SSL-sertifikater Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Hvilken informasjon bruker du for å validere sertifikatforespørsler?

Autentiseringsprosessen vår sørger for det høyeste nivået av tillit. Bare gjennom grundig validering av innsendte data kan den nettbaserte kunden være trygg på at nettbaserte virksomheter som viser SSL -sertifikater er til å stole på. Den spesifikke godkjenningsprosessen avhenger av typen SSL -sertifikat som forespørres:

Deluxe SSL -sertifikat - Bedriftsgodkjenningsprosess

Før vi utsteder et Deluxe SSL -sertifikat, bekrefter vi at:

  • Sertifikatet blir utstedt til en organisasjon som for øyeblikket er registrert hos en offentlig myndighet.
  • Den anmodende enheten kontrollerer domenet i forespørselen.
  • Personen som ber om sertifikatet er tilknyttet organisasjonen navngitt i sertifikatet.

Merk: Sendt informasjon må bestå en screeningprosess før et SSL -sertifikat kan utstedes.

Hvis den innsendte dokumentasjonen er skrevet på et annet språk enn engelsk, må en engelsk oversettelse leveres sammen med en kopi av originaldokumentene.

Deluxe SSL -sertifikat - prosess for småbedrifter/eneeier -godkjenning

Før vi utsteder et SSL -sertifikat, godkjenner vi at:

  • Personen som ba om sertifikatet er den han/hun hevder å være.
  • Personen som ber om sertifikatet kontrollerer domenet i forespørselen.
  • Personen navngitt i sertifikatet er personen som ba om sertifikatet.

Merk: Sendt informasjon må bestå en screeningprosess før et SSL -sertifikat kan utstedes.

Hvis den innsendte dokumentasjonen er skrevet på et annet språk enn engelsk, må en engelsk oversettelse leveres sammen med en kopi av originaldokumentene.

Standard SSL -sertifikat

Før vi utsteder et SSL -sertifikat, godkjenner vi at:

  • Den anmodende enheten kontrollerer domenet i forespørselen.

Merk: Sendt informasjon må bestå en screeningprosess før et SSL -sertifikat kan utstedes.

Autentiseringsprosessen vår sørger for det høyeste nivået av tillit. Bare gjennom grundig validering av innsendte data kan den nettbaserte kunden være trygg på at nettbaserte virksomheter som viser SSL -sertifikater er til å stole på.