GoDaddy

Om .US-domenenavn

Sist revidert: 17.02.2017

Toppnivådomenet med landskoden .us (ccTLD) er en utvidelse som representerer De Forente Stater.

Registreringskrav

Det amerikanske Nexus-kravet sikrer at alle personer eller organisasjoner med en reell tilknytning til USA kan registrere .us-domenenavn For å kvalifisere deg for et .us-domenenavn, må du oppfylle et av de tre kravene nedenfor:

  • En virkelig person (i) som er statsborger eller har permanent oppholdstillatelse i USA eller dets biland eller territorier, eller (ii) eller som har fast bosted i USA eller i noen av deres biland. 
  • En enhet eller organisasjon som er (i) innlemmet i én av de femti (50) delstatene i USA, District of Columbia eller noen av USAs biland eller territorier, eller (ii) organiserte eller på annen måte, i henhold til lovene til hver enkelt delstat i USA, District of Columbia eller noen av dets biland eller territorier.
  • En enhet eller organisasjon (inkludert en føderal, statlig eller lokal regjering i USA, eller en politisk underavdeling av en slik) som har en virkelig tilstedeværelse i USA.

Fornyelsesrestriksjoner

.us-domenenavnet blir fornyet før utløpsdatoen. Fornyelsesdatoen er avhengig av om domenenavnet blir fornyet automatisk eller manuelt. Automatisk fornyelse blir forsøkt utført den første dagen i måneden før domenenavnets utløpsdato. Hvis det oppstår en feil under forsøk på fornyelse, prøver vi å fornye den 10. og på nytt den 20. i måneden.

Hvis vi ikke kan fornye domenenavnet automatisk, og du ikke fornyer det manuelt innen den 20. i måneden før utløpsdatoen, må den gjenopprettes. Det kan være et gebyr forbundet med gjenopprettingen. Se Gjenopprette utløpte domenenavn for instruksjoner for innløsning.

For eksempel: .us-domenenavnet ditt utløper den 10. oktober. Hvis domenenavnet ditt ikke blir fornyet automatisk, kan du fornye det manuelt innen 20. september. Når det gjelder automatiske fornyelser, prøver vi å fornye domenenavnet den 1., 10. og 20. september.