GoDaddy

AVTALE OM AUKSJONSMEDLEMSKAP

Sist revidert: 27.11.2019

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN. DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne GoDaddy-avtalen om auksjonsmedlemskap (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent. Denne avtalen fremsetter vilkårene og betingelsene for din bruk av GoDaddys auksjonstjenester (“GoDaddyauksjoner” eller “tjenestene”).

En elektronisk aksept av denne avtalen betyr at du har lest, forstått, erkjenner og samtykker i å være bundet av denne avtalen sammen med GoDaddys allmenne tjenestebetingelser, som herved skal anses å være innlemmet i denne avtalen ved henvisning.

Begrepene «vi», «oss» og «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen. Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy kan når som helst, etter eget og absolutt skjønn, endre denne avtalen og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på nettstedet til GoDaddy (dette «nettstedet»). Du erkjenner og samtykker i at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og at (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, etter at slike endringer eller modifikasjoner har trådt i kraft (som angitt av «Sist revidert»-datoen øverst på denne siden), skal utgjøre aksept av denne avtalen i sin nyeste form. Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det. I tillegg kan GoDaddy av og til kontakte deg via e-post angående endringer av denne avtalen. Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTER

Tjenestene tilgjengeliggjøres utelukkende for kjøp og salg av registrerte domenenavn, og ikke for kjøp og salg av tilknyttet nettstedsinnhold. GoDaddy sørger for en arena og tilrettelegger for transaksjonsprosessen. GoDaddy er ikke en auksjonarius eller en escrow-agent. Selv om prosessen foregår på en auksjonslignende måte, er ikke GoDaddy eieren av domenenavnene som er oppgitt på nettstedet. Følgelig har GoDaddy ingen kontroll over kvaliteten, sikkerheten eller legaliteten til domenenavnene som er oppført. Selgeren eller GoDaddy kan når som helst trekke tilbake oppførte domenenavn.

Du samtykker i og godtar at dersom du er enig i en transaksjon med en salgspris ved auksjon eller en kjøpstjeneste for domener på fem tusen dollar (kr 47 709,93) eller mer, kan transaksjonen håndteres av en tredjeparts depositumtjeneste, Escrow.com. Din elektroniske godkjenning av denne avtalen innebærer at du har lest, forstår, anerkjenner og godtar å være underlagt Escrow.coms generelle escrow-instruksjoner, som er innlemmet her gjennom henvisning. I tillegg anerkjenner og godtar du at GoDaddy kan oppgi personlig identifiserbar informasjon til Escrow.com. Dette gjøres bare med formål om å tilrettelegge for transaksjonen.

Du godtar at hvis du foretar en transaksjon med en salgspris ved auksjon eller en transaksjon med en kjøpstjeneste for domener på mindre enn fem tusen amerikanske dollar (kr 47 709,93), så blir transaksjonen håndtert av GoDaddys prosess for «transaksjonssikring». GoDaddy sender betaling av kjøpsprisen, minus gjeldende provisjoner og gebyrer, til selgeren omtrent 20 dager etter å ha mottatt penger fra kjøperen. Dette gjelder ikke hvis det foreligger tvister eller hvis det er mistanke om at betalingen er uredelig.

For transaksjoner i forbindelse med domenemegler-tjenesten vil GoDaddy, som en del av GoDaddy «transaksjonssikring»-prosess, pålegge betaling av den fullstendige avtalte kjøpesummen til selger innen omtrent 20 dager etter mottak av midler fra kjøperen, bortsett fra ved tvist eller hvis betalingen mistenkes for å være svindelaktig, som bestemt av GoDaddy etter eget og absolutte skjønn.

Ved å bruke GoDaddy sin prosess for «transaksjonssikring», gir du GoDaddy tillatelse til å utføre oppgaver på dine vegne for å fullføre transaksjonen. GoDaddy bruker ikke midlene dine til driftsutgifter eller andre forretningsformål og gjør ikke frivillig midler tilgjengelige for kreditorer ved konkurs eller av andre grunner. Du godtar at GoDaddy ikke er en bank, og at «transaksjonssikring»-prosessen er en betalingshåndteringstjeneste snarere enn en banktjeneste. Du samtykker i og godtar videre at GoDaddy ikke er noen formueforvalter, formynder eller depositumagent hva gjelder dine midler.

GoDaddy er ikke ansvarlig og fraskriver seg alt ansvar hvis domenenavntransaksjonen ikke skulle bli fullført grunnet kjøpers eller selgers unnlatelse av å fullføre transaksjonen. Kjøperen får ingen rettigheter til registreringen av et domenenavn før transaksjonen er fullført.

Du godtar at vi etter eget skjønn kan forlenge auksjonen hvis bud sendes inn når auksjonen nesten er slutt, slik at potensielle kjøpere får muligheten til å by før auksjonen avsluttes.

Vi forbeholder oss retten til å gå gjennom domenenavn før vi oppfører dem, og vi kan, etter eget skjønn, utelukke domenenavn uansett årsak. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, a) brudd på denne avtalen eller de allmenne tjenestebetingelsene, og b) brudd eller potensielle brudd på tredjeparters immaterielle rettigheter.

Hvis du velger betaling med papirsjekk, godtar du at et sjekkbehandlingsgebyr på tjuefem amerikanske dollar (25 $) pålegges hver gang en amerikansk sjekk skrives ut.

Gavekort kan ikke brukes til å kjøpe auksjonsmedlemsskap eller auksjonsgjenstander.

FOR DET FORMÅL Å LEGGE TIL RETTE FOR ENDRINGEN AV REGISTRANTINFORMASJON UNDER OG ETTER SALGET AV ET DOMENENAVN, BÅDE SOM KJØPER OG SELGER, OG I HENHOLD TIL ICANNS RETNINGSLINJER FOR ENDRING AV REGISTRANT, SAMTYKKER DU I Å UTNEVNE GoDaddy TIL DIN UTPEKTE AGENT UTELUKKENDE MED DET FORMÅL Å UTTRYKKELIG SAMTYKKE I MATERIELLE ENDRINGER AV REGISTRERINGSKONTAKTINFORMASJON PÅ DINE VEGNE. «UTPEKT AGENT» BETYR EN PERSON ELLER ENHET SOM DEN FORRIGE ELLER DEN NYE REGISTRANTEN UTTRYKKELIG GIR TILLATELSE TIL Å GODKJENNE EN ENDRING AV REGISTRANTFORESPØRSEL PÅ SINE VEGNE.

3. DINE FORPLIKTELSER (SELGER OG KJØPER)

Du samtykker i at du skal fylle ut alle skjemaer og informasjonsforespørsler fra GoDaddy grundig, nøyaktig og sannferdig i hele prosessen. Du godtar at GoDaddy ikke skal holdes ansvarlig for eventuell usann eller villedende informasjon du gir, det være seg med hensikt eller utilsiktet.

Du godtar å varsle GoDaddy innen fem (5) virkedager når noe av informasjonen du oppga som en del av oppførings-/kjøpsprosessen, endres. Det er ditt ansvar å holde denne informasjonen oppdatert og nøyaktig. Hvis du ikke oppgir nøyaktig og pålitelig informasjon til GoDaddy, både til å begynne med og senere og uansett årsak, skal dette anses for å være et alvorlig brudd på denne avtalen. Hvis GoDaddy sender deg henvendelser for å fastslå gyldigheten av informasjonen du har gitt, og du ikke svarer på dem i løpet av fem (5) virkedager, skal også dette, uansett årsak, anses for å være et alvorlig brudd på avtalen.

4. BESTEMMELSER SOM ER SPESIFIKKE FOR SALG/OPPFØRING AV DOMENENAVN

Du kan bruke Tjenesten til å føre opp for salg domener du har eierrettigheter til og kan overføre i samsvar med dine forpliktelser i denne avtalen. Ved å bruke Tjenesten til slike formål, garanterer du at:

 1. Du har alle rettigheter, titler og interesser i domenenavnet som er nødvendige for å fullføre transaksjonen
 2. Du har mulighet til å overføre domenenavnet gratis og uten forpliktelser, ansvar, pant eller heftelser
 3. Domenenavnet bryter ikke noen andres rettigheter til intellektuell eiendom eller andre rettigheter
 4. Du har rett til å overføre domenenavnet i samsvar med dine forpliktelser i henhold til denne avtalen

Du godtar videre at domenenavnet verken nå eller i overskuelig fremtid vil bli forbundet med tvister relatert til retningslinjene om enhetlig løsning av tvister eller andre lignende rettstvister. Hvis du ikke kan overholde eller unnlater å overholde forpliktelsene du har i henhold til denne avtalen, forbeholder GoDaddy seg uttrykkelig retten til å stryke alle dine domenenavn umiddelbart etter at GoDaddy har blitt oppmerksom på at du ikke kan overholde dem.

Du kan føre opp domenenavn for en varighet som tilbys på nettstedet. Du godtar å betale de oppføringsgebyrene som er forbundet med den varigheten du velger, på tidspunktet for oppføringen. Du kan velge å supplere oppføringene med ulike andre tjenester, som oppføring i Ekstra kategori, oppføring i Profilert kategori, eller alternativer for Kjøp nå. Ved å bruke ekstratjenester godtar du å betale eventuelle ekstrakostnader GoDaddy knytter til ekstratjenestene. GoDaddy forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere prisstrukturen. Hvis du finner en kjøper ved bruk av tjenestene, må transaksjonen fullføres innenfor tjenestene. For hver transaksjon som fullføres innenfor tjenestene, godtar du å betale GoDaddy et transaksjonsgebyr i henhold til gebyrplanen som er publisert her. Slike transaksjonsgebyrer skal betales direkte til GoDaddy med mindre transaksjonen behandles av en tredjeparts depositumstjeneste. I så fall skal alle gebyrer betales til denne tredjeparts depositumstjenesten. I tillegg til transaksjonsgebyrer, godtar du å betale GoDaddy eller den tredjeparts escrow-tjenesten, alt etter som, ethvert formidlings- eller annet bankgebyr som belastes av kjøperens bankinstitusjon i forbindelse med den aktuelle transaksjonen.

Du godtar at du ikke skal selge noe domenenavn til noen kjøper du finner gjennom tjenestene, uten å bruke tjenestene til å fullføre transaksjonen. Dersom GoDaddy skulle finne ut at du forbigår tjenestene, forbeholder GoDaddy seg retten til å avslutte kontoen din og kansellere alle oppføringene dine.

Du anerkjenner og godtar at topp-domenenavnene for landkoden («ccTLD-er») kan ha unike kvalifikasjonskrav. Derfor bør du, før du selger eller fører opp noe ccTLD via GoDaddy sine auksjoner, gå gjennom det gjeldende registerets regler, retningslinjer og avtaler for det aktuelle ccTLD-et for å sikre at du overholder alle kvalifikasjonskrav (inkludert eventuelle krav som er oppgitt i avtalen om registrering av domenenavn) og vil kunne overføre domenenavnet etter kjøp eller bud på GoDaddy sine auksjoner.

Som selger har du ikke lov til å by på noe domenenavn du har oppført. Hvis du byr på, eller får noen andre til å by på, et domenenavn du har oppført, vil oppføringen din bli fjernet fra nettstedet og administrasjonsgebyrer kan bli vurdert per oppføring. Kontoen din vil bli frosset mens vi undersøker om du har begått «upassende budgivning», som defineres som det å by på sin egen oppføring mot andre budgivere, eller å budgivning av personer som har kjennskap til eller adgang til selgerens gjenstandsinformasjon, for å heve den prisen gjenstanden til slutt vil bli solgt for. Upassende budgivning er strengt forbudt, og GoDaddy vil treffe alle tiltak GoDaddy anser for å være korrekte hvis GoDaddy oppdager upassende budgivning.

Som selger er du forpliktet til å fullføre transaksjonen hvis kjøperen forplikter seg til å kjøpe domenenavnet til en fast pris eller med Kjøp nå-formatet, eller hvis kjøperen oppfyller eller overskrider minimumsbudet eller minsteprisen. Dersom du, uansett årsak, skulle unnlate å fullføre transaksjonen (inkludert, men ikke begrenset til, ved ikke å flytte domenenavnet til GoDaddy sin konto hvis kjøperen forplikter seg til å kjøpe domenenavnet til en fast pris eller via Kjøp nå-formatet eller hvis kjøperen oppfyller eller overskrider minimumsbudet eller minsteprisen), forbeholder GoDaddy seg retten til å (i) ilegge deg et gebyr eller (ii) avslutte medlemskapet ditt for GoDaddy sine auksjoner (dette avgjøres etter GoDaddy sitt eget og absolutte skjønn). Dersom du skulle velge å bruke funksjonen «Flytt til auksjon», vil du ikke kunne avbryte salget av domenenavnet, og du må godta det opprinnelige «budet» hvis det ikke kommer inn andre bud når domenet er oppført i auksjon. Ved å motta betaling gjennom tjenestene utnevner du GoDaddy som agent for å motta og postere penger på dine vegne.

Beløpet som innledningsvis ble iverksatt og postert på innskuddskontoen(e), vil representere betalingen for domenenavn som blir solgt ved bruk av tjenestene, fratrukket gjeldende avgifter og/eller tilbakeføringer. Betalinger kan når som helst kanselleres eller utsettes på grunn av tilbakeføringer eller ved mistanke om svindel. For å kunne motta betalinger, må du sette opp en betalingsmottaker og tildele den til GoDaddy-auksjoner-kontoen din.

https://www.godaddy.com/help/set-up-a-payee-account-3884

En liste over betalingsmetoder som støttes, gjeldende avgifter og minimums betalingsterskel publiseres her:

https://www.godaddy.com/help/about-payee-payment-thresholds-32022.

Du kan bli bedt om å oppgi informasjon som inkluderer, men ikke er begrenset til skatt eller som bekrefter identiteten din. Dette er for å overholde alle gjeldende lover basert på landet som er indikert enten i kontaktseksjonen eller betalingsseksjonen på betalingsmottakerkontoen din under konfigureringen.

Du gir med dette GoDaddy autorisasjon til å iverksette og postere oppføringer på innskuddskontoen(e) som du angir, både (i) kredittoppføringer (positive) for betalinger og (ii) debetoppføringer (negative) for å reversere feilaktige betalinger og/eller gjøre justeringer for feilaktige betalinger. Fullmakten som du eller eieren/eierne av innskuddskontoen har gitt oss, fortsetter å gjelde inntil vi eller depotinstitusjonen har mottatt et skriftlig varsel fra deg eller eieren/eierne av innskuddskontoen om at fullmakten er opphevet, eller inntil GoDaddy-auksjoner-kontoen din avsluttes.

Du godtar og samtykker i at det kan ta 1–5 dager før betalinger registreres på innskuddskontoen så snart de er påbegynt, avhengig av betalingsmetoden for og valgt valuta. GoDaddy fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar vedrørende det samme. Utstederen av betalingsmetoden din eller et mellomledd kan belaste deg ekstra avgifter for å motta midler. For mer informasjon ber vi deg sjekke med utstederen av betalingsmetoden.

Hvis det solgte domenet ikke er registrert med GoDaddy, initierer GoDaddy betalingen av overskuddet ca. tjue (20) dager etter at kjøperens midler er mottatt. I begge tilfeller erkjenner og godtar du at det kan oppstå forsinkelser på flere dager mellom tidspunktet GoDaddy initierer betalingen av overskuddet, og tidspunktet midlene faktisk posteres på innskuddskontoen, og at GoDaddy uttrykkelig fraskriver seg ethvert ansvar vedrørende dette.

Autorisasjonen eieren av innskuddskontoen her gir GoDaddy, forblir virksom inntil GoDaddy mottar skriftlig varsel fra eieren av innskuddskontoen om at den er trukket tilbake (slike varsler skal alltid gis på en måte som gjør at GoDaddy får rimelig mulighet til å reagere på tilbaketrekkingen), eller inntil GoDaddy sender varsel om å avslutte denne avtalen.

Ved tilbaketrekking av betaling trekker GoDaddy betalingsbeløpet fra selgerens registrerte betalingsmetode. Hvis GoDaddy, etter eget skjønn, mener at betalinger tilbaketrekkes ofte, forbeholder GoDaddy seg retten til å holde tilbake tjue prosent (20 %) av alle selgerens betalinger i nitti (90) dager fra datoen betalingen skulle betales.

GoDaddy vil ikke frigjøre domenenavnet for kjøperen før de har mottatt en bekreftelse på at midlene er verifiserte.

