GoDaddy

MICROSOFT OFFICE SINE BRUKSBETINGELSER

Sist revidert: 20.12.2019

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.


1. BESKRIVELSE AV TJENESTER

Vi tilbyr ulike abonnement for e-posttjeneste:
Microsoft Office 365.

  • Email Essentials Abonnementet Office 365 Email Essentials inkluderer profesjonell e-post og 5 GB lagringsplass for e-post.
  • Email Plus Abonnementet Office 365 Email Essentials inkluderer profesjonell e-post og 50 GB lagringsplass for e-post.
  • Online Essentials Abonnementet Office 365 Online Essentials inkluderer nettversjoner av Microsoft Office, 1 TB nettlagring og profesjonell e-post.
  • Business Premium Office 365 Business Premium inneholder alle funksjonene i Online Essentials i tillegg til fem lisenser for installering av Office på en datamaskin, tilgang til Microsofts Business-apper, DocuSign og muligheten til å generere HIPPA-kvalifiserte e-poster.
  • Business Premium Enterprise Office 365 Business Premium Enterprise-planen inneholder profesjonell e-post med muligheten til å kjøpe ubegrensede e-postbrukere, 100 GB e-postlagring og ubegrenset OneDrive-lagring, samt mange av de samme funksjonene i Business Premium.

Sikkerhetskopiering for e-post. Sikkerhetskopiering av e-post er en tjeneste basert på sky-til-sky-sikkerhetskopiering for Office 365 Exchange. Tjenesten tilbyr enkelt oppsett, hurtigsøk, gjenoppretting med et klikk og ubegrenset sikkerhetskopiering og oppbevaring for å beskytte e-postmeldinger, vedlegg, mapper, kalendere, kontakter, oppgaver, notater og journaler. Kunder kan enkelt gjenopprette elementer individuelt eller samlet – til og med hele postkasser.

E-postoverføring. E-postoverføringstjenesten inkluderer GoDaddy-teamet som hjelper deg å velge den e-postplanen fra Microsoft Office 365 som fungerer best for deg og oppretter nødvendige kontoer og overfører alt e-postinnhold, deriblant e-poster, kalendere og kontaktinformasjon, til Office 365-e-posten din.

E-postarkivering E-postarkiveringstjenesten er en nettjeneste som leveres av Barracuda og lar deg lagre, hente og enkelt søke gjennom e-postmeldinger som er sendt til og fra Microsoft Office 365-e-postkontoen(e) din(e). Mot en ekstra kostnad kan det også være mulig å overføre eksisterende e-postdata til e-postarkivtjenesten etter kjøp, ved hjelp av GoDaddy sine tjenester for innhenting av eldre e-post. Dette bestemmes for hvert enkelt tilfelle.

Avansert e-postsikkerhet Avansert e-postsikkerhet er en elektronisk e-postkrypteringstjeneste levert av Proofpoint som tilbyr policydrevne, innholdsfiltrerte og brukerinitierte krypteringsfunksjoner for din(e) Microsoft Office 365-e-postkonto(er)

Businessadministrasjon Businessadministrasjon er en ledelsesapp som fungerer med Office 365-e-post-abonnementet ditt. Du kan enkelt opprette og spore leads, forene businessen din på en sentral plassering, legge til notater og registrere gjøremål.


2. AVSLUTNING AV KONTO – BEGRENSNINGER


Bruker-initiert kansellering av tjenestene Du er kjent med og godkjenner at når du først har kansellert Microsoft Office 365-kontoen din, har du ikke lenger tilgang til innholdet ditt, og at innholdet kan fjernes permanent fra tjenestene. Før du kansellerer er det ditt ansvar å eksportere, kopiere eller på annen måte innhente ønsket innhold fra tjenesten før du avslutter Microsoft Office 365-kontoen din.


3. FORPLIKTELSER, REPRESENTASJONER OG GARANTIER

Immateriell eiendom. Du fremstiller og garanterer at du har de nødvendige rettighetene til alle data, programmer eller tjenester som du bruker i sammenheng med din tilgang til eller bruk av produktene, og at slike aktiviteter ikke er i strid med noen tredjeparts immaterielle eller eiendomsrettigheter.

Fornyelse. Som oppsummert i de allmenne tjenestebetingelsene, fornyes e-posttjenesten din og/eller Microsoft Office 365-abonnementet/abonnementene dine automatisk, med mindre du melder deg av automatisk fornyelse.

