SSL-sertifikater Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Hva er et Extended Validation (EV) SSL -sertifikat?

Et utvidet validering (EV) SSL -sertifikat er et digitalt sertifikat utstedt i samsvar med retningslinjene for utvidet validering definert av Certificate Authority/Browser (CA/B) Forum.

Innføringen av EV -sertifikater vil skjerpe sikkerheten ved Internett -transaksjoner, ettersom sertifikatansøkere vil bli gjenstand for en grundig, standardisert vurderingsprosess som alle utstedende sertifiseringsinstanser (CAs) må overholde.

EV -sertifikatstandarden gir et forbedret autentiseringsnivå for enheter som ber om digitale sertifikater for å sikre transaksjoner på nettstedene sine. Den siste generasjonen av nettlesere vil vise EV SSL-sikrede nettsteder på en måte som gjør det mulig for besøkende å umiddelbart innse at organisasjonen som driver nettstedet har blitt godkjent i samsvar med CA/B-forums ensartede kontrollstandard.

EV -sertifikater er spesielt nyttige for selskaper hvis Internett -domener anses å ha en høy risiko for å bli målrettet av phishing -ordninger og andre typer Internett -svindel. Høyrisikodomener inkluderer domener som eies av høyprofilerte finansielle tjenester på nettet, banksider, auksjonssteder, populære forhandlere og andre nettsteder som gjennomfører Internett-transaksjoner som sannsynligvis vil være målrettet av Internett-svindel.