5. BESTEMMELSER SOM SPESIFIKT GJELDER KJØP AV / BUD PÅ DOMENENAVN

Alle bud og kjøp er underlagt avtalen om bud/kjøp/tilbud, som herved er innlemmet ved referanse. Som kjøper er du forpliktet til å fullføre transaksjonen hvis du kjøper domenenavnet gjennom en fast pris, Kjøp nå-format eller hvis du har det høyeste budet på slutten av en auksjon og budet oppfyller eller overskrider minimumsbudet eller minsteprisen. Dersom du, uansett årsak, skulle unnlate å fullføre transaksjonen (inkludert, men ikke begrenset til, ved ikke å betale kjøpsprisen hvis du kjøpte domenenavnet til en fast pris eller via Kjøp nå-formatet, eller hvis du hadde det høyeste budet da auksjonen sluttet og budet oppfyller eller overskrider minimumsbudet eller minsteprisen), forbeholder GoDaddy seg retten til å (i) ilegge deg et gebyr eller (ii) avslutte medlemskapet ditt for GoDaddy sine auksjoner (dette avgjøres etter sitt skjønn). Selgere som oppfører domenenavnet som et "Tilbud/mottilbud" kan, når det er lagt inn et bud, velge funksjonen «Flytt til auksjon» for å konvertere oppføringen av domenenavnet til en auksjonsoppføring. Hvis selgeren bruker denne funksjonen på tilbudet ditt, blir ditt bud det første på den oppføringen. Hvis det ikke kommer inn noe (høyere) bud, vil du anses som kjøperen av det domenenavnet. Hvis budet ditt ikke blir «godkjent» for funksjonen «Flytt til auksjon», vil du bli varslet og få muligheten til å by på domenet på auksjonssiden. Du anerkjenner at noen oppførte domenenavn kan være underlagt ytterligere fornyelsesgebyr. For disse domenenavnene vil fornyelsesgebyret bli lagt til budet ditt eller Kjøp nå-prisen for å utgjøre kjøpsprisen. Du godtar at ved å fullføre transaksjonen, er du ansvarlig for betaling av fornyelsesgebyret. GoDaddyGoDaddy kan, etter eget og absolutte skjønn, krever at du leverer betalingen til oss på en måte som vi velger, inkludert, men ikke begrenset til kredittkort- eller bankoverføringer. Når du har sendt en betaling, beholder GoDaddy disse midlene for en fastsatt tidsperiode basert på transaksjonstypen. Deretter frigjør GoDaddy betalingen til selgeren. Du kan ikke på noe tidspunkt ta ut disse midlene eller sende dem til en annen mottaker med mindre den første transaksjonen er kansellert. Dersom selger skulle nekte å betale, vil midlene, minus et administrasjonsgebyr som angitt i prisstrukturen, bli tilbakebetalt til deg. Du samtykker i at GoDaddy ikke kan holdes ansvarlig for betalinger som avvises av selgeren. For utløpte auksjoner innhenter GoDaddy først midlene med betalingsmetoden du har angitt. Hvis det ikke finnes nok midler eller kredittkortinformasjoner er ugyldig, kan GoDaddy innhente de gjenværende midlene ved å belaste andre betalingsmetoder du har registrert. I tilfelle et kredittkortselskap eller annen betalingsleverandør reverserer eller tilbakefører et gebyr, eller hvis vi, etter eget og absolutte skjønn, bestemmer at vi ikke er i stand til eller mest sannsynlig ikke vil motta betalingen, vil alle tilknyttede domeneregistreringer opphøre umiddelbart, og/eller domenenavnregistreringen vil bli overført til GoDaddy som den betalende enheten for registreringen. GoDaddy kan, etter eget og absolutte skjønn, gi domenet til budgiveren med det nest høyeste budet i den relevante auksjonen, og belaste slik budgiver med deres høyeste budbeløp, eller gjøre domenenavnet tilgjengelig under en ny auksjon blant budgivere bestemt av GoDaddy, eller på annen måte selge navnet.

Du samtykker i og godtar at GoDaddy kan publisere ditt unike budnummer når en auksjon som du har deltatt i avsluttes. Som kjøper er du ansvarlig for å sikre at din bruk av domenenavnet ikke bryter tredjeparts rettigheter eller relevante lover eller forskrifter.

Enkelte domenenavnoppføringer kan inkludere trafikkdata («trafikkdata») og en verdivurdering («verdivurdering»). Trafikkdataene og verdivurderingen tilgjengeliggjøres «SOM DE ER» og er bare ment som informasjon. Trafikkdataene og verdivurderingen reflekterer begge internt beregnede data og representerer ikke noen garanti for fortsatt trafikk eller den faktiske verdien til domenenavnet.

