Ring oss

Telefonnummer og åpningstider

Hjelpesenter

Utforsk netthjelpen vår

Hjelp

GoDaddy Juridiske avtaler

  og persondatagslinjer

Denne siden inneholder koblinger til nåværende bedriftsretningslinjer så vel som avtaler for produktene og tjenestene som finnes gjennom GoDaddy. Hvis du ønsker å se noen av dokumentene som vises på denne siden, klikker du på retningslinjer/avtale.

GoDaddy
Avtale Om Allmenne Tjenestebetingelser

29. juni 2018

VENNLIGST LES NØYE DISSE UNIVERSALE VILKÅRENE FOR SERVICEAVTALEN, DA DE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

De allmenne tjenestebetingelsene (denne “avtalen”) blir inngått av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") og deg, og trer i virkning samme dato som din bruk av nettstedet («Site») eller datoen for elektronisk godkjenning.  Denne avtalen fremsetter de generelle vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet og produktene og tjenestene som blir kjøpt eller fått tilgang til gjennom dette nettstedet (individuelt og kollektivt,“tjenestene”), og kommer i tillegg til (ikke i stedet for) noen spesifikke vilkår og betingelser som gjelder for de bestemte tjenestene.

Uttrykkene “vi”, “oss” eller “våre” skal vise til GoDaddy. Uttrykkene «du», «din/ditt/dine/deres», «bruker» eller «kunde» viser til den fysiske eller juridiske personen som godtar denne avtalen, som har tilgang til kontoen din eller bruker tjenesten. Ingenting i denne avtalen skal anses som overdratt til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

2. ENDRING TIL AVTALE, NETTSTED ELLER TJENESTER

GoDaddy kan når som helst, etter eget og absolutte forgodtbefinnende, endre denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på dette nettstedet. Din bruk av dette nettstedet eller tjenestene etter slike endringer eller modifikasjoner er foretatt, skal forstås som din aksept av denne avtalen som sist revidert. Hvis ikke du samtykker i å være bundet av denne avtalen som sist revidert, må du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene. GoDaddy kan også av og til komme til å underrette deg om endringer av denne avtalen, via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder din kundekonto (“Konto”) oppdatert.  påtar GoDaddy seg intet ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen oppstår som følge av en feilaktig e-postadresse.  I tillegg kan GoDaddy avslutte din bruk av tjenester hvis du bryter eller ikke overholder alle vilkårene i denne avtalen med deg. GoDaddy forbeholder seg rettigheten til å modifisere, endre eller avvikle en hvilken som helst del av nettstedet eller tjenestene, inkludert uten begrensning priser og gebyr for dette, til enhver tid.

3. KVALIFISERBARHET; AUTORITET

Dette nettstedet og tjenestene her er kun tilgjengelige for individer(“brukere”)som kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov. Ved å bruke dette nettstedet eller tjenestene, fremstiller du og garanterer at du er (i) minst atten (18) år gammel, (ii) ellers kjent for å være i stand til å inngå juridisk bindende kontrakter under gjeldende lov og (iii) ikke er utestengt fra å kunne kjøpe eller motta tjenester i henhold til amerikanske lover eller annen gjeldende jurisdiksjon.

Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedriftsenhet, representerer og garanterer du at du har den juridiske autoriteten til å binde en slik bedriftsenhet til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og i dette tilfellet refererer uttrykkene «du», «din», «bruker» eller «kunde» til en slik bedriftsenhet.  Hvis, etter din elektroniske godtakelse av avtalen GoDaddy finner at du ikke har juridisk autoritet til å binde slik bedriftsenhet, vil du ha personlig ansvar for forpliktelsene i denne avtalen, samt, men ikke begrenset til betalingsforpliktelser. GoDaddy skal ikke ha noe ansvar for eventuelt tap eller skade som følge av GoDaddy’s støtte til enhver instruks, melding, dokument eller kommunikasjon som GoDaddy rimeligvis trodde var sann og som hadde opprinnelse ifra en autorisert representant fra din bedriftsenhet. Hvis det er rimelig grunn til å betvile autentisiteten til enhver slik instruksjon, melding, dokument eller kommunikasjon, forbeholder GoDaddy seg rettigheten til (men har ingen forpliktelse til) å kreve ytterligere autentisering fra deg.  Du samtykker videre i å være bundet av betingelsene i denne avtalen for transaksjoner inngått av deg, alle som fungerer som din agent og alle som bruker din konto eller tjenestene, enten det er autorisert av deg eller ikke.

4. DIN KONTO

Du må opprette en konto for å få tilgang til noen av funksjonene på dette nettstedet eller bruke noen av tjenestene. Du representerer og garanterer til GoDaddy at all informasjon som du sender inn når du oppretter din konto er korrekt, oppdatert og fullstendig, og at du vil holde din kontoinformasjon korrekt, oppdatert og fullstendig.  Hvis GoDaddy har grunn til å tro at din kontoinformasjon er usann, unøyaktig, utdatert eller ufullstendig, forbeholder GoDaddy seg retten til ved eget og absolutt forgodtbefinnende å suspendere eller si opp din konto.  Du er alene ansvarlig for aktiviteten som skjer på din konto, enten det er autorisert av deg eller ikke. Du må oppbevare din kontoinformasjon på en sikker måte, inkludert, uten begrensning, ditt kundenummer/påloggingsinfo, passord, betalingsmetode(r) (som definert nedenfor) og PIN-kode for kjøp.   Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler GoDaddy at du bytter passordet ditt og PIN-koden for kjøp minst en gang hver 6. måned for hver konto.   Du må omgående melde fra til GoDaddy om ikke-autorisert bruk av din konto. GoDaddy vil ikke ha noe ansvar for eventuelt tap som du utsettes for som følge av ikke-autorisert bruk av din konto. Men du kan bli holdt ansvarlig for alle tap GoDaddy eller annet medfølgende gjort av din konto, enten det er forårsaket av deg, eller av en autorisert person, eller av en uautorisert person.

5. GENERELLE REGLER FOR OPPTREDEN

Du bekrefter og samtykker i at:

i.          Din bruk av dette nettstedet og tjenestene, inkludert noe innhold du sender, vil være i samsvar med denne avtalen og alle gjeldende lokale, delstatlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter.

ii.          Du vil ikke innhente (eller tillate at noen andre innhenter) noe brukerinnhold (som definert nedenfor) eller noen ikke-offentlig eller personlig identifiserbar informasjon om en annen bruker eller en annen person eller enhet, uten deres uttrykkelige, skriftlige forhåndssamtykke. 

iii.          Du vil ikke bruke dette nettstedet eller tjenestene (som fastsatt av GoDaddy etter eget og absolutte forgodtbefinnende) slik at:

  • Er ulovlig eller fremmer eller oppmuntrer til ulovlig aktivitet;
  • Fremmer, oppfordrer til eller engasjerer seg i barneporno eller utnyttelse av barn;
  • fremmer, oppfordrer til eller engasjerer seg i terror, vold mot mennesker, dyr eller eiendom;
  • Fremmer, oppmuntrer til eller engasjerer seg i noen søppelpost eller annen uoppfordret bulk-e-post, eller data- eller nettverkshacking.
  • Bryter Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act of 2008 eller lignende lovgivning, eller fremmer, oppfordrer til eller engasjerer i salg eller distribuering av reseptbelagte medisiner uten en gyldig resept;
  • Bryter forordningen Fight Online Sex Trafficking Act of 2017 eller lignende lover, eller promotterer eller fremmer prostitusjon og/eller menneskehandel for tvangsprostitusjon;
  • Krenker de immaterielle rettighetene til en annen bruker eller annen person eller enhet;
  • utgjør et brudd på personvern- eller offentlighetsrettigheter til en annen bruker eller annen person eller enhet, eller bryter en konfidensialitetsplikt du har overfor en annen bruker eller en annen person eller enhet.
  • Virker forstyrrende på bruken av dette nettstedet eller tjenestene som finnes her;
  • inneholder eller installerer virus, trojanske hester eller andre koder, filer eller programmer som er beregnet på, eller i stand til, å forstyrre, skade eller begrense funksjonaliteten til enhver programvare eller maskinvare; eller
  • Inneholder falsk eller villedende språk, ugrunnede eller komparative påstander vedrørende GoDaddy eller GoDaddy’s tjenester.

iv.        Du vil ikke kopiere eller distribuere i noe medium bortsett fra dette nettstedet eller tjenestene, bortsett fra der det er uttrykkelig autorisert av GoDaddy.

v.         Du vil ikke endre noen del av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet eller noen av de tilknyttede teknologiene.

vi.        Du vil ikke få tilgang til GoDaddy innhold (som definert nedenfor) eller brukerinnhold via annen teknologi eller andre midler enn gjennom selve dette nettstedet, eller som GoDaddy kan utpeke.

vii.        Du samtykker i å ta sikkerhetskopi av alt brukerinnholdet ditt så du kan få tilgang til det og bruke det ved behov. GoDaddy garanterer ikke at de tar sikkerhetskopi av noen konto eller noe brukerinnhold, og du samtykker i å akseptere som risiko tap av brukerinnholdet ditt, helt eller delvis.

viii.         Du skal ikke videreselge eller levere tjenesten for et kommersielt formål, inkludert noen av GoDaddy’s tilknyttede teknologier, uten GoDaddys uttrykkelige skriftlige forhåndsgodkjenning.

ix.         Du skal ikke omgå, deaktivere eller på annen måte påvirke de sikkerhetsrelaterte aspektene ved dette nettstedet eller tjenestene som tilbyr på dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, de funksjonene som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av noe GoDaddy innhold eller brukerinnhold) eller håndheve begrensninger i bruken av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, GoDaddy innholdet eller brukerinnholdet deri.

x.          Du samtykker i å gi statlig utstedt bilde-ID og/eller statlig utstedt bedrifts-ID i henhold til krav for å verifisere identiteten når den forespørres.

xi.          Du er oppmerksom på at GoDaddy kan fra tid til annen ringe deg om din konto, og at i sammenheng med enhver og alle slike oppringinger, kan du være utsatt for opptak av slike telefonsamtaler og gir herved samtykkelse i dette, underlagt gjeldende lover og våre begrensninger og forpliktelser derunder, inkludert der det tillates, å spille inn hele slike samtaler uansett om GoDaddy ber deg om tillatelse under en bestemt samtale til å spille inn samtalen.  Du vedkjenner videre og samtykker i, i den utstrekningen det tillates av gjeldende lov, at enhver slik(e) innspilling(er) kan innleveres som bevis i en rettsak der GoDaddy er en partVidere, ved å gi ut ditt telefonnummer eller mobilnummer, samtykker du i å oppringes for markedsføring fra eller på vegne av GoDaddy som kan initieres av et automatisk oppringningssystem og/eller bruk av en kunstig eller forhåndsinnspilt stemme. Du er innforstått med at et samtykke ikke betyr at du godtar kjøp av en vare eller tjeneste fra GoDaddy.  Ved å oppgi mobilnummeret ditt godtar du å motta tekstmeldinger med reklame fra eller på vegne av GoDaddy, som kan sendes til deg av et automatisk telefonsystem. Du forstår at et det å gi et samtykke ikke betyr at du godtar kjøp av en vare eller tjeneste fra GoDaddy. Du må kanskje betale for å motta meldinger og data.

 6. BESKYTTELSE AV DATAENE DINE

GoDaddy tilbyr visse vertsbaserte tjenester som er tilgjengelig til deg som kan innbefatte innsending, innsamling og/eller bruk av personlig identifiserende eller identifiserbar informasjon om deg og dine kunder (“dataene dine”) under din bruk av disse tjenestene (“dekkede tjenester”). Dataene dine, i henhold til denne delens hensikt, utelukker brukerinnhold. GoDaddy’s Databehandlingstillegg (“DPA”), som herved innlemmes ved referanse og gyldighet for dekkede tjenester, skal gi deg kontraktmessig forsikring om at vi har robuste mekanismer som skal sikre overføringen av dataene dine, inkludert at overføring av dine data fra EEA til dekkede tjenester samsvarer med gjeldende lover om datasikkerhet.

Med hensyn til DPA-en og standard kontraktklausuler vedlagt DPA-en (når og der dette er gjeldende), vil du (og dine gjeldende tilknytningspartnere) betraktes som Datakontrolleren/dataeksportøren, og din godkjennelse av tjenestebetingelsene som styrer dekkede tjenester på kjøpstidspunktet for enhver dekket tjeneste, vil også behandles som din godkjennelse av og aksept for DPA-en og dens vedlegg (inkludert standard kontraktklausulene og dets vedlegg, ettersom det gjelder). Hvis du vil skrive ut, signere og sende inn en papirkopi av DPA-en skal du sende en forespørsel med e-post til privacy@godaddy.com   

Dekkede tjenester, som definert i denne delen og i DPA-en, inkluderer vertsbaserte tjenester som er underlagt den følgende avtalens betingelser: (1) Registrering av domenenavn, (2) markedsføring per e-post-tjenester, (3) nettstedbygger, (4) hosting, (5) nettregnskap, (6) nettbutikk/hurtighandlevogn, (7) Smartline og (8) nettstedbygger-tjenester.  

7. BRUKERINNHOLD

Noen av funksjonene til dette nettstedet eller tjenestene, inkludert de tjenestene som vertføres av GoDaddy, kan la brukere vise, poste, publisere, dele, lagre eller styre (a) ideer, meninger, anbefalinger, eller rådføring via foruminnlegg, innhold som innsendes i forbindelse med en konkurranse, produktanmeldelser eller anbefalinger, eller bilder som skal brukes i sosiale mediers hendelser eller aktiviteter (“brukerinnsendelser”), eller (b) litterært, kunstartet, musikalsk eller annet innhold, inkludert men ikke begrenset til bilder og videoer (sammen med brukerinnsendelser, “brukerinnhold”).  Alt innhold som sendes inn gjennom din konto betraktes som brukerinnhold.  Ved å poste eller publisere brukerinnhold til dette nettstedet eller til eller via tjenestene, fremstiller du og garanterer til GoDaddy at (i) du har alle de nødvendige rettighetene til å utgi brukerinnhold via dette nettstedet eller via tjenestene, enten fordi du er forfatteren av brukerinnholdet og har rett til å utgi dette, eller fordi du har distribusjonsrett, lisenser, samtykker, og/eller tillatelse til bruk, skriftlig, fra opphavsretteieren eller annen eier av brukerinnholdet, og (ii) brukerinnholdet ikke krenker rettighetene til noen tredjepart. Du skal alene være ansvarlig for alt ditt brukerinnhold eller brukerinnhold som er sendt gjennom din konto, og konsekvensene av og kravene til distribusjon av det innholdet.

Brukerinnsendelser.  Du vedkjenner og samtykker i at dine brukerinnsendelser er helt frivillige, etablerer ikke et konfidensielt forhold eller forplikter GoDaddy til å behandle dine brukerinnsendelser som konfidensielle eller hemmelige, at GoDaddy har ingen forpliktelse, enten uttrykkelig eller implisitt, til å utvikle eller bruke dine brukerinnsendelser, og ingen godtgjørelse skyldes deg eller noen andre for tiltenkt eller utiltenkt bruk av dine brukerinnsendelser, og at GoDaddy kan jobbe med det samme eller lignende innhold, eller det kan allerede kjenne til slik innhold fra andre kilder, eller det kan ganske enkelt ønske å utvikle dette (eller lignende) innhold selv, eller kan ha gjort/vil gjøre noe annet.

GoDaddy skal eie eksklusive rettigheter (inkludert alle immateriell eiendoms- og andre eierrettigheter) til alle brukerinnsendinger som er lagt ut på dette nettstedet, og skal ha rett til ubegrenset bruk og spredning av alle brukerinnsendinger som er lagt ut på dette nettstedet uansett formål, kommersielle eller andre, uten bekreftelse eller godtgjørelse til deg eller noen andre.

Brukerinnhold utenom brukerinnsendelser.  Ved å legge ut eller publisere brukerinnhold til dette nettstedet eller gjennom tjenestene, gir du autorisering til GoDaddy for å bruke den immaterielle eiendommen og andre proprietære rettigheter i og til ditt brukerinnhold for å muliggjøre inklusjon og bruk av brukerinnholdet som tiltenkt av dette nettstedet og denne avtalen.  Du innvilger herved GoDaddy en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, underlisensierbar (gjennom flere lag) og overførbar lisens til å bruke, reprodusere og distribuere ditt brukerinnhold, lage avledninger av det, kombinere det med andre arbeider, vise og iverksette det i forbindelse med dette nettstedet, tjenestene og GoDaddy’s (og GoDaddy’s tilknyttede’ parter) virksomhet(er), inkludert, uten begrensning, for å fremme og omdistribuere hele eller deler av dette nettstedet i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler, uten begrensninger av noe slag og uten betaling eller andre hensyn av noe slag, eller tillatelse eller underretning til deg eller noen tredjepart. Du innvilger også herved hver bruker av dette nettstedet en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til ditt brukerinnhold (med unntak av brukerinnhold som du angir som “privat” eller “passordbeskyttet”) gjennom dette nettstedet, og til å bruke, reprodusere og distribuere ditt brukerinnhold, lage avledninger av det, kombinere det med andre arbeider, vise og iverksette det som tillatt gjennom funksjonene til dette nettstedet og i henhold til denne avtalen. Ovennevnte lisenser innvilget av deg i ditt brukerinnhold sies opp innenfor en kommersielt rimelig tidsperiode etter at du har fjernet eller slettet ditt brukerinnhold fra dette nettstedet. Du forstår og samtykker imidlertid i at GoDaddy kan beholde (men ikke distribuere, vise eller utføre) serverkopier av ditt brukerinnhold som er fjernet eller slettet. Ovenstående lisenser som tildeles av deg i ditt brukerinnhold er vedvarende og ugjenkallelige.  Til tross for om det er i motsetning til noe heri, skal GoDaddy ikke bruke noe av brukerinnholdet som har blitt utpekt som “privat&rdquop; eller “passordbeskyttet” av deg med formål om å fremme dette nettstedet eller GoDaddy’s (ellerGoDaddy’s tilknytningspartnere’) virksomhet(er). Hvis du har et nettsted eller annet innhold som GoDaddy er vert for, skal du beholde hele eierskapet eller lisensrettigheter i brukerinnholdet.

8. TILGJENGELIGHET AV NETTSTED/TJENESTER

I henhold til denne avtalens vilkår og betingelser og våre andre retningslinjer og prosedyrer, kal vi bruke kommersielt rimelige midler til å prøve å tilby dette nettstedet og tjenestene her tjuefire (24) timer om dagen, syv (7) dager i uken. Du bekrefter og samtykker i at dette nettstedet fra tid til annen kan være utilgjengelig eller ubrukbar som inkluderer, men er ikke begrenset til, utstyrsfeil, periodisk vedlikehold, reparasjoner eller utskiftinger som vi foretar fra tid til annen; eller årsaker utenfor vår rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses, inkludert, men ikke begrenset til, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringslinker, aggressive nettverksangrep, trafikk på nettet eller andre feil. Du bekrefter og samtykker i at vi ikke har noen kontroll over tilgjengeligheten av dette nettstedet eller tjenesten på kontinuerlig eller uavbrutt basis, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deg eller noen annen part med hensyn til det.

9 PRODUKTKREDITT

Hvis du får produktkreditt («kreditt»), det være seg for løskjøping for kjøpet av et bestemt produkt, eller gratis med kjøpet av et annet produkt («kjøpt produkt»), anerkjenner og samtykker du til at en slik kreditt kun er gyldig i ett (1) år og kun tilgjengelig med et gyldig kjøp, og kan termineres hvis det kjøpte produktet slettes, kanselleres, overføres eller ikke fornyes. Kreditten utløper ett (1) år fra kjøpsdatoen av det kjøpte produktet hvis kreditten ikke er løst inn. Hvis du ønsker å avbryte automatisk fornyelse av produktet, kan du gjøre det ved å gå inn på kontoen din eller ved å ta kontakt med kundeservice.  Hvis et produkt du har kjøpt inkluderer et gratis domenenavn, og du etter kjøpet valgte å avbestille produktet, blir listeprisen for domenenavnet trukket fra refusjonsbeløpet (listeprisen er prisen på domenenavnet som er oppført på GoDaddys nettsted, uavhengig av eventuelle andre kampanjer, rabatter eller prisreduksjoner). For kredittproblemer med andre kjøpte produkter, anerkjenner og samtykker du til at vi bytter kreditten mot et lignende produkt, etter eget skjønn. 

10. OVERVÅKING AV INNHOLD; RETNINGSLINJER FOR OPPSIGELSE AV KONTO

GoDaddy forhåndsfiltrerer vanligvis ikke brukerinnhold (enten det er lagt ut på et nettsted som hostes av GoDaddy eller på dette nettstedet).  Imidlertid, forbeholder GoDaddy seg rettigheten (men påtar seg ingen forpliktelse til) å gjøre dette og bestemme om noe element i brukerinnholdet er passende og/eller samsvarer med denne avtalen. GoDaddy kan fjerne ethvert element i brukerinnhold (enten det utgis til et nettsted som vertføres av GoDaddy eller publiseres på dette nettstedet) og/eller avslutte en bruker’s tilgang til dette nettstedet eller tjenestene på dette nettstedet for oppføring av eller publisering av materiell som bryter med avtalen, eller for annen brudd på avtalen (som avgjøres av GoDaddy etter eget og absolutt skjønn), til enhver tid og uten forutgående varsel. GoDaddy kan også avslutte en bruker’s tilgang til dette nettstedet eller tjenestene på dette nettstedet hvis GoDaddy har grunn til å tro at brukeren gjentar overtredelser.  Hvis GoDaddy avslutter din tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, kan GoDaddy etter eget og absolutte skjønn slette og ødelegge data og filer du har lagret på dets servere.

11. FORELDEDE TJENESTER, RETNINGSLINJER FOR SLUTTEN AV LEVETID

GoDaddy reserverer seg retten til å slutte å tilby tjenestene når som helst, uten grunn og uten forhåndsvarsel. Til tross for at GoDaddy prøver å maksimere levetiden til alle tjenestene sine, hender det at tjenester avsluttes eller når slutten av levetiden sin («EOL»). Hvis det er tilfellet, kommer ikke produktet eller tjenesten til å støttes av GoDaddy lenger fra og med EOL-datoen.

Varsel og migreringHvis tjenester vi tilbyr når eller kommer til å nå EOL, vil vi varsle deg tretti dager eller mer før EOL-datoen. Det er ditt ansvar å ta de nødvendige stegene for å erstatte tjenesten ved å flytte over til en ny tjeneste før EOL-datoen, eller ved å opphøre bruken av tjenesten før EOL-datoen. I ethvert tilfelle, kommer GoDaddy enten til å tilby en lignende tjeneste som du kan flytte til frem til slutten av kjøpsperioden, en tilsvarende butikk-kreditt eller tilsvarende refusjon, etter GoDaddy sitt eget skjønn. GoDaddy kan, med eller uten varsel migrere deg til den mest oppdaterte versjonen av tjenesten, hvis tilgjengelig. Du samtykker til å ta fullt ansvar for alt og alle tap og skader som oppstår fra en slik overføring.

Ingen ansvarGoDaddy kan ikke holdes ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for endring, suspendering eller avsluttelse av noen av tjenestene vi tilbyr eller gir tilgang til.

12. BETA TJENESTER

GoDaddy kan fra tid til annen tilby nye tjenester (begrensede forhåndsvisningstjenester eller nye funksjoner for eksisterende tjenester) i en førlanseringsversjon. Nye tjenester, nye funksjoner i eksisterende tjenester eller begrensede forhåndsvisningstjenester skal gjøres kjent, individuelt og kollektivt, som «Beta-tjenester»”. Hvis du velger å bruke en beta-tjeneste, er dette underlagt følgende vilkår og betingelser: (i) Du bekrefter og samtykker i at beta-tjenestene er førlanseringsversjoner og kanskje ikke vil virke som de skal. (ii) Du bekrefter og samtykker i at din bruk av beta-tjenestene kan utsette deg for uvanlige risikoer for driftssvikt. (iii) Beta-tjenestene leveres slik de er, så vi anbefaler ikke at du bruker dem i produksjons- eller oppdragskritiske miljøer. (iv) GoDaddy forbeholder seg retten til når som helst å endre, bytte ut eller avslutte et hvilket som helst aspekt av beta-tjenestene. (v) Kommersielt lanserte versjoner av beta-tjenestene kan endres betydelig, og programmer som bruker eller kjøres med beta-tjenestene, vil kanskje ikke virke med de kommersielt lanserte versjonene eller de påfølgende lanseringene. (vi) GoDaddy kan begrense tilgjengelig kundeservicetid som er satt av til å støtte beta-tjenestene. (vii) Du bekrefter og samtykker i å gi umiddelbar tilbakemelding om din erfaring med beta-tjenestene i en form som vi med rimelighet ber om, inkludert informasjon vi trenger for å kunne reprodusere feil eller problemer du måtte oppleve. Du bekrefter og samtykker i at vi kan bruke din tilbakemelding for ethvert formål, inkludert produktutvikling. På vår forespørsel vil du gi oss kommentarer som vi kan bruke offentlig til pressemateriale og markedsføringsformål. Enhver immateriell eiendomsrett som måtte ligge i din tilbakemelding eller som oppstår ved din bruk av beta-tjenestene, skal utelukkende være GoDaddys eiendom; (viii) Du bekrefter og samtykker i at all informasjon vedrørende din bruk av beta-tjenestene, inkludert din erfaring med og oppfatninger om dem, er taushetsbelagt, og kan ikke gis videre til noen tredjepart eller brukes til noe annet formål enn å gi tilbakemelding til GoDaddy; (ix) Beta-tjenestene leveres “som de er”, “som tilgjengelige”, og med alle feil”.  I den fulleste utstrekningen som loven tillater, fraskriver GoDaddy seg enhver og alle garantier, lovpålagte, eksplisitte eller implisitte, med hensyn til beta-tjenestene inkludert, men ikke begrenset til alle implisitte garantier for eiendomsrett, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-overtredelse av lover og regler.

13. GEBYRER OG BETALINGER

Du samtykker i at din betalingsmåte kan belastes av en av våre tilknyttede enheter. Hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i USA i løpet av kjøpet, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy.com, LLC,;hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i Canada, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy Domains Canada, Inc.; hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i Storbritannia, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy Europe, Ltd.; hvis betalingen din ble identifisert som behandlet i India, blir transaksjonen behandlet av GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Hvis betalingen din i løpet av kjøpet ble identifisert i et land som ikke er oppført ovenfor, kan transaksjonen din bli behandlet i dette landet, av et foretak som er tilknyttet vår lokale leverandør av betalingstjenester og underlagt bestemmelsene i våre retningslinjer for personvern.

(A) GENERELLE VILKÅR, INKLUDERT VILKÅR FOR AUTOMATISK FORNYELSE

Betaling til forfall ved bestillingstid; ingen refusjon. Du samtykker i å betale hele beløpet som forfaller for tjenester på kjøpstidspunktet.  Alle beløpene er uten refusjon, med mindre annet blir angitt i retningslinjer for refusjon.

Prisendringer.GoDaddy reserverer seg retten til å endre prisene og gebyrene sine når som helst, og slike endringer skal legges ut på nett på denne nettsiden og trer umiddelbart i kraft uten behov for ytterligere varsel til deg.  Hvis du har kjøpt eller skaffet tjenester for en periode på måneder eller år, skal endringer i priser og gebyrer være effektive når de aktuelle tjenestene skal fornyes som beskrevet nærmere nedenfor. 

Betalingsmåter. Unntatt det som er forbudt i enhver produktspesifikk avtale, kan du betale for tjenester med bruk av enhver av følgende “betalingsmåter”: (i)  gyldig kredittkort, (ii) “forhåndsbetalt Good As Gold tjenester” (definert under); (iii) elektronisk betaling fra din personlige sjekkonto eller businesskonto, etter som det passer (og som definert under); (iv) PayPal, (v) Internasjonal betalingsalternativ (som definert under), eller (vi) via butikk-kredittsaldo, hvis det gjelder (og som definert under), hver en “betalingsmåte”. Funksjonen“Ekspresskassen;gjør automatisk en bestilling for den gjeldende tjenesten og belaster den primære betalingsmåten som er registrert for din konto. Bekreftelse på bestillingen sendes til e-postadressen som er registrert for din konto. Din betalingsmåte som er registrert må holdes gyldig hvis du har noen aktive tjenester i din konto. I tillegg aksepterer du at stedet der betalingene dine behandles, kan endres ut fra hvilken som helst grunn, inkludert betalingsmåten som er valgt, eller valutaen som er valgt, eller endringer eller oppdateringer som er gjort i betalingsmetoden din.

Tilbakebetalinger utstedt. Du samtykker i at når refusjoner utstedes til din betalingsmetode, er GoDaddys utstedelse av kvittering for refusjonen er kun bekreftelse på at GoDaddy har sendt din refusjon til betalingsmetoden som er belastet på tidspunktet for det originale salget, og at GoDaddy har ingen kontroll over når refusjonen vil bli lagt inn på din betalingsmetoden saldo.  Videre bekrefter du og samtykker i at betalingsleverandøren og/eller den individuelle utstedende bank som er tilknyttet din betalingsmetode fastslår og regulerer tidsrammene for utlegging av din refusjon, og at slike tidsrammer for refusjon kan variere fra fem (5) virkedager til en hel faktureringssyklus, eller lenger. 

Hvis en tilbakebetaling er utstedt til din betalingsmetode og betalingsleverandøren, betalingsbehandleren eller individuelle utstedende bank tilknyttet din betalingsmetode pålegger noen begrensninger på tilbakebetalinger, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger når det gjelder tidspunkt for tilbakebetalingen eller antallet tilbakebetalinger som er tillatt. Deretter forbeholder GoDaddy seg retten til å utstede tilbakebetalingen enten (i) i form av en butikk-kreditt; (ii) via utstedelse av en GoDaddy sjekk, som vil bli sendt til postadressen vi har for kontoen din; eller (iii) i noen jurisdiksjoner som bankoverføring, hvis den som behandler betalingen ikke kan gi refusjon til betalingsmåten. GoDaddy har også rett til å tilby butikk-kreditt for kunder som ettersøker refusjon, selv om det ikke er noen begrensninger på refusjon fra betalingsmåtens side. 

Månedlig faktureringsdato. Hvis du faktureres månedlig, vil din månedlige faktureringsdato være basert på datoen måneden da du kjøpte tjenestene, med mindre den datoen er etter den 28. i måneden. I så fall vil faktureringsdatoen være den 28. i hver måned. 

Betingelser for automatisk fornyelse Med unntak av det som kreves av gjeldende lov, beholder GoDaddy ikke papirkopier eller elektroniske versjoner av fullmakter, stående ordrer og/eller signerte samtykker knyttet til bruken av våre automatiske fornyelsestjenester. Vi kan derfor ikke gi deg slike dokumenter på forespørsel. Du kan når som helst se status for eller endre automatiske fornyelsesinnstillinger ved å logge deg på GoDaddy-kontoen din.

For å kunne sikre at du ikke opplever avbrudd eller tap av tjenester, blir alle tjenester tilbudt med automatisk fornyelse.  Unntatt i tilfeller som beskrives under i denne delen, vil automatisk fornyelse automatisk fornye den gjeldende tjenesten ved utgåelse av den da gjeldende perioden med en ny periode som er like lang som den nyligste serviceperioden (unntatt domenenavn som kan fornyes med den opprinnelige  serviceperioden). For eksempel, hvis din siste serviceperiode er ett år, vil din fornyelsesperiode vanligvis vare i ett år.  Imidlertid, hvis fornyelse med betalingsmåten som er registrert svikter, GoDaddy kan forsøke å fornye den gjeldende tjenesten i en periode som er mindre enn den opprinnelige abonnementperioden i den utstrekning det er nødvendig for at transaksjonen skal lykkes. 

Med mindre du deaktiverer automatisk fornyelse, fornyer GoDaddy automatisk den aktuelle tjenesten når den er klar for fornyelse. Vi tar betalt med enhver betalingsmåte du har lagret med GoDaddy hos GoDaddy’s gjeldende pris på fornyelsestidspunktet, og du anerkjenner og er enig i at denne prisen kan være høyere eller lavere enn prisen for den opprinnelige tjenesteperioden.  For å se innstillingene for fornyelse som gjelder for deg og dine tjenester, logger du bare på kontoadministratoren din via dette nettstedet og følger trinnene du finner her.  Hvis du ønsker at ingen tjenester skal fornyes automatisk, kan du velge å avbryte fornyelsen, og i så fall vil tjenestene bli avsluttet ved utløpet av den nåværende perioden. Unntaket er hvis du manuelt fornyer tjenestene dine før utløpsdatoen (i så fall blir tjenestene igjen satt på automatisk fornyelse).  Med andre ord, hvis du velger å kansellere produktet, og ikke rekker å fornye tjenestene manuelt før de utløper, kan du oppleve avbrudd eller tap av tjenester, og GoDaddy skal ikke være ansvarlig for noe av dette overfor deg eller eventuelle tredjeparter.

I tillegg kan GoDaddy delta i gjentagende faktureringsprogrammer eller kontooppdatereringer støttet av kredittkortleverandøren din (og i siste instans avhengig av deltakelse fra banken din).  Hvis vi ikke klarer å belaste din eksisterende betalingsmetode, kan kredittkortleverandøren din (eller banken din) varsle oss om oppdateringer av kredittkortnummeret ditt og/eller utløpsdatoen, eller de kan automatisk belaste det nye kredittkortet på våre vegne uten varsel til oss.  I samsvar med krav til gjentatte faktureringsprogrammer, oppdaterer GoDaddy betalingsprofilen på dine vegne hvis vi blir varslet om en oppdatering av kredittkortnummeret ditt og/eller utløpsdatoen. GoDaddy gir ingen garantier for at vi kommer til å be om eller motta oppdatert kredittkortinformasjon. Du erkjenner og aksepterer at det er ditt eget ansvar å endre og vedlikeholde kontoinnstillingene, inkludert men ikke begrenset til (i) kansellering av produkter, og (ii) sikre at din tilknyttede betalingsmåte er gjeldende og gyldig.  Videre bekrefter og aksepterer du at hvis du unnlater å gjøre det, kan det føre til avbrudd eller tap av tjenester, og GoDaddy skal ikke være ansvarlig for noe av dette overfor deg eller eventuelle tredjeparter. 

Hvis for noen som helst grunn GoDaddy ikke kan ta betalt fra din betalingsmåte for hele beløpet som skyldes, eller hvis GoDaddy får melding om en tilbakebetaling, reversering, betalingsinnsigelse eller belastes en pengebot for et gebyr de tidligere belastet din betalingsmåte, samtykker du i at GoDaddy kan benytte alle tilgjengelige, lovlige tiltak for å inndrive betaling, inkludert men ikke begrenset til, kansellering, uten varsel til deg, av ethvert domenenavn eller enhver tjeneste som er registrert eller fornyet på dine vegne.  GoDaddy forbeholder seg videre retten til å belaste deg for rimelige“administrasjonsgebyr” for (i) oppgaverGoDaddy kan gjøre som er utenfor området av vanlige tjenester, (ii) ytterligere tid og/eller kostnader GoDaddy kan pådra seg under ytelsen av dets tjenester, og/eller (iii) din manglende oppfyllelse av bestemmelsene i denne avtalen (som fastsatt av GoDaddy etter eget og absolutt skjønn). Vanlige scenarier for administrasjons- eller behandlingsgebyrer inkluderer, men er ikke begrenset til (i) kundeservicesaker som krever ekstra personlig tid eller ekstra oppmerksomhet; (ii) tvister som involverer regnskapstjenester eller juridiske tjenester, enten de utføres av GoDaddys personale eller av eksterne firmaer som er innleid av GoDaddy; (iii) erstatning av alle kostnader og gebyrer, inkludert prisen på tjenestene, som påføres GoDaddy på grunn av tilbakeførte posteringer eller andre betalingsinnsigelser anført av deg, din bank eller betalingsbehandler. Disse administrative gebyrer eller behandlingsgebyrer vil bli fakturert betalingsmetoden du har oppgitt hos oss GoDaddy.

GoDaddy kan tilby priser på produktnivå i forskjellige valutaer. Transaksjonen blir behandlet i valgt valuta og prisen som vises i kassen er det faktiske beløpet som sendes inn til betaling.  For visse betalingsmåter kan utstederen av din betalingsmåte ta et internasjonalt transaksjonsgebyr eller annen avgift, som kan legges til sluttbeløpet som står på bankutskriften eller postes som et separat beløp. Sjekk med utstederen av din betalingsmåte for detaljer. I tillegg til dette, sett bort fra valgt valuta, samtykker du i og godtar at du kan bli trukket merverdiavgift («MVA»), skatt for varer og tjenester («GST»), eller andre lokaliserte avgifter og/eller skatter, basert på din bank og/eller landet som står oppført på delen for faktureringsadresse.

RETNINGSLINJER FOR REFUSJON

Produkter og tjenester tilgjengelig for refusjon er beskrevet her (“Retningslinjer for refusjon”). 

(C) FORHÅNDSBETALT GOOD AS GOLD-TJENESTER

Tjenestedetaljer. Ved å bruke Good As Gold Prepaid Services kan du overføre midler til GoDaddy for å finansiere din Good As Gold Prepaid Services-konto (“Good As Gold-konto”).  Deretter kan du bruke Good As Gold-kontoen til å kjøpe alle våre Tjenester.  Du kan finansiere Good As Gold-kontoen din med bankoverføring.

Du bekrefter at midlene som er overført til din Good As Gold-konto, vil bli oppbevart GoDaddy og ikke vil akkumulere eller betale renter til din fordel. I den grad det påløper renter, samtykker du i at GoDaddy har rett til å motta og oppbevare slike beløp for å dekke kostnader knyttet til forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester.

Du samtykker i at alle transaksjoner som bruker forhåndsbetalte Good As Gold-tjenester vil bli utført i amerikanske dollar.

Din Good As Gold-konto må til å begynne med ha midler til en verdi tilsvarende USD 1000,00.

Alle betalinger må skje for hele summen som kreves ved kjøp.    

Bankoverføring detaljer. Elektroniske overføringer kan skje i andre valutaer enn amerikanske dollar når du finansierer din Good As Gold-konto, men USD er den naturlige valutaen for Wild West Domains' bankkonto. Dollar. Utenlandske valutaoverføringer vil automatisk bli konvertert og satt inn som amerikanske Dollars. Merk at valutagebyrer kan gjelde. 

Du er ansvarlig for alle gebyrer for elektronisk overføring, både innkommende og utgående, knyttet til din Good As Gold-konto. Alle elektroniske overføringer utenfor USA kan være pålagt gebyrer av din bank, formidlende banker eller GoDaddys bank, noe som kan redusere pengebeløpet som mottas av GoDaddys bank og følgelig redusere beløpet som legges til din Good As Gold-konto. Du godkjenner herved uttrykkelig at GoDaddy kan (i)  redusere saldoen på Good As Gold-kontoen din med samme beløp som GoDaddy tar i overføringsgebyr for å motta pengene dine; og/eller (ii) ta et servicegebyr på tjue dollar (USD 20) (“Servicegebyr”) ved en avslutning av Good As Gold-kontoen din.  Alle gebyrer kan endres når som helst, og slike endringer skal bli lagt ut på nettet og gjelde umiddelbart uten behov for ytterligere varsel til deg.

Du kan bekrefte resterende midler i din Good As Gold-konto når som helst gjennom din  konto eller gjennom handlevognen. Dersom du bestemmer deg for å si opp din Good As Gold-konto (eller skulle GoDaddy velge å si opp din Good As Gold-konto fordi du har forsømt en forpliktelse i henhold til Good As Gold-tjenesteavtalen). Da vil saldoen i din Good As Gold-konto bli tilbakebetalt, minus servicegebyret.

Ytterligere midler kan når som helst legges til din Good As Gold-konto.

Din bruk av Good As Gold forhåndsbetalte tjenester. Bruk av midler i din Good As Gold-konto kan kun skje gjennom GoDaddy kjøpsprosess på GoDaddy’s nettsted. Kjøp kan ikke utføres med mindre det finnes nok tilgjengelige midler i din Good As Gold-konto på kjøpstidspunktet for å dekke hele kjøpsbeløpet, inkludert eventuelle tilknyttede gebyrer som fremgår heri eller i andre aktuelle avtaler.

(D) BETAL PER SJEKK (ELEKTRONISK BETALING)

Ved å bruke GoDaddy’s sjekkbetalingsalternativ (“Pay By Check&rdquo) kan du kjøpe GoDaddy tjenester med elektronisk sjekk (fra din privat- eller bedriftskonto (“sjekkonto”), alt etter hva som er hensiktsmessig). I den forbindelse samtykker du i at en tredjeparts sjekk-tjenesteleverandør, Certegy Check Services, Inc. (“sjekk-tjenesteleverandør&rdquo) kan debitere hele kjøpesummen fra din sjekkonto, som er ikke-refunderbar. Sjekk-tjenesteleverandøren vil opprette en elektronisk pengeoverføring (“EFT”) eller bankanvisning, som vil bli presentert for din bank eller finansinstitusjon for utbetaling fra din sjekkonto. Bankkontoen skal være opprettet ved en finansinstitusjon i USA, og betaling skal være utstedt i amerikanske Dollar.

Det er ditt ansvar å holde din sjekkonto à jour og med tilstrekkelig dekning. Du samtykker i at (i) sjekk-tjenesteleverandøren eller GoDaddy forbeholder seg retten til å avvise en transaksjon for en hvilken som helst grunn (inkludert, men ikke begrenset til betaling som mislykkes fordi din sjekkonto ikke eksisterer mer eller ikke har tilgjengelige/tilstrekkelige midler) og (ii) i slikt tilfelle vil hverken sjekk-tjenesteleverandøren eller GoDaddy ha noe ansvar til deg eller noen tredjepart med hensyn til dette. Hvis for noen grunn sjekk-tjenesteleverandøren ikke kan trekke hele beløpet som skyldes for tjenestene som gis, samtykker du i at sjekk-tjenesteleverandøren og GoDaddy kan benytte alle tilgjengelige lovlige tiltak for å inndrive betaling (pluss gjeldende gebyr).  GoDaddy er ikke ansvarlig for handlingene til sjekk-tjenesteleverandøren. Du samtykker i at hvis en EFT eller bankanvisning kommer tilbake utbetalt, skal du betale et servicegebyr i henhold til gebyr som tillates med lov i hver amerikansk stat. En hjelpe-artikkel som beskriver sjekk-tjenesteleverandøren og som gir et sammendrag av tjenestekostnader som refereres til ovenfor, finnes her. Disse gebyrene kan debiteres fra din sjekkonto med en EFT eller bankanvisning. Alle gebyrene er i amerikanske Dollar.

GoDaddy og våre tjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til sjekk-tjenesteleverandøren  og Complete Payment Recovery Services, Inc. kan gi deg varsler, inkludert ved e-post, vanlig post, SMS, MMS, tekstmeldinger, innlegg på tjenestene eller via andre formålstjenelige metoder som er kjent nå eller som blir utviklet i fremtiden. Slike merknader mottas kanskje ikke hvis du har brutt disse tjenestevilkårene ved å bruke tjenestene på uautorisert vis. Ditt samtykke av disse tjenestevilkårene konstituerer samtykket om at du har mottatt alle varsler som er sendt deg hvis du hadde brukt tjenestene på autorisert vis. Unnlatelse i motta slike meldinger av en hvilken som helst grunn skal ikke unnskylde betaling eller annen forpliktelse til GoDaddy og sjekk-tjenesteleverandøren. Du gir ytterligere GoDaddy og deres tjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til sjekk-tjenesteleverandør og Complete Payment Recovery Services, Inc. og deres partnere tillatelse til å kontakte deg, via automatiske samtaler, forhåndsinnspilte samtaler eller andre metoder, på hvilke som helst av dine mobilnummer eller e-poster. Du anerkjenner ytterliger at e-postadressene du angir ikke er delt, åpen for andre og ikke er ansatt-relaterte e-postadresser.

(E) INTERNASJONALE BETALINGSALTERNATIVER

GoDaddy tilbyr et mangfold av alternative internasjonale betalingsmuligheter gjennom mange forskjellige internasjonale betalingsformidlere (“IPP”). Hvis du velger en IPP, fremstiller du at du allerede har samtykket i alle IPP’s gjeldende kundeserviceavtaler før du fullfører din transaksjon på GoDaddy.  Du samtykker videre i å la IPP debitere hele beløpet for ditt kjøp fra den valgte kontoen eller betalingsmåten, kollektivt “økonomiske kilder”. Videre samtykker du i å tillate at den valgte IPP-en, hvis aktuelt, får debitere et “valutakonverteringsgebyr”, så vel som alle andre gebyrer som gjelder for din avtale med IPP-en (samlet kalt “IPP-gebyrene”), fra dine finansieringskilder. Du forstår og samtykker i at IPP-gebyrene når som helst kan endres av IPP-en, uten at du varsles av GoDaddy.

Det er ditt ansvar å holde finansieringskildene dine à jour og med tilstrekkelig dekning. Du samtykker i at (i) IPP GoDaddy forbeholder seg rettigheten til å avvise en transaksjon av hvilken som helst grunn og (ii) hverken IPP eller GoDaddy skal holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart med hensyn til dette. Du bekrefter at GoDaddy ikke vil prøve å utføre tjenestene som er kjøpt av deg, før GoDaddy mottar bekreftelse på at betaling er skjedd fra IPP gjennom dennes tilknyttede betalingsbehandler. Du bekrefter at det kan forekomme en periode på flere timer eller dager mellom tidspunktet du legger inn en ordre og tidspunktet IPP bekrefter mottatt betaling gjennom sin tilknyttede betalingsbehandler. Ordren din kan kanselleres hvis ikke GoDaddy får bekreftelse på at betaling er skjedd fra IPP gjennom sin tilknyttede betalingsbehandler innen tretti (30) dager etter at ordren er lagt inn. Du må da starte kjøpsprosessen på nytt. Hvis du ønsker å kansellere betaling for en forestående transaksjon, kan du gjøre dette gjennom din GoDaddy-konto. Betalinger som er mottatt på tidligere kansellerte ordrer, vil automatisk refunderes med den opprinnelige betalingsmetoden når det er mulig.

Hvis på det tidspunktet GoDaddy mottar bekreftelse på betaling fra IPP (gjennom sin tilknyttede betalingsbehandler), enten (i) tjenestene (inkludert domenenavn) ikke lenger er tilgjengelige for kjøp; eller (ii) en forestående ordre er kansellert i våre systemer; eller (iii) bekreftelsen på betaling ikke stemmer med dollarbeløpet til den forestående ordren, og ditt kjøp følgelig enten er overfinansiert eller underfinansiert, kan GoDaddy automatisk utstede en delvis tilbakebetaling (ved overfinansiering) eller en fullstendig tilbakebetaling (ved underfinansiering) til din finansieringskilde. Hvis IPP (eller dennes tilknyttede betalingsbehandler) pålegger tilbakebetalingen noen som helst slags begrensninger, forbeholder GoDaddy seg retten til å utstede tilbakebetalinger til en butikk-kredittsaldo eller gjennom bankoverføring, hvis betalingsbehandleren ikke kan gi refusjon tilbake til betalingsmåten.  Hvis du mottar en fullstendig refusjon, vil du måtte begynne kjøpsprosessen på nytt. Du samtykker i at IPP-en forbeholder seg retten til å ikke gi refusjon for IPP-gebyr tilknyttet refusjon for en transaksjon. Derfor, vil refusjon som utstedes av GoDaddy være netto IPP-gebyr, med mindre annet er angitt.

GoDaddy  tilbyr SEPA Direct Debit (“SEPA”) som betalingsmetode for kunder i Tyskland. Hvis du velger å bruke SEPA som betalingsmetode, autoriserer du GoDaddy  og Adyen, vår betalingsleverandør, å sende instruksjoner til banken din for å belaste kontoen din. Ved å godta disse vilkårene gir du GoDaddy mandat til å kreve inn alle gjeldende avgifter som oppstår i henhold til denne avtalen. Fullmakten gjelder også for enhver ny bankkonto som brukes av deg for kjøp fra GoDaddy.   Vi varsler deg om datoen for direkte belastning innen rimelig tid (“forhåndsvarsling”). Denne forhåndsvarslingen leveres til deg via e-post minst én (1) virkedag før betalingen hentes inn. Du er ansvarlig for å sikre at det er tilstrekkelige midler på kontoen din for å dekke alle debiteringer. Du samtykker også i å holde GoDaddy skadesløs  mot eventuelle tap som kan oppstå dersom din finansinstitusjon tilbakeholder betaling fra GoDaddy uansett årsak.

(F) BUTIKK-KREDITTSALDOER

I tilfelle din konto har butikk-kredittsaldo: (1) du kan bruke all tilgjengelig kredittsaldo til fremtidige kjøp på din konto; og (2)  du gir autorisering til GoDaddy for å bruke tilgjengelig kredittsaldo til eventuelt utestående administrasjonsgebyr, tilbakebetalinger eller andre gebyr tilknyttet din konto. Hvis din standard betalingsmåte svikter for automatisk fakturering i sammenheng med behandlingen av tjenestefornyelse,  kanGoDaddy bruke tilgjengelig butikk-kredittsaldo hvis det er tilstrekkelig beløp til å dekke hele transaksjonen. Uansett hvor mye butikk-kreditt som finnes på kontoen din, er ikke GoDaddy ansvarlig for tap av produkter som følge av manglende evne til å samle inn midler fra dine standard betalingsmetoder eller butikk-kreditten. Butikk-kreditt vil brukes basert på hvilken valuta som ble valgt i handlevognen på kjøpstiden (eller ved fornyelse). Hvis du har mer enn én butikk-kreditt, vil kredittene bli behandle ti henhold til kredittens alder, der den eldste butikk-kreditten brukes først. Hvis flere midler kreves til å fullføre kjøpet eller fornyelsen, vil kreditt som eies i en ikke-valgt valuta konverteres med GoDaddy&rspuo;s daglige valutakurs, basert på kredittens alder (eldst til nyest) (i) nok midler allokeres for å fullføre transaksjonen, eller (ii) det er ingen tilgjengelig saldo igjen i kontoen din. Du er inneforstått med og samtykker i at på konverteringstidspunktet, kan GoDaddy også ta et administrasjonsgebyr.

Du kan når som helst bekrefte din tilgjengelige butikk-kredittsaldo gjennom din konto på GoDaddy nettstedet. Du bekrefter at butikk-kredittsaldoer ikke kan overføres, kan bare brukes i kontoen der de ble anskaffet og kan utløpe. Supplerende butikk-kreditt vil utløpe to år etter utstedelse. Hvis GoDaddy sier opp kontoen din, bekrefter du og samtykker i at resterende tilgjengelige butikk-kredittsaldo vil gå tapt. 

Du bekrefter også at midler som er tilgjengelige i din butikk-kredittsaldo vil eies av GoDaddy og vil ikke akkumulere eller betale renter på dine vegne. I den grad det påløper renter, samtykker du i at GoDaddy skal ha rett til å motta og oppbevare slike beløp for å dekke kostnader knyttet til støtte for butikk-kredittsaldofunksjonen.

(G) KJØP AV UTLØPTE DOMENENAVN

For utløpte domenenavn som er kjøpt gjennom din konto, samtykker du i at du er ansvarlig for betaling innen førtiåtte (48) timer fra auksjonen stenges etter et godkjent bud, pluss gebyret for fornyelse i ett (1) år (fra slutten av domenenavnets forrige registreringsperiode), pluss ICANN-gebyr, hvis aktuelt, eller andre gyldige betalingsmetoder knyttet til kontoen (som blir belastet den tredje dagen etter auksjonen er over). Hvis vi ikke kan få betaling, kan du miste retten til å kjøpe domenenavnet.

14. YTTERLIGE RESERVASJONER AV RETTIGHETER

GoDaddy forbeholder seg uttrykkelig retten til å nekte, kansellere, avslutte, suspendere, låse eller endre tilgang til (eller kontroll av) hvilken som helst konto eller tjenester (inkludert retten til å kansellere eller overføre domenenavnregistrering) av en hvilken som helst grunn (som bestemt av GoDaddy etter eget skjønn), inkludert, men ikke begrenset til, følgende: (i) å rette feil utført av GoDaddy ved å tilby eller levere tjenester (inkludert eventuell domeneregistrering), (ii) for å beskytte integriteten og stabiliteten til og rette feil som er gjort av en hvilken som helst domenenavnregistrator, (iii) å bistå med vår svindel- og misbruksdeteksjon og forebyggende innsats, (iv) å etterkomme rettsordrer mot deg og/eller ditt domenenavn eller nettsted og gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter, (v) å overholde anmodninger om rettshåndhevelse, herunder skriftlig innkallelse til rettssak, (vi) å overholde eventuelle tvisteløsningsprosesser, (vii) å forsvare eventuelle rettslige skritt eller trusler om rettslige skritt, uansett om slike rettslige skritt eller trusler om rettssaker til slutt blir vurdert som grunnløse, (viii) for å unngå sivilt eller strafferettslig ansvar på vegne av GoDaddy, selskapets ledelse, styremedlemmer, ansatte og agenter, samt GoDaddys tilknyttede selskaper, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeller der du har saksøkt eller truet med å saksøke GoDaddy, eller (ix) å svare på en overdreven mengde klager uansett hvordan de er relatert til kontoen din, domenenavn(ene) dine, eller innhold på nettstedet ditt.

GoDaddy forbeholder seg uttrykkelig retten til å gå gjennom hver konto for å kontrollere mot for stor bruk av plass og båndbredde, og vil si opp eller pålegge tilleggsgebyrer på kontoene som overskrider tillatte grenser.

GoDaddyforbeholder seg uttrykkelig retten til å si opp, uten varsel, en hvilken som helst av og alle tjenestene som, etter GoDaddys skjønn, du bruker til å trakassere eller true GoDaddy og/eller noen av GoDaddys ansatte.

GoDaddy Innhold.  Med unntak av brukerinnholdet, er innholdet av dette nettstedet og tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, teksten, programvaren, skriptene, kildekoden, API, grafikk, fotografier, lyd, musikk, videoer og interaktive funksjoner og varemerker, servicemerker og logoer som står der (“ GoDaddyinnhold ”), lisensiert til GoDaddy på ubestemt tid og er gjenstand for opphavsrett, varemerke-, og/eller patentbeskyttelse i USA og andre land, og andre immaterielle eiendomsrettigheter i henhold til amerikanske og utenlandske lover. GoDaddy Innholdet gis “som det står”,“ etter tilgjengelighet” og “med alle feil” bare for din informasjon og personlige, ikke-kommersielle bruk, og kan ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, kringkastes, vises, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes for noe formål uten uttrykkelig, skriftlig forhåndssamtykke fra GoDaddy. Denne avtalen gir ingen rettighet eller lisens i tilknytning til noen opphavsrett, noe varemerke eller patent eller noen annen eiendomsrett eller lisens. GoDaddy forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig blir gitt i og til GoDaddy innholdet, dette nettstedet og tjenestene, og denne avtalen overfører ikke eiendomsrett over noen av disse rettighetene.

15INGEN SØPPELPOST; KONVENSJONALBOT

Ingen søppelpost.  Vi tolererer ikke utsending av søppelpost. Vi overvåker all trafikk til og fra våre nettservere for indikasjoner på søppelpost og opprettholde et senter for klager på søppelpostmisbruk, for å registrere påstander om søppelpostmisbruk. Kunder som mistenkes å bruke våre produkter og tjenester med henblikk på å sende søppelpost vil bli gransket. Hvis vi finner at det er et problem med søppelpost, vil vi iverksette egnet tiltak for å løse situasjonen. 

Vi definerer søppelpost som sending av Unsolicited Commercial Email (UCE), Unsolicited Bulk Email (UBE) eller Unsolicited Facsimiles (Fax), som er e-post eller faks sendt til mottakere som reklame eller på annen måte, uten først å innhente informert forhåndssamtykke til å motta disse meldingene fra avsender. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, følgende:

        i.      E-postmeldinger

       ii.      Nyhetsgruppeoppslag

      ix.      Windows-systemmeldinger

    iv.    Pop-up-meldinger (såkalt «adware» eller «spyware»-meldinger)

       v.     Tekstmeldinger (med AOL, MSN, Yahoo eller andre programmer for tekstmelding)

      vi.      Annonser i chat-rom på nett

     vii.      Oppslag i gjestebok eller nettstedforum

    viii.      Faks-oppfordringer

      ix.      Tekst-/SMS-meldinger

Vi vil ikke la våre servere og tjenester bli brukt til formålene beskrevet ovenfor. For å kunne bruke våre produkter og tjenester må du ikke bare overholde alle gjeldende lover og bestemmelser, som inkluderer Can-Spam Act of 2003 og Telephone Consumer Protection Act, men du må også overholde disse retningslinjene for anti-spam. Kommersiell annonsering og/eller bulk-e-poster eller -fakser kan bare sendes til mottakere som har "meldt seg på" til å motta meldinger spesifikt fra avsenderen. De må inneholde en legitim returadresse og en svaradresse, avsenderens fysiske adresse og en måte å melde seg av på i bunnteksten av e-posten eller faksen. På forespørsel fra oss kan avgjørende bevis for påmelding kreves for en e-postadresse eller faksnummer.

Hvis vi finner at de aktuelle kontoene, produktene eller tjenestene brukes i forbindelse med søppelpost, har vi anledning til å omdirigere, suspendere eller kansellere enhver konto, netthotell, domeneregistrering, e-postboks eller andre relevante produkter eller tjenester. Hvis noe slikt skjer, kan vi kreve at du via e-post til oss bekrefter at du vil slutte å sende søppelpost og/eller slutte å få andre til å sende søppelpost på dine vegne, og vi kan kreve at et ikke-refunderbart reaktiveringsgebyr skal betales for nettstedet , e-postbokser og/eller tjenester som blir reaktivert. 

Vi oppmuntrer alle kunder og mottakere av e-post generert fra våre produkter og tjenester, å rapportere mistanke om søppelpost. Har du mistanke om misbruk, kan du rapportere det til oss i en e-post eller på nett, i vårt senter for klager på søppelpost.  Nett: rapportér misbruk.   

Konvensjonalbot.  Du samtykker i at vi umiddelbart kan si opp en konto som vi etter eget og absolutte forgodtbefinnende tror overfører eller på annen måte er knyttet til søppel-e-post eller annen uoppfordret bulk-e-post. Hvis faktiske skader ikke med rimelighet kan beregnes, samtykker du også i å betale oss konvensjonalbot på USD 1 for hver søppel-e-post eller uoppfordret bulk-e-post som sendes fra eller på annen måte er knyttet til din konto.

16. VAREMERKE- OG/ELLER OPPHAVSRETTSKRAV

GoDaddy støtter beskyttelsen av immateriell eiendom.  Hvis du vil sende inn (i) et varemerkekrav for brudd på et merke som du eier et gyldig, registrert varemerke eller servicemerke til, eller (ii) et opphavsrettskrav til materiale som du eier reell opphavsrett til, kan du se GoDaddy’s retningslinjer for brudd på varemerke og/eller opphavsrett som ble referert til ovenfor og er tilgjengelig  her.

17. KOBLINGER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Dette nettstedet og tjenestene på nettsteddet kan ha koblinger til tredjeparts nettsteder som ikke eies eller styres av GoDaddy. GoDaddy påtar seg intet ansvar for innholdet, betingelsene og vilkårene, personvernpolicyer, eller praksisen til noen tredjeparts nettsteder. I tillegg sensurerer eller endrer GoDaddy ikke innholdet til noen tredjeparts nettsteder. Ved å bruke dette nettstedet eller tjenestene funnet på dette nettstedet, frigjør du ekspressivt GoDaddy fra alt ansvar som kommer fra din bruk av tredjeparts nettsteder. Følgelig oppfordrer GoDaddy deg til å være oppmerksom når du forlater dette nettstedet eller tjenestene funnet på dette nettstedet og å gjennomgå vilkårene og betingelsene, personvernpolicy, og andre styrende dokumenter til alle andre nettsteder du måtte besøke.

18. FRASIGELSE AV FREMSTILLINGER OG GARANTIER

DU VEDKJENNER DEG OG SAMTYKKER SPESIELT I AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET SKJER VED EGEN RISIKO, OG AT DETTE NETTSTEDET OG TJENESTENE HERI LEVERES“AS IS”, “SOM TILGJENGELIGE” OG “MED ALLE FEIL”. GoDaddy, DETS LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, OG ALLE TREDJEPARTSTJENESTELEVERANDØRER FRASIER SEG ALLE GARANTIER, LOVPÅLAGTE, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISITTE GARANTIER FOR EIENDOMSRETT, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTREDELSE AV LOVER OG REGLER. GoDaddy, DETS LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, OG AGENTER GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM (I) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET I NETTSTEDET, (II) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER INNHOLDET I ETHVERT NETTSTED SOM ER KOBLET TIL (GJENNOM HYPERKOBLINGEER, BANNERANNONSER ELLER ANNET) DETE NETTSTEDET, OG/ELLER (III) TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ETHVERT NETTSTED SOM ER KOBLET TIL (GJENNOM HYPERKOBLINGER, BANNERANNONSER ELLER ANNET) TIL DETTE NETSSTEDET, OG GoDaddy HAR INTET ANSVAR ELLER FORPLIKTELSE FOR DET SAMME.

I TILLEGG AKSEPTERER OG SAMTYKKER DU SPESIFIKT I AT INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER ANBEFALING GITT AV GoDaddy, VÅRE REPRESENTANTER, STYREMEDLEMMER, ANSATTE ELLER AGENTER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, VÅRT KONTAKTSENTER ELLER VÅRE KUNDESERVICEREPRESENTANTER), OG  TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV TJENESTER  VIL (I) UTGJØRE JURIDISK OG ØKONOMISK RÅDGIVNING ELLER (II) GI GARANTI AV NOE SLAG VEDRØRENDE DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE SOM FINNES HER, OG BRUKERE SKAL IKKE STOLE PÅ NOEN SLIK INFORMASJON ELLER ANBEFALING.

FORANNEVNTE FRASIGELSE AV FREMSTILLINGER OG GARANTIER SKAL GJELDE I FULL GRAD AV DET SOM TILLATES VED LOV, OG skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet.

19. ANSVARSBEGRENSNING

I INGEN TILFELLER SKAL GoDaddy, DERES LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE,  SINE AGENTER OG ALLE TREDJEPARTS TJENESTEYTERE, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFBARE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER OVERHODET, INKLUDERT ALT SOM KAN RESULTERE FRA (I) NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET TIL DETTE NETTSTEDET, (II) NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, ELLER INNHOLDET TIL NOEN NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (III) TJENESTENE FUNNET PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (IV) PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM ELLER ALLE NATURSKADER OVERHODET, (V) TREDJEPARTS UTFØRELSE PÅ NOE SOM HELST VIS, (VI) ALL UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SERVERE OG/ELLER ALT INNHOLD, PERSONLIG INFORMASJON, ØKONOMISK INFORMASJON ELLER ANNEN INFORMASJON OG DATA LAGRET I DEM, (VII) ALL AVBRYTELSE ELLER OPPHØR AV TJENESTER TIL ELLER FRA DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (VIII) ALLE VIRUS, ORMER, FEIL, TROJANSKE HESTER, ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER FRA DETTE NETTSTEDET ELLER ALLE NETTSTEDER LINKET TIL (VIA HYPERLINKER, BANNERANNONSERING ELLER PÅ ANNEN MÅTE) TIL DETTE NETTSTEDET, (IX) ALT BRUKERINNHOLD SOM ER ÆREKRENKENDE, TRAKASSERENDE, FORNÆRMENDE ELLER SKADELIG MOT MINDREÅRIGE ELLER ANDRE BESKYTTEDE KLASSER, PORNOGRAFISK, MARKERT SOM SEKSUELT, OBSKØN ELLER PÅ ANNEN MÅTE STØTENDE, OG/ELLER (X) ALLE TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE FUNNET PÅ DETTE NETTSTEDET, ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR, ELLER ANDRE JURIDISKE ELLER RETTFERDIGE TEORIER, OG ENTEN GoDaddy ER ELLER IKKE ER RÅDET OM MULIGHETEN TIL SLIKE SKADER.

I TILLEGG, AKSEPTERER OG samtykker du SPESIFIKT i at ethvert saksgrunnlag som oppstår av eller er knyttet til dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet må påbegynnes innen ett (1) år etter at saksgrunnlaget oppstår, ellers kal det saksgrunnlaget sperres permanent.

I TILLEGG ANERKJENNER DU SPESIFIKT og samtykker til at ikke under noen omstendigheter, skal GoDaddy’s totale oppsamlede ansvar overgå $ 10 000 USD. Dollar.

FORANNEVNTE ANSVARSBEGRENSNING SKAL GJELDE SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, OG skal fortsette å gjelde også etter enhver oppsigelse eller ethvert utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene det tilbyr.

20. SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å beskytte, forsvare og holde skadesløs GoDaddy og deres representanter, styremedlemmer, ansatte,  agenter, og tredjeparts-tjenesteleverandører  mot alle krav, kostnader, utgifter, tap, ansvar og skade av alle slag (inkludert, uten begrensning, rimelige’advokat-salærer) pålagt eller pådratt av GoDaddy som oppstår direkte eller indirekte fra (i) din bruk av og tilgang til dette nettstedet eller tjenestene som finnes her; (ii) ditt brudd på noen bestemmelse av denne avtalen eller retningslinjene eller avtalene som er innlemmet heri; og/eller (iii) ditt brudd på noen tredjepartsrett, inkludert, uten begrensning til, noen immateriell eiendom eller annen eiendomsrett. Forpliktelsen til skadesløsholdelse under dette avsnittet skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes her.

21. SAMSVAR MED LOKALE LOVER

GoDaddy gjør ingen fremstillinger eller garanti for at innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet er egnet i alle land eller jurisdiksjoner, og at det kan være forbudt å åpne dette nettstedet eller benytte tjenestene som finnes her fra enkelte land eller jurisdiksjoner. Brukere som velger å åpne dette nettstedet eller tjenestene som finnes her, er ansvarlige for å overholde alle lokale lover, regler og forskrifter. 

22. KONFLIKTER - BINDENDE, INDIVIDUELL VOLDGIFT/MEGLING - FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL/-VOLDGIFT

VENNLIGST LES DENNE DELEN GRUNDIG.&Nbsp; FØLG INSTRUKSJONENE NEDENFOR HVIS DU ØNSKER Å FRAVIKE BESTEMMELSENE SOM KREVER AT DU LØSER KONFLIKTER VED INDIVIDUELL VOLDGIFT/MEKLING

(A)  Konflikter. Vilkårene i denne seksjonen gjelder for alle tvister mellom deg og GoDaddy, bortsett fra tvister som er regulert av våre retningslinjer for en ensartet løsning av konflikter ved domenenavn (nevnt ovenfor og tilgjengelig her.  I denne delen av avtalen skal konflikt bety alle tvister, krav eller handlinger som oppstår mellom deg og GoDaddy relatert til alle typer produkter/tjenester fra GoDaddy, inkludert GoDaddy’s nettsteder, disse vilkårene, eller enhver annen transaksjon som involverer deg og GoDaddy, enten det er snakk om misrepresentasjon, svindel, forsettlig skade, vedtekt, forskrift, forordning eller et annet juridisk eller rettmessig grunnlag - og vilkårene skal tolkes i den videste forstand loven tillater. DU OG  GoDaddyER ENIGE OM AT EN “KONFLIKT” SLIK DET DEFINERES I DISSE VILKÅRENE IKKE SKAL INKLUDERE NOEN FORM FOR KRAV ELLER SØKSMÅL FRA DEG ELLER GoDaddy NÅR DET GJELDER (i) URETTMESSIG TILEGNELSE AV FORRETNINGSHEMMELIGHETER, (ii) PATENTKRENKELSER, (iii) BRUDD PÅ ELLER MISBRUK AV OPPHAVSRETT, ELLER (iv) KONFLIKT MED ELLER SVEKKELSE AV VAREMERKE. I tillegg, til tross for alt annet i disse vilkårene, godtar du at voldgiftsretten, ikke en nøytral megler, kan bestemme om et krav faller innenfor ett av disse fire unntakene.

(B) Bindene megling. Du og GoDaddy er dessuten enige om: (i) å megle i alle tvister mellom partene i henhold til bestemmelsene i disse vilkårene; (ii) at disse vilkårene representerer en transaksjon ut over én amerikansk stat; (iii) at the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) skal være bestemmende for tolkning og håndhevelse av denne delen av avtalen; og (iv) at vilkårene i denne delen av avtalen skal fortsette å gjelde også ved en eventuell avslutning av hele avtalen. MEGLING/VOLDGIFT INNEBÆRER AT DU FRASKRIVER DEG RETTIGHETEN TIL EN DOMMER ELLER JURY I EN RETTSFORHANDLING OG AT GRUNNLAGET FOR Å ANKE ER BEGRENSET. Megleren/voldgiftsdommeren kan tildele deg samme erstatning som en domstol under offisiell jurisdiksjon, men begrenset av ansvarsbegrensningen i del 15 i denne avtalen, og kan kun erklære eller pålegge løsning kun til fordel for den av partene som søker en løsning og kun i et omfang som er nødvendig for å komme frem til et resultat som er innenfor denne partens individuelle krav. I tillegg kan kostnadene ved megling/voldgift noen ganger overstige kostnadene ved rettssaker, og rettighetene til innsyn kan være mer begrenset enn i ordinær rett. Voldgiftsdommerens avgjørelse skal være endelig og håndheves av enhver domstol med jurisdiksjon over partene.

(C)  Forliksråd/tingrett.Til tross for det som er nevnt tidligere, kan du bringe individuelle saker inn for lavere rettsinstanser i din region, saken er innenfor rettsinstansens jurisdiksjon og saken kan bare føres der.

(D) Tvistemelding. I tilfelle en tvist må enten du eller GoDaddy først sende den andre parten en skriftlig erklæring om at en tvist har oppstått. Erklæringen må inneholde avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon, faktagrunnlag for tvisten, samt hvilken løsning som ønskes (“Tvistemeldingen”). Tvistemeldingen til GoDaddy skal adresseres til: GoDaddy , 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (“GoDaddy Adresse for tvistemelding”). Tvistemeldingen blir sendt deg med sertifisert e-post - til din sist lagrede adresse, eller en annen av dine adresser som vi måtte ha arkivert.  Hvis GoDaddy og du ikke kommer til enighet om å løse konflikten innen 60 dager etter at tvistemeldingen er mottatt, kan du eller GoDaddy starte en meglings-/voldgiftsprosedyre slik det er beskrevet i denne delen av avtalen. Etter innlevering og mottak av tvistemeldingen, er vi begge enige om å handle med gode hensikter for å søke å løse konflikten før vi eventuelt igangsetter megling/voldgift.

(E) FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL OG GRUPPEMEGLING/-VOLDGIFT. DU OG GoDaddy ER ENIGE OM AT HVER ENKELT PART KAN REISE KONFLIKTER MED DEN ANDRE PARTEN KUN SOM EN INDIVIDUELL ENHET, OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER MEDLEM I EN HVILKEN SOM HELST ANGIVELIG GRUPPE ELLER SOM EN REPRESENTANT FOR EN GRUPPE , INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GRUPPESØKSMÅL PÅ FØDERALT NIVÅ ELLER I AMERIKANSKE STATER ELLER GRUPPEMEGLING/-VOLDGIFT.  VERKEN DU ELLER GoDaddy KOMMER TIL Å IVERKSETTE ET GRUPPESØKSMÅL, SØKSMÅL TIL STATSADVOKATEN, ELLER NOEN ANDRE SØKSMÅL DER NOEN AV PARTENE HANDLER ELLER FORESLÅR Å HANDLE SOM EN REPRESENTANT FOR ANDRE. INGEN MEGLING/VOLDGIFT ELLER ANDRE FORHANDLINGER SKAL KOMBINERES MED HVERANDRE UTEN AT PARTENE FØRST HAR ET SKRIFTIG SAMTYKKE OM ALLE MEGLINGER/VOLDGIFTER ELLER FORHANDLINGER SOM SKAL KOMBINERES.

(F)  Prosedyre ved megling/voldgift.  Hvis én part velger å iverksette megling/voldgift, vil denne bli forvaltet av den amerikanske voldgiftsforeningen, American Arbitration Association (“AAA”) og reguleres av reglene i AAAs Consumer Arbitration Rules ("AAA-reglene") i samsvar med reglene angitt i disse vilkårene. Unntaket er at AAA ikke kan administrere krav fra flere saksøkere eller gruppesøksmål, ettersom partene er enige om at megling/voldgift skal begrenses til å løse kun individuelle krav..  AAA-reglene finner du på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Hvis det oppstår en konflikt mellom AAA-reglene og reglene i disse vilkårene, skal reglene i disse vilkårene gjelde. Under megling/voldgift kan du bruke alle rettsmidler som ellers er tilgjengelig for deg i henhold til føderale lover, lover i enkeltstater eller lokale lover, som begrenset av ansvarsbegrensningen i avsnitt 15 i denne avtalen. Alle tvister skal løses av én enkelt nøytral megler/voldgiftsdommer, og begge parter skal ha en rimelig mulighet til å delta i utvelgelsen av denne Megleren/voldgiftsdommeren er bundet av disse vilkårene. Megleren/voldgiftsdommeren, og ikke en føderal, enkeltstatlig eller lokal domstol eller byrå, skal ha eksklusiv myndighet til å løse alle tvister som oppstår som følge av eller knyttet til tolkningen, anvendeligheten, gjennomførbarheten eller utformingen av disse vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, ethvert krav om at alle eller deler av disse vilkårene er ugyldige eller fravikelige.  Megleren/voldgiftsdommeren skal også ha eksklusiv myndighet til å bestemme etter sin egen jurisdiksjon, herunder eventuelle innvendinger i forhold til voldgiftsavtalens eksistens, omfang eller gyldighet eller muligheten for megling/voldgift av ethvert krav eller motkrav.  Til tross for denne brede delegasjonen av myndighet til megleren/voldgiftsdommeren, kan en domstol avgjøre det begrensede spørsmålet om hvorvidt et krav eller krav til løsning innebærer (i) urettmessig tilegnelse av forretningshemmeligheter, (ii) patentkrenkelser, (iii) brudd på eller misbruk av opphavsrett, eller (iv) konflikt med eller svekkelse av varemerke, og disse er da utelukket fra definisjonen av “Konflikter&rdquo nevnt ovenfor. Megleren/voldgiftsdommeren skal ha fullmakt til å kunne tillate enhver form for løsning som ville vært mulig ved ordinær rettergang eller ut fra rimelige hensyn. Megleren/voldgiftsdommeren avgjørelse og evt. erstatningsbeløp skal være bindende for partene og inngå som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Du kan velge å delta i meglings-/voldgiftshøringer via telefon. Hvis megling/voldgift ikke gjennomføres på telefon, kan du velge om den skal skje i rimelig nærhet til selskapets adresse (eller adressen for virksomheten din, hvis du er en liten bedrift), eller i Maricopa County, Arizona.

(G) Iverksettelse av megling/voldgift. Enten det er GoDaddy eller du som velger å ta en konflikt til megling/voldgift, skal vi være enige om følgende prosedyre:

i.   Skriv et krav om megling. Kravet må inneholde en beskrivelse av konflikten og omfanget av skadene som ønskes gjenopprettet. Du kan finne en kopi av et krav om megling på http://www.adr.org (“Krav om megling: Regler for megling/voldgiftsforhandliner med kunder”).

ii.  Send en papirkopi av kravet om megling/voldgift (Demand for Arbitration) til American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043, USA. 

iii. Send en papirkopi av kravet om megling/voldgift til den andre parten, og bruk samme adresse som da du sendte tvistemeldingen, eller bruk en annen adresse dere har blitt enige om.

(H) Høringsformater.  I alle høringsformater skal megleren/voldgiftsmannen utstede en skriftlig avgjørelse som forklarer de viktigste funnene og konklusjonene som et resultat eller sum, hvis noe(n), er basert på. I løpet av meglingen/voldgiftsforhandlingene skal beløpet av et eventuell forlikstilbud fra deg eller GoDaddy ikke bli kjent for megleren/voldgiftsdommeren før etter at megleren/voldgiftsdommeren har bestemt seg for hvilket beløp som du eller GoDaddy er berettiget til. Nye funn av eller utveksling av ikke-privilegert informasjon som er relevant for tvisten, kan være tillatt under megling/voldgift.

(I) Gebyrer og betaling ved megling/voldgift.

i. Tvister som involverer USD 75 000 eller mindre. GoDaddy skal straks refundere innbetalingsgebyrene dine og betale AAAs og meglerens/voldgiftdommerens avgifter og utgifter. Hvis du avviser GoDaddy’s siste skriftlige forlikstilbud før en megler/voldgiftsdommer ble utnevnt (“ GoDaddy’s siste skriftlige tilbud”), går tvisten videre til meglerens/voldgiftdommerens endelige beslutning (heretter kalt “Resultat”), og hvis megleren/voldgiftsdommeren tildeler deg mer enn GoDaddy’s siste skriftlige tilbud, vil GoDaddy: (i) betale hele summen i resultatet eller USD 1000; (ii) betale deg to ganger dine rimelige advokatkostnader, hvis noen; og (iii) tilbakebetale eventuelle utgifter (inkludert avgifter og kostnader til ekspertvitner) som med rimelighet tilfaller advokaten din for å undersøke, forberede og forfølge kravet ditt i en megling/voldgiftsforhandling. Megleren/voldgiftsdommeren skal bestemme størrelsen på gebyrer, kostnader og utgifter, med mindre du og GoDaddy blir enige om dem.

ii. Konflikter som involverer mer enn USD 75 000. AAA-reglene skal gjelder for betaling av dokumentavgifter og for AAAs og meglerens/voldgiftsdommerens avgifter og utgifter.

iii. Konflikter som involverer enhver sum. I en hvilken som helst megling/voldgift du starter, vil GoDaddy søke refusjon for våre gebyrer og utgifter til AAA eller megler/voldgiftsmann eller arkiveringsgebyrene du utløste, bare hvis megleren/voldgiftsdommeren finner tvistemålet useriøst eller brakt inn for feil formål. I en hvilken som helst megling/voldgift GoDaddy starter, vil GoDaddy betale alle avgifter og utgifter til AAA eller megler/voldgiftsdommer.  GoDaddy kommer ikke til søke refusjon for våre advokatkostnader eller utgifter i noen megling/voldgiftsak.  Gebyrer og utgifter er ikke inkludert i fastsettelsen av beløpet konflikten dreier seg om.

(J)  Krav eller tvister må arkiveres innen ett år.  I den grad loven tillater det, skal alle krav eller tvister som denne delen av avtalen omhandler, innleveres innen ett år i form av et krav eller ved voldgift. Ettårsperioden starter fra den datoen kravet eller tvistemeldingen første gang ble registrert.  Hvis kravet eller tvistemeldingen ikke er registrert innen ett år, skal kravet eller tvisten innstilles permanent.

(K) 30-dagers utmeldingsperiode.  HVIS DU IKKE ØNSKER Å BINDES AV MEGLINGS-/VOLDGIFTSBESTEMMELSENE I DETTE AVSNITTET OM KONKFLIKTER, MÅ DU VARSLE GoDaddy VED Å SENDE EN E-POST TIL LEGALOPTOUT@SECURESERVER.NET [/# showonly#] LEGALOPTOUT@GODADDY.COM [/# showonly#] INNEN 30 DAGER FRA DATOEN DU AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE (MED MINDRE EN LENGRE PERIODE ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV). I e-posten må du oppgi ditt (a) fornavn, (b) etternavn (c) adresse, (d) telefonnummer og (e) kontonummer og skrive følgende: “Jeg ønsker å velge bort meglings-/voldgiftsklausulen i GoDaddys allmenne tjenestebetingelser.” Ved å følge denne fremgangsmåten, velger du å ikke være bundet av avtalen om megling/voldgift slik de er beskrevet i GoDaddys allmenne tjenestebetingelser. Denne angreretten skal bare gjelde dersom du informerer oss innen tretti (30) dager fra datoen du først godtok våre allmenne tjenestebetingelser. Hvis du angrer deg ved å følge fremgangsmåten ovenfor, skal alle andre vilkår som er inkludert her, fortsette å gjelde - også vilkår relatert til gjeldende lov og rettsinstans(er) der juridiske tvister kan legges frem.

(L)  Endringer i denne delen av avtalen.   Uavhengig av bestemmelser i disse vilkårene som skulle si det motsatte, er du og GoDaddy enige om at hvis GoDaddy gjør fremtidige endringer i prosedyren for tvisteløsning og/eller bestemmelsene i fraskrivelse av gruppesøksmål (bortsett fra endring av GoDaddys adresse i disse vilkårene), skal GoDaddy varsle deg, og du skal ha tretti (30) dager fra varslingsdatoen til å motsi deg slike endringer.  Hvis du avviser eventuelle fremtidige endringer, sier du deg enig i at du vil løse enhver konflikt mellom oss i samsvar med beskrivelsene i denne delen av avtalen og som beskrevet i disse nåværende vilkårene, uten at noen av de foreslåtte endringene skal gjelde.  Hvis vi ikke får en bekreftelse fra deg om at du motsier deg fremtidige endringer, skal du bli ansett som å ha samtykket til enhver slik fremtidig endring.

