GoDaddy

TJENESTEAVTALE FOR ARBEIDSOMRÅDE

Sist revidert: 28.10.2019

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. BESKRIVELSE AV TJENESTER

Profesjonell e-post. Vi tilbyr en rekke ulike tjenester i vår profesjonell e-post-pakke med produkter, deriblant e-post og nettkalender. Alle disse tjenestene kan kjøpes, og enkelte av dem er av og til inkludert gratis ved kjøp av andre produkter.

Arbeidsområde. Vi tilbyr en rekke ulike tjenester i vår arbeidsområde-pakke med produkter, deriblant e-post, nettlagring og nettkalender. Alle disse tjenestene kan kjøpes som frittstående produkter, og enkelte av dem er av og til inkludert gratis ved kjøp av andre produkter.

2. AVSLUTNING AV KONTO – BEGRENSNINGER

Gratistjenester. Gratistjenester kan tilby færre funksjoner enn de betalte versjonene. Uansett om du betaler for bruk eller mottar tjenestene gratis, er din bruk av hver av disse tjenestene underlagt både de generelle bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene spesifikke for de(n) tjenesten(e) du bruker.

Skrivebordsverktøy til arbeidsområde. For å kunne oppnå forbedret funksjonalitet for arbeids-e-post og nettkalender, samt full funksjonalitet til nettlagring når dette brukes via nettbaserte applikasjoner, må du laste ned våre skrivebordsverktøy til arbeidsområde («WDT»). WDT blir ikke automatisk installert på datamaskinen din, og tilbys kun av praktiske grunner. Vi gir ingen garantier eller løfter med hensyn til WDT, og fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar knyttet til dette. I tillegg forbeholder vi oss retten til å modifisere, endre eller avvikle en hvilken som helst del av WDT til enhver tid.

Overskridende kontobruk Hvis din kontobruk for noen av tjenestene overskrider grensene som er spesifikke for din plan, må du enten (i) oppgradere til en plan som i tilstrekkelig grad oppfyller din kontobruk eller (ii) redusere kontobruken slik at den holder seg innenfor planen din. Hvis du skulle mislykkes i å utføre noen av disse handlingene, forbeholder vi oss retten til å (a) belaste tilleggsgebyr for bruken på kontoen din eller (b) avslutte kontoen din. Fastsettelse av bruken av kontoen skal skje av oss etter vårt eget og absolutte forgodtbefinnende. Hvis ikke annet er spesifisert, vil ikke månedlige tildelinger påløpe eller overføres fra måned til måned.

Dataoppbevaring. Tjenestene er ikke beregnet for arkiveringsformål. Du er alene ansvarlig for å opprettholde sikkerhetskopier av dine e-poster, filer, distribusjonslister og annet innhold. Vi fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar for alle typer tap, skader eller ødeleggelse av dine e-poster, filer, distribusjonslister eller annet innhold.

Andre begrensninger. Du godkjenner og godtar at du vil ikke bruke noen av tjenestene til å (i) sende e-poster i stort volum, mengder eller pakke-e-poster, (ii) lagre lyd- eller videofiler (eller andre store filer og medier som ikke er ment for e-post), (iii) ta sikkerhetskopi av en hostingkonto eller (iv) alle andre typer bruk i brudd med våre retningslinjer, som kan bli oppdatert fra tid til annen. Vi kan blokkere, suspendere eller avslutte tjenester hvis du eller kontoen din bryter med denne avtalen.

3. PROVISJONER SPESIFIKKE FOR ARBEIDSOMRÅDE OG PROFESJONELLE E-POSTTJENESTER

Kjernetjenester. Våre e-posttjenester gir deg mulighet til å sende og motta elektronisk post via Internett ved å bruke en privat e-postadresse som er knyttet til domenenavnet ditt. For å kunne bruke vår e-posttjeneste må du (i) registrere et domenenavn, (ii) ha alt utstyret som behøves for å etablere en forbindelse til Internett og (iii) ha en egen forbindelse til Internett.

Plangrenser. Du godkjenner og godtar at e-post tilbys med andre plannivåer eller -grenser. Disse plangrensene presenteres på destinasjonssiden til e-post eller på dette nettstedet, og kan forholde seg til (i) antall mottakere tillatt per e-postmelding, (ii) antall e-poster tillatt per dag, (iii) størrelsen på hver e-postmelding og/eller vedlegg, (iv) antall kontakter tillatt per delt adresseliste, (v) antall kontakter som er tillatt per distribusjonsliste, (vi) antall e-postmeldinger tillatt per minutt, (vii) antall enheter tillatt per konto eller (viii) annet som vi kan spesifisere.

Spam- og virusbeskyttelse. Vår e-posttjeneste inkluderer søppelpost- og virusbeskyttelse. Alle e-poster som sendes til og fra din e-postadresse blir automatisk skannet for å hjelpe til med å forebygge spam og/eller virus som kan overføres til og fra ditt e-postprogram og datasystem, og denne funksjonen kan ikke deaktiveres eller konfigureres av deg. Du godkjenner og godtar at funksjonen vår for søppelpost- og virusbeskyttelse ikke garanteres å være hundre prosent (100%) effektiv eller feilfri og kan slette e-postmeldinger og/eller vedlegg som du vil sende eller motta, eller tillate overføring av søppelpost og/eller virus til og fra ditt e-postprogram og datasystem. Du godkjenner og godtar av vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg eller enhver tredjepart i henhold til vår funksjon for søppelpost- og virusbeskyttelse, hvis du som følge av dette ikke kan sende eller motta e-postmeldinger og/eller vedlegg, eller hvis søppelpost og/eller virus overføres til og fra ditt e-postprogram og datasystem.

Du godkjenner og samtykker i at din bruk av programvaren er underlagt vår(e) avtale(r) med tredjeparts leverandører. I tillegg til dette, hvis programvaren følges av eller krever ditt samtykke til en tjeneste- eller lisensavtale fra en tredjepartsleverandør, er din bruk av programvaren underlagt slike tjeneste- eller lisensavtaler. Du kan ikke laste ned, installere eller bruke en programvare som er fulgt av eller krever ditt samtykke til en tjeneste- eller lisensavtale fra en tredjeparts leverandør hvis du ikke først godkjenner vilkårene og betingelsene til en slik tjeneste- eller lisensavtale.

Du kan ikke fjerne, endre eller tilsløre noen opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsretter som finnes i eller på programvaren. Du kan ikke tilbakekonstruere, demontere eller deassemblere programvaren, bortsett fra – og kun i den utstrekning – slik aktivitet er uttrykkelig tillatt i gjeldende lov. Du kan ikke bruke programvaren i applikasjoner eller situasjoner der programvarefeil kan føre til død eller alvorlig personskade eller alvorlig fysisk eller miljøskade.

Vi og våre tredjeparts leverandører gir ingen løfter eller garantier om tredjeparts programvare som tilbys i forbindelse med tjenestene, og vi fraskriver oss uttrykkelig alt erstatningsansvar, skader, enten de er direkte, indirekte eller følgeskader, eller ansvar knyttet til det samme. Vi, og ikke vår tredjepartsleverandør, tilbyr teknisk støtte for programvaren.

Du godkjenner og samtykker i at vi automatisk vil legge til en SRV-oppføring til din DNS hvis domenenavnet ditt er registrert hos GoDaddy. Du kan fjerne SRV-oppføringen ved hjelp av DNS-kontrollpanelet. SRV-oppføringen kan fjernes når den siste e-postadressen som er knyttet til domenenavnet fjernes eller når domenenavnet overføres.

4. PROVISJONER SPESIFIKKE FOR NETTLAGRING PÅ ARBEIDSOMRÅDE

Kjernetjenester. Nettlagring er et system på nett for fillagring som lar deg lagre og dele filer via Internett uten å måtte (i) bruke interne eller eksterne harddisker eller (ii) sende store filer via e-post. I tillegg til dette gir nettlagring deg tilgang til filene dine fra alle enheter med tilgang til Internett (f.eks. jobb-PC, hjemme-PC, mobile enheter, osv.).

Plangrenser. Du godkjenner og samtykker i at nettlagring tilbys med andre plannivåer eller plangrenser. Disse plangrensene presenteres på destinasjonssiden til nettlagring til dette nettstedet og kan forholde seg til (i) mengden lagringsplass som er kjøpt og (ii) antall filer som kan lagres og deles. I tillegg til grensene som er beskrevet på destinasjonssiden, er du begrenset til 50 000 mapper og du kan ikke lagre mer enn 100 000 filer i én enkel kategori eller mappe. Dersom du overskrider disse grensene, kan vi suspendere kontoen din frem til du overholder grensene.