Du godtar å ikke kjøpe noe domenenavn du finner gjennom tjenestene uten å bruke tjenestene til å fullføre transaksjonen. Dersom skulle finne ut at du forbigår tjenestene (dette avgjøres av GoDaddy etter eget skjønn), forbeholder GoDaddy seg retten til å avslutte kontoen din og kansellere alle oppføringene dine.

Du anerkjenner og godtar at ccTLD-er kan ha enestående kvalifikasjonskrav. Derfor bør du, før du kjøper eller byr på ccTLD via GoDaddy sine auksjoner, gå gjennom det gjeldende registerets regler, retningslinjer og avtaler for det aktuelle ccTLD-et for å sikre at du overholder alle kvalifikasjonskrav (inkludert eventuelle krav som er oppgitt i avtalen om registrering av domenenavn) og vil kunne overføre domenenavnet etter kjøp eller bud på GoDaddy sine auksjoner.

Under alle omstendigheter har en selger forbud mot å by på sin egen oppføring. I tillegg er «falsk budgivning» strengt forbudt. Falsk budgivning er alle typer bud, inkludert bud fra selger, familie, venner, romkamerater, ansatte eller kontakter på nett, som kunstig øker prisen eller den tilsynelatende attraktiviteten til et domenenavn. Overtredelse av retningslinjene ovenfor kan føre til følgende handlinger fra GoDaddy, inkludert: * Kansellering av oppføring * Suspensjon av konto * Henvisning til opprettholdelse av lov og orden

6. GoDaddy UTLØPTE DOMENENAVN (PREMIER-AUKSJONER)


GoDaddy kan, fra tid til annen, føre opp domenenavn som er i en utløpsperiode for den opprinnelige registreringen ("Utløpte domenenavn"). Utløpte domenenavn vil være tydelig merket på nettstedet. Disse Utløpte domenenavnene kan bli oppført på nettstedet på utløpsdatoen. Imidlertid vil ikke noe salg være endelig før førtifem (45) dager etter utløpsdatoen. Under frigivelsesperioden, som beskrevet i Avtale om registrering av domenenavn, har den opprinnelige registranten rett til å gjøre nytt krav på det utløpte domenenavnet. Ved å by på utløpte domenenavn anerkjenner og godtar kjøperen at hvis kjøperen har vinnerbudet, vil ikke overføringen av utløpte domenenavn fullføres før etter at utløpsperioden er over. Kjøperen erkjenner og samtykker i at GoDaddy ikke skal være forpliktet til å tilby en tredjeparts depositumtjeneste for å tilrettelegge for transaksjoner som involverer utløpte domenenavn. Hvis den opprinnelige registranten gjør nytt krav på det utløpte domenenavnet, vil GoDaddy refundere hele kjøpsprisen. Kjøperen anerkjenner at utløpte domenenavn må fornyes ved kjøp. Et gebyr for ett (1) års forlengelse blir lagt til prisen for hvert kjøpt domenenavn som er utløpt. Beløpet for det vellykkede budet, pluss gebyret for overføring eller ett (1) års fornyelse (fra utløpet av domenenavnets foregående registreringsperiode) samt ICANN-gebyr, hvis aktuelt, forfaller innen førtiåtte (48) timer etter at auksjonen er avsluttet. Ellers belastes den betalingsformen du brukte ved kjøp av medlemskap for GoDaddys auksjoner, eller en annen gyldig betalingsmåte som er forbundet med kontoen, den tredje dagen etter at auksjonen er avsluttet. Hvis budgiveren som får tilslaget, ikke fullfører kjøpet, kan du få til bud om å kjøpe det utløpte domenenavnet. Du må fullføre kjøpet av det utløpte domenenavnet innen tjuefire (24) timer etter at du har fått varsel om tilbud om det utløpte domenenavnet. Hvis du velger å kjøpe det utløpte domenenavnet, anerkjenner du at det utløpte domenenavnet må fornyes ved kjøp. Et gebyr for ett (1) års forlengelse vil bli lagt til prisen for hvert kjøpt domenenavn som er utløpt. Beløpet for budet, pluss gebyret foroverføring eller ett (1) års fornyelse (fra utløpet av domenenavnets foregående registreringsperiode) samt ICANN-gebyr, hvis aktuelt, forfaller innen tjuefire (24) timer etter varsel om mulighet for å kjøpe det utløpte domenenavnet. Hvis betaling ikke er mottatt innen tjuefire (24) timer, kan GoDaddy tilby andre å kjøpe det utløpte domenenavnet. Hvis den opprinnelige registranten gjør nytt krav på det utløpte domenenavnet, vil GoDaddy refundere hele kjøpsprisen.

7. EIERBYTTE

GoDaddy er ikke eieren av domenene som er oppført på nettstedet og kan derfor ikke garantere umiddelbart eierskifte fra selgeren til kjøperen. Hvis det solgte domenet er registrert hos GoDaddy og kvalifisert for overføring via GoDaddy sin COA-prosess, vil eierskifteprosessen starte når betalingsprosessen er fullført og pengene er mottatt fra kjøperen. For domenenavn som er registrert hos GoDaddy, men angitt som utløpte domenenavn og oppført i auksjonsformat, vil ikke eierskiftet bli gjennomført før førtifem (45) dager etter den opprinnelige utløpsdatoen (ca. ti (10) dager etter at auksjonen er avsluttet). For alle auksjoner mellom medlemmer forfaller betaling innen fem (5) dager etter at auksjonen er avsluttet. For alle auksjoner på utløpte domenenavn forfaller betalingen innen førtiåtte (48) timer etter at auksjonen er avsluttet.

For å tilrettelegge for endringen av registrantinformasjon som er knyttet til de oppførte domenenavnene, og i samsvar med ICANNs policy for endring av registrant, gir selger på tidspunktet for oppføring av domenenavnene, spesifikk autorisasjon til GoDaddy å fungere som den utpekte agenten. Som dedikert agent vil GoDaddy legge til rette for overføring og endring av kontaktinformasjon for domenenavn for de solgte domenenavnene. Som sådan gir selgeren GoDaddy muligheten til å eksplisitt samtykke til den materielle endringen av kontaktinformasjonen til registranten for å tilrettelegge for overføringen av de solgte domenenavnene. I tillegg autoriserer kjøperen spesifikt GoDaddy å fungere som den utpekte agenten. Som dedikert agent vil GoDaddy legge til rette for overføring og endring av kontaktinformasjon for domenenavn for de kjøpte domenenavnene. Som sådan gir kjøperen GoDaddy muligheten til å eksplisitt gi sitt samtykke til den materielle endringen av kontaktinformasjonen for registranten for å tilrettelegge for overføringen av de kjøpte domenenavnene.

Selv om selgeren kan bruke tjenestene til å tilrettelegge for kjøp og salg av domenenavn som ikke er registrert hos GoDaddy, krever GoDaddy at selgeren overfører alle domenenavn som ikke er registrert hos GoDaddy til GoDaddy når et endelig bud er mottatt, slik at den registrerte registratoren for det aktuelle domenenavnet blir GoDaddy. GoDaddyGoDaddyGoDaddyGoDaddy

Hvis eierskiftet fra selgeren til kjøperen ikke kan gjennomføres (i) på grunn av bedragersk aktivitet fra en av partene eller (ii) av noen annen grunn, erkjenner og samtykker kjøperen og selgeren i at GoDaddy ikke skal holdes ansvarlig for dette. Uansett om det aktuelle domenenavnet er registrert hos GoDaddy eller en annen registrator, gjøres eierskiftet i alle tilfeller fra selgeren til GoDaddy uten noen form for representasjon eller garanti (inkludert, men ikke begrenset til, enhver representasjon eller garanti for at et domenenavn ikke bryter tredjeparts rettigheter til intellektuell eiendom eller andre rettigheter), og GoDaddy uttrykkelig fraskriver seg ethvert ansvar for dette.

Vær oppmerksom på at ingen domenenavn som er registrert hos GoDaddy, kan overføres fra GoDaddy til en annen registrator i en periode på seksti (60) dager etter datoen for eierskifte.

8. GoDaddyS RETT TIL OVERVÅKING


GoDaddy er ikke forpliktet til å overvåke tjenestene, men forbeholder seg retten til å gjøre det. GoDaddy forbeholder seg retten til å redigere beskrivelser og kommentarer i oppføringer. Du godtar at GoDaddy skal ha rett til å offentliggjøre og dele med tredjeparter visse opplysninger i forbindelse med salg eller kjøp av domenenavn på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, (a) navnet på domenet som selges eller kjøpes, (b) salgs- eller kjøpsprisen for domenet som selges eller kjøpes, og (c) informasjon forbundet med tiden for salget eller kjøpet.

9. POLICY VED TVIST

Noen ganger kan det oppstå tvister om transaksjoner som er påbegynt eller fullført gjennom tjenestene. slike tilfeller sier du deg enig i å følge GoDaddys policy ved tvist. GoDaddy forbeholder seg retten til å endre folicyen ved tvist når som helst, uten varsel.

Opprette tvister

For å fremlegge en tvist, må du sende en e-post til AuctionDisputes@GoDaddy.com. E-posten må inkludere:

  Ditt kontonummer,
  Ditt navn og kontaktopplysninger,
  Bestillingsnummeret forbundet med transaksjonen,
  Det domenenavnet som er opphav til tvisten, og
  En detaljert redegjørelse for tvisten.

Slik e-post må være mottatt innen fire (4) dager fra salgsdato.

Når en tvist er mottatt, vil, GoDaddy sette transaksjonen til en "Hold" -status mens de undersøker tvisten. GoDaddy forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte enhver tvist som de anser som ugyldig eller løst. Etter å ha etterforsket forholdet, varsler GoDaddy kjøperen og selgeren om resultatet fullfører og avslutter transaksjonen slik GoDaddy, etter eget skjønn, finner det passende.

GoDaddy forbeholder seg retten til å belaste et administrasjonsgebyr for å dekke kostnader forbundet med undersøkelser vedrørende en tvist. Du godtar dermed at GoDaddy kan belaste et administrasjonsgebyr på betalingsmetoden som er registrert på deg, dersom det oppstår en tvist som involverer et domenenavn du har oppført eller kjøpt gjennom tjenesten. Hvis GoDaddy skulle motta flere klager vedrørende transaksjoner du er involvert i, kan GoDaddy, etter eget skjønn, kansellere kontoen din og avslutte alle oppføringer du har.

Dersom du har en tvist med ett (1) eller flere medlemmer, fritar du GoDaddy og dets tilknyttede selskaper, ledere, direktører, agenter, underselskaper, samarbeidspartnere og ansatte fra alle slags krav, fordringer og skader (faktiske skader og følgeskader) som oppstår eller på noen måte er forbundet med en slik tvist.

10. RETTSMIDLER OG RETT TIL Å KANSELLERE

Uten at det begrenser andre rettsmidler gjelder følgende:

  i. hvis du bryter denne avtalen eller et av dokumentene som er tatt med som referanse
  ii. hvis GoDaddy avgjør at handlingene dine kan utgjøre en risiko for GoDaddy eller deres medlemmer, eller
  iii. hvis GoDaddy avgjør at bruken din av tjenestene krenker andres juridiske rettigheter eller rettigheter til intellektuell eiendom

Kan GoDaddy umiddelbart gjøre følgende:

  advare medlemmene mot handlingene dine
  holde tilbake enhver ventende transaksjon forbundet med kontoen(e) din(e)
  begrense økonomiske kilder og betalinger
  begrense tilgangen din til kontoen(e) eller til kontoen(e)s funksjoner
  stenge eller kansellere kontoen(e) din(e) for godt og nekte å gjøre tjenestene tilgjengelig for deg

I tillegg forbeholder GoDaddy seg retten til å holde tilbake midler utover normale distribusjonsperioder for transaksjoner de anser for å være mistenkelige, for kontoer som utfører høye transaksjonsvolumer. Dette gjøres for å sikre midlenes integritet. Hvis GoDaddy stenger kontoen(e) din(e), varsler GoDaddy deg om dette og betaler ut alle restriksjonsfrie midler som tilkommer deg, og som er på kontoen(e).
Dessuten, i tilfeller der GoDaddy mener at du skylder oss penger av en eller annen grunn, forbeholder GoDaddy seg retten til å holde tilbake eventuelle betalinger til kontoen din til GoDaddy har fått erstattet beløpet du skyldte.

11. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

12. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser. Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen med allmenne tjenestebetingelser, skal bestemmelsene i denne avtalen ha forrang.