vis, og dermed brutt disse tjenestevilkårene. Ditt samtykke av disse tjenestevilkårene konstituerer samtykket om at du har mottatt alle varsler som er sendt deg hvis du hadde brukt tjenestene på autorisert vis. Du gir ytterligere GoDaddy og deres tjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til Certegy Check Services, Inc. og Complete Payment Recovery Services, Inc. og deres partnere tillatelse til å kontakte deg, via automatiske samtaler, forhåndsinnspilte samtaler eller andre metoder, på hvilke som helst av dine mobilnummer eller e-poster. Videre anerkjenner du at e-postadressene du oppgir ikke er delte, ikke åpne for andre og ikke er ansatt-relaterte e-postadresser.

USA, inkludert District of Columbia:

AK

Alaska

25,00 $

AL

Alabama

USD 30,00

AR

Arkansas

25,00 $

AZ

Arizona

25,00 $

.CA

California

25,00 $

CO

Colorado

USD 20,00

CT

Connecticut

USD 20,00

DC

District of Columbia

15,00 $

DE

Delaware

USD 40

FL

Florida

 • For sjekkens pålydende verdi USD 0,01 - USD 50, USD 25
 • For pålydende verdi på sjekk på USD 50,01 - 300,00, USD 30,00
 • For den nominelle sjekkverdien på USD 300,01 eller mer, overskytende av USD 40 eller 5 % av sjekkens nominelle verdi.

GA

Georgia

 • Mer enn USD 30 eller 5 % av sjekkens pålydende verdi

HI

Hawaii

USD 30,00

IA

Iowa

USD 30,00

ID

Idaho

 • Det som er minst av USD 20 eller sjekkens pålydende.

IL

Illinois

25,00 $

IN

Indiana

USD 20,00

KS

Kansas

USD 30,00

KY

Kentucky

25,00 $

LA

Louisiana

 • Mer enn USD 25 eller 5 % av sjekkens pålydende verdi

MA

Massachusetts

25,00 $

MD

Maryland

USD 35

ME

Maine

25,00 $

MI

Michigan

25,00 $

MN

Minnesota

USD 30,00

Mnd

Missouri

25,00 $

MS

Mississippi

USD 40

MT

Montana

USD 30,00

NC

North Carolina

25,00 $

ND

North Dakota

USD 30,00

NE

Nebraska

25,00 $

NH

New Hampshire

25,00 $

NJ

New Jersey

25,00 $

NM

New Mexico

USD 20,00

NV

Nevada

25,00 $

NY

New York

USD 20,00

OH

Ohio

 • Mer enn USD 30 eller 10 % av sjekkens nominelle verdi

OK

Oklahoma

25,00 $

OR

Oregon

25,00 $

PA

Pennsylvania

25,00 $

RI

Rhode Island

25,00 $

SC

South Carolina

USD 30,00

SD

South Dakota

USD 40

TN

Tennessee

USD 30,00

TX

Texas

USD 30,00

UT

Utah

USD 20,00

VA

Virginia

USD 50

VT

Vermont

25,00 $

WA

Washington

25,00 $

WI

Wisconsin

25,00 $

WV

West Virginia

25,00 $

WY

Wyoming

USD 30,00

U.S. Territories:

AS

Amerikansk Samoa

15,00 $

GU

Guam

15,00 $

PR

Puerto Rico

15,00 $

VI

Jomfruøyene

15,00 $

U.S. Military States:

AA

Amerikas væpnede styrker

15,00 $

AE

Armed Forces Africa, Armed Forces Canada, Armed Forces Europe, Armed Forces Middle East

15,00 $

AP

Væpnede styrker i Stillehavsområdene

15,00 $

Canadiske provinser / territorier:

AB

Alberta

USD 20,00

BC

British Columbia

USD 20,00

MB

Manitoba

USD 20,00

NB

New Brunswick

USD 20,00

NL

Newfoundland og Labrador

USD 20,00

NS

Nova Scotia

USD 20,00

NT

Northwest Territories

USD 20,00

ON

Ontario

USD 20,00

PE

Prince Edward Island

USD 20,00

QC

Quebec

15,00 $

SK

Saskatchewan

USD 20,00

YT

Yukon

USD 20,00

Ved å klikke i boksen “Jeg samtykker” i vilkårene for betalingsalternativet Betal med sjekk tillater du at informasjonene som gis, brukes til å opprette en EFT eller bankanvisning, og du autoriserer en debitering av hele kjøpsbeløpet fra din sjekkonto.

(E) BETAL MED PAYPAL

Ved å bruke GoDaddy betal via PayPal-betalingsalternativ (“PayPal”), kan du kjøpe tjenestene med PayPal. I den forbindelse samtykker du i at PayPal får debitere hele kjøpsbeløpet fra din PayPal-konto (“PayPal-konto”) eller fra kredittkort, bankkonto(er), eller andre betalingsmetoder knyttet til din PayPal-konto (“PayPal finansieringskilde”).

Det er ditt ansvar å holde din PayPal-konto og PayPal-finansieringskilde à jour og med tilstrekkelig dekning, og å støtte din PayPal-konto med et gyldig kredittkort.  Du bekrefter og samtykker i at (i) PayPal forbeholder seg retten til å avslå en transaksjon, uansett årsak (inkludert, men ikke begrenset til, betalinger som ikke går igjennom som følge av at din PayPal-konto eller PayPal-finansieringskildene dine ikke lenger finnes eller mangler dekning), og (ii) i så fall skal verken PayPal eller være ansvarlig overfor deg ellerGoDaddy noen tredjepart vedrørende det samme.  Hvis PayPal av en eller annen grunn ikke kan trekke hele beløpet som du skylder for kjøpet, samtykker du i at PayPal og GoDaddy kan benytte alle tilgjengelige lovlige tiltak for å inndrive betaling. Du samtykker i at dersom transaksjonen returneres ubetalt, vil du betale et servicegebyr på UD 25 eller det maksimale beløpet loven tillater. Dette gebyret kan debiteres fra din PayPal-konto eller PayPal-finansieringskilde.

