GoDaddy

HOSTINGAVTALE

Sist revidert: 27.02.2020

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

 1. BESKRIVELSE AV TJENESTENE

  Webhotell. Webhotellplaner plasserer nettstedet ditt i én eller flere servere. Ressurser deles mellom flere kunder på de samme serverne, men nettstedet ditt får en unik adresse (DNS).

  Hosting for bedrifter. Med administrert hosting får du alle fordelene ved å ha din egen VPS eller dedikert server, men vi administrerer serveren for deg samt oppsett av ditt kontrollpanel, patching-sykluser og sikkerhetskopier.

  Administrert WordPress-hosting. Administrert WordPress-hostingplaner gir deg en raskere og optimalisert opplevelse til å bygge og administrere WordPress-sider. Vi tar oss av de grunnleggende administrative oppgavene knyttet til hosting, deriblant installering av WordPress, automatiske daglige sikkerhetskopieringer, kjerneoppdateringer av WordPress og bufring på servernivå.

  Virtuell privat server («VPS»). Med VPS kommer du til å dele en server med andre kunder, men du vil ha full kontroll over ditt serverområde og hele konfigurasjonen av din virtuelle instans på serveren. Du har administrator-(root-)tilgang og en dedikert IP-adresse.

  Dedikert server. Med dedikert server, reserves en hel server kun for din konto og bruk. Du vil ha eksklusive rettigheter til din servers båndbredde, minne og lagringsplass, og din servers ytelse kommer ikke til å bli påvirket av trafikken og bruken til andre kunder.

  Administrert støtte. Administrert støtte-planer er månedlige abonnementsplaner som gir deg root/administrativ tilgang til tjenesten og Plesk eller cPanel. Vi håndterer kjerneoppdateringer, sikkerhet, overvåking og sikkerhetskopier. Ytterligere konfigurasjoner og installeringer kan gjennomføres mot et tilleggsgebyr.

  Fullstendig administrert støtte. Fullt administrert støtte-planer er månedlige abonnementsplaner som gir deg muligheten til å aktivere root/administrativ tilgang, og vi håndterer kjerneoppdateringer, sikkerhet, overvåking og sikkerhetskopier. Ytterligere eksperttjenester er inkludert i abonnementet.

  Hosting Premium-støtte/Eksperttjenester. Premium-støtte for hosting / Eksperttjenester («ekspert-tjenester») er ytterligere tilpassede støttetjenester som er tilgjengelige mot et fastsatt gebyr. Disse eksperttjenestene kan være til hjelp når du trenger en erfaren serveradministrator som kan løse kompliserte oppgaver, deriblant optimalisering av database, konfigurering av brannmur og flytting av innhold.

  Sikkerhetskopiering for hosting. Sikkerhetskopiering av nettstedet og gjenoppretting av alle nettstedfilene dine til skyen daglig. Disse sikkerhetskopiering- og gjenopprettingstjenestene er tilgjengelige med webhotell-planer og kan være tilgjengelig for et ytterligere gebyr med våre andre hostingtjeneste-planer.

 2. AVSLUTNING AV KONTO – BEGRENSNINGER

  Overføring av servere. Du godkjenner og godtar at som en normal forretningsdrift, kan vi måtte migrere våre server. Som en følge av dette, også når du har en dedikert IP, kan du bli tildelt et annet IP-nummer. Vi garanterer ikke at du gjennomgående skal kunne opprettholde dine gitte IP-numre.

  Avslutting av hostingtjenester. Du godkjenner og godtar av ved utløp eller opphør av dine tjenester må du avslutte bruk av tjenestene og gi avkall på bruk av IP-adressene og servernavnene som du har blitt tildelt i forbindelse med tjenestene, deriblant den som peker domenenavnsystemet («DNS») for ditt/dine domenenavn bort fra våre servere. Før tjenestene avsluttes har du ansvar for å flytte ditt nettsted eller innhold på serverne bort fra våre servere. Vi vil ikke overføre eller FTP innholdet på nettstedet ditt eller serveren til en annen leverandør. Hvis du ikke flytter innholdet på nettstedet ditt eller serveren din bort fra våre servere før kansellering, vil alt slikt innhold bli slettet og vi vil ikke kunne gi kopi av det innholdet.

  Kostnadsfrie produktkreditter. Ved opphør av hostingtjenestene, blir alle kostnadsfrie produkter og annonsekreditter gitt som en del av hostingtjenestene avbrutt eller trukket tilbake.

  Varsel angående lisensierte bilder for migrering eller eksport (hvor dette er tilgjengelig). Underlagt alle andre vilkår, er bilder som er tilgjengelige og lisensiert for bruk kun tiltenkt sine GoDaddy hostede kunder og er underlagt betingelsene til tredjeparters immaterielle rettigheter. I den utstrekning du ønsker å eksportere eller overføre ditt vertsbaserte produkt eller tjeneste til en annen tjenesteleverandør (hvis det er tilgjengelig som et alternativ), er det utelukkende ditt ansvar å sikre at du fortsatt har rett til å bruke bilder innlemmet deri, og du erkjenner og godtar du at GoDaddy ikke garanterer og er ikke ansvarlig for eventuelle krav som følge av din fortsatte bruk etter migrasjon og/eller oppsigelse (uansett hvilke som skjer først).

  Lagringskapasitet. Den totale lagringskapasiteten for dine hostingtjenester kan avvike fra den generelle kapasiteten, siden det kreves en viss lagringsplass for operativsystemer, systemfiler og andre støttende filer.

 3. DINE FORPLIKTELSER, REPRESENTASJONER OG GARANTIER

  Berettigelse. Du godtar at vi skal ha rett til å oppsøke begrunnelse i forbindelse med bruken din av hostingtjenestene, særlig ved kjøp av IP-adresser, og du skal være pålagt å gi oss all informasjon som det er rimelig av oss å kreve i henhold til en slik begrunnelse. I forbindelse med et slikt kjøp, bekrefter du og samtykker i at ditt navn og din berettigelse kan bli gitt til enkelte registre, inkludert, men ikke begrenset til, American Registry of Internet Numbers, i henhold til retningslinjer som fremsettes av slike registre. Slik informasjon kan også vises offentlig på Whois-databasen.

  Krenkende aktiviteter og andre trusler. Du godtar at du ikke kan bruke serverne våre og nettstedet ditt som kilde, mellomledd, svaradresse eller destinasjonsadresse for e-postbomber, flom av datapakker på Internett, pakkekorrupsjon, benektelse av tjeneste eller andre fornærmende aktiviteter som truer stabiliteten til nettverket vårt eller skader systemene til eller forårsaker forstyrrelser av Internett-tjenester til GoDaddy, kundene våre eller tredjeparter. Serverhacking eller andre brudd på sikkerhetsreglene er forbudt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne nettsteder som inneholder informasjon om hacking eller koblinger til slik informasjon. Det er forbudt å bruke nettstedet som en anonym gateway. Vi forbyr bruken av programvare eller kjøring av skript på serverne våre som kan føre til at serveren belastes utover et rimelig nivå, som bestemt av oss. Du samtykker i at vi forbeholder oss retten til å fjerne nettstedene dine midlertidig eller permanent fra serverne våre hvis du bryter denne avtalen og/eller det finnes aktiviteter som truer stabiliteten til nettverket vårt. Du godtar at alle nettsteder som er knyttet til hostingkontoen din, kan fjernes hvis ett nettsted bryter denne tjenesteavtalen. Videre godtar du at GoDaddy forbeholder seg retten til å skanne den hostede kontoen din for å se etter skadelig innhold (for eksempel skadelig programvare), og at hvis vi oppdager denne typen innhold, kan fjerne det av sikkerhetshensyn basert på GoDaddys skjønn.

  Lagring og sikkerhet. Du er ene og alene ansvarlig for å iverksette tiltak for å (1) forhindre tap eller skade på innholdet på nettstedet ditt eller serveren din, (2) vedlikeholde uavhengige arkiverings- og sikkerhetskopier av innholdet på nettstedet eller serveren, og (3) ivareta sikkerheten, konfidensialiteten og integriteten til alt nettsted- eller serverinnholdet som overføres via eller lagres på serverne våre.