Kontraktpart. Du bekrefter og samtykker i at hvis faktureringsadressen din er i Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Den dominikanske republikk, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Trinidad og Tobago, USA, Uruguay eller Venezuela, er denne avtalen mellom deg og GoDaddy.com, LLC. Hvis faktureringsadressen din er i Canada, er denne avtalen mellom deg og GoDaddy Domains Canada, Inc. Hvis faktureringsadressen din er i Storbritannia, Danmark, Norge, Sverige, Lichtenstein, Sveits, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia eller Spania, er denne avtalen mellom deg og GoDaddy Europe Limited.


4. SPESIFIKKE VILKÅR FOR MICROSOFT OFFICE 365

Microsofts betingelser. Vi tilbyr en rekke forskjellige produkter og tjenester fra Microsoft ("Produkter"). Produktene er tilgjengelige for kjøp som frittstående produkter, og noen inkluderes av og til gratis ved kjøp av andre produkter. Bruk av tjenestene i Microsoft Office 365 gjennom leverandøren av skyløsningsplattformen er underlagt Microsofts kundeavtale (Microsoft Customer Agreement/MCA), som heretter innlemmes etter referanse, men som ikke er begrenset til vilkår som regulerer personvern og behandlingen av dine data. Du samtykker herved i at dine data og personlige opplysninger behandles av GoDaddy, Microsoft og deres respektive tilknyttede parter, datterselskaper og tjenesteleverandører. Du bekrefter herved og samtykker i at Microsoft kan innhente, bruke, overføre, formidle og på annen måte behandle dine data, inkludert personlige opplysninger, som beskrevet i Microsofts kundeavtale (Microsoft Customer Agreement/MCA).

Bruk av produktene. Du samtykker i at din tilgang til og bruk av produktene (a) ikke vil bryte rettighetene til noen tredjepart eller noen som hevder å pålegge GoDaddy eller Microsoft andre forpliktelser overfor deg eller noen tredjepart, og (b) utelukkende slik at det er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Du samtykker i at Microsoft mottar og bruker din informasjon som Microsoft mottar for å levere produktene og opprettholde ansvaret sitt i forhold til denne avtalen. GoDaddy, og ikke Microsoft, gir deg støtte i forbindelse med produktene

Registrering av domenenavn. Hvis du velger å knytte Office 365-e-posttjenesten til et domenenavn, må du opprettholde registreringen av domenenavnet ditt for å kunne sende og motta e-postmeldinger. Hvis det tilknyttede domenenavnet utløper, forbeholder GoDaddy seg retten til å deaktivere den tilknyttede Office 365-e-posttjenesten frem til det tilknyttede domenenavnet er fornyet.

Microsoft Marks. Du kan ikke bruke Microsofts bedriftsnavn, teknologinavn og merkevarer (logoer, handelsnavn, merker eller ordmerker i stilisert form) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Microsoft.

HIPAA-samsvar. Hvis du søker HIPAA-overholdelse etter kjøp, er du enig i at du er underlagt GoDaddyAvtale for forretningsforbindelser.


5. SPESIFIKKE VILKÅR FOR SIKKERHETSKOPIERING AV OFFICE 365-E-POST OG TJENESTER FOR E-POSTOVERFØRING


SkyKicks betingelser og vilkår. Din bruk av sikkerhetskopiering av Office 365-e-post og tjenester for e-postoverføring er underlagt Kundevilkårene,, som herved er innlemmet som referanse. I tillegg er SkyKick i samsvar med EU-US Privacy Shield Framework og deres retningslinjer for personvern, som du finner her.

Kommunikasjon fra SkyKick. Du samtykker i å motta kommunikasjon fra SkyKick (via e-post eller andre kommunikasjonsformer) angående SkyKicks gjennomføring av sikkerhetskopiering og overføringsrelaterte tjenester.

Sikkerhetskopieringstjenester for e-post. Sikkerhetskopiering av e-post vil sikkerhetskopiere dataene dine jevnlig og lagre dem sikkert i kryptert form på et nettbasert lagringsplass levert av anerkjente tredjeparts lagringsleverandører (for tiden Microsoft Azure). Straks sikkerhetskopieringen er fullført, kan du overvåke og gjenopprette dataene ved hjelp av selvbetjeningsportalen som du finnerher.

SkyKick og GoDaddy får ikke tilgang til dine data uten din tillatelse, og dataene dine dekrypteres bare per din autorisasjon når du viser eller gjenoppretter slike data. Unntaket er sikkerhetskopiering av e-post, rutinemessig vedlikehold, feilsøking og andre tjenester med ditt samtykke, underlagt gjeldende lov. Hvis du sender en forespørsel om støtte, gir du implisitt SkyKick og GoDaddy samtykke til å få tilgang til dataene dine.

Kopier av sikkerhetskopier. Sikkerhetskopiering for e-post kopierer automatisk dine Exchange-data hele dagen og lagrer dataene i Microsoft Azure-datasentre. Du kan få tilgang til sikkerhetskopiene via en passordbeskyttet portal og gjenopprette data. Kontakt GoDaddys kundestøtte direkte ved eventuelle problemer.

SkyKick-tilgang for e-postmigrering. Du autoriserer herved at GoDaddy kan gi SkyKick tilgang til ting som systemene dine og kontoer du har i nettskyen, og at du er villig til å dele informasjon, e-post, data, tekst, lyd, video, bilder og annet innhold med SkyKick, i den grad SkyKick trenger det for å foreta sammenslåing, inkludert tilgang på administrativt nivå. Du samtykker i å skaffe samtykke og autorisasjon fra dine ansatte, entreprenører og agenter for å tillate at SkyKick får tilgang til og kan bruke slike personers e-post og systemlegitimasjon slik at SkyKick kan foreta migrering.


6. SPESIFIKKE VILKÅR FOR AVANSERT E-POSTSIKKERHET OG E-POSTARKIVERINGSTJENESTER

Proofpoints betingelser. Bruken av Avanserte e-postsikkerhetstjenester er underlagt Proofpoint Essentials lisensavtale for sluttbruker som heretter er innlemmet etter referanse.

E-postarkivering. Din bruk av E-postarkiveringstjenester er underlagt Barracuda-produktbetingelsene, som herved er innlemmet som referanse.

Begrensninger om aktivering. Du kan bestemme hvilke e-postkontoer du vil knytte til domenenavnene du har registrert. Du kan også bestemme hvilke domener som skal være en del av samme Microsoft Office 365-organisasjon/-leietaker. For å aktivere avanserte e-postsikkerhets-, e-postarkiverings-, overførings- eller sikkerhetskopieringstjenester for et registrert domenenavn må du kjøpe avanserte e-postsikkerhets-, e-postarkiverings-, overførings- eller sikkerhetskopieringstjenestene for hver enkelt e-postkonto som er tilknyttet domenenavnet i Microsoft Office 365-organisasjonen/leieren din.

Lisensvilkår og oppdateringer: I den utstrekning API-er (inkludert agenter som samler inn data) eller annen programvare (samlet omtalt som «programvare») gis til deg i forbindelse med tjenestene, og forutsatt at du har betalt alle de tilhørende tjenestegebyrene, gir GoDaddy deg en tilbakekallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar, ikke-overførbar og ikke-viderelisensbar begrenset rett og lisens i løpet av denne avtalens varighet til å laste ned, installere og bruke programvaren, inkludert eventuelle oppdateringer og/eller endringer («oppdateringer») og tilhørende dokumentasjon, utelukkende i forbindelse med de gjeldende tjenestene, og kun av autoriserte sluttbrukere. Brukeren skal være eneansvarlig for installeringen og bruken av programvaren, og GoDaddy har ingen forpliktelse eller ansvar i så henseende. Du lover å overholde alle gjeldende lover og forskrifter i din bruk av og tilgang til tjenestene.

GoDaddy kan (men er ikke forpliktet til å) komme med regelmessige oppdateringer, og disse må installeres av lisenstaker for at programvaren og gjeldende tjenester skal kunne brukes videre. Vi presiserer at samtlige oppdateringer skal inngå i definisjonen av «programvare» i disse vilkårene.

I tillegg forbeholder GoDaddy seg retten til å revidere (minst én gang i året) det totale antallet Microsoft Office 365-e-postkontoer som bruker tjenestene avansert e-postsikkerhet eller e-postarkivering, overføring eller sikkerhetskopiering i løpet av avtalens varighet. Hvis det totale antallet Microsoft Office 365-e-postkontoer som bruker tjenestene avansert e-postsikkerhet eller e-postarkivering, overføring eller sikkerhetskopiering overskrider antallet lisensierte kontoer, fakturerer GoDaddy brukeren for differansen.