Ved å klikke i boksen merket “Jeg samtykker” i vilkårene for PayPal-betalingsmetoden, autoriserer du debitering av hele kjøpesummen fra din PayPal-konto eller PayPal-finansieringskilde.

(F)  INTERNASJONALE BETALINGSALTERNATIVER

GoDaddy tilbyr en rekke forskjellige internasjonale betalingsalternativer gjennom et mangfold av internasjonale betalingsleverandører (“IPP”).  Hvis du velger en IPP, erklærer du at du allerede har samtykket i en hvilken som helst av og alle IPP-ens gjeldende kundeserviceavtaler før du fullfører din transaksjon på GoDaddy.  Du samtykker også i å tillate at IPP debiterer hele kjøpesummen fra den valgte bankkontoen, e-lommebokkontoen (inkludert kredittkort, bankkonto(er) eller andre tillatte metoder knyttet til din e-lommebokkonto) eller enhver annen type konto knyttet til den valgte IPP-en (inkludert, men ikke begrenset til, forhåndsbetalte kort og mobilbetalinger), samlet kalt “finansieringskilder”. Videre samtykker du i å tillate at den valgte IPP-en, hvis aktuelt, får debitere et “valutakonverteringsgebyr”, så vel som alle andre gebyrer som gjelder for din avtale med IPP-en (samlet kalt “IPP-gebyrene”), fra dine finansieringskilder. Du forstår og samtykker i at IPP-gebyrene når som helst kan endres av IPP-en, uten at du varsles av GoDaddy.

Det er ditt ansvar å holde finansieringskildene dine à jour og med tilstrekkelig dekning. Du bekrefter og samtykker i at (i) IPP forbeholder seg retten til å avslå en transaksjon, uansett årsak (inkludert, men ikke begrenset til, betalinger som ikke går igjennom som følge av at dine finansieringskilder ikke lenger finnes eller at det mangler dekning), og (ii) i så fall er verken IPP eller GoDaddy ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart vedrørende dette. Du bekrefter at GoDaddy ikke vil prøve å utføre tjenestene som er kjøpt av deg, før GoDaddy mottar bekreftelse på at betaling er skjedd fra IPP gjennom dennes tilknyttede betalingsbehandler. Du bekrefter at det kan forekomme en periode på flere timer eller dager mellom tidspunktet du legger inn en ordre og tidspunktet IPP bekrefter mottatt betaling gjennom sin tilknyttede betalingsbehandler. Ordren din kan kanselleres hvis ikke GoDaddy får bekreftelse på at betaling er skjedd fra IPP gjennom sin tilknyttede betalingsbehandler innen tretti (30) dager etter at ordren er lagt inn. Du må da starte kjøpsprosessen på nytt. Hvis du ønsker å kansellere betaling for en forestående transaksjon, kan du gjøre dette gjennom din GoDaddy-konto. Betalinger som er mottatt på tidligere kansellerte ordrer, vil automatisk refunderes med den opprinnelige betalingsmetoden når det er mulig.

Hvis på det tidspunktet GoDaddy mottar bekreftelse på betaling fra IPP (gjennom sin tilknyttede betalingsbehandler), enten (i) tjenestene (inkludert domenenavn) ikke lenger er tilgjengelige for kjøp; eller (ii) en forestående ordre er kansellert i våre systemer; eller (iii) bekreftelsen på betaling ikke stemmer med dollarbeløpet til den forestående ordren, og ditt kjøp følgelig enten er overfinansiert eller underfinansiert, kan GoDaddy automatisk utstede en delvis refusjon (ved overfinansiering) eller en fullstendig refusjon (ved underfinansiering) til din finansieringskilde. Hvis IPP (eller dennes tilknyttede betalingsbehandler) pålegger refusjonen noen som helst slags begrensninger, forbeholder GoDaddy seg retten til å utstede refusjoner til en butikk-kredittsaldo.  Hvis du mottar full refusjon, må du starte kjøpsprosessen på nytt. Du bekrefter og samtykker i at IPP forbeholder seg retten til ikke å refundere IPP-gebyrer forbundet med en transaksjon som er refundert. Følgelig vil alle refusjoner utstedt av GoDaddy være netto IPP-gebyrene med mindre annet er angitt.

GoDaddy  tilbyr SEPA Direct Debit (“SEPA”) som betalingsmetode for kunder i Tyskland. Hvis du velger å bruke SEPA som betalingsmetode, autoriserer du GoDaddy  og Adyen, vår betalingsleverandør, å sende instruksjoner til banken din for å belaste kontoen din. Ved å godta disse vilkårene gir du GoDaddy mandat til å kreve inn alle gjeldende avgifter som oppstår i henhold til denne avtalen. Fullmakten gjelder også for enhver ny bankkonto som brukes av deg for kjøp fra GoDaddy.   Vi varsler deg om datoen for direkte belastning innen rimelig tid (“forhåndsvarsling”). Denne forhåndsvarslingen leveres til deg via e-post minst én (1) virkedag før betalingen hentes inn. Du er ansvarlig for å sikre at det er tilstrekkelige midler på kontoen din for å dekke alle debiteringer. Du samtykker også i å holde GoDaddy skadesløs  mot eventuelle tap som kan oppstå dersom din finansinstitusjon tilbakeholder betaling fra GoDaddy uansett årsak.

