GoDaddy Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Opprett overskrifter i WordPress

Overskrifter er viktige for å både rette oppmerksomheten mot bestemt tekst ved å øke størrelsen og dristigheten, samt for å forbedre SEO. For å sette opp en overskrift må du opprette eller redigere et eksisterende innlegg eller side.

  1. Logg på WordPress.
  2. Rediger innlegget eller siden der du vil legge til en overskrift.
  3. Fremhev teksten du vil endre til en overskrift.
  4. Fra tekstboks-verktøylinjen bruker du rullegardinmenyen for å velge stilen på overskriften du vil bruke.

    Merk: Hvis du ikke ser denne rullegardinmenyen, kan det være at du har en plugin-modul eller et tema som har endret hvordan dette ser ut, og du må lese dokumentasjonen for den plugin-modulen eller temaet.

  5. Velg Publiser eller Oppdater når du er ferdig med endringene.

Når du har lagret endringene dine, har du lagt til overskrifter på WordPress -siden eller -innlegget ditt.

Mer informasjon