Ring oss
Telefonnummer og åpningstider
Hjelpesenter

Utforsk netthjelpen vår

Hjelp
GoDaddy

Slik håndterer GoDaddy UDRP-saker

Slik håndterer Domains By Proxy UDRP-saker

Retningslinjene for uniform domenenavntvistløsning («retningslinjene») er innført av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN»), og fremsetter vilkårene og betingelsene i forbindelse med en tvist mellom en registrant og en hvilken som helst part (bortsett fra registratoren) over registreringen og bruken av et Internett-domenenavn.  Retningslinjene er innlemmet fra referanse inn i registreringsavtalen for domenenavn, som er inngått mellom domenenavnregistranter og deres registratorerer.

Domains By Proxy («DBP») er en registreringstjeneste – ikke en registrator. Både domenenavnregistranter som benytter DBPs personvernregistreringstjeneste og de som ville reise tvist om registreringen og bruke et Internett-domenenavn av en DBP-kunde, rådes til å se i retningslinjene så vel som den aktuelle domenenavnregistreringsavtalen.

DBP mottar rutinemessig merknader fra sine tilknyttede registratorer som informerer om registrering av forskjellige administrative rettssaker i henhold til retningslinjene.  Ved mottak av slike merknader kanellerer DBP sin personverntjeneste for domenenavnet som er gjenstand for policy-tvisten og underretter sine kunder om kanselleringen av tjenesten.

DBP deltar ikke og vil ikke delta i administrasjonen eller gjennomføringen av noen retningslinjer-rettssaker, og vil ikke være ansvarlig om følge av noen beslutninger som er tatt av noe administrativt panel som dømmer ved slike rettssaker.  Hvis DBP oppgis som part i slike retningslinjer-rettssaker, forbeholder de seg retten til å forsvare seg som hensiktsmessig og reise annen sak etter det som er nødvendig for å forsvare seg.