(G) BUTIKK-KREDITTSALDOER

Hvis din konto inneholder en butikk-kredittsaldo, kan du bruke enhver tilgjengelig kredittsaldo på et hvilket som helst fremtidig kjøp i kontoen din.  Hvis din konto inneholder en butikk-kredittsaldo, autoriserer du herved GoDaddy til å bruke eventuell tilgjengelig kredittsaldo til utestående administrative gebyrer, tilbakeførte posteringer eller andre gebyrer som er knyttet til kontoen din.  Hvis din standardbetalingsmetode mislykkes for en automatisert fakturering i forbindelse med behandlingen av noen tjenestefornyelser, kan  GoDaddy bruke enhver tilgjengelig butikk-kredittsaldo hvis det er nok midler til å dekke hele transaksjonen. Uansett hvor mye butikk-kreditt som finnes på kontoen din, er ikke  GoDaddy ansvarlig for tap av produkter som følge av manglende evne til å samle inn midler fra dine standard betalingsmetoder eller butikk-kreditten.  Butikk-kreditter vil bli anvendt, basert på valutaen som er valgt i handlevognen på kjøpstidspunktet (eller fornyelse). Hvis du har mer enn én butikk-kreditt, vil kredittene behandles i henhold til alderen på kreditten, der den eldste butikk-kreditten brukes først. Hvis flere midler kreves til å fullføre kjøpet eller fornyelsen, vil kreditt som eies i en ikke-valgt valuta konverteres med GoDaddy daglige valutakurs, basert på kredittens alder (eldst til nyest) (i) nok midler allokeres for å fullføre transaksjonen, eller (ii) det er ingen tilgjengelig saldo igjen i kontoen din. Du forstår og samtykker i at GoDaddy på konverteringstidspunktet også kan pålegge et ytterligere administrativt gebyr for å kompensere for risikoene og kostnadene forbundet med valutakonverteringstjenester.

Du kan når som helst bekrefte din tilgjengelige butikk-kredittsaldo ved å logge inn i “Administrer din konto” eller gjennom handlevognen på GoDaddy nettsted. Du bekrefter at butikk-kredittsaldoer ikke kan overføres, kan bare brukes i kontoen der de ble anskaffet og kan utløpe. Supplerende butikk-kreditt vil utløpe to år etter utstedelse.  Hvis GoDaddy sier opp kontoen din, bekrefter du og samtykker i at resterende tilgjengelige butikk-kredittsaldo vil gå tapt. 

Du bekrefter også at midler som er tilgjengelige i din butikk-kredittsaldo vil eies av GoDaddy og vil ikke akkumulere eller betale renter på dine vegne. I den grad det påløper renter, forstår du og samtykker i at GoDaddy skal ha rett til å motta og oppbevare slike beløp for å dekke kostnader knyttet til støtte for butikk-kredittsaldofunkjonen.

(H) GAVEKORT

Dette avsnittet fremsetter vilkårene og betingelsene for din bruk av GoDaddys gavekorttjeneste og dennes tilknyttede tjenester (kollektivt, "Kortet").  GoDaddy gir deg ikke-eksklusiv lisens til å bruke kortet, forutsatt, imidlertid at du overholder vilkårene og betingelsene som fremgår heri og i hver av GoDaddys retningslinjer og prosedyrer.

Tjenestene lar generelt sett deg løse inn kortet for varer og tjenester fra Go Daddy, med unntak av å kunne kjøpe et annet gavekort, et auksjonsmedlemskap, et produkt som ville innehold et gratis auksjonsmedlemskap, eller alle andre tilbud som ekskluderer kjøp med gavekort.

Kortet er et forhåndsbetalt gavekort som ikke kan refunderes eller lastes på nytt, det kan ikke personaliseres og kan ikke selges på nytt, overføres, innløses mot kontanter eller godskrives noen konto, bortsett fra i den grad det kan være påkrevd ved lov. Kortet er ingen konto, påløper ingen renter, og er ikke FDIC-forsikret. Kortet er ikke et kredittkort. Du gir oss lov til å betale alle transaksjoner som foretas med kortet med midlene som er kreditert kortet. Du samtykker i å bare bruke kortet i henhold til denne avtalen og i samsvar med gjeldende lov. Du samtykker i at summen av midler som vises i våre oppføringer vedrørende kortet, vil bestemme saldoen på kortet. Alle transaksjoner vil bli avslått når kortets saldo når null dollar (USD 0). Hvis mottakeren av kortet mottar verdier gjennom bruk av kortet som overstiger restsaldoen, skal du på anmodning betale oss det overskytende beløpet.

Du kan gi kortet til enhver mottaker, men for at mottakeren skal kunne innløse verdien på kortet, vil de måtte opprette en konto med GoDaddy og samtykke i alle retningslinjer og avtaler som er knyttet til produktet eller tjenesten som er kjøpt.

Kortet er som kontanter, i at det kan brukes umiddelbart, uten identifisering. Du samtykker i å gjøre ditt ytterste for å beskytte kortet ditt mot tap, tyveri eller uautorisert bruk. Du kan ringe kundeservice for å rapportere et tapt eller stjålet kort. Etter vår forgodtbefinnende kan et nytt kort utstedes, minus eventuelle aktuelle gebyrer.

GoDaddy forbeholder seg retten, etter forgodtbefinnende, til å anse enhver verdi på et kort som ikke er innløst innen fem (5) år fra kjøpsdatoen, til å være utløpt.

