Nettsteder + Markedsføring Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Hurtigstartveiledning: GoDaddy Poynt Smart Terminal dokkingstasjon

Gjennomgå de grunnleggende installasjonsinstruksjonene for GoDaddy Poynt Smart Terminal V3.0 -dokkingstasjonen.

Trinn 1
USB-C-ledningen er satt inn i ladestasjonen.

Gjør deg kjent med de forskjellige portene i dokkingstasjonen for Smart Terminal. Dokkingstasjonen inkluderer en Ethernet-port, en RJ11/RJ12-port, to USB-A-tilbehørsporter og en port for en USB-C-strømadapter.


Trinn 2
Dokkingstasjon med porter for tilbehør og en strømledning.

Plasser Smart Terminal i dokkingstasjonen. Sørg for at den større skjermen (forhandlerskjermen) vender mot deg og juster terminalen med ladestiftene i dokken.

  • For å lade Smart Terminal, plugger du strømadapteren inn i USB-C-porten, og kobler den deretter til en strømkilde. Når LED -lyset lyser grønt, er enheten fulladet.
  • For å koble til et tilbehør (som en skriver), kobler du en USB-A-ledning til dokkingstasjonen og kobler den deretter til et kompatibelt tilbehør. Smart-terminalen må forbli i dokken for å bruke tilbehør tilkoblet via USB-A.