SSL-sertifikater Hjelp

Hva er et mellomliggende sertifikat?

Mellomliggende sertifikater brukes som erstatning for rotsertifikatet vårt. Vi bruker mellomliggende sertifikater som en proxy fordi vi må holde rotsertifikatet vårt bak mange lag med sikkerhet, for å sikre at nøklene er helt utilgjengelige.

Men fordi rotsertifikatet selv har signert det mellomliggende sertifikatet, kan det mellomliggende sertifikatet bli brukt til å signere SSL-ene som kundene våre installerer for å vedlikeholde "tillitskjeden".

Installere mellomliggende sertifikat

Etter at SSL-sertifikatet er utstedt, vil du motta en e-post med en kobling for å laste ned det signerte sertifikatet og de mellomliggende sertifikatene.

Hvordan du installerer sertifikater avhenger av serverprogramvaren du bruker. I de fleste tilfeller kan du laste ned og installere en mellomliggende sertifikatpakke. Men for noen typer servere må du laste ned og installere de to mellomliggende sertifikatene individuelt. Se Installere SSL-sertifikatet mitt for den spesifikke prosessen du bør følge.

Alle våre midlertidige sertifikater og sertifikatpakkene er også tilgjengelig fra -oppbevaringsstedet.

Merk: Hvis du ikke installerer det mellomliggende sertifikatet med det utstedte SSL-sertifikatet ditt, vil sertifikatet fra tillitskjeden kanskje ikke bli etablert. Dette betyr at når besøkende forsøker å få tilgang til nettstedet ditt, kan de se en "Sikkerhetsvarsel"-feil som angir at "sikkerhetssertifikatet ble utstedt av et selskap du har valgt å ikke stole på". Når potensielle kunder får en slik advarsel, vil de fleste mest sannsynlig bruke andre nettsteder og leverandører.