GoDaddy

Tjenesteavtale for sikkerhetskopiering
Sist revidert: 4. april, 2019

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne avtalen om sikkerhetskopieringstjenester (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company og deg, og trer i kraft den datoen den aksepteres elektronisk. Denne avtalen fremsetter vilkårene og betingelsene for din bruk av GoDaddys sikkerhetskopieringstjenester («tjenestene»), og utgjør hele avtalen mellom deg og GoDaddyvedrørende temaet deri.

Den elektroniske godkjenningen din av denne avtalen betyr at du har lest, forstår, bekrefter og samtykker i å være underlagt denne avtalen, de allmenne tjenestebetingelsene våre, som er innlemmet her via denne henvisningen, og alle andre avtaler eller retningslinjer som kan være angitt som innlemmet nedenfor.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTER

Generell beskrivelse. GoDaddy Sikkerhetskopieringstjenester tilbyr sikkerhetskopiering av nettsteds- og databasefilene («innholdet») som ligger på din GoDaddy eller nettstedene som drives av tredjeparter («nettsteder»).

Begrensninger. Tjenestene tilbyr ikke sikkerhetskopiering av filer som er større enn 4 gigabyte (GB), eller av midlertidige hurtigbufferfiler og -mapper.

Tilgang til nettsteder. For å kunne tilby disse tjenestene krever GoDaddy tilgang til nettstedene dine via sFTP, sFTP (SSH-nøkkel) eller FTP for å konfigurere planlagte sikkerhetskopier av innholdet ditt. Du gir GoDaddy tilgang til nettstedene dine på ovenstående måte for å tilrettelegge og administrere tjenestene.

Lagring av innhold.GoDaddy lagrer sikkerhetskopiene av innholdet ditt på en sikker måte, enten via en ekstern nettskyleverandør eller i GoDaddy-datasentre. GoDaddy forbeholder seg retten til å avgjøre hvor innholdet ditt skal lagres.

Tilgjengelig lagringsplass. Som en del av tjenestene får du en forhåndsbestemt mengde lagringsplass som GoDaddy kan bruke til sikkerhetskopiering av innholdet ditt. Hvis du overskrider mengden lagringsplass, vil GoDaddy slutte å opprette nye sikkerhetskopier frem til du kjøper ytterligere lagringsplass tilknyttet nettstedet ditt, eller til du kommer under lagringsgrensen. Du kan oppgradere eller nedgradere lagringsplassen når som helst, avhengig av dine behov.

Varighet for sikkerhetskopiering.GoDaddy lagrer de siste 30 dagene med sikkerhetskopier av innholdet ditt på rullerende basis, og fortsetter å lagre sikkerhetskopiene av innholdet ditt i 30 dager etter at produktet er kansellert. 

Administrering av sikkerhetskopiering. Som en del av tjenestene vil du kunne administrere sikkerhetskopiene fra kontoen din ved å vise, laste ned, gjenopprette og slette innhold. Du kan også velge hvor ofte innholdet skal sikkerhetskopieres, for eksempel daglig, annenhver dag, ukentlig eller månedlig. GoDaddy sikkerhetskopierer innholdet ditt etter den angitte frekvensen frem til tjenesteplanen kanselleres eller til du går tom for lagringsplass i tjenesteplanen din.

3. FORPLIKTELSER, REPRESENTASJONER OG GARANTIER

Krenkende aktiviteter og andre trusler.  Du godtar at du ikke kan bruke serverne våre og nettstedene dine som kilde, mellomledd, svaradresse eller destinasjonsadresse for e-postbomber, flom av datapakker på Internett, pakkekorrupsjon, benektelse av tjeneste eller andre fornærmende aktiviteter som truer stabiliteten til nettverket vårt eller skader systemene til eller forårsaker forstyrrelser av Internett-tjenester hos GoDaddy, kundene våre eller tredjeparter. Serverhacking eller andre brudd på sikkerhetsreglene er forbudt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne nettsteder som inneholder informasjon om hacking eller koblinger til slik informasjon. Det er forbudt å bruke nettstedene dine som en anonym gateway. Vi forbyr bruken av programvare eller kjøring av skript på serverne våre som kan føre til at serveren belastes utover et rimelig nivå, som bestemt av oss. Du samtykker i at vi forbeholder oss retten til å fjerne nettstedene dine midlertidig eller permanent fra serverne våre hvis du bryter denne avtalen og/eller det finnes aktiviteter som truer stabiliteten til nettverket vårt. Du bekrefter og samtykker i at alle nettsteder knyttet til din bruk av tjenesten kan fjernes hvis ett nettsted bryter denne avtalen.  Videre bekrefter og samtykker du i at GoDaddy forbeholder seg retten til å skanne ditt innhold for skadelig programvare og annet ondsinnet aktivt innhold, og fjerne slikt innhold for sikkerhetsmessige formål der det oppdages. 

Lagring og sikkerhet.  Selv om tjenestene er ment å tilby sikkerhetskopiering av innholdet ditt, anbefaler vi at du vurderer bruk av ytterligere tiltak for å beskytte innholdet mot tap eller skade. Du kan blant annet arkivere og sikkerhetskopiere innholdet ditt hos andre uavhengige aktører. Vi er ikke ansvarlige for sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten til innholdet som overføres via bruken din av tjenesten, med unntak av det som uttrykkelig er angitt i denne avtalen.