GoDaddy

AVTALE OM DOMENEMEGLER-TJENESTE

Sist revidert: 21.04.2020

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne avtalen om domenemegler-tjeneste (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent.  Denne avtalen beskriver betingelsene for din bruk av GoDaddys domenemegler-tjeneste («domenemegler-tjenesten» eller «tjenestene»). 

En elektronisk aksept av denne avtalen betyr at du har lest, forstått, erkjenner og samtykker i å være bundet av denne avtalen sammen med GoDaddys allmenne tjenestebetingelser, som herved skal anses å være innlemmet i denne avtalen ved henvisning.

Begrepene «vi», «oss» eller «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen.  Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy kan når som helst, etter eget skjønn, endre denne avtalen og alle retningslinjer eller avtaler innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på GoDaddy sitt nettsted (dette «nettstedet»).  Du godtar at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og at (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, etter at slike endringer eller modifikasjoner har trådt i kraft (som angitt av «Sist revidert»-datoen øverst på denne siden), skal utgjøre aksept av denne avtalen i sin nyeste form.  Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det.  GoDaddy kan også av og til komme til å underrette deg om endringer av denne avtalen, via e-post.  Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen din, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTER

Tjenestene tilbys for å legge til rette for kjøp av nåværende registrerte domenenavn. GoDaddy sørger for en arena og tilrettelegger for transaksjonsprosessen og kommer til å belaste en fastsatt provisjon for hver transaksjon som fullføres. GoDaddy er ikke en escrow-agent. Som følge av dette kan ikke GoDaddy gi en garanti for kvaliteten, sikkerheten eller lovgyldigheten til mange av domenenavnene. En selger kan velge å trekke seg fra forhandlinger når som helst uten straff, men ikke når et salg er avtalt, hvor forhandlingsprosessen anses som fullført.

Under disse transaksjonene fungerer GoDaddy som en transaksjonstilrettelegger som hjelper deg å kjøpe og selge domenenavn. GoDaddy vil ikke bruke midlene dine til driftsutgifter eller andre forretningsformål, og vil ikke frivillig gjøre midlene tilgjengelige for kreditorene sine ved konkurs eller av andre grunner. Du er innforstått med at GoDaddy ikke er en bank, og at tjenesten er en tjeneste for betalingsbehandling fremfor en banktjeneste. Du erkjenner videre at GoDaddy ikke fungerer som formueforvalter, formynder eller escrow-agent når det gjelder midlene dine.

I alle transaksjoner der domenenavnet er registrert hos GoDaddy, kan ikke domenenavn kjøpt via tjenestene overføres bort fra GoDaddy til en annen registrator i en periode på seksti (60) dager etter datoen for endring av eierskap.

**Tilgjengelighet av tjenester **

I overensstemmelse med betingelsene i denne avtalen og GoDaddy sine retningslinjer og prosedyrer skal iverksette kommersielt rimelige tiltak for å forsøke å tilby (A) bestemte deler av tjenestene tjuefire (24) timer per dag, sju (7) dager i uken så lenge avtalen gjelder, og (B) andre deler av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, domenemegleren(e), i vanlige åpningstider. Du samtykker i og godtar at tjenestene fra tid til annen kan være utilgjengelige eller ubrukelige uansett årsak, inkludert, uten begrensning: (i) feil på utstyret, (ii) regelmessige vedlikeholdsprosedyrer eller reparasjoner som GoDaddy kan påta seg fra tid til annen, eller (iii) årsaker utenfor GoDaddy sin rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses av , inkludert, uten begrensning, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, fiendtlige angrep på nettverket, overbelasting på nettverket eller andre feil. Du samtykker i og godtar at GoDaddy ikke har noen kontroll over tjenestenes tilgjengelighet på en kontinuerlig eller uavbrutt basis.

3. DINE FORPLIKTELSER

Du samtykker i at du skal fylle ut alle skjemaer og informasjonsforespørsler fra GoDaddy grundig, nøyaktig og sannferdig i hele prosessen. Du godtar at GoDaddy ikke skal holdes ansvarlig for eventuell usann eller villedende informasjon du gir, det være seg med hensikt eller utilsiktet.

Du samtykker i å informere GoDaddy innen fem (5) virkedager når det skjer en endring i noe av informasjonen du har oppgitt. Det er ditt ansvar å holde denne informasjonen oppdatert og nøyaktig. Hvis du ikke oppgir nøyaktig og pålitelig informasjon til GoDaddy, både til å begynne med og senere og uansett årsak, skal dette anses for å være et alvorlig brudd på denne avtalen. Hvis GoDaddy sender deg henvendelser for å fastslå gyldigheten av informasjonen du har gitt, og du ikke svarer på dem i løpet av fem (5) virkedager, skal også dette, uansett årsak, anses for å være et alvorlig brudd på avtalen.

Både kjøper og selger er forpliktet til å fullføre transaksjonen når de sammen kommer til enighet om en pris på domenet/domenene. Både kjøper og selger uttrykkelig autoriserer og adresserer GoDaddy som sin utpekte agent for å behandle overføringen av domenet/domenene.

Kjøp av domenenavn

Som kjøper må du betale denne gjensidig avtalte prisen og kjøpers meglerpremium som er fastsatt av GoDaddy, så snart det er praktisk gjennomførbart etter at du og selger blir enige om en avtale, men ikke senere enn fem (5) virkedager etter at du og selger har avtalt en pris. Når du har sendt en betaling, beholder GoDaddy disse midlene for en fastsatt tidsperiode basert på transaksjonstypen. Deretter frigjør GoDaddy betalingen til selgeren. Kjøperen kan ikke på noe tidspunkt ta ut disse midlene eller sende dem til en annen mottaker, med mindre den første transaksjonen er kansellert. Hvis selgeren avviser betalingen, returneres midlene til kjøperen. Du godtar at GoDaddy ikke er ansvarlig for brudd på kontrakten basert på at selgeren nekter å godta den forannevnte, gjensidig avtalte salgsprisen. Hvis du og selgeren ikke blir enige om en salgspris, skal GoDaddy returnere til deg alle midler som oppbevares av GoDaddyfor kjøp av domenet straks det er kommersielt gjennomførbart.

Kjøperen godtar og samtykker i at GoDaddy ikke under noen omstendigheter skal refundere det første gebyret som kjøperen er pålagt å betale for å bruke tjenestene.

4. GoDaddy sine rettigheter

I tillegg til alle eventuelle andre rettigheter GoDaddy forbeholder seg i denne avtalen, forbeholder GoDaddy seg uttrykkelig retten til etter eget skjønn å gjøre følgende:

 1. Endre prisene via e-postvarslinger
 2. Nekte, avbryte, avslutte, suspendere, låse eller endre tilgangen til tjenestene dine som følge av utsending av uønsket, kommersiell e-post (søppelpost, dvs. å sende e-post til abonnenter som ikke har meldt seg på utsendelseslisten), ulovlig tilgang til andre datamaskiner eller nettverk (dvs. hacking), distribusjon av Internett-virus eller lignende destruktive aktiviteter, unnlatelse av å betale gebyrer, aktiviteter som er laget for å sverte, skjemme ut, skade, misbruke, true, baktale eller trakassere tredjeparter, aktiviteter som er forbudt i henhold til lovene i USA og/eller andre land der du driver forretningsvirksomhet, aktiviteter som er laget for å mane til ulovlig adferd hos andre, for eksempel hatkriminalitet, terrorisme, utnyttelse av barn, eller noen aktivitet som er relatert til spredning av materiell som inneholder seksuelt misbruk av barn (CSAM), aktiviteter som er krenkende, vulgære, uanstendige, krenkende for privatlivet til tredjeparter, rasistiske eller på annen måte støtende, aktiviteter som er laget for å kopiere identiteten til tredjeparter, aktiviteter som er laget for å skade mindreårige på en eller annen måte, og andre aktiviteter – både lovlige og ulovlige – som GoDaddy etter eget skjønn fastslår er skadelige for andre kunder, driften sin eller omdømmet sitt
 3. Nekte, avbryte, avslutte, suspendere, låse eller endre tilgangen til tjenestene dine hvis bruken din av tjenestene resulterer i eller er gjenstand for søksmål eller trusler om søksmål mot GoDaddy eller noen av deres tilknytningspartnere eller partnere. Dette gjelder uansett om slike søksmål eller trusler om søksmål til slutt fastslås å ha saklig grunnlag eller ikke, og
 4. nekte, avbryte, avslutte, suspendere, låse eller endre tilgangen til tjenestene dine hvis du ikke har brukt den eller logget på de siste nitti (90) dagene.

GoDaddy er ikke forpliktet til å overvåke tjenestene, men forbeholder seg retten til å gjøre det. GoDaddy forbeholder seg retten til å redigere beskrivelser og kommentarer i oppføringer. Du bekrefter og samtykker i at GoDaddy skal ha rett til å offentliggjøre visse opplysninger i forbindelse med salg eller kjøp av domener på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til (a) navnet på domenenavnet som er solgt eller kjøpt, (b) salgs- eller kjøpsprisen på domenenavnet som er solgt eller kjøpt og (c) informasjon knyttet til tidspunktet for salget eller kjøpet.

5. RETTSMIDLER OG RETT TIL Å KANSELLERE

Uten at det begrenser andre rettsmidler gjelder følgende:

 1. Du bryter denne avtalen eller et av dokumentene som er tatt med som referanse
 2. GoDaddyAvgjør at handlingene dine kan utgjøre en risiko for GoDaddy eller deres medlemmer, eller
 3. GoDaddy avgjør at din bruk av tjenestene krenker andres juridiske rettigheter eller rettigheter til intellektuell eiendom.

GoDaddy kan umiddelbart:

 • advare medlemmene mot handlingene dine
 • holde tilbake enhver ventende transaksjon forbundet med kontoen(e) din(e)
 • begrense økonomiske kilder og betalinger
 • begrense tilgangen din til kontoen(e) eller til kontoen(e)s funksjoner
 • stenge eller kansellere kontoen(e) din(e) for godt og nekte å gjøre tjenestene tilgjengelig for deg

I tillegg forbeholder GoDaddy seg retten til å holde tilbake midler utover normale distribusjonsperioder for transaksjoner de anser for å være mistenkelige, for kontoer som utfører høye transaksjonsvolumer. Dette gjøres for å sikre midlenes integritet. Hvis GoDaddy stenger kontoen(e) din(e), varsler GoDaddy deg om dette og betaler ut alle midler uten restriksjoner som tilkommer deg, og som er på kontoen(e).

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

7. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri.  Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

7. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser.  Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen med allmenne tjenestebetingelser, skal bestemmelsene i denne avtalen ha forrang.