  Våre servere er ikke noe arkiv, og vi har ikke ansvar overfor deg eller noen annen person for tap, skade eller destruksjon av noe av innholdet ditt. Hosting-tjenestene er ikke beregnet på å gi PCI (Payment Card Industry (betalingskortindustri)) eller HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act (helseforsikring)) i samsvar med miljøet, og skal derfor ikke brukes eller anses som det. Du skal ikke bruke tjenesten på noen måte som, etter vårt forgodtbefinnende, svekker funksjonen eller driften av våre tjenester eller vårt utstyr. Spesifikt som eksempel og ikke som begrensning, skal du ikke bruke hosting-tjenestene som: (1) oppbevaringssted eller instrument for plassering eller lagring av arkiverte filer; og/eller (2) plassering eller oppbevaring av materiale som kan lastes ned via andre nettsteder. Du bekrefter og samtykker i at vi har retten til å utføre en rettsgranskning hvis din server eller konto kompromitteres.

  Nettsted-/serverinnhold. Du skal alene være ansvarlig for å levere, oppdatere, laste opp og vedlikeholde nettstedet ditt eller serveren din og alle filer, sider, data, arbeider, informasjon og/eller materiale på, i, som vises, er koblet eller overføres til, fra eller via nettstedet ditt eller serveren din, inkludert, men ikke begrenset til, vare- eller tjenestemerker, bilder, fotografier, illustrasjoner, grafikk, lydklipp, videoklipp, e-post eller andre meldinger, metatagger, domenenavn, programvare og tekst. Du godtar at i løpet av den perioden vi gir deg teknisk støtte, kan støttepersonellet vårt ha behov for å modifisere, endre eller fjerne innholdet til produktet vi hoster for deg. Innholdet på nettstedet eller serveren din skal også omfatte alle registrerte domenenavn levert av deg eller registrert på vegne av deg i tilknytning til hostingtjenestene.

  Hvis anskaffelse av en tjeneste krever tilgang til et nettsted som hostes av en tredjepart, representerer og garanterer du at du er autorisert til å gi oss tilgang til tredjepartens hostingkonto i henhold til denne tjenesteavtalen. Du samtykker i at du beholder eneste kontraktsmessige og annet juridiske eller forvaltningsmessige ansvar knyttet til tredjepartens hostingkonto.

  Hvis du ber om at vi installerer programvare fra en tredjepart (definert nedenfor) som ikke er en del av hostingtjenestene, representerer og garanterer du at (1) du har rettighetene til å installere tredjepartens programvare, (2) du har betalt de gjeldende lisensgebyrene for tredjepartens programvare, og (3) tredjepartens programvare ikke krenker og ikke kommer til å krenke de immaterielle rettighetene til noen andre personer eller enheter.

 4. SPESIFIKKE BESTEMMELSER FOR WEBHOTELL, BUSINESS-HOSTING OG ADMINISTRERT WORDPRESS-HOSTING

  Lagring og plangrenser. Alle webhotell- og WordPress-hostingplaner, inkludert de ubegrensede planene, er underlagt en grense på ikke mer enn 250 000 inoder per konto for Linuxx®-hostingkontoer eller 500 000 filer og mapper per konto for Windows®-hostingkontoer. Disse planene er også begrenset til ikke mer enn 1 000 tabeller per database og ikke mer enn én gigabyte lagringsplass per database. Alle kontoer og databaser som overskrider disse grensene blir tilsendt en advarsel om nettverksbrudd og blir krevd å redusere antall inoder, filer og mapper, tabeller eller gigabyte (hvis saken er slik), eller de kan bli midlertidig eller permanent suspendert, etter vårt eget skjønn. Alle Linux-hostingplaner er underlagt følgende begrensninger: ikke mer enn a) 25% av en CPU-kjerne; b) 512 MB RAM; c) 100 nettstedsforbindelser; d) 100 aktive prosesser; e) 1 MB/s disk IO. Hvis disse begrensningene overskrides kan nettstedet ditt måtte stenges eller ikke opprettholdes frem til flere ressurser har blitt lagt til. Flere ressurser kan legges til for ekstra kostnader.

  WordPress-hosting kan bare brukes til hosting av et WordPress-nettsted. Det er kun tillatt med én WordPress-installasjon per nettsted. Enhver WordPress-hosting konto som finnes med hosting av et ikke-WordPress-nettsted kan ilegges en advarsel for overtredelse av nettverksreglene, og pålegges å fjerne ikke-WordPress nettstedet, eller kan midlertidig eller permanent suspenderes, etter vårt eget skjønn. I tillegg kan det være nødvendig å kjøpe en passende hosting-plan for å tjene ikke-WordPress-nettstedet, dersom du skulle ønske å fortsette å ha ikke-WordPress-nettstedet på vårt nettverk.

