GoDaddy

MARKEDSFØRING PER E-POST-TJENESTER

Sist revidert: 11. januar 2018

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne tjenesteavtalen for markedsføring per e-post (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company og deg, og trer i kraft den datoen den aksepteres elektronisk. Denne avtalen fremsetter vilkårene og betingelsene for din bruk av markedsføring per e-post-tjenester («tjenestene»), og utgjør hele avtalen mellom deg og GoDaddy vedrørende emnet deri. 

Det elektroniske samtykket ditt i denne avtalen betyr at du har lest, forstår og godtar å være underlagt denne avtalen, sammen med de allmenne tjenestevilkårene våre, som er innlemmet her ved denne referanse, og alle andre avtaler eller retningslinjer som uttrykkelig er innlemmet her.

Begrepene «vi», «oss» og «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen. Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

Vi kan etter eget skjønn endre eller modifisere denne avtalen, og eventuelle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet i dette dokumentet, og eventuelle begrensninger eller restriksjoner ved tjenestene, når som helst, og slike endringer eller modifikasjoner trer i kraft umiddelbart etter oppslaget til dette nettstedet. Din bruk av tjenestene etter slike endringer eller modifikasjoner skal gjelde som din godkjenning av denne avtalen og alle begrensninger til tjenestene som sist revidert. Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen og alle tjenestebegrensninger som sist ble revidert, må du ikke fortsette å bruke tjenestene. Vi kan av og varsle deg om endringer av denne avtalen via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder handlekontoinformasjonen din oppdatert. Vi påtar oss ikke noe ansvar for at du ikke har mottatt e-postvarsel hvis dette skyldes at du har oppgitt feil e-postadresse.

2. TJENESTER

Med markedsføring per e-post-tjenester kan korporative nettsteder, små bedriftsnettsteder, nettsamfunnssider og individuelle nettsteder registrere sidebesøkende, samle inn og lagre besøkendes abonnementinformasjon og danne og utføre e-postkommunikasjon med kontaktene sine.

Antallet kontakter i kontoen din måles av GoDaddy.

Alle priser for abonnementplaner kan når som helst endres.

Månedlige gebyr debiteres selv om kontoen din ikke ble brukt til å sende e-poster.

Det er inneforstått at GoDaddy ikke garanterer at HTML-meldinger vises som de skal i alle mottakeres e-postprogrammer, på grunn av det store mangfoldet av HTML-genereringsverktøy som er tilgjengelig. GoDaddy gjør hva de kan for å sikre at e-postmeldinger som sendes gjennom serverne våre følger e-poststandarder, men vi kan ikke garantere at meldinger vises konsistent på tvers av alle e-postplattformer. Eksempel: Hvis du bruker Microsoft Word til å generere HTML-e-poster, er det å forvente at mottakere av e-posten bruker et e-postprogram som ikke er Microsofts, noe som kan gjøre det vanskelig å lese e-posten. For best resultat anbefaler, men garanterer ikke, GoDaddy bruken av HTML-redigeringsprogrammer som generer HTML som følger W3C-standardene.

3. RETNINGSLINJER MOT BEKJEMPING AV SØPPELPOST.

Du kan ikke på noe tidspunkt bruke tjenestene til å sende uønskede e-postmeldinger (noen ganger kalt og i det følgende referert til som «søppelpost»). Alle meldinger sendt gjennom din bruk av tjenestene våre skal være i overensstemmelse med betingelsene i denne avtalen, og skal kun brukes for juridiske formål i overensstemmelse med alle andre gjeldende lover i USA, staten eller lokalt samt internasjonale lover, som styrer bedriften din, driften og aktiviteter som kan inkludere (1) USAs CAN-SPAM Act of 2003 («CAN-SPAM»), (2) Canadas lover mot bekjemping av søppelpost («CASL»), eller (3) andre jurisdiksjoners retningslinjer og lover relatert til uønskede e-poster, søppelpost, personvern, obskønitet eller ærekrenkelse, brudd på opphavsrett eller merkevare, lover om e-postregister for å beskytte barn, lover relatert til annonsering, salg eller salgsfremmende forsøk eller utøvelser, innløsing, refusjoner og provisjon på produktene eller tjenestene dine og lover som styrer falske, urettferdige og villedende praksis etc.  Klikk på lenkene for mer informasjon om overensstemmelse med CAN-SPAM eller CASL.  

Vi har en nulltoleransepolicy for søppelpost. Uten hensyn til noe som helst motstridende i de allmenne tjenestebetingelsene i avtalen, bekrefter og godtar du at vi umiddelbart kan si opp eller avslutