GoDaddy

RETNINGSLINJER FOR BRUDD PÅ VAREMERKE- OG/ELLER OPPHAVSRETTSLOVER

I.  Oversikt over policyen for krenker av varemerke og/eller opphavsrett

Domener etter proxy, LLC («DBP») støtter beskyttelsen av immaterielle rettigheter.  Enten du er eieren av et varemerke, servicemerke eller opphavsrett, er DBP forpliktet til å hjelpe deg å beskytte dine juridiske rettigheter.  Derfor har vi fastsatt følgende retningslinjer for vurdering av krav relatert til krenking av varemerker og/eller opphavsrett.

II. Reising av varemerke- og opphavsrettskrav

A.  Domenenavnet krenker et varemerke

Hvis du tror at et domenenavn som benytter DBP sin tjeneste krenker dine (eller klientens) varemerke- eller servicemerkerettigheter, ber vi deg fylle ut kravskjemaet vårt der du må oppgi:

 • Fornavn og etternavn, e-postadresse og telefonnummer til eieren av varemerket
 • Navnet på varemerket og det nasjonale registreringsnummeret for varemerket
 • Landet der varemerket er registrert
 • En uttalelse i god tro, under ed, enten fra eieren av varemerket eller en autorisert representant for eieren av varemerket, der det fremgår at bruken av varemerket av den påståtte overtrederen (i) krenker varemerke-eierens rettigheter og (ii) er uforsvarlig

B.   Nettstedets innhold krenker et varemerke

Hvis du tror at et nettsted tilknyttet et domenenavn som benytter DBP sin tjeneste inneholder noe som krenker dine (eller klientens) varemerke- eller servicemerkerettigheter, ber vi deg fylle ut kravskjemaet vårt der du må oppgi: 

 • Fornavn og etternavn, e-postadresse og telefonnummer til eieren av varemerket
 • Navnet på varemerket og det nasjonale registreringsnummeret for varemerket
 • Landet der varemerket er registrert
 • Den nøyaktige URL der det angivelig forbudte innholdet ligger
 • En uttalelse i god tro, under ed, enten fra eieren av varemerket eller en autorisert representant for eieren av varemerket, der det fremgår at bruken av varemerket av den påståtte overtrederen (i) krenker varemerke-eierens rettigheter og (ii) er uforsvarlig.

C.  Nettstedets innhold krenker en opphavsrett

Hvis du tror at et nettsted knyttet til et domenenavn som benytter DBP sine tjenester inneholder materiale som krenker din (eller klientens) bona fide-opphavsrett, ber vi deg fylle ut kravskjemaet vårt.  Dette skjemaet krever at du oppgir:

 • Fornavn og etternavn, e-postadresse og telefonnummeret til innehaver av opphavsretten
 • Det nasjonale registreringsnummeret for opphavsretten, hvis aktuelt
 • Landet der opphavsretten er registrert
 • Den nøyaktige URL er det opphavsrettsbeskyttede innholdet ligger (hvis aktuelt)
 • Den nøyaktige URL der det forbudte, opphavsrettsbeskyttede innholdet ligger
 • En uttalelse i god tro, under ed, enten fra innehaveren av opphavsretten eller en autorisert representant for innehaveren av opphavsretten, der det fremgår at bruken av opphavsrettsbeskyttet innhold av den angivelige overtrederen (i) krenker opphavsrettsinnehaverens rettigheter og (ii) er uforsvarlig.

III.  Kravbehandling

Ved mottak av et utfylt kravskjema som nevnt i avsnitt II A–C over, så vel som ytterligere støttende informasjon som DBP, etter sin forgodtbefinnende, kan be om å få fra den klagende instansen, vil initiere en granskning av kravet.