GoDaddys EMEA lov om moderne slaveri-erklæring

1. Introduksjon

Slaveri og menneskehandel fortsetter å være et problem i det globale samfunnet. GoDaddy EMEA er forpliktet til å forhindre at handlinger som innebærer moderne slaveri og menneskehandel forekommer i businessen eller forsyningskjeden vår. GoDaddy EMEA tar ansvaret sitt for å være oppmerksom og vaktsom over risikoen for moderne slaveri innen egen forsyningskjede på alvor. Vi er forpliktet til å sikre at våre ansatte og vår omfattende forsyningskjede er klar over risikoene og forstår hvordan de skal rapporteres. En viktig verdi i businessen vår er å ha en åpen kultur der ansatte føler seg komfortabel med å rapportere enhver sak de måtte ha som dreier seg om slaveri og menneskehandel. For å sikre at alle direktører, ledere og ansatte føler seg komfortabel med å håndtere problemer som kan dukke opp, har vi begynt utviklingen av en opplæring i moderne slaveri og menneskehandel for å opplyse våre ansatte.

2. Struktur og business

GoDaddy Inc. er en ledende leverandør av teknologi til små businesser, profesjonelle nettdesignere og individer, og leverer enkle sky-baserte produkter og resultatorientert, personifisert kundestøtte. Vi driver verdens største markedsplass for domener der kundene våre kan finne den helt unike digitale eiendommen som matcher ideen deres. Vi tilbyr nettstedbygging, hosting og sikkerhetsverktøyer som hjelper kundene våre å enkelt konstruere og beskytte tilværelsen deres på nettet. Etterhvert som kundene våre vokser, stiller vi med applikasjoner og tilgang til relevante produkter fra tredjeparter som hjelper dem å skape en relasjon til kundene sine, administrere og få en business i vekst og bli funnet på nett. Per 31. desember 2017 hadde vi mer enn 17 millioner kunder globalt og leverte lokaliserte løsninger i over 50 marked. Omtrent 33% av vårt totale antall bestillinger var tilskrevet kunder utenfor USA.

Per 31. desember 2017 hadde vi 5 990 ansatte over hele verden, deriblant 3 588 i kundestøtten vår, 1 360 i teknologi og utvikling, 268 i markedsføring og reklame og 774 i generelt og administrativt. Ekskludert fra tallene over ansatte er de nesten 1 900 kundestøttespesialistene våre i Bulgaria, Kina, Colombia, India, Mexico, Filippinene og Storbritannia som er ansatt gjennom tredjepartspartnere, men som også er dedikert til GoDaddy på fulltidsbasis. Størstedelen av våre ansatte er i USA og Europa.

Våre ansatte og den unike kulturen vår har vært en viktig brikke for suksessen vi har oppnådd. Vi lever etter de samme prinsippene som gjør det mulig for nye satsinger å overleve og blomstre – hardt arbeid, iherdighet, overbevisning og et stort fokus på fornøyde kunder og en tro om at ingen kan gjøre det bedre. Vi tar ansvar for å drive frem suksessrike resultater og er ansvarlig for kundene våre, noe vi tror har vært en nøkkelfaktor som har ført til vår hurtige økning av kunder og omsetning. Vi mener at vi har et av de mest anerkjente varemerkene innen teknologi i USA. Gå til nettstedet vårt for å lese mer om bedriften vår og hva vi gjør: https://uk.godaddy.com/

GoDaddy Inc. har sitt hovedkontor i Scottsdale, Arizona, og selger sine produkter og tjenester over hele Europa, inkludert Storbritannia.

3. Oppdater til relevante retningslinjer

Vi føler ikke at vi jobber i sektorer eller steder med høy risiko fordi majoriteten av produktene og tjenestene våre er på nett, og kontorene og støttetjenestene våre befinner seg ikke på steder med høy risiko. Den konkrete majoriteten av profesjonelle tjenesteorganisasjoner innen IT, programvare og finans, deriblant banker, advokater, regnskapsførere, rådgivere, forsikringsgivere og rekrutteringsbyråer. Andre leverandører inkluderer leverandører av kontorrekvisita, rengjøring og andre leverandører av hjelpemidler og tjenester. Til tross for den relativt lave risikoen forstår vi viktigheten av å bekjempe slaveri og menneskehandel, og vi er forpliktet å sørge for at moderne slaveri ikke forekommer i bedriften vår eller forsyningskjedene våre.

