Ring oss
Telefonnummer og åpningstider
Hjelpesenter

Utforsk netthjelpen vår

Hjelp
GoDaddy

Retningslinjer for bekjempelse av søppelpost

Sist revidert: 23. desember 2011

GoDaddy tolererer ikke videreføring av søppelpost. Kunder som mistenkes å bruke GoDaddy sin tjeneste med henblikk på å sende søppelpost, granskes av registratoren og/eller hosting-leverandøren. Når registratoren og/eller hosting-leverandøren utforsker klagen, kan GoDaddy sin tjeneste kanselleres og registrantens kontaktinformasjon oppgis i Whois-databasen.

Slik definerer vi søppelpost

Vi definerer søppelpost som utsending av uoppfordret reklame-e-post, uoppfordret bulk-e-post eller uoppfordret faks, som er e-post eller faks sendt til mottakere som reklame eller annet, uten først å innhente samtykke i å motta disse kommunikasjonene fra avsender. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, følgende:

  1. E-postmeldinger
  2. Innlegg i nyhetsgrupper
  3. Systemmeldinger i Windows
  4. Popup-meldinger (også kjent som «annonseprogram»- eller «spionprogram»-meldinger)
  5. Direktemeldinger (via AOL, MSN, Yahoo eller andre direktemeldingsprogrammer)
  6. Annonser i chatterom på nettet
  7. Innlegg i gjestebøker eller nettfora
  8. Faksanmodninger

Hva vi tillater og ikke tillater

For å kunne bruke tjenestene våre må du ikke bare overholde alle gjeldende lover og forskrifter, som inkluderer Can-Spam Act av 2003 og Telephone Consumer Protection Act, men du må også overholde GoDaddy sine policyer for ingen søppelpost. Reklameannonser og/eller bulk-e-post eller -faks kan bare sendes til mottakere som allerede har valgt å kunne motta meldinger spesifikt fra avsender. De må inneholde en legitim returadresse og en svaradresse, avsenderens fysiske adresse og en måte å melde seg av på i bunnteksten av e-posten eller faksen.

Dette gjør vi

Vi oppfordrer alle kunder og mottakere av e-post generert fra tjenesten vår til å rapportere mistanke om søppelpost. Det finne flere måter å rapportere søppelpost på: (i) fyll ut GoDaddy sin søppelpostmisbrukrapport som du finner på https://www.domainsbyproxy.com/SpamAbuse.aspx, (ii) kontakt registratoren av domenenavnet og/eller hosting-leverandørene, eller (iii) send e-post til abuse@domainsbyproxy.com.