Gå direkte til hovedinnholdet

SSL-sertifikater Hjelp

Apache: Generer CSR (forespørsel om sertifikatsignering)

Følg disse instruksjonene for å opprette en forespørsel om sertifikatsignering (CSR) for din Apache Web-server. Når du har fullført opprettelsen av CSR, klipp/kopier og lim den inn i CSR-feltet på SSL-sertifikatforespørselsiden.

For å opprette en forespørsel om sertifikatsignering 2.x

 1. Logg deg på serverens terminal (SSH).
 2. Når du blir bedt om det, skriver du inn følgende kommando:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

  Merk: Erstatt yourdomain med det domenenavnet du sikrer. Hvis for eksempel domenenavnet ditt er coolexample.com, skriver du inn coolexample.key og coolexample.csr.

 3. Angi forespurt informasjon:
  • Vanlig navn: det fullt kvalifiserte domenenavnet, eller URL-en, som du sikrer.
   Hvis du ber om et jokertegn-sertifikat, legg til en stjerne (*) til venstre for det vanlige navnet hvor du vil ha jokertegnet, for eksempel *.coolexample.com.
  • Organisasjon: Det registrerte navnet til ditt selskap. Hvis du registrerer deg som en enkeltperson, angi navnet på den som forespør sertifikatet.
  • Organisasjonsenhet: Hvis gjeldende, angi UFS (utfører forretning som)-navnet.
  • By eller sted: Navnet på byen eller stedet hvor din organisasjon er registrert eller ligger. Ikke forkort.
  • Fylke eller provins: Navnet på fylket eller provinsen hvor din organisasjon holder til. Ikke forkort.
  • Land: Den to-bokstavers format landskoden til den internasjonale organisasjonen for standardisering (ISO) for hvor din organisasjon er registrert.

   Merk: Hvis du ikke vil angi et passord for denne SSL-en, kan du la passord-feltet stå tomt. Men vær oppmerksom på at dette kan medføre en risiko.

 4. Åpne CSR i en tekstbehandler og kopier inn hele teksten.
 5. Lim inn den fullstendige CSR i SSL påmeldingsskjemaet i din konto.