GoDaddy

AVTALE OM SERTIFIKATTJENESTER

Sist revidert: 04.03.2020

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN. DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER

 1. OVERSIKT
 2. Denne avtalen om sertifikattjenester (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, ("GoDaddy") og deg, og trer i kraft den datoen den aksepteres elektronisk. Denne avtalen inneholder vilkårene og betingelsene for din bruk av de ulike SSL- og kodesigneringssertifikat-tjenestene («tjenestene») som vi tilbyr. Din elektroniske godkjenning av denne avtalen viser at du har lest, forstått, samtykket i og godtar å bli bundet av denne avtalen, som ved referanse utgjør (i) vår avtale om allmenne tjenestebetingelser, (ii) alle relevante avtaler, erklæringer, praksiser og former inkludert i vårt sertifikattjenestearkiv, og (ii) alle planbegrensninger, ansvarsfraskrivelser for produkter eller andre restriksjoner presentert for deg på landingssiden for nettsikkerhet eller sertifikater på GoDaddy sitt nettsted (dette «nettstedet»).

  Begrepene «vi», «oss» eller «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» eller «kunde» skal vise til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen og/eller bruker tjenestene. Hvis det ikke på annen måte spesifikt uttrykkes i denne avtalen, skal ingenting i denne avtalen anses som en overdragelse av tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

  Du samtykker i og godtar at (i) GoDaddy etter eget skjønn kan endre eller modifisere denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet i den, til enhver tid, og at slike endringer eller modifikasjoner skal tre i kraft umiddelbart etter de har blitt lagt ut på dette nettstedet, og (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet etter slike endringer og modifikasjoner har blitt gjort(som indikert av datoen “sist revidert” på toppen av denne siden) er et tegn på ditt samtykke av denne avtalen som sist revidert. Hvis du ikke samtykker i å være underlagt denne avtalen som sist revidert, kan du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det. I tillegg kan GoDaddy av og til kontakte deg via e-post angående endringer av denne avtalen. Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

 3. BESKRIVELSE AV TJENESTER
 4. Vi tilbyr ulike tjenester relatert til «nettsikkerhet», deriblant SSL-sertifikater og kodesigneringssertifikater. Hver av disse er nærmere beskrevet nedenfor, og er underlagt individuelle avtaler med et spesifikt sett av betingelser som er inkludert og refert til heri, i tillegg til ulike praksis- og policyerklæringer som regulerer tjenestene på generell basis. Alle tjenester er underlagt våre retningslinjer for sertifisering og erklæring om sertifiseringspraksis. I den grad det gjelder, kan tjenestene også være underlagt betingelsene i vår avtale mellom partene for SSL-sertifikater.

  SSL-sertifikater. Ethvert SSL-sertifikat du kjøper hos oss eller våre tilknyttede selskaper, er underlagt og er ment for den spesifikke bruken som beskrevet i abonnementsavtalen for SSL-sertifikattjenester, eller, hvis det er et utvidet valideringssertifikat, underlagt vilkårene i abonnementsavtalen for utvidet valideringssertifikat. For Premium (EV)-sertifikater, har vi en omfattende evalueringsprosess som starter med en grundig søknad der du må oppgi detaljer om virksomheten din, for eksempel registreringsnummer, registreringsagenter eller -advokater og relevant informasjon om jurisdiksjon.

  Betingelse for SSL-sertifikater. En ny forskrift introdusert av CAB Forum i juli 2017 krever at alle SSL-sertifikater som er utstedt på eller etter 1. mars 2018 ikke kan være gyldige i lengre enn 27 måneder. Vi vil automatisk validere og utstede sertifikater som er eldre enn 2 år så lenge SSL-sertifikatet har et aktivt abonnement.

  Vi validerer, utsteder og installerer det nye sertifikatet automatisk hvert 2. år for abonnementskunder som bruker våre hosting-produkter.

  Kunder som bruker tredjeparts hosting-produkter må installere det nye sertifikatet på nytt etter at vi automatisk validerer og utsteder et nytt sertifikat. Vi varsler kunder når det er nødvendig for dem å gå til handling via produktinstrumentbordet og e-post.

  Kodesigneringssertifikater. Et hvilket som helst kodesigneringssertifikat du kjøper hos oss eller våre tilknyttede selskaper, er underlagt og er ment for den spesifikke bruken som beskrevet i abonnementsavtalen for kodesigneringssertifikater. Etter at du har kjøpt et kodesigneringssertifikat, må du iverksette alle rimelige tiltak som er nødvendige for at bare du til enhver tid har kontroll over, holder konfidensielt og sørger for solid beskyttelse av din private nøkkel som tilsvarer den offentlige nøkkelen som skal inngå i sertifikat(er) du har bedt om. Dette gjelder også eventuelle tilknyttede aktiveringsdata eller -enheter, f.eks. passord eller token. Du må også sørge for at, som et minimumskrav, at din private nøkkel er lagret på en USB-token som er fysisk separat fra enheten som hoster kodesigneringsfunksjonen helt til en signeringsøkt settes i gang ved å oppgi en forespørsel om sertifikatsignering (CSR) fra datamaskinen som signerer koden. Pass på å be om sertifikatet ved å bruke den datamaskinen og kontoen (vanligvis administratorens) som du ønsker å signere koden med. Når et sertifikat anmodes, opprettes en privat nøkkel på datamaskinen. Du må knytte denne nøkkelen til kodesigneringssertifikatet når du installerer det. Avhengig av hvordan sertifikatet skal brukes, kan du opprette en CSR automatisk, eller du kan bruke et verktøy som OpenSSL til å generere den. Når du har sendt inn forespørselen, kontrollerer vi bedriftsinformasjonen du har oppgitt. Registreringsinstansen (RA) kan, om nødvendig, kontakte deg for å få mer informasjon. Du kan overvåke valideringsprosessen via kontoen din. Etter at kodesigneringssertifikatet er utstedt, sender vi deg en e-post med en kobling hvor du kan laste ned og installere sertifikatfilen og eventuelle tilknyttede mellomliggende sertifikater.

 5. SØKER-REPRESENTANT
 6. Du har tillatelse til å gi en representant myndighet til (1) å logge på og sende, eller godkjenne en sertifikatforespørsel på dine vegne, (2) logge på og sende inn en abonnementavtale på dine vegne, og/eller (3) anerkjenne betingelsene på dine vegne, gitt at du bekrefter og samtykker til at du er, og vil forbli, bundet av alle betingelser i denne avtalen.

 7. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE PAKTER, UTSKILLELSE
 8. Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

 9. DEFINISJONER OG KONFLIKTER
 10. Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser. Hvis det oppstår en konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen med de allmenne tjenestebetingelsene, skal bestemmelsene i denne avtalen være gjeldende.