GoDaddy

SKJEMA FOR TVIST VED OVERFØRING

Sist revidert: 17.09.2019

Hvis du var registranten for et domenenavn som du mener ble overført bort fra registranten vår uten ditt samtykke, ber vi deg fylle ut informasjonen nedenfor. For at vi skal kunne hjelpe deg med kravet ditt må all den følgende informasjonen oppgis. Send det påfølgende skjemaet sammen med nødvendige dokumenter til transferdisputes@godaddy.com eller via faks til 480-287-8002. Så snart vi har bekreftet informasjonen nedenfor, tar vi kontakt med nåværende registrator for å prøve å løse problemet.

Domeneinformasjon:

Domenenavn:___________________________________________________________

Registrantens fornavn på tidspunktet for overføringen:__________________________________

Registrantens etternavn på tidspunktet for overføringen:__________________________________

Bedriftsnavn på tidspunktet for overføringen:_____________________________________

Jeg har lagt ved en kopi av registrantens statlig utstedte foto-ID til dette skjemaet. (Vennligst lys opp foto-ID-en før du fakser den). Hvis den som signerer forespørselen ikke er registranten, må du sende oss en ID for både registranten og den som sender forespørselen.

Legg ved foto-ID-en her

* En foto-ID er en kopi av et offisielt utstedt førerkort eller passdokument med bilde.

Hvis et selskap er oppført under registrant, har jeg nedenfor lagt ved en offisiell bildeidentifikasjon av personen som signerer, og jeg har lagt ved ett av følgende dokumenter for å identifisere bedriften/virksomheten (bedriftsnavn på samsvare).

  • Kopi av handelsbrev
  • Skattekort (nummeret alene godtas ikke)
  • Dokumentasjon av «Driver forretning som»
  • Dokumentasjon på fiktivt navn
  • IRS 501(c)3 «Beslutningsbrev»
  • Nasjonalt utstedt sertifikat for skattefritak som viser status som veldedig organisasjon

Legg ved bedriftsdokumenter her

* Legg ved større dokumenter eller dokumenter med flere sider i slutten av dette skjemaet.


Ditt telefonnummer på dagtid (i tilfelle vi har spørsmål):_________________________________________________________________

Gyldig e-postadresse:_________________________________________________________________

En gyldig e-postadresse må oppgis for å få svar fra domenetjenester. Den angitte e-postadressen kan ikke være tilknyttet domenet/domenene tvisten gjelder.

Jeg ber om at domenetjenester verifiserer registrantinformasjonen og kontakter nåværende registrator for å forsøke å overføre domenenavnet tilbake til min konto. Jeg bekrefter at jeg er registranten oppført ovenfor, eller, hvis ikke registranten, at jeg er autorisert til dette på vegne av registranten. Jeg samtykker i at verken registrator eller noen av registratorens filialer skal være ansvarlige overfor meg eller noen tredjepart for noe beløp i et søksmål som fremmes i tilknytning til denne forespørselen. Jeg avstår herved fra ethvert krav som knyttes til denne henvendelsen og rettes mot registratoren eller registratorens filialer. I tillegg godtar jeg å forsvare registratoren og holde registratoren skadesløs mot eventuelle tap, ansvar, skader eller utgifter, inkludert rimelige advokatkostnader, som oppstår fra eventuelle krav eller søksmål fra tredjepart i forbindelse med denne henvendelsen, denne autorisasjonen eller eventuelle tiltak iverksatt av registratoren i forbindelse med den.

Hvis den statlige utstedte bilde- eller virksomhetslegitimasjonen du har levert anses å være endret eller ikke er en gyldig form for identifikasjon, forstår og samtykker du i at vi kan, etter eget skjønn, dele denne informasjonen med andre registratorer eller håndhevere av loven.

Signert navn:_____________________________________________________
Dato: __________________________________

(Signatur fra registrant eller etter fullmakt fra kontoinnehaver)

Trykt navn:____________________________________________________________

Revidert: 31.03.2010
Copyright © 2010–2019 GoDaddy.com, LLC. Med enerett.