WordPress Hjelp

Logg på WordPress

Slik logger du på WordPress for å begynne å redigere nettstedet ditt.

  1. I en nettleser går du til http://[ditt WordPress-domenenavn]/wp-admin (for eksempel, http://coolexample.com/wp-admin).
  2. Angi Brukernavn eller e-postadresse og Passord. Deretter velger du Logg på.
    logg på WordPress

Merk: For Administrert WordPress- og Pro Administrert WordPress-hostingkontoer, kan du komme deg til WordPress-instrumentbordet ditt direkte fra GoDaddy-kontoen din.

Mer informasjon