I kraft av dette har vi nylig oppdatert vår globale tjenesteavtale for – leverandørens etiske retningslinjer («leverandørens retningslinjer») med følgende fremstilling:

Arbeid: GoDaddy tolererer ikke tjenesteleverandører som benytter seg av barnearbeid eller tvunget arbeid i form av slaveriarbeid, fengslingsarbeid, lærlingarbeid, obligasjonsarbeid eller lignende. GoDaddy tolererer ikke tjenesteleverandører som er engasjert i menneskehandel av arbeidere eller som på noen som helst måte utnytter arbeidere. GoDaddyTjenesteleverandører må som et minimum hold seg til alle gjeldende lover for problemene nevnt nedenfor:

• Frivillig ansettelse – anti-menneskehandel
• Human behandling
• Avkreftelse av barnearbeid, praktikanter
• Ikkediskriminering
• Arbeidstider
• Forsamlingsfrihet og kollektive forhandlinger
• Lønn og fordeler
• Fremmedrett og overensstemmelse

I tillegg gir leverandørens retningslinjer oss retten til å revidere og/eller inspisere tjenesteleverandører for å sikre overensstemmelse. Leverandørens retningslinjer gir oss også retten til å avslutte kontraktsmessige forhold med leverandører dersom revideringen viser at leverandøren ikke har fulgt retningslinjene.

I tillegg til leverandørens retningslinjer har GoDaddy sine egne etiske retningslinjer som inkluderer retningslinjer og prosedyrer for å bekjempe diskriminering og trakassering, og som beskriver forventningene til oppførsel og atferd som stilles til de ansatte på arbeidsplassen. Avslutningsvis har GoDaddy en dedikert og konfidensiell servicetelefon der ansatte kan stille spørsmål eller melde fra om en potensiell overtredelse av saker tilknyttet etikk eller overensstemmelse. Servicetelefonen administreres av en tredjepart for å bevare taushetplikt og anonymitet (når ønsket og tillatt etter lokale lover).

4. Identifisering og vurdering av risiko


I løpet av regnskapsåret 2018 identifiserte vi 10 av våre beste leverandører fra Storbritannia og sendte dem et spørreskjema med mål om å bedre forstå våre leverandørers egenvurdering vedrørende problemer med slaveri og menneskehandel innen egen organisasjon. Vi analyserer resultatene fra spørreskjemaet og bruker informasjonen vi har fått til å forbedre standarder og identifiserer kjernerisiko-områder – hvis noen. Vi planlegger å utvide dette spørreskjema-programmet til å gjelde alle våre leverandører i Storbritannia, i tillegg til å innføre det som en automatisk del av «onboarding»-prosessen for nye leverandører i 2019. Vi føler at dette vil bidra til at vi bedre kan identifisere og spore problemer knyttet til slaveri og menneskehandel over tid.

5. Sentrale ytelsesindikatorer

For å fastslå effektiviteten av våre tiltak mot anti-slaveri og menneskehandel vil vi evaluere følgende sentrale ytelsesindikatorer:

• Antallet problemer tilknyttet slaveri og menneskehandel i strid med leverandørens retningslinjer
• Opplæringsnivåer for ansatt

6. Opplæring


En nøkkelrolle i strategien vår mot menneskehandel og slaveri er å fremme kulturell forandring gjennom opplæring. Dette siste regnskapsåret satte vi i gang utvikling av opplæringsmaterialer som ansatte vil få tilgang til for å: (i) lære mer om moderne slaveri og menneskehandel, og (ii) forstå hvordan man melder i fra om slike problemer på arbeidsplassen. Vi starter med å tilby slik opplæring til nøkkeldriftsområder der potensielle risikoer er høyest (f.eks. medvirkning) mot slutten av regnskapsåret 2019. I løpet av det neste regnskapsåret vil vi fortsette å forbedre prosedyrene våre for å få hjelp til å identifisere, forebygge og forminske enhver risiko for moderne slaveri eller menneskehandel i forbindelse med nye og eksisterende leverandører.

7. Vår erklæring

Denne erklæringen er gjort i overensstemmelse med seksjon 54(1) i Modern Slavery Act 2015 («loven») og utgjør GoDaddy sin EMEAs (iberegnet de relevante datterselskapene som loven gjelder) erklæring om slaveri og menneskehandel for det regnskapsåret som innledes i januar 2018 og avsluttes i desember 2018.

Signatur:
Irana Wasti
SVP, GoDaddy EMEA
Dato: 28. desember 2018