(M) Ugyldighet. Hvis en bestemmelse i denne delen av avtalen ikke er gjennomførbar, skal denne bestemmelsen bli kjent ugyldig, mens resten av disse vilkårene skal gjelde fullt og helt. Det foregående gjelder ikke forbudet mot gruppesøksmål eller det å handle som en representant for andre. Hvis forbudet mot gruppesøksmål eller det å handle som en representant for andre blir funnet å være ugjennomførbart, skal hele denne delen av avtalen være ugyldig. Vilkårene i denne delen av avtalen skal ellers gjelde også etter ethvert opphør av disse vilkårene i sin helhet.

(N)  Stedsangivelse for behandling av andre kontroverser. GoDaddy og du er enig i at enhver kontrovers, ekskludert i fremgangsmåten for tvisteløsning og fraskrivelsen av gruppesøksmål i denne delen av avtalen (unntatt et individuelt søksmål av mindre omfang til forliksråd e.l.), bare skal klages inn til Superior Court of Maricopa County, Arizona eller United States District Court for District of Arizona, og at hver part herved ugjenkallelig og betingelsesløst aksepterer og underkaster seg en av disse domstolenes eksklusive jurisdiksjon for enhver slik kontrovers.  Du samtykker også i å frafalle retten til å prøves av jury i en enhver slik rettssak eller forhandling.

23. EIENDOM SOM IKKE ER GJORT KRAV PÅ; DVALEKOSTNADER

Vær oppmerksom på at hvis en kunde har en utestående kontosaldo (en positiv kreditbalanse) i tre (3) år eller mer av en hvilken som helst grunn og (i) GoDaddy ikke kan utstede betaling til en slik kunde eller (ii) GoDaddy har utstedt betaling til en slik kunde i form av papirsjekk, men sjekken aldri ble løst inn, skal GoDaddy overgi en slik kontosaldo til delstaten Arizona i henhold til statsloven.  Du samtykker i og godkjenner at både i tilfelle (i) og (ii) ovenfor kan GoDaddy holde tilbake et uvirksomhetsgebyr tilsvarende det som er minst av USD 25,00 og hele den utestående kontosaldoen knyttet til den aktuelle kunden.    

24. ETTERFØLGERE OG OPPDRAGSTAKERE

Denne avtalen skal være bindende for og tre i kraft til fordel for partene hertil og deres respektive arvtakere, etterfølgere og fortredere.

25. INGEN TREDJEPARTS-BEGUNSTIGEDE

Ingenting i denne avtalen skal anses for å overføre tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

26. USA EKSPORTLOVER

Dette nettstedet og tjenestene som finnes her er underlagt eksportlovene, restriksjonene, forskriftene og administrative lover utstedt av det amerikanske handelskammeret, Department of Treasury office of Foreign Assets Control ("OFAC"), Utenriksdepartementet og andre amerikanske myndigheter (kollektivt, “ "amerikanske eksportlover"). Eksportlover”).  Brukere skal ikke benytte tjenestene som står på denne siden ti lå samle, lagre eller overføre noen teknisk informasjon eller data som er under amerikanske Eksportlover  Brukere skal ikke eksportere eller gjeneksportere, eller tillate eksport eller gjeneksport av tjenestene som finnes på dette nettstedet, i brudd på noen amerikanske eksportlover. Eksportlover.  Ingen av tjenestene på dette nettstedet må lastes ned eller på annet vis eksporteres eller gjeneksporteres (i) til (eller til en statsborger av eller innbygger i) ethvert land som USA har handelsforbud mot; eller (ii) til noen i det amerikanske Handelsdepartementets liste over spesielt utpekte nasjonale eller det amerikanske Handelsdepartementets liste over avviste personer, eller enhver annen liste med avviste parter som nevnes under amerikanske Eksportlover  Ved å bruke dette nettstedet og tjenestene som omfattes her, samtykker du i forannevnte og fremstiller og garanterer at du ikke er født i eller bosatt i, eller under kontroll av, noe begrenset land; og at du ikke står på noen liste over uønskede parter; og at du samtykker i å overholde alle amerikanske Eksportlover (inkludert “antiboikott”,&ldquo: ansett for eksport” og “ ansett for reeksport” forskrifter).Hvis du åpner denne siden eller tjenestene som står her fra andre land eller jurisdiksjoner, gjør du det på eget initiativ. Du er også ansvarlig for å overholde lokale lover i den jurisdiksjonen, hvis og i den gard de lokale lovene er anvendelige og ikke er i strid med amerikanske eksportlover. Eksportlover.  Hvis slike lover er i konflikt med amerikanske Eksportlover, skal du ikke ha tilgang til dette nettstedet eller tjenestene på nettstedet.  Forpliktelsene under dette avsnittet skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes her.

27. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE PAKTER, UTSKILLELSE

Titlene og overskriftene i denne avtalen er bare med for bekvemmelighet og for å gjøre referanser lettere og skal ikke utnyttes på noen måte for å konstruere eller fortolke avtalen av partene som ellers er spesifisert heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal for alle formål anses som separate og uavhengige overenskomster og avtaler. Hvis en rett med kompetent jurisdiksjon vurderer noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig, eller på andre måter ikke rettskraftig, skal de gjenværende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres av dette og skal likevel anses som valide og rettskraftige så langt loven tillater det.

28. ENGELSK SPRÅKKONTROLL

Avtalen, samt alle retningslinjer og gjeldende produktavtaler identifisert ovenfor og heretter inkorporert som referanse (kollektivt «avtale») er på engelsk. I den grad du mottar en oversettelse, er den kun for praktiske formål, og ved eventuelle konflikter mellom den engelske og oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som skal gjelde, så langt loven tillater det. Der det er pålagt å gi deg den oversatte versjonen og der den skal anses juridisk bindende, (i) skal begge språkversjonene være like gjeldende, (ii) hver part anerkjenner at de har gjennomgått begge språkversjonene og at de er like på alle materiale aspekter, og (iii) ved ulikheter mellom de to versjonene, skal den oversatte versjonen være gjeldende, så fremst hensikten til begge partene er tatt hensyn til. 

29. KONTAKTINFORMASJON

Dersom du har noen spørsmål om denne avtalen, vennligst ta kontakt med oss på e-post eller vanlig post, på følgende adresse:

GoDaddy Juridisk avdeling
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

30. TILLEGGSVILKÅR KUN FOR TYSKE KUNDER

(A) VALG AV LOVGIVNING FOR BEDRIFTSKUNDER

Alle kontraktsmessige avtaler mellom GoDaddy og dets kommersielle kontraktspartnere (“Kontraktør” i henhold til seksjon 14 i Tysklands sivile lov) er utelukkende regulert av og tolket i samsvar med lovene i staten Arizona i USA, eksklusiv eventuell konflikt med lovbestemmelser og FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer.

(B) VARSEL OM RETTEN TIL Å ANGRE

_____________SLUTT PÅ JURIDISK VARSEL FOR RETTEN TIL Å TREKKE SEG_____________

KUNDENE (I OVERENSSTEMMELSE MED §13 BGB) HAR RETTEN TIL Å TREKKE SEG FRA DENNE KONTRAKTEN INNEN FJORTEN DAGER, UTEN Å OPPGI EN GRUNN. ANGREFRISTEN ER FJORTEN DAGER ETTER AT DU INNGIKK KONTRAKTEN. FOR Å KUNNE TREKKE DEG, MÅ DU INFORMERE

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

E-POST: HQ@GODADDY.COM

 
TELEFON:  089 21 094 807

VED Å KOMMUNISERE TYDELIG OG UOMTVISTELIG (F.EKS. MED ET BREV SENDT VIA E-POST, VANLIG POST ELLER FAKS ) DERSOM DU ØNSKER Å TREKKE DEG FRA DENNE KONTRAKTEN. DU KAN BRUKE DEN VEDLAGTE MALEN, MEN DET ER IKKE PÅKREVD.

FOR Å OVERHOLDE ANGREFRISTEN ER DET TILSTREKKELIG AT DU VARSLER OSS OM AT DU VIL BRUKE RETTEN TIL Å ANGRE FØR FRISTEN TIL Å ANGRE ULØPER.

(C) KONSEVENSER AV KANSELLERINGEN

HVIS DU TREKKER DEG FRA DENNE AVTALEN, SKAL VI GODTGJØRE ALLE BETALINGER VI HAR MOTTATT FRA DEG, INKLUDERT LEVERANSKOSTNADER (BORTSETT FRA EKSTRA KOSTNADER VED Å VELGE EN ANNEN LEVERINGSMETODE ENN DEN MEST GUNSTIGE STANDARDLEVERANSEN) INNEN FIRE HUNDRE DAGER FRA DATOEN FRA VI VARSLET DEG OM TIL TILBAKEKALLELSE AV DENNE KONTRAKTEN HAR BLITT MOTTATT AV OSS FOR DENNE TILBAKEBETALINGEN BRUKER VI SAMME BETALINGSFORM SOM DU BRUKTE I DEN FØRSTE TRANSAKSJONEN, BORTSETT FRA HVIS NOE ANNET ER UTTRYKKELIG AVTALT MED DEG. UANSETT KOMMER VI IKKE TIL Å KREVE NOEN FORM FOR AVGIFT I FORBINDELSE MED DENNE TILBAKEBETALINGEN.

(D) TJENESTER

HVIS DU HAR BEDT OM AT VI SKAL IVERKSETTE VÅRE TJENESTER FØR SLUTTEN AV PERIODEN FOR Å ANGRE, FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å KREVE ET RIMELIG BELØP PÅ LIK LINJE MED TJENESTENE SOM ALLEREDE ER LEVERT TIL DEG PÅ TIDSPUNKTET DA DU ANGRET, I ET PROPOSJONALT FORHOLD TIL DENNE KONTRAKTEN SAMMENLIKNET MED DET TOTALE VOLUMET AV TJENESTER SOM GJELDER I KONTRAKTEN.

(E) MAL FOR Å UTØVE RETTEN DIN TIL Å ANGRE/TILBAKEKALLE:

(HVIS DU ØNSKER Å ANGRE/TILBAKEKALLE KONTRAKTEN, FYLL UT DETTE SKJEMAET OG SEND DET TIL OSS.)

• TIL GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• JEG/VI (*) TILBAKEKALLER HERVED KONTRAKTEN INNGÅTT AV MEG/OSS (*) ANGÅENDE BESTEMMELSEN AV DEN FØLGENDE TJENESTEN (*)

• BESTILT (*) / MOTTATT (*)

• NAVN PÅ KUNDEN(E)

• ADRESSEN TIL KUNDEN(E)

• SIGNATUR FRA KUNDEN(E) (KUN HVIS DE ER VARSLET PER PAPIR)

• DATO

 (*) SLETT, HVIS IKKE RELEVANT,

_____________SLUTT PÅ JURIDISK VARSEL FOR RETTEN TIL Å TREKKE SEG_____________

(F) KUNDESTØTTE

Kundestøtte for tjenester og produkter fra GoDaddy som leveres i henhold til denne avtalen, leveres av GoDaddy Deutschland GmbH, som kan kontaktes på følgende måte:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Telefon: 089 21 094 807 (ukedager fra 08.00 til 20.00)

E-post: HQ@GoDaddy.com

31. KUN FOR INNBYGGERE I INDIA

Du sier deg enig i at: (i) GoDaddy (eller serviceleverandøren deres) kan kontakte deg over telefon for å løse klagen din eller disputten, eller det gjeldende tjeneste- eller fakturaproblemet, og (ii) for å kunne løse denne klagen, disputten eller problemet, kan GoDaddy bruke og kan avdekke ovenfor tjenesteleverandøren følgende informasjon: opptak av telefonsamtaler, kundens navn, telefonnummer og kontaktpreferanser, relasjonen din til GoDaddy, produkter som er brukt og informasjon om klagens, disputten eller tjenesteproblemets natur.

 


29.06.18
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC