GoDaddy

Avtale for rask overføring

1. OVERSIKT

Denne GoDaddy-avtalen om rask overføring (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent.  Denne avtalen fremsetter betingelsene for din bruk av GoDaddy sin rask overføring-tjeneste («rask overføring-tjeneste eller «tjenesten»).

En elektronisk godkjenning av denne avtalen betyr at du har lest, forstått, godtar og samtykker i å være bundet av denne avtalen sammen med GoDaddy sine allmenne tjenestebetingelser, som herved skal anses å være innlemmet i denne avtalen som referanse.

Begrepene «vi», «oss» eller «vår» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen.  Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy, kan når som helst, etter eget og absolutte forgodtbefinnende, endre denne avtalen og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på detteGoDaddy nettstedet (dette «nettstedet»).  Du godtar og samtykker i at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike modifiseringer eller endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene etter at slike modifiseringer eller endringer er gjennomført (som indikert i «sist endret»-datoen øverst på denne siden) skal utgjøre din godkjennelse av denne avtalen som sist endret.  Hvis ikke du samtykker i å være bundet av denne siste versjonen av avtalen, må du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenesten.  GoDaddy kan også fra tid til annen underrette deg om endringer av denne avtalen via e-post.  Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen din, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

2.  BESKRIVELSE AV TJENESTENE

GoDaddy samarbeider med Afternic® for å gi GoDaddy-kunder midlene til å selge domener til interesserte kjøpere gjennom et nettverk av utvalgte registratorer.  Hvis du velger å føre opp domenenavnet ditt for salg gjennom rask overføring-tjenesten og går inn i denne avtalen, forstår, godtar og samtykker du uttrykkelig i at: (i) GoDaddy skal ikke ha ansvar eller forpliktelser til deg i forbindelse med oppføringen og salget av domenenavnet ditt gjennom rask overføring-tjenesten eller overføringen av domenenavnet fra deg til kjøperen, (ii) GoDaddy har ingen kontroll over kjøpernes eller Afternics nettverk av utvalgte registratorer, og gjør ingen representasjoner med hensyn til påliteligheten eller kapabiliteten til oppføringstjenesten, kvalifikasjonene til en potensiell kjøper eller evnen en kjøper har til å betale for domenenavnet, og (iii) GoDaddy verken samler, beholder eller har tilgang til kredittkortinformasjonen til kjøpere som bruker rask overføring-tjenesten, og vi behandler heller ikke betalingen av midler mellom deg og en kjøper, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for en kjøpers utestående betalinger eller uautoriserte avsløringer av personlig informasjon eller kredittkortinformasjon vedrørende kjøperen.  Overføringen av midler mellom Afternic-kjøpere og selgere er underlagt Afternics medlemskapsavtale og tjenestevilkår som finnes på https://www.afternic.com/legal, og som er innlemmet heri som referanse.

Når du registrerer et domenenavn med GoDaddy og fører opp domenet for salg som en del av rask overføring-tjenesten, godtar og samtykker du uttrykkelig i at vi umiddelbart kan overføre et domenenavn som er solgt i rask overføring-tjenesten ut fra GoDaddy-kontoen din og inn på kontoen til kjøperen av domenenavnet.  Du godtar og samtykker i å gi GoDaddy tillatelse til å deaktivere alle låsefunksjoner for overføringer tilknyttet et domenenavn registrert i rask overføring-tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til deaktiveringen av bekreftelsestjenesten vår for overføringer av domenenavn.

Du samtykker i å frigi, forsvare og holde GoDaddy og eventuelle leverandører, agenter, ansatte, ledere, aksjonærer, tilknytningspartnere og rettsetterfølgere fri fra alt ansvar og alle krav, erstatningskrav, kostnader og utgifter, deriblant rimelige advokathonorarer og advokatkostnader som er relatert til eller stammer fra din bruk av rask overføring-tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til den umiddelbare overføringen av domenenavnet fra GoDaddy-kontoen din til kjøperens konto.

3.  BEGRENSNINGER OG AVBRUTT TJENESTE

GoDaddy kan ikke og skal ikke garantere salget eller kjøpet av et domenenavn gjennom rask overføring-tjenesten. Overføringen av et domenenavn til en kjøper skjer ikke umiddelbart etter salget, og kan ta opptil flere dager.

Du kan når som helst fjerne et domenenavn fra rask overføring-tjenesten.  Dersom du fjerner et domene fra tjenesten, må du være oppmerksom på at fjerningen av domenenavnet fra Afternic-nettverket ikke gjennomføres umiddelbart, og kan ta opptil flere dager. GoDaddy fullfører den øyeblikkelige overføringsprosessen for alle domenenavn som er registrert under rask overføring-tjenesten og solgt gjennom Afternic-nettverket i løpet av denne tidsrammen.

Du godtar og samtykker i at GoDaddy kan fjerne domenenavnet ditt fra rask overføring-tjenesten når som helst og uansett grunn, uten å melde ifra på forhånd, og dette inkluderer, men er ikke begrenset til følgende: utestående betalinger, utløpte domenenavn, svindel, overføringsrestriksjoner, registrering av en tvist vedrørende varemerke eller eierskap av domenenavnet eller ved en overføring av domenenavnet til en annen registrator.

4.  UTPEKT AGENT OG ENDRING AV REGISTRANTINFORMASJON

«UTPEKT AGENT» BETYR EN PERSON ELLER ENHET SOM DEN FORRIGE ELLER DEN NYE REGISTRANTEN UTTRYKKELIG GIR TILLATELSE TIL Å GODKJENNE EN ENDRING AV REGISTRANTFORESPØRSEL PÅ SINE VEGNE. FOR DET FORMÅL Å LEGGE TIL RETTE FOR RASK OVERFØRING-PROSESSEN, OG I HENHOLD TIL ICANNS RETNINGSLINJER FOR ENDRING AV REGISTRANT, SAMTYKKER DU I Å UTNEVNE GoDaddy TIL DIN UTPEKTE AGENT UTELUKKENDE MED DET FORMÅL Å UTTRYKKELIG SAMTYKKE I MATERIELLE ENDRINGER AV REGISTRERINGSKONTAKTINFORMASJON PÅ DINE VEGNE.

5.  TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri.  Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

6.  DEFINISJONER OG KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser.  Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen med allmenne tjenestebetingelser, skal bestemmelsene i denne avtalen ha forrang.