Avtale for bud/kjøp/tilbud på auksjoner

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER. 1. OVERSIKT

Denne GoDaddy-auksjonsavtalen for bud, tilbud og kjøp (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company og deg, og trer i kraft på det tidspunktet den blir elektronisk godkjent. Denne avtalen legger frem vilkårene og betingelsene for din bruk av GoDaddy sine bud-, tilbud- og kjøpstjenester («tjenestene»). 

En elektronisk godkjenning av denne avtalen betyr at du har lest, forstått, erkjenner og samtykker i å være bundet av denne avtalen sammen med GoDaddys allmenne tjenestebetingelser, som herved skal anses å være innlemmet i denne avtalen ved henvisning.

Begrepene «vi», «oss» eller «vår» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen.  Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy kan, når som helst og etter eget og absolutte forgodtbefinnende, endre denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på dette GoDaddy-nettstedet (dette «nettstedet»). Du erkjenner og samtykker i at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og at (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, etter at slike endringer eller modifikasjoner har trådt i kraft (som angitt av «Sist revidert»-datoen øverst på denne siden), skal utgjøre aksept av denne avtalen i sin nyeste form. Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det. GoDaddy kan også fra tid til annen underrette deg om endringer av denne avtalen via e-post.  Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen din, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

2. Generelt om registreringer og gebyrer

Du forstår at alle bud er en bindende kontrakt og at: (a) fornyelsesgebyret for domenenavnregistrering (registreringsperioden løper til slutten av domenenavnets forrige registreringsperiode) og (b) et obligatorisk gebyr for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN») tilføyes hvis du vinner budet. En liste over gjeldende gebyrer for domenenavnregistrering finner du her (ved å velge «domenepriser»-lenken), og en liste over gjeldende ICANN-gebyrer finner du her.  Du er ansvarlig for å gjennomføre betalingen innen førtiåtte (48) timer etter auksjonen avsluttes, om ikke kommer betalingsmåten din for kjøp av GoDaddy-auksjonsmedlemskapet, eller andre gyldige betalingsmetoder som er knyttet til kontoen din, til å belastes den tredje dagen etter auksjonen avsluttes. Det vellykkede budbeløpet pluss ett (1) års fornyelsesgebyr (fra slutten av domenenavnets forrige registreringsperiode) pluss et ICANN-gebyr, hvis gjeldende, belastes en gyldig betalingsmetode som vi har lagret når auksjonen avsluttes.  Domenenavnet overføres til deg i løpet av én uke etter at auksjonen avsluttes, med mindre den opprinnelige registranten ber om å få det tilbake. I så tilfelle vil du få refundert hele beløpet.

GoDaddy er ikke ansvarlig og fraskriver seg alt ansvar hvis domenenavntransaksjonen ikke skulle bli fullført grunnet kjøpers eller selgers unnlatelse av å fullføre transaksjonen.  Kjøperen får ingen rettigheter til registreringen av et domenenavn før transaksjonen er fullført.

3. BUD

Som kjøper er du forpliktet til å fullføre transaksjonen hvis du kjøper domenenavnet gjennom en fast pris, Kjøp nå-format eller hvis du har det høyeste budet på slutten av en auksjon og budet oppfyller eller overskrider minimumsbudet eller minsteprisen. Bud på kjøp nå-auksjoner utløper syv dager etter budet er lagt inn. Dersom du, uansett årsak, skulle unnlate å fullføre transaksjonen (inkludert, men ikke begrenset til, ved ikke å betale kjøpsprisen hvis du kjøpte domenenavnet til en fast pris eller via Kjøp nå-formatet, eller hvis du hadde det høyeste budet da auksjonen sluttet og budet oppfyller eller overskrider minstebudet eller minsteprisen), forbeholder GoDaddy seg retten til å (i) ilegge deg et gebyr eller (ii) avslutte deltakelsen din i tjenestene (dette avgjøres etter GoDaddys skjønn). Selgere som oppfører domenenavnet som et "Tilbud/mottilbud" kan, når det er lagt inn et bud, velge funksjonen «Flytt til auksjon» for å konvertere oppføringen av domenenavnet til en auksjonsoppføring. Hvis selger bruker denne funksjonen på tilbudet ditt, blir ditt bud det første på den oppføringen. Hvis det ikke kommer inn noe (høyere) bud, vil du anses som kjøperen av det domenenavnet. Hvis budet ditt ikke blir «godkjent» for funksjonen «Flytt til auksjon», vil du bli varslet og få muligheten til å by på domenet på auksjonssiden.

Du anerkjenner og samtykker til at hvis vinnerbudet ditt er fem tusen dollar (kr 47 709,93) eller mer, kan det være at transaksjonen din håndteres av en tredjeparts escrow-tjeneste, Escrow.com. Din elektroniske godkjenning av denne avtalen innebærer at du har lest, forstår, anerkjenner og godtar å være underlagt Escrow.coms generelle escrow-instruksjoner, som er innlemmet her gjennom henvisning. I tillegg anerkjenner og godtar du at GoDaddy kan oppgi personlig identifiserbar informasjon til Escrow.com. Dette gjøres bare med formål om å tilrettelegge for transaksjonen.

Du anerkjenner at hvis du foretar en transaksjon med en salgspris ved auksjon eller en transaksjon med en kjøpstjeneste for domener på mindre enn fem tusen dollar (kr 47 709,93), så vil transaksjonen bli håndtert av GoDaddy sin prosess for «transaksjonssikring». GoDaddy sender betaling av kjøpsprisen, minus gjeldende provisjoner og gebyrer, til selgeren omtrent 20 dager etter å ha mottatt penger fra kjøperen. Dette gjelder ikke hvis det foreligger tvister, eller hvis det er mistanke om at betalingen er uredelig. Ved å bruke GoDaddy sin prosess for «transaksjonssikring», gir du GoDaddy tillatelse til å utføre oppgaver på dine vegne for å fullføre transaksjonen. GoDaddy bruker ikke midlene dine til driftsutgifter eller andre forretningsformål, og gjør ikke frivillig midler tilgjengelige for kreditorer ved konkurs eller av andre grunner. Du godtar at GoDaddy ikke er en bank, og at «transaksjonssikring»-prosessen er en betalingshåndteringstjeneste snarere enn en banktjeneste. Du samtykker i og godtar videre at GoDaddy ikke er noen formueforvalter, formynder eller depositumagent hva gjelder dine midler.

Du erkjenner og godtar at vi kan, etter eget skjønn, forlenge auksjonen hvis bud sendes inn når auksjonen nesten er slutt, slik at potensielle kjøpere får muligheten til å by før auksjonen avsluttes. 

4. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene for denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og skal ikke benyttes på noen måte for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol av kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelser (eller del av en bestemmelse) av denne avtalen til å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte urettskraftig, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke påvirkes derav og skal anses å være gyldig og rettskraftig i maks. utstrekning tillatt ved lov.

5. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Ord med store bokstaver som brukes men som ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i Allmenne tjenestebetingelser. Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i Allmenne tjenestebetingelser, skal denne avtalen ha forrang.