  Kreditter for kostnadsfri utprøving av hosting er underlagt følgende begrensninger: ikke mer enn a) 25% av én CPU-kjerne, b) 256 MB RAM, c) 10 nettsted-tilkoblinger, d) 100 aktive prosesser, e) .5 MB/s disk-IO, f) 50 000 inoder, g) 1 GB lagringsplass, h) 10 GB månedlig båndbredde. Hvis disse begrensningene overskrides kan nettstedet ditt måtte stenges eller ikke opprettholdes frem til flere ressurser har blitt lagt til. Mer ressurser kan legges til ved å oppgradere til en betalt plan.

  Du erkjenner og samtykker i at inngående UDP ikke støttes i delte hosting-miljøer.

  Nettsted-/serverinnhold. Nettstedet ditt kan ikke inkludere noe av det følgende innholdet: (1) bildehostingskript som lar en anonym bruker laste opp et bilde som kan vises på andre nettsteder (noe som ligner Photobucket eller Tinypic), (2) tjenester for bannerreklame som skal vises på andre nettsteder eller enheter (rotasjon av kommersielle bannerannonser), (3) fildumping / mirror-skript som gjør at en anonym bruker kan laste opp en fil som andre kan laste ned (noe som ligner på Rapidshare), (4) kommersiell direkteavspilling av lyd (mer enn én eller to direkteavspillinger), (5) trykknapp-postskript som lar brukeren spesifisere en mottakers e-postadresse, (6) anonyme eller bulk-SMS-gateways, (7) sikkerhetskopier av innhold fra en annen datamaskin eller nettsted, (8) Bittorrent-trackere eller (9) alle skript som fører til en reduksjon i ytelsen til vår server eller nettverksmiljø.

  Ubegrenset diskplass/båndbredde/nettstedplaner. Planer for webhotell og WordPress-hosting er utformet for å hoste de fleste typer nettsteder for privatpersoner, småbedrifter og organisasjoner, og derfor tilbyr vi ubegrenset båndbredde, og noen planer tilbyr ubegrenset mengde diskplass og nettsteder. Dette betyr at vi ikke setter en grense på mengden båndbredde, nettsteder eller diskplass du kan bruke når du driver nettstedet ditt, gitt at det overholder denne tjenesteavtalen. Dersom ditt nettsteds bruk av båndbredde, antall nettsteder eller diskplass utgjør en risiko til stabiliteten, ytelsen eller oppetiden til våre servere, lagring av data, nettverk eller annen infrastruktur, kan du måtte oppgradere til en VPS eller dedikert server, eller vi kan igangsette tiltak for å begrense ressursene som nettstedet ditt bruker.

  Nettstedsakselerator-tjeneste. Vår tjeneste for nettstedakselerator («Nettstedsakselerator») leverer et innholdsleveringsnettverk (CDN) som er laget for å optimalisere nettstedets ytelse ved hjelp av bufring og sikker distribusjon av statisk nettstedinnhold på et nettverk av nasjonalt spredte servere. Du godkjenner og godtar at ditt nettstedsinnhold lagres over hele USA. Du godkjenner og godtar at nettstedakselerator kan bli avviklet eller suspendert til enhver tid, og din deltakelse er underlagt berettigelse, som beskrevet nedenfor.

  For å kunne kvalifisere til nettstedakseleratoren må du tilkjennegi og samtykke i at du møter og vil overholde følgende kriterier: (1) nettstedet ditt må være hostet i Phoenix, AZ, (2) ditt domenenavn og hosting må være på samme konto, (3) du må ha en DNS hos oss, (4) du må ikke bruke DNSSEC, (5) du kan ikke ha eller legge SSL-sertifikater, hvis du legger til et SSL med CDN aktivert, vil ikke SSL-sertifikatet fungere, (6) du må ha en Ultimat-webhostingplan, og (7) du kan ikke endre operativsystem.

