.GODADDY sine retningslinjer for påbegynnelse av varemerkekrav

Sist revidert: 7. september, 2016

Tjenester for varemerkekrav vil være tilgjengelig etter behov fra ICANN i en periode på nitti (90) dager fra perioden med generell tilgjengelighet. I løpet av denne perioden vil alle som prøver å registrere et domenenavn som matcher et merke som er oppført i Trademark Clearinghouse motta et varsel som viser den relevante merkeinformasjonen. Hvis den varslede parten fortsetter og registrere domenenavnet, vil Trademark Clearinghouse informere varemerkeinnehaveren(e) om at domenenavnet som korresponderer med oppføringen i Trademark Clearinghouse har blitt registrert.

Gitt at TLD-en har blitt betegnet som et «.BRAND TLD» under spesifikasjon 13 i registreringsavtalen, ønsker registeroperatøren å bruke TLD-en for eget bruk, og dets retningslinjer er utformet for å forhindre misbruk eller brudd på tredjeparters rettigheter.