Administrert WordPress Netthandel Hjelp

Forstå bestillingsstatuser i WooCommerce

Når en ny bestilling opprettes i WooCommerce-butikken din, vil den alltid være markert med en status som er relevant for betalingstrinnet den for øyeblikket befinner seg i. Det er viktig å forstå disse statusene siden de, blant annet, kan være forskjellen mellom en vellykket eller mislykket transaksjon.

Bestillingsstatuser brukes også ofte til feilsøking av mislykkede bestillinger, og de kan brukes til å sende spesifikke e-postvarslinger til kundene dine.

De standard bestillingsstatusene som WooCommerce genererer er:

  • Betaling venter: I denne tilstanden har bestillingen blitt opprettet, men betalingen har ikke startet ennå. Bestillinger med denne statusen anses som ikke betalte.

  • Mislyktes: Bestillinger som har mislyktes (f.eks. tekniske problemer, avvist av kundens bank osv.)

    Merk: Det er mulig at en bestilling ikke vil endres til Mislyktes-status med en gang og bli værende som Venter inntil den er blitt verifisert av betalingsbehandleren.

  • Behandler: Bestillinger med denne statusen er betalt, men venter på fullbyrdelse (f.eks sending av produkter). Alle produkter unntatt de som er både virtuelle og nedlastbare vil forbli i denne statusen til du manuelt endrer dem til en annen.
  • Fullført: Betaling er vellykket og bestillingen er fullbyrdet.
  • På vent: Når en bestilling får denne statusen, har lagerbeholdningen blitt redusert, men du må bekrefte betalingen.
  • Avbrutt: Bestillingen er blitt manuelt kansellert av enten administratoren eller kunden. Ingen ytterligere handling er nødvendig.
  • Refundert: Bestillingen er refundert av administratoren.
  • Godkjenning påkrevd: Denne statusen brukes for bestillinger hvor kunden må godkjenne transaksjonen og oppfylle alle de pålagte kravene (f.eks. SCA).

Mer informasjon