  WHMCS-lisens. I tilfelle du legger til en WHMCS-lisens i Business Hosting-planen, godtar du å være bundet av både WHMCSs servicevilkår og sluttbrukerlisensavtale, som begge er herved innlemmet som referanse.

  Hostingabonnementet ditt kan gi deg tilgang til å bruke ManageWP. ManageWP er en konsoll for å administrere nettsteder. Den lar brukerne administrere et ubegrenset antall nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til: administrasjon, overvåkning, sikkerhetskopiering, distribusjon, publisering og sikkerhetsverktøy. Du aksepterer og samtykker i at din bruk av ManageWP er underlagt bruksvilkårene som du kan finne her, og som herved er inkludert i dette dokumentet som en referanse.

 5. BESTEMMELSER SOM ER SPESIFIKKE FOR VPS OG DEDIKERT HOSTING

  Servertilgang. Hvis du kjøper MS SQL eller administrerte sikkerhetskopier, autoriserer du oss herved til å logge på din server for å installere eller konfigurere MS SQL eller administrerte sikkerhetskopier.

  IP-adresser. Du godtar at du er påkrevd å begynne å bruke minst nitti prosent (90%) av IP-adressene du har kjøpt, innen tretti (30) dager etter at du har fått tildelt slike IP-adresser. Hvis du ikke begynner å bruke minst nitti prosent (90%) av de tildelte IP-adressene innen tretti (30) dager etter tildelingen, godtar du at vi har rett til å kreve tilbake alle ubrukte IP-adresser.

  FTP-sikkerhetskopi. Vi tilbyr et alternativ for FTP-sikkerhetskopi mot en ekstra avgift. Du godtar at kjøp av FTP-sikkerhetskopi kan kreve ytterligere nedetid for installering og vedlikehold. Videre godtar du at du når du bruker muligheten for FTP-sikkerhetskopi, har en maksimal diskplass og båndbredde du kan bruke, i henhold til planen du kjøper. I henhold til denne avtalens betingelser skal vi bruke kommersielt rimelige midler til å levere FTP-sikkerhetskopitjenester døgnet rundt, sju dager i uken, gjennom hele perioden for denne tjenesteavtalen. Du godtar at tjenestene fra tid til annen kan være utilgjengelige eller ugjennomførlige av en eller annen grunn, inkludert, men ikke begrenset til følgende: (1) utstyrsfeil, (2) periodiske vedlikeholdsprosedyrer eller reparasjoner som vi foretar fra tid til annen, eller (3) årsaker utenfor vår rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses, inkludert, men ikke begrenset til, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringskoblinger, aggressive nettverksangrep, trafikk på nettet eller andre feil. Det kan hende at FTP-sikkerhetskopi ikke er tilgjengelig for alle hostingplaner.

  Tilleggsprogrammer for konfigurering. Vi tilbyr flere konfigurasjonsalternativer («Tilleggsprogrammer for konfigurering») mot en ekstra avgift. Nøyaktig hvilke tilleggsprogrammer for konfigurering som er tilgjengelige, avhenger av hvilken hostingpakke du har kjøpt, men kan omfatte et kontrollpanel, database, ekstern brannmur eller RAID. Du godkjenner og godtar at det å installere et tilleggsprogram for konfigurering vil bruke noe av den tilgjengelige lagringsplassen, kan kreve ekstra forsyningstid, vil kreve at vi installerer tredjeparts programvare (definert nedenfor), tredjeparts maskinvare eller internt utviklet kundeprogramvare til serveren din, og i noen tilfeller kan vi begrense versjoner av tredjeparts programvare tilgjengelig for bruk med serveren din. Tredjeparts programvare, tredjeparts maskinvare og internt utviklet kundeprogramvare blir støttet av oss. Hvis du vil kansellere RAID, må du kansellere serveren og kjøpe en ny.

  Plesk. Hvis du legger til Plesk på serveren din, godtar du å være underlagt Plesks lisensavtale for sluttbrukere, som er lagt ved her som referanse.

  cPanel. Hvis du legger til cPanel på serveren din, godtar du å være underlagt cPanels lisensavtale for sluttbrukere, som er lagt ved her som referanse.

