GoDaddy

AVTALE OM DOMENEMEGLER-TJENESTE

Sist revidert: 29. desember 2017

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne avtalen om kjøpstjeneste for domener (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent.  Denne avtalen beskriver betingelsene for din bruk av GoDaddys kjøpstjenester for domener («kjøpstjenestene for domener» eller «tjenestene»). 

En elektronisk aksept av denne avtalen betyr at du har lest, forstått, erkjenner og samtykker i å være bundet av denne avtalen sammen med GoDaddys allmenne tjenestebetingelser, som herved skal anses å være innlemmet i denne avtalen ved henvisning.

Begrepene «vi», «oss» eller «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen.  Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy kan når som helst, etter eget skjønn, endre denne avtalen og alle retningslinjer eller avtaler innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på GoDaddy sitt nettsted (dette «nettstedet»).  Du godtar at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og at (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, etter at slike endringer eller modifikasjoner har trådt i kraft (som angitt av «Sist revidert»-datoen øverst på denne siden), skal utgjøre aksept av denne avtalen i sin nyeste form.  Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det.  GoDaddy kan også av og til komme til å underrette deg om endringer av denne avtalen, via e-post.  Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen din, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTER

Tjenestene tilbys for å legge til rette for kjøp av nåværende registrerte domenenavn. GoDaddy sørger for en arena og tilrettelegger for transaksjonsprosessen og kommer til å belaste en fastsatt provisjon for hver transaksjon som fullføres. GoDaddy er ikke en escrow-agent. GoDaddy oppbevarer ikke alle domenenavnene som kan kjøpes via tjenestene. Følgelig har GoDaddy ingen kontroll over kvaliteten, sikkerheten eller lovgyldigheten til mange av domenenavnene. En selger kan når som helst velge å trekke seg fra forhandlinger uten konsekvenser. Hvis du involverer deg i en transaksjon med en salgspris på fem tusen amerikanske dollar (5 000 USD) eller mer, erkjenner og godtar du å være underlagt eventuelle avtaler som kreves av tredjepartens escrow-tjeneste. Du erkjenner at tredjepartens escrow-tjenester ikke er tilgjengelig for alle transaksjoner.

Escrow-tjenester fra tredjeparter er ikke tilgjengelige i forbindelse med transaksjoner med salgspris på mindre enn fem tusen dollar (5 000 USD). I disse transaksjonene fungerer GoDaddy som en tilrettelegger for transaksjoner for å hjelpe deg med å utføre og motta betalinger til og fra tredjeparter. GoDaddy er ikke en escrow-agent, men vi fungerer mer som din agent basert på dine anvisninger og forespørsler om å bruke tjenestene som forutsetter at vi utfører oppgaver på dine vegne. GoDaddy bruker ikke midlene dine til driftsutgifter eller andre forretningsformål og gjør ikke frivillig midler tilgjengelige for kreditorer ved konkurs eller av andre grunner. Du er innforstått med at GoDaddy ikke er en bank, og at tjenesten er en tjeneste for betalingsbehandling fremfor en banktjeneste. Du erkjenner videre at GoDaddy ikke fungerer som formueforvalter, formynder eller escrow-agent når det gjelder midlene dine.

I transaksjoner der maksimal tilbudspris er fem tusen dollar (5 000 USD) eller mer, bekrefter og godtar du at det kreves et innskudd på to prosent (2%), opptil maksimalt to tusen dollar (2 000 USD). Dette innskuddet settes inn på en escrow-konto og skal brukes for betaling på kjøpstidspunktet. Hvis GoDaddy forhandler frem en avtale til eller under maksimal tilbudspris og du ikke fullfører transaksjonen, er dette innskuddet ikke refunderbart. GoDaddy kan kreve et ytterligere innskudd fra deg for å dekke kravet om innskudd på to prosent (2%) hvis du øker det første tilbudet ditt. Når kjøpet ditt er fullført, krediteres innskuddsgebyret på to prosent (2%) til skyldig provisjon. Hvis GoDaddy ikke er i stand til å forhandle frem et kjøp til eller under maksimums-tilbudet ditt, får du innskuddet på to prosent (2%) refundert, minus eventuelle gebyrer du skylder.

I alle transaksjoner der domenenavnet er registrert hos GoDaddy, kan ikke domenenavn kjøpt via tjenestene overføres bort fra GoDaddy til en annen registrator i en periode på seksti (60) dager etter datoen for endring av eierskap.

Tilgjengelighet av tjenester

I overensstemmelse med betingelsene i denne avtalen og GoDaddys retningslinjer og prosedyrer skal GoDaddy iverksette kommersielt rimelige tiltak for å forsøke å tilby (A) bestemte deler av tjenestene tjuefire (24) timer per dag, sju (7) dager i uken så lenge avtalen gjelder, og (B) andre deler av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, domenemegleren(e), i vanlige åpningstider. Du samtykker i og godtar at tjenestene fra tid til annen kan være utilgjengelige eller ubrukelige uansett årsak, inkludert, uten begrensning: (i) feil på utstyret, (ii) regelmessige vedlikeholdsprosedyrer eller reparasjoner som GoDaddy kan påta seg fra tid til annen, eller (iii) årsaker utenfor GoDaddys rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses av GoDaddy, inkludert, uten begrensning, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, fiendtlige angrep på nettverket, overbelasting på nettverket eller andre feil. Du samtykker i og godtar at GoDaddy ikke har noen kontroll over tjenestenes tilgjengelighet på en kontinuerlig eller uavbrutt basis.

3. DINE FORPLIKTELSER

Du samtykker i at du skal fylle ut alle skjemaer og informasjonsforespørsler fra GoDaddy grundig, nøyaktig og sannferdig i hele prosessen. Du godtar at GoDaddy ikke skal holdes ansvarlig for eventuell usann eller villedende informasjon du gir, det være seg med hensikt eller utilsiktet.

Du samtykker i å informere GoDaddy innen fem (5) virkedager når det skjer en endring i noe av informasjonen du har oppgitt. Det er ditt ansvar å holde denne informasjonen oppdatert og nøyaktig. Hvis du ikke oppgir nøyaktig og pålitelig informasjon til GoDaddy, både til å begynne med og senere og uansett årsak, skal dette anses for å være et alvorlig brudd på denne avtalen. Hvis GoDaddy sender deg henvendelser for å fastslå gyldigheten av informasjonen du har gitt, og du ikke svarer på dem i løpet av fem (5) virkedager, skal også dette, uansett årsak, anses for å være et alvorlig brudd på avtalen.

Hvis transaksjonen din er på fem tusen dollar (5 000 USD) eller mer og inkluderer escrow-tjenester fra tredjeparter, kan GoDaddy oppgi personlig identifiserbar informasjon til en slik escrow-tjeneste fra tredjepart utelukkende for å legge til rette for transaksjonen. Du erkjenner og godtar at denne informasjonen deles når du henvender deg for å kjøpe et domenenavn med en pris som overstiger minste escrow-pris fastsatt av nettstedet som krever bruk av en escrow-tjeneste fra en tredjepart.

Kjøp av domenenavn

Som kjøper er du forpliktet til å fullføre transaksjonen hvis du og selgeren samtykker i en pris på domenet/domenene. Du må betale denne gjensidig avtalte prisen og kjøpers meglerpremium som er fastsatt av GoDaddy, så snart det er praktisk gjennomførbart etter at du og selger blir enige om en avtale, men ikke under noen omstendigheter senere enn fem (5) virkedager etter at du og selger har avtalt en pris. Ved å initiere og sende betalinger gjennom tjenestene, utpeker du GoDaddy som din agent for å ta imot midlene på dine vegne og overføre dem til mottakeren du utpeker. Når du har sendt en betaling, beholder GoDaddy disse midlene i rollen som agent for en fastsatt tidsperiode basert på transaksjonstypen. Deretter frigjør GoDaddy midlene til selgeren. Du kan ikke på noe tidspunkt ta ut disse midlene eller sende dem til en annen mottaker med mindre den første transaksjonen er kansellert. Hvis selgeren avviser betalingen, returneres midlene, minus et administrasjonsgebyr, til deg. Du godtar at GoDaddy ikke er ansvarlig for brudd på kontrakten basert på at selgeren nekter å godta den forannevnte, gjensidig avtalte salgsprisen. Hvis du og selgeren ikke blir enige om en salgspris, skal GoDaddy returnere til deg alle midler som oppbevares av GoDaddy for kjøp av domenet straks det er kommersielt gjennomførbart.

Du erkjenner og godtar at GoDaddy ikke under noen omstendigheter skal betale tilbake det første gebyret du må betale for å bruke tjenestene. Hvis du ikke fullfører betalingen for et domenekjøp etter at en gjensidig avtalt pris er oppfylt, mister du eventuelle innskudd som er betalt.

4. GoDaddy sine rettigheter

I tillegg til alle eventuelle andre rettigheter GoDaddy forbeholder seg i denne avtalen, forbeholder GoDaddy seg uttrykkelig retten til etter eget skjønn å gjøre følgende:

 1. Endre prisene via e-postvarslinger
 2. Nekte, avbryte, avslutte, suspendere, låse eller endre tilgangen til tjenestene dine som følge av utsending av uønsket, kommersiell e-post (søppelpost, dvs. å sende e-post til abonnenter som ikke har meldt seg på utsendelseslisten), ulovlig tilgang til andre datamaskiner eller nettverk (dvs. hacking), distribusjon av Internett-virus eller lignende destruktive aktiviteter, unnlatelse av å betale gebyrer, aktiviteter som er laget for å sverte, skjemme ut, skade, misbruke, true, baktale eller trakassere tredjeparter, aktiviteter som er forbudt i henhold til lovene i USA og/eller andre land der du driver forretningsvirksomhet, aktiviteter som er laget for å mane til ulovlig adferd hos andre, for eksempel hatkriminalitet, terrorisme og barneporno, aktiviteter som er krenkende, vulgære, uanstendige, krenkende for privatlivet til tredjeparter, rasistiske eller på annen måte støtende, aktiviteter som er laget for å kopiere identiteten til tredjeparter, aktiviteter som er laget for å skade mindreårige på en eller annen måte, og andre aktiviteter – både lovlige og ulovlige – som GoDaddy etter eget skjønn fastslår er skadelige for andre kunder, driften sin eller omdømmet sitt
 3. Nekte, avbryte, avslutte, suspendere, låse eller endre tilgangen til tjenestene dine hvis bruken din av tjenestene resulterer i eller er gjenstand for søksmål eller trusler om søksmål mot GoDaddy eller noen av deres tilknyttede selskaper eller partnere. Dette gjelder uansett om slike søksmål eller trusler om søksmål til slutt fastslås å ha saklig grunnlag eller ikke, og
 4. nekte, avbryte, avslutte, suspendere, låse eller endre tilgangen til tjenestene dine hvis du ikke har brukt den eller logget på de siste nitti (90) dagene.

GoDaddy er ikke forpliktet til å overvåke tjenestene, men forbeholder seg retten til å gjøre det. GoDaddy forbeholder seg retten til å redigere beskrivelser og kommentarer i oppføringer. Du bekrefter og samtykker i at GoDaddy skal ha rett til å offentliggjøre visse opplysninger i forbindelse med salg eller kjøp av domener på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til (a) navnet på domenenavnet som er solgt eller kjøpt, (b) salgs- eller kjøpsprisen på domenenavnet som er solgt eller kjøpt og (c) informasjon knyttet til tidspunktet for salget eller kjøpet.

5. RETTSMIDLER OG RETT TIL Å KANSELLERE

Uten at det begrenser andre rettsmidler gjelder følgende:

 1. Du bryter denne avtalen eller et av dokumentene som er tatt med som referanse
 2. GoDaddyAvgjør at handlingene dine kan utgjøre en risiko for GoDaddy eller deres medlemmer, eller
 3. GoDaddy avgjør at din bruk av tjenestene krenker andres juridiske rettigheter eller rettigheter til intellektuell eiendom.

GoDaddy kan umiddelbart:

 • advare medlemmene mot handlingene dine
 • holde tilbake enhver ventende transaksjon forbundet med kontoen(e) din(e)
 • begrense økonomiske kilder og betalinger
 • begrense tilgangen din til kontoen(e) eller til kontoen(e)s funksjoner
 • stenge eller kansellere kontoen(e) din(e) for godt og nekte å gjøre tjenestene tilgjengelig for deg

I tillegg forbeholder GoDaddy seg retten til å holde tilbake midler utover normale distribusjonsperioder for transaksjoner de anser for å være mistenkelige, for kontoer som utfører høye transaksjonsvolumer. Dette gjøres for å sikre midlenes integritet. Hvis GoDaddy stenger kontoen(e) din(e), varsler GoDaddy deg om dette og betaler ut alle midler uten restriksjoner som tilkommer deg, og som er på kontoen(e).

6. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri.  Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

7. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser.  Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen med allmenne tjenestebetingelser, skal bestemmelsene i denne avtalen ha forrang.