Juridiske avtaler og retningslinjer for GoDaddy

Denne siden inneholder koblinger til nåværende bedriftsretningslinjer så vel som avtaler for produktene og tjenestene som finnes gjennom GoDaddy. Hvis du ønsker å se noen av dokumentene som vises på denne siden, klikker du på retningslinjer/avtale.