  Retningslinjer for rimelig bruk for cPanel: Disse retningslinjene er en veiledning for å forstå den tiltenkte bruken av tjenestene våre og for å hindre utnyttelse og misbruk av de ubegrensede funksjonene som tilbys i planene våre. VPS og dedikert hosting med cPanel tilbyr et ubegrenset antall kontoer. Selv om vi ikke ønsker å sette en spesifikk grense, skal en grense på 100 kontoer anses som normal, rimelig bruk. Vi evaluerer din bruk ved å sammenligne med typiske bruksnivåer hos andre brukere. Hvis du skulle overskride denne grensen, kan GoDaddy etter sitt eget skjønn, vurdere ytterligere brukskostnader for kontoer som overskrider grensen eller hindre at det opprettes flere kontoer. Der det er mulig vil GoDaddy gi et varsel om bruken som overskrider normal bruk.

 6. SPESIFIKKE PROVISJONER FOR ADMINISTRERT SSL

  Hvis du kjøpte Administrert SSL og bruker et SSL-sertifikat på et nettsted som hostes av oss, vil vi generere og trygt lagre en tilsvarende privat nøkkel. Av sikkerhetsmessige årsaker vil vi ikke på noe tidspunkt opplyse om din private nøkkel, selv på forespørsel fra deg. Hvis du vil eksportere SSL-sertifikatet for bruk på en server som ikke driftes av GoDaddy, ber du om en ny nøkkel til SSL-sertifikatet. Ditt nåværende SSL-sertifikat blir da ugyldig, og vi utsteder et nytt sertifikat for bruk på serveren din.

  Vi validerer, utsteder og installerer det nye sertifikatet automatisk hvert 2. år for abonnementskunder som bruker våre hosting-produkter. Kunder som bruker tredjeparts hosting-produkter må installere det nye sertifikatet på nytt etter at vi automatisk validerer og utsteder et nytt sertifikat. Vi varsler kunder når det er nødvendig for dem å gå til handling via produktinstrumentbordet og e-post.

  Du har tillatelse til å gi en representant for myndigheten tillatelse til (1) å logge på og sende, eller godkjenne en sertifikatforespørsel på dine vegne, (2) signere og sende inn en abonnementavtale på dine vegne, og/eller (iii) anerkjenne bruksbetingelsene på dine vegne, gitt at du bekrefter og samtykker til at du er, og vil forbli, bundet av alle betingelser i denne avtalen.

 7. SPESIFIKKE PROVISJONER FOR STØTTEPLANER

  WordPress («WP») Premium-støtte. Hvis du velger å bruke vår WP Premium-kundestøtte (enten som abonnement eller som en éngangstjeneste), forbeholder vi oss retten til å belaste ethvert eller alle gebyrer for slike tjenester før arbeidet utføres. Alle tjenester, både abonnement og engangsbruk, blir oppført som "Best Effort Service". Selv etter at vi har tatt alle rimelige skritt, er det ikke sikkert at vi kan løse bestemte problemer. Vi er ikke ansvarlige for og vil ikke gi hjelp til eventuelle problemer som oppstår utover fjorten dager etter eventuelle støttetjenester for WP Premium.

  Det kan hende vi installerer en plugin på ditt hostede WordPress-nettsted for å legge til rette for WordPress-premium brukerstøttetjenester. Hensikten er å legge til rette for dine forespurte endringer i og vedlikehold av WordPress-filene dine. Dette er en plugin som tillater oss å automatisere oppdateringer av kjernefiler, andre plugins, temaer og andre filer som er nødvendige for å vedlikeholde nettstedet ditt.

  Du tilkjennegir og samtykker i at du ikke skal bruke Premium-støttetjenestene våre, som bestemt av oss etter vårt eget skjønn, til noe av følgende:

  • å vise eller annonsere pornografiske, X-klassifisert, seksuelt eksplisitt eller ellers smakløst materiale, bilder, produkter eller tjenester (inkludert, men ikke begrenset til: massasje, dating, eskorte- eller prostitusjonstjenester) eller
  • som benytter pornografiske eller seksuelt eksplisitte uttrykk eller bilder i navn på videoer, beskrivelser eller oppføringer.

  Videre er du ansvarlig for at et produkt som er lagt ut for salg på nettstedet ditt overholder alle gjeldende lover og forskrifter der varene dine kan kjøpes. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre om salg av en bestemt gjenstand er ulovlig eller på annen måte forbudt og/eller til å kansellere tjenestene dine.

  Administrert hosting- og fullt administrert hosting-støtteplaner. Hvis du kjøper administrert hosting- eller fullstendig administrert hosting-støtteplan («Administrert hosting-plan») med VPS, kan vi installere et begrenset antall applikasjoner («støttede applikasjoner») på serveren din etter forespørsel fra deg. En fullstendig liste over støttede applikasjoner er tilgjengelig fra vårt støtteteam på forespørsel. Hvis du ber om installering av en støttet applikasjon, installerer og konfigurerer vi den støttede applikasjonen på vår server så lenge serveren har tilgjengelige ressurser (f.eks. lagringsplass, RAM, behandlingskraft) til å støtte den bestemte applikasjonen.

  Vi gir da det primære (administrator-) brukernavnet og passordet til deg, og du tar da over den administrerte og ytterligere konfigurasjonen av den bestemte applikasjonen. Vi er ikke ansvarlige for innhold, tilpasning eller andre aktiviteter knyttet til den støttede applikasjonen, deriblant all reparasjon av den støttede applikasjonen hvis det skulle slutte å fungere.

  Vi skal begrense teknisk støtte av en ugjennomførlig støttet app i å gjenopprette den nevnte støttede appen til sin opprinnelige tilstand (ny installering uten data eller tilpassing). Sikkerhetskopieringene som tilbys med disse støtteplanene er øyeblikksbilder som tas i løpet av en syklus på 10 dager. Gjenopprettinger er tilgjengelige på forespørsel og kan kreve et ekstra gebyr.

  Hosting Premium-støtte/Eksperttjenester. Hvis vi avgjør at alle forespørsler om støtte faller utenfor omfanget av planen din, kan du be om tilpassede støttetjenester (eksperttjenester) mot en avgift eller per tjeneste-basis, som vi oppgir til deg før vi gir deg den tilpassede støttetjenesten. Hvis du velger å bruke eksperttjenestene våre, forbeholder vi oss rettigheten til å belaste noen eller alle gebyrene for slike tjenester i forkant at iverksettelsen av arbeid. Avgifter for eksperttjenester refunderes ikke. Du må, innen fjorten dager og uansett eksperttjeneste gi oss beskjed dersom du opplever problemer med eksperttjenestene. Vi er ikke ansvarlige for og vil ikke gi hjelp til eventuelle problemer som oppstår utover fjorten dager etter eventuelle eksperttjenester.

  Overføring av hosting. Hvis du har ditt domenenavn registrert hos oss og webhotellet som er knyttet til domenet leveres av en tredjepart, kan vi, på forespørsel fra deg og etter eget skjønn, forsøke å hjelpe deg med å flytte webhotellet for domenenavnet til oss («Overføring av hosting»). Flytting av hosting tilbys som en tjeneste uten ekstra kostnader, og vi gir ingen garantier vedrørende tilgjengelighet, mulighet eller tid som kreves for å fullføre en flytting av hosting. Hvert hostingselskap er konfigurert på ulik måte, og enkelte hostingplattformer lagrer data i et ikke kompatibelt eller egenutviklet format, som kan føre til at vi ikke kan hjelpe deg med overføring av data fra en tredjeparts vert.

  Du er alene ansvarlig for å gjennomgå funksjonaliteten og nøyaktigheten av migrert innhold til dets nye plassering som følge av hostingmigrering. Hvis du er fornøyd med dataflyttingen, må du oppdatere DNS-registeret for domenenavnet for å kunne publisere nettstedet på dets nye plassering. Vi utfører ikke sikkerhetskopiering eller arkivering av nettsted i forbindelse med en flytting av hosting, og vi anbefaler at du tar sikkerhetskopi av dine tredjeparts hostede nettsteder før flytting for å sikre at ikke noe data går tapt. Du godtar å ikke gjøre noen endringer til ditt nettsted i løpet av migreringsprosessen.

  Du godkjenner at vi ikke er ansvarlige for noen forsinkelser i nettsteders oppløsning eller tap av data som er knyttet til flytting av hosting. Overføring av hosting er ikke tilgjengelig for nettsteder med data på over 10 GB eller mer enn 100 000 filer.

  Det kan hende vi installerer en plugin på ditt eksterne WordPress-nettsted for å forenkle WordPress-sammenslåingen i vårt eget miljø for administrert WordPress-hosting. En slik plugin kommer ikke til å endre noe på kildenettstedet ditt. Formålet er å forenkle prosessen for å slå sammen hostingen av WordPress-filene dine. Etter at flyttingen av hosting er fullført, må du må gjerne deaktivere en slik plugin-modul i kildenettstedet ditt.

 8. GARANTI OM OPPETID PÅ TJENESTE

  Vi tilbyr en garanti om oppetid på 99,9 % ("Garanti om oppetid på tjeneste") av tilgjengelig tid per måned. Hvis vi ikke klarer å opprettholde denne garantien for tjenesteoppetid i en bestemt måned (som utelukkende bestemt av oss), kan du kontakte oss og be om en kreditt på 5 % av den månedlige hostingavgiften for den måneden. Kreditten kan brukes kun til kjøp av ytterligere produkter og tjenester fra oss, og er eksklusivt alle gjeldende skatter. Garantien om oppetid på tjenesten gjelder ikke forstyrrelser i tjenesten forårsaket av: (1) periodisk planlagt vedlikehold eller reparasjoner vi kan utføre fra tid til annen, (2) avbrudd forårsaket av deg fra egendefinert skripting, koding eller installering av tredjeparts applikasjoner, (3) brudd som ikke påvirker utseendet på nettstedet ditt, men bare påvirker tilgangen til nettstedet ditt, slik som FTP og e-post, (4) årsaker utenfor vår kontroll eller som ikke er rimelig forutsigbare, og (5) brudd knyttet til påliteligheten av visse programmeringsmiljøer.

 9. TREDJEPARTSPROGRAMVARE

  «Tredjepartsprogramvare» betyr alle programmer eller applikasjoner utviklet og eid av en tredjepartsleverandør som vi kan ha kontrakt med fra tid til annen.

  Operativprogramvare. Hostingtjenestene kan brukes i både Linux®- og Windows®-miljøer. Hver gang du bestiller en server, setter vi inn operativsystemet du velger i serveren.

  Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller si opp tredjepartsprogramvare, og du godtar å utføre det som kan være nødvendig for å installere oppdateringer til tredjepartsprogramvaren. Tredjepartsprogramvaren verken selges eller distribueres til deg, og du kan bruke tredjepartsprogramvaren kun som en del av hostingtjenestene. Du kan ikke bruke tredjepartsprogramvaren utenfor hostingtjenestene. Vi kan gi de private opplysningene dine til tredjepartsleverandører hvis det kreves for å kunne tilby tredjepartsprogramvare. Du bekrefter og samtykker i at din bruk av tredjepartsprogramvare er underlagt vår(e) avtale(r) med tredjepartsleverandørene. I tillegg til dette, hvis en tredjepartsprogramvare følges av eller krever ditt samtykke til en tjeneste- eller lisensavtale fra tredjepartsleverandør, er bruken din av tredjepartsprogramvaren underlagt slike tjeneste- eller lisensavtaler. Du kan ikke laste ned, installere eller bruke tredjepartsprogramvare som er fulgt av eller krever ditt samtykke til en tjeneste- eller lisensavtale fra en tredjepartsleverandør, hvis du ikke først godkjenner vilkårene og betingelsene til en slik tjeneste- eller lisensavtale. Du kan ikke fjerne, endre eller tilsløre noen opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettigheter som finnes i eller på tredjepartsprogramvaren. Du kan ikke tilbakekonstruere, demontere eller dekompilere tredjepartsprogramvare, bortsett fra og kun i den utstrekning slik aktivitet er uttrykkelig tillatt i gjeldende lov. Du godtar at tredjepartsleverandører (og deres tilknytningspartnere og leverandører) ikke gir noen fremstilling om eller garanti for noen tredjepartsprogramvare som tilbys i forbindelse med hostingtjenestene, og uttrykkelig fraskriver seg alt ansvar eller skader (enten de er direkte, indirekte eller følgeskader) som oppstår av bruken av tredjepartsprogramvare. Du godtar at all tredjepartsprogramvare blir støttet av oss og ikke av tredjepartsleverandørene (eller deres tilknytningspartnere eller leverandører).