Prøvekonto. Fra tid til annen, etter vårt eget skjønn, kan vi tilby gratis prøveversjoner av nettlagring («prøvekonto») for å la deg prøve tjenesten før du forplikter deg til å betale en avgift. Du godtar at du er begrenset til én (1) tretti (30)-dagers prøvekonto. Når denne utløper, mister du tilgangen til prøvekontoen din. For å fortsette å kunne bruke nettlagring må du gå over til en betalt konto før prøvekontoen din utløper eller innen fjorten (14) dager etter utløp. Etter denne perioden forbeholder vi oss retten til å slette prøvekontoen din og alle kundedata som er knyttet til en slik konto uten å varsle deg. Vi fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar for alle typer tap eller skader som oppstår fra eller er knyttet til at vi sletter dine kontoopplysninger eller kundedata. Vi forbeholder oss retten til å avvikle prøvekontoer til enhver tid og uten varsel.

Ikke noe nettstedinnhold med stor gjennomgangstrafikk. Mens nettlagring gir deg mulighet til å dele filer via offentlige koblinger, er det ikke laget for å hoste nettstedinnhold med stor gjennomgangstrafikk. Du godkjenner og godtar at du ikke vil bruke nettlagring (i) til å hoste nettstedinnhold med stor gjennomgangstrafikk (som bestemt av oss etter vårt eget og absolutte skjønn) eller (ii) til alle andre typer bruk som bryter våre policyer, som kan bli oppdatert fra tid til annen.

Sikkerhet. Vi minner deg om at passordbeskyttede filer og filmapper kun er så sikre som du holder dem. Mens nettlagring gir mulighet til å angi filer og filmapper som deles offentlig som passordbeskyttet (dvs. synlig kun for dem du deler passord med), er det ditt ansvar å kryptere eller passordbeskytte koblingene til de filene og mappene. Hvis du mislykkes med dette, kan det være mulig å få tilgang til de passordbeskyttede filene og mappene via offentlige koblinger. Du er ene og alene ansvarlig for aktiviteten som foregår på kontoen din, enten de er autorisert av deg eller ikke, og du må holde kontoopplysningene dine sikre, inkludert uten begrensning kontopassordene dine. Vi fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar for alle typer uautorisert bruk av eller tilgang til din konto eller filer eller filmapper.

5. PROVISJONER SPESIFIKKE FOR NETTKALENDER PÅ ARBEIDSOMRÅDE

Kjernetjenester. Nettkalender gir deg kalendertjenester som passer både for enkeltbrukere og flere brukere, både i hjemmet eller arbeidslivet. Nettkalender lar deg generelt sett (i) opprette og opprettholde private og gruppekalendere, (ii) planlegge hendelser og invitere andre til hendelser, (iii) sjekke brukeres tilgjengelighet, (iv) planlegge delte ressurser, slik som konferanserom og telekonferanselinjer, (v) legge ved filer til planlagte hendelser og (iv) behandle og dele oppgaver.

Plangrenser. Du godkjenner og samtykker i at nettkalender tilbys med andre plannivåer eller plangrenser. Disse plangrensene er presentert på destinasjonssiden til nettkalenderen og kan forholde seg til antall brukere.

CalDAV-protokoll. Vær oppmerksom på at nettkalenderen er tilgjengelig via CalDAV-protokollen. Hvis CalDAV-protokollen derfor ikke er optimalisert for din tredjeparts leverandør, som definert nedenfor, må du installere en applikasjon som gir støtte til at CalDAV kan bruke denne funksjonen. Hvis en slik applikasjon ikke er tilgjengelig for din tredjeparts leverandør, vil du ikke kunne synkronisere nettkalenderen på tvers av plattformer.

6. TREDJEPARTS LEVERANDØRER OG PROGRAMVARE

Våre tjenester kan være kompatible med tredjeparts dataklienter, slik som Microsoft Outlook® og FileZilla, og tredjeparts leverandører på mobile operativsystemer, slik som iPhone® og Droid® (individuelt og kollektivt, «tredjeparts leverandør»).