.GODADDY sine retningslinjer for registrering

Sist revidert: 7. september, 2016
Misjon og formål 

Misjonen eller formålet med .GODADDY er kun for varemerkebeskyttelse og intern bruk og er delvis ment å gi besøkende på en hvilken som helst .GODADDY-side vissheten om at de faktisk har å gjøre med GoDaddy og ikke en bedrager. I tillegg blir besøkende videre eksponert for GoDaddy-varemerket og kvalitetsproduktene- og tjenestene som tilbys

Registreringsberetiggelse

Registreringer i .GODADDY TLD, og kontrollen av DNS-oppføringer tilknyttet slike registreringer, er begrenset til GoDaddy, dets tilknytningspartnere, og kvalifiserende varemerkelisensinnehavere som definert i, og i samsvar med, spesifikasjon 13 i registeravtalen.

I tillegg vil registreringer bli brukt av GoDaddy ved opptreden av ett eller flere av dets businesser som ikke er relatert til anskaffelse av registertjenestene, som opprettelsen av et nettsted, promoteringen av GoDaddy sine merkevaretjenester og forbedring av varemerkebeskyttelse og varemerkegjenkjenning.

Tildeling av domenenavn

Domenenavn tildeles bare til GoDaddy og dets tilknytningspartnere og linsensinnehavere med deres avtale med ICANN, disse retningslinjene for registrering og ICANN-retningslinjer.

Reserverte navn

GoDaddy reserverer totegns merker, land og territorienavn og andre merker i samsvar med ICANN-retningslinjer, og forbeholder seg retten til å revidere disse retningslinjene fra tid til annen for å sikre etterlevelse av fremtidige ICANN-retningslinjer.