(I) Kjøp av utløpte domenenavn

For utløpte domenenavn som er kjøpt gjennom din konto, aksepterer og samtykker du i at du er ansvarlig for betaling innen førtiåtte (48) timer fra auksjonen stenges etter et godkjent bud, pluss gebyret for fornyelse i ett (1) år (fra slutten av domenenavnets forrige registreringsperiode), pluss ICANN-gebyr, hvis aktuelt, eller andre gyldige betalingsmetoder knyttet til kontoen (som blir belastet den tredje dagen etter auksjonen er over).

19. EIENDOM SOM IKKE ER GJORT KRAV PÅ; DVALEKOSTNADER

Vær oppmerksom på at hvis en kunde har en utestående kontosaldo (en positiv kreditbalanse) i tre (3) år eller mer av en hvilken som helst grunn og (i)GoDaddy ikke kan utstede betaling til en slik kunde eller (ii) GoDaddy har utstedt betaling til en slik kunde i form av papirsjekk, men sjekken aldri ble løst inn, skal GoDaddy overgi en slik kontosaldo til delstaten Arizona i henhold til statsloven.  Du samtykker i og godkjenner at GoDaddy både i tilfelle (i) og (ii) ovenfor kan holde tilbake et uvirksomhetsgebyr tilsvarende det som er minst av USD 25,00 og hele den utestående kontosaldoen knyttet til den aktuelle kunden.    

20. ETTERFØLGERE OG STEDFORTREDERE

Denne avtalen skal være bindende for og tre i kraft til fordel for partene hertil og deres respektive arvtakere, etterfølgere og fortredere.

21. INGEN TREDJEPARTS-BEGUNSTIGEDE

Ingenting i denne avtalen skal anses for å overføre tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

22. AMERIKANSKE EKSPORTLOVER

Dette nettstedet og tjenestene som finnes på dette nettstedet er underlagt eksportlovene, restriksjonene, forskriftene og de administrative handlingene til det amerikanske Handelsdepartementet, Finansdepartementet og Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), Utenriksdepartementet og andre amerikanske myndigheter (samlet, “amerikanske eksportlover”).  Brukere skal ikke bruke tjenestene som finnes på dette nettstedet for å samle, lagre eller sende noen teknisk informasjon eller data som styres under amerikanske eksportlover.  Brukere skal ikke eksportere eller gjeneksportere, eller tillate eksport eller gjeneksport av tjenestene som finnes på dette nettstedet, i brudd på noen amerikanske eksportlover.  Ingen av tjenestene som finnes på dette Nettstedet kan lastes ned eller på annen måte eksporteres (i) i (eller til en nasjonal eller innbygger i) noe land som USA har handelsforbud med; eller (ii) noen som står på det amerikanske Finansdepartementets liste over spesialutpekte nasjonale eller det amerikanske Handelsdepartementets liste over uønskede personer, eller noen andre lister med uønskede parter i henhold til amerikanske eksportlover.  Ved å bruke dette nettstedet og tjenestene som omfattes her, samtykker du i forannevnte og fremstiller og garanterer at du ikke er født i eller bosatt i, eller under kontroll av, noe begrenset land; og at du ikke står på noen liste over uønskede parter; og at du samtykker i å overholde alle amerikanske eksportlover (inkludert “anti-boikott”-forskrifter og forskrifter for“ansett eksport” og “ansett re-eksport”).  Hvis du får tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet fra andre land eller jurisdiksjoner, skjer det på ditt eget initiativ og du er ansvarlig for å overholde lokale lover i den jurisdiksjonen, hvis og i den grad de lokale lovene er gjeldende og ikke er i strid med amerikanske eksportlover.  Hvis slike lover er i strid med amerikanske eksportlover, skal du ikke ha tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som tilbys her.  Forpliktelsene vedrørende skadesløsholdelse i dette avsnittet skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes her.

23. KUN FOR INNBYGGERE I INDIA

Du sier deg enig i at: (i) GoDaddy (eller serviceleverandøren deres) kan kontakte deg over telefon for å løse klagen din eller disputten, eller det gjeldende tjeneste- eller fakturaproblemet, og (ii) for å kunne løse denne klagen, disputten eller problemet, kan GoDaddy bruke og kan avdekke ovenfor tjenesteleverandøren følgende informasjon: opptak av telefonsamtaler, kundens navn, telefonnummer og kontaktpreferanser, relasjonen din til GoDaddy, produkter som er brukt og informasjon om klagens, disputten eller tjenesteproblemets natur.

24. SAMSVAR MED LOKALE LOVER

GoDaddy gjør ingen fremstilling om eller garanti for at innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet eller tjenestene som finnes på denne siden er hensiktsmessige i alle land eller jurisdiksjoner, og tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her fra land eller jurisdiksjoner der innholdet er ulovlig eller forbudt.  Brukere som velger å ha tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her, er ansvarlige for samsvar med alle lokale lover, regler og forskrifter. 

25. KONFLIKTER - BINDENDE, INDIVIDUELL VOLDGIFT/MEGLING - FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL/-VOLDGIFT

VENNLIGST LES DENNE DELEN GRUNDIG.&Nbsp; FØLG INSTRUKSJONENE NEDENFOR HVIS DU ØNSKER Å FRAVIKE BESTEMMELSENE SOM KREVER AT DU LØSER KONFLIKTER VED INDIVIDUELL VOLDGIFT/MEKLING

(A) Konflikter. Vilkårene i denne seksjonen gjelder for alle tvister mellom deg og GoDaddy, bortsett fra tvister som er regulert av våre retningslinjer for en ensartet løsning av konflikter ved domenenavn (nevnt ovenfor og tilgjengelig her).  I denne delen av avtalen skal konflikt bety alle tvister, krav eller handlinger som oppstår mellom deg og GoDaddy relatert til alle typer produkter/tjenester fra GoDaddy, inkludert GoDaddys nettsteder, disse viklårene, eller enhver annen transaksjon som involverer deg og GoDaddy, enten det er snakk om misrepresentasjon, svindel, forsettlig skade, vedtekt, forskrift, forordning eller et annet juridisk eller rettmessig grunnlag - og vilkårene skal tolkes i den videste forstand loven tillater. DU OG GoDaddy ER ENIGE OM AT EN “KONFLIKT” SLIK DET DEFINERES I DISSE VILKÅRENE IKKE SKAL INKLUDERE NOEN FORM FOR KRAV ELLER SØKSMÅL FRA DEG ELLER GoDaddy NÅR DET GJELDER (i) URETTMESSIG TILEGNELSE AV FORRETNINGSHEMMELIGHETER, (ii) PATENTKRENKELSER, (iii) BRUDD PÅ ELLER MISBRUK AV OPPHAVSRETT, ELLER (iv) KONFLIKT MED ELLER SVEKKELSE AV VAREMERKE. I tillegg, til tross for alt annet i disse vilkårene, godtar du at voldgiftsretten, ikke en nøytral megler, kan bestemme om et krav faller innenfor ett av disse fire unntakene.

(B) Bindende megling/voldgift. Du og GoDaddy er dessuten enige om: (i) å megle i alle tvister mellom partene i henhold til bestemmelsene i disse vilkårene; (ii) at disse vilkårene representerer en transaksjon ut over én amerikansk stat; (iii) at the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) skal være bestemmende for tolkning og håndhevelse av denne delen av avtalen; og (iv) at vilkårene i denne delen av avtalen skal fortsette å gjelde også ved en eventuell avslutning av hele avtalen. MEGLING/VOLDGIFT INNEBÆRER AT DU FRASKRIVER DEG RETTIGHETEN TIL EN DOMMER ELLER JURY I EN RETTSFORHANDLING OG AT GRUNNLAGET FOR Å ANKE ER BEGRENSET. Megleren/voldgiftsdommeren kan tildele deg samme erstatning som en domstol under offisiell jurisdiksjon, men begrenset av ansvarsbegrensningen i del 15 i denne avtalen, og kan kun erklære eller pålegge løsning kun til fordel for den av partene som søker en løsning og kun i et omfang som er nødvendig for å komme frem til et resultat som er innenfor denne partens individuelle krav. I tillegg kan kostnadene ved megling/voldgift noen ganger overstige kostnadene ved rettssaker, og rettighetene til innsyn kan være mer begrenset enn i ordinær rett. Voldgiftsdommerens avgjørelse skal være endelig og håndheves av enhver domstol med jurisdiksjon over partene.

(C) Forliksråd/tingrett. Til tross for det som er nevnt tidligere, kan du bringe individuelle saker inn for lavere rettsinstanser i din region, dersom saken er innenfor rettsinstansens jurisdiksjon og saken bare kan føres der.

(D) Tvistemelding. I tilfelle en tvist må enten du eller GoDaddy først sende den andre parten en skriftlig erklæring om at en tvist har oppstått. Erklæringen må inneholde avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon, faktagrunnlag for tvisten, samt hvilken løsning som ønskes (the “Tvistemelding”). Tvistemeldingen til GoDaddy må adresseres til: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, USA, Attn.: Legal Department (“GoDaddy Adresse for tvistemelding”). Tvistemeldingen blir sendt deg med sertifisert e-post - til din sist lagrede adresse, eller en annen av dine adresser som vi måtte ha arkivert.  Hvis GoDaddy og du ikke kommer til enighet om å løse konflikten innen 60 dager etter at tvistemeldingen er mottatt, kan du eller GoDaddy starte en meglings-/voldgiftsprosedyre slik det er beskrevet i denne delen av avtalen. Etter innlevering og mottak av tvistemeldingen, er vi begge enige om å handle med gode hensikter for å søke å løse konflikten før vi eventuelt igangsetter megling/voldgift.

(E) FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL OG GRUPPEMEGLING/-VOLDGIFT. DU OG GoDaddy ER ENIGE OM AT HVER ENKELT PART KAN REISE KONFLIKTER MED DEN ANDRE PARTEN KUN SOM EN INDIVIDUELL ENHET, OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER MEDLEM I EN HVILKEN SOM HELST ANGIVELIG GRUPPE ELLER SOM EN REPRESENTANT FOR EN GRUPPE , INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GRUPPESØKSMÅL PÅ FØDERALT NIVÅ ELLER I AMERIKANSKE STATER ELLER GRUPPEMEGLING/-VOLDGIFT.  VERKEN DU ELLER GoDaddy KOMMER TIL Å IVERKSETTE ET GRUPPESØKSMÅL, SØKSMÅL TIL STATSADVOKATEN, ELLER NOEN ANDRE SØKSMÅL DER NOEN AV PARTENE HANDLER ELLER FORESLÅR Å HANDLE SOM EN REPRESENTANT FOR ANDRE. INGEN MEGLING/VOLDGIFT ELLER ANDRE FORHANDLINGER SKAL KOMBINERES MED HVERANDRE UTEN AT PARTENE FØRST HAR ET SKRIFTIG SAMTYKKE OM ALLE MEGLINGER/VOLDGIFTER ELLER FORHANDLINGER SOM SKAL KOMBINERES.

(F) Prosedyre ved megling/voldgift. Hvis én part velger å iverksette megling/voldgift, vil denne bli forvaltet av den amerikanske voldgiftsforeningen, American Arbitration Association (“AAA”) og reguleres av reglene i AAAs Consumer Arbitration Rules ("AAA-reglene") i samsvar med reglene angitt i disse vilkårene. Unntaket er at AAA ikke kan administrere krav fra flere saksøkere eller gruppesøksmål, ettersom partene er enige om at megling/voldgift skal begrenses til å løse kun individuelle krav..  AAA-reglene finner du på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Hvis det oppstår en konflikt mellom AAA-reglene og reglene i disse vilkårene, skal reglene i disse vilkårene gjelde. Under megling/voldgift kan du bruke alle rettsmidler som ellers er tilgjengelig for deg i henhold til føderale lover, lover i enkeltstater eller lokale lover, som begrenset av ansvarsbegrensningen i avsnitt 15 i denne avtalen. Alle tvister skal løses av én enkelt nøytral megler/voldgiftsdommer, og begge parter skal ha en rimelig mulighet til å delta i utvelgelsen av denne Megleren/voldgiftsdommeren er bundet av disse vilkårene. Megleren/voldgiftsdommeren, og ikke en føderal, enkeltstatlig eller lokal domstol eller byrå, skal ha eksklusiv myndighet til å løse alle tvister som oppstår som følge av eller knyttet til tolkningen, anvendeligheten, gjennomførbarheten eller utformingen av disse vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, ethvert krav om at alle eller deler av disse vilkårene er ugyldige eller fravikelige.  Megleren/voldgiftsdommeren skal også ha eksklusiv myndighet til å bestemme etter sin egen jurisdiksjon, herunder eventuelle innvendinger i forhold til voldgiftsavtalens eksistens, omfang eller gyldighet eller muligheten for megling/voldgift av ethvert krav eller motkrav.  Til tross for denne brede delegasjonen av myndighet til megleren/voldgiftsdommeren, kan en domstol avgjøre det begrensede spørsmålet om hvorvidt et krav eller krav til løsning innebærer (i) urettmessig tilegnelse av forretningshemmeligheter, (ii) patentkrenkelser, (iii) brudd på eller misbruk av opphavsrett, eller (iv) konflikt med eller svekkelse av varemerke, og disse er da utelukket fra definisjonen av “Konflikter&rdquo nevnt ovenfor. Megleren/voldgiftsdommeren skal ha fullmakt til å kunne tillate enhver form for løsning som ville vært mulig ved ordinær rettergang eller ut fra rimelige hensyn. Megleren/voldgiftsdommeren avgjørelse og evt. erstatningsbeløp skal være bindende for partene og inngå som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Du kan velge å delta i meglings-/voldgiftshøringer via telefon. Hvis megling/voldgift ikke gjennomføres på telefon, kan du velge om den skal skje i rimelig nærhet til selskapets adresse (eller adressen for virksomheten din, hvis du er en liten bedrift), eller i Maricopa County, Arizona.

(G) Iverksettelse av megling/voldgift. Enten det er GoDaddy eller du som velger å ta en konflikt til megling/voldgift, skal vi være enige om følgende prosedyre:

i.   Skriv et krav om megling. Kravet må inneholde en beskrivelse av konflikten og omfanget av skadene som ønskes gjenopprettet. Du kan finne en kopi av et krav om megling på http://www.adr.org (“Krav om megling: Regler for megling/voldgiftsforhandliner med kunder”).

ii.  Send en papirkopi av kravet om megling/voldgift (Demand for Arbitration) til American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043, USA. 

iii. Send en papirkopi av kravet om megling/voldgift til den andre parten, og bruk samme adresse som da du sendte tvistemeldingen, eller bruk en annen adresse dere har blitt enige om.

(H) Høringsformat. I alle høringsformater skal megleren/voldgiftsmannen utstede en skriftlig avgjørelse som forklarer de viktigste funnene og konklusjonene som et resultat eller sum, hvis noe(n), er basert på. I løpet av meglingen/voldgiftsforhandlingene skal beløpet av et eventuell forlikstilbud fra deg eller GoDaddy ikke bli kjent for megleren/voldgiftsdommeren før etter at megleren/voldgiftsdommeren har bestemt seg for hvilket beløp som du eller GoDaddy er berettiget til. Nye funn av eller utveksling av ikke-privilegert informasjon som er relevant for tvisten, kan være tillatt under megling/voldgift.

(I) Gebyrer og betaling ved megling/voldgift.

i. Tvister som involverer USD 75 000 eller mindre. GoDaddy skal straks refundere innbetalingsgebyrene dine og betale AAAs og meglerens/voldgiftdommerens avgifter og utgifter. Hvis du avviser GoDaddys siste skriftlige forlikstilbud før en megler/voldgiftsdommer ble utnevnt (“GoDaddys siste skriftlige tilbud”), går tvisten videre til meglerens/voldgiftdommerens endelige beslutning (heretter kalt “Resultat”), og hvis megleren/voldgiftsdommeren tildeler deg mer enn GoDaddys siste skriftlige tilbud, vil GoDaddy: (i) betale hele summen i resultatet eller USD 1000; (ii) betale deg to ganger dine rimelige advokatkostnader, hvis noen; og (iii) tilbakebetale eventuelle utgifter (inkludert avgifter og kostnader til ekspertvitner) som med rimelighet tilfaller advokaten din for å undersøke, forberede og forfølge kravet ditt i en megling/voldgiftsforhandling. Megleren/voldgiftsdommeren skal bestmme størrelsen på gebyrer, kostnader og utgifter, med mindre du og GoDaddy blir enige om dem.

ii. Konflikter som involverer mer enn USD 75 000. AAA-reglene skal gjelder for betaling av dokumentavgifter og for AAAs og meglerens/voldgiftsdommerens avgifter og utgifter.

iii. Konflikter som involverer enhver sum. I en hvilken som helst megling/voldgift du starter, vil GoDaddy søke refusjon for våre gebyrer og utgifter til AAA eller megler/voldgiftsmann eller arkiveringsgebyrene du utløste, bare hvis megleren/voldgiftsdommeren finner tvistemålet useriøst eller brakt inn for feil formål. I en hvilken som helst megling/voldgift GoDaddy starter, vil GoDaddy betale alle avgifter og utgifter til AAA eller megler/voldgiftsdommer.  GoDaddy kommer ikke til søke refusjon for våre advokatkostnader eller utgifter i noen megling/voldgiftsak.  Gebyrer og utgifter er ikke inkludert i fastsettelsen av beløpet konflikten dreier seg om.

(J) Krav eller tvister må arkiveres innen ett år.   I den grad loven tillater det, skal alle krav eller tvister som denne delen av avtalen omhandler, innleveres innen ett år i form av et krav eller ved voldgift. Ettårsperioden starter fra den datoen kravet eller tvistemeldingen første gang ble registrert.  Hvis kravet eller tvistemeldingen ikke er registrert innen ett år, skal kravet eller tvisten innstilles permanent.

(K) 30 dagers angrefrist. HVIS DU IKKE ØNSKER Å BINDES AV MEGLINGS-/VOLDGIFTSBESTEMMELSENE I DETTE AVSNITTET OM KONKFLIKTER, MÅ DU VARSLE GoDaddy VED Å SENDE EN E-POST TIL LEGALOPTOUT@SECURESERVER.NET [/# showonly#] LEGALOPTOUT@GODADDY.COM [/# showonly#] INNEN 30 DAGER FRA DATOEN DU AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE (MED MINDRE EN LENGRE PERIODE ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV). I e-posten må du oppgi ditt (a) fornavn, (b) etternavn (c) adresse, (d) telefonnummer og e) kontonummer og skrive følgende: “Jeg ønsker å velge bort meglings-/voldgiftsklausulen i GoDaddys allmenne tjenestebetingelser.” Ved å følge denne fremgangsmåten, velger du å ikke være bundet av avtalen om megling/voldgift slik de er beskrevet i GoDaddys allmenne tjenestebetingelser. Denne angreretten skal bare gjelde dersom du informerer oss innen tretti (30) dager fra datoen du først godtok våre allmenne tjenestebetingelser. Hvis du angrer deg ved å følge fremgangsmåten ovenfor, skal alle andre vilkår som er inkludert her, fortsette å gjelde - også vilkår relatert til gjeldende lov og rettsinstans(er) der juridiske tvister kan legges frem.

(L) Endringer i denne delen av avtalen. Uavhengig av bestemmelser i disse vilkårene som skulle si det motsatte, er du og GoDaddy enige om at hvis GoDaddy gjør fremtidige endringer i prosedyren for tvisteløsning og/eller bestemmelsene i fraskrivelse av gruppesøksmål (bortsett fra endring av GoDaddys adresse i disse vilkårene), skal GoDaddy varsle deg, og du skal ha tretti (30) dager fra varslingsdatoen til å motsi deg slike endringer.  Hvis du avviser eventuelle fremtidige endringer, sier du deg enig i at du vil løse enhver konflikt mellom oss i samsvar med beskrivelsene i denne delen av avtalen og som beskrevet i disse nåværende vilkårene, uten at noen av de foreslåtte endringene skal gjelde.  Hvis vi ikke får en bekreftelse fra deg om at du motsier deg fremtidige endringer, skal du bli ansett som å ha samtykket til enhver slik fremtidig endring.

(M) Ugyldighet. Hvis en bestemmelse i denne delen av avtalen ikke er gjennomførbar, skal denne bestemmelsen bli kjent ugyldig, mens resten av disse vilkårene skal gjelde fullt og helt. Det foregående gjelder ikke forbudet mot gruppesøksmål eller det å handle som en representant for andre. Hvis forbudet mot gruppesøksmål eller det å handle som en representant for andre blir funnet å være ugjennomførbart, skal hele denne delen av avtalen være ugyldig. Vilkårene i denne delen av avtalen skal ellers gjelde også etter ethvert opphør av disse vilkårene i sin helhet.

(N) Stedsangivelse for behandling av andre kontroverser. GoDaddy og du er enig i at enhver kontrovers, ekskludert i fremgangsmåten for tvisteløsning og fraskrivelsen av gruppesøksmål i denne delen av avtalen (unntatt et individuelt søksmål av mindre omfang til forliksråd e.l.), bare skal klages inn til Superior Court of Maricopa County, Arizona eller United States District Court for District of Arizona, og at hver part herved ugjenkallelig og betingelsesløst aksepterer og underkaster seg en av disse domstolenes eksklusive jurisdiksjon for enhver slik kontrovers.  Du samtykker også i å frafalle retten til å prøves av jury i en enhver slik rettssak eller forhandling.

26. TITLER OG OVERSKRIFTER; UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER; UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene for denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og skal ikke benyttes på noen måte for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri.  Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal forstås med henblikk på å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

27. ENGELSK SPRÅKKONTROLL

Avtalen, samt alle retningslinjer og gjeldende produktavtaler identifisert ovenfor og heretter inkorporert som referanse (kollektivt «avtale») er på engelsk. I den grad du mottar en oversettelse, er den kun for praktiske formål, og ved eventuelle konflikter mellom den engelske og oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som skal gjelde, så langt loven tillater det. Der det er pålagt å gi deg den oversatte versjonen og skal anses juridisk bindende, (i) skal begge språkversjonene være like gjeldende, (ii) hver part anerkjenner at de har gjennomgått begge språkversjonene og at de er like på alle materiale aspekter, og (iii) ved ulikheter mellom de to versjonene, skal den oversatte versjonen være gjeldende, så fremst hensikten til begge partene er tatt hensyn til. 

28. KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har noen spørsmål om denne avtalen, vennligst ta kontakt med oss på e-post eller vanlig post, på følgende adresse:

GoDaddy Juridisk avdeling
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

29. TILLEGGSVILKÅR KUN FOR TYSKE KUNDER

(A) VARSEL OM RETTEN TIL Å ANGRE

_____________SLUTT PÅ JURIDISK VARSEL FOR RETTEN TIL Å TREKKE SEG_____________

KUNDENE (I OVERENSSTEMMELSE MED §13 BGB) HAR RETTEN TIL Å TREKKE SEG FRA DENNE KONTRAKTEN INNEN FJORTEN DAGER, UTEN Å OPPGI EN GRUNN.. ANGREFRISTEN ER FJORTEN DAGER ETTER AT DU INNGIKK KONTRAKTEN. FOR Å KUNNE TREKKE DEG, MÅ DU INFORMERE

GODADDY.COM INC.
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

E-POST: HQ@GODADDY.COM
TELEFON:  089 21 094 807

VED Å KOMMUNISERE TYDELIG OG UOMTVISTELIG (F.EKS. MED ET BREV SENDT VIA E-POST, VANLIG POST ELLER FAKS ) DERSOM DU ØNSKER Å TREKKE DEG FRA DENNE KONTRAKTEN. DU KAN BRUKE DEN VEDLAGTE MALEN, MEN DET ER IKKE PÅKREVD.

FOR Å OVERHOLDE ANGREFRISTEN ER DET TILSTREKKELIG AT DU VARSLER OSS OM AT DU VIL BRUKE RETTEN TIL Å ANGRE FØR FRISTEN TIL Å ANGRE ULØPER.

(B) KONSEVENSER AV KANSELLERINGEN

HVIS DU TREKKER DEG FRA DENNE AVTALEN, SKAL VI GODTGJØRE ALLE BETALINGER VI HAR MOTTATT FRA DEG, INKLUDERT LEVERANSKOSTNADER (BORTSETT FRA EKSTRA KOSTNADER VED Å VELGE EN ANNEN LEVERINGSMETODE ENN DEN MEST GUNSTIGE STANDARDLEVERANSEN) INNEN FIRE HUNDRE DAGER FRA DATOEN FRA VI VARSLET DEG OM TIL TILBAKEKALLELSE AV DENNE KONTRAKTEN HAR BLITT MOTTATT AV OSS FOR DENNE TILBAKEBETALINGEN BRUKER VI SAMME BETALINGSFORM SOM DU BRUKTE I DEN FØRSTE TRANSAKSJONEN, BORTSETT FRA HVIS NOE ANNET ER UTTRYKKELIG AVTALT MED DEG. UANSETT KOMMER VI IKKE TIL Å KREVE NOEN FORM FOR AVGIFT I FORBINDELSE MED DENNE TILBAKEBETALINGEN.

(C) TJENESTER

HVIS DU HAR BEDT OM AT VI SKAL IVERKSETTE VÅRE TJENESTER FØR SLUTTEN AV PERIODEN FOR Å ANGRE, FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å KREVE ET RIMELIG BELØP PÅ LIK LINJE MED TJENESTENE SOM ALLEREDE ER LEVERT TIL DEG PÅ TIDSPUNKTET DA DU ANGRET, I ET PROPOSJONALT FORHOLD TIL DENNE KONTRAKTEN SAMMENLIKNET MED DET TOTALE VOLUMET AV TJENESTER SOM GJELDER I KONTRAKTEN.

(D) MAL FOR Å UTØVE RETTEN DIN TIL Å ANGRE/TILBAKEKALLE:

(HVIS DU ØNSKER Å ANGRE/TILBAKEKALLE KONTRAKTEN, FYLL UT DETTE SKJEMAET OG SEND DET TIL OSS.)

• TIL: GODADDY.COM LLC,  HQ@GODADDY.COM

• JEG/VI (*) TILBAKEKALLER HERVED KONTRAKTEN INNGÅTT AV MEG/OSS (*) ANGÅENDE BESTEMMELSEN AV DEN FØLGENDE TJENESTEN (*)

• BESTILT (*) / MOTTATT (*)

• NAVN PÅ KUNDEN(E)

• ADRESSEN TIL KUNDEN(E)

• SIGNATUR FRA KUNDEN(E) (KUN HVIS DE ER VARSLET PER PAPIR)

• DATO

 (*) SLETT, HVIS IKKE RELEVANT,

_____________SLUTT PÅ JURIDISK VARSEL FOR RETTEN TIL Å TREKKE SEG_____________

(E) KUNDESTØTTE

Kundestøtte for tjenester og produkter fra GoDaddy som leveres i henhold til denne avtalen, leveres av GoDaddy Deutschland GmbH, som kan kontaktes på følgende måte:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Telefon: 089 21 094 807 (ukedager fra 08.00 til 20.00)

E-post: HQ@GoDaddy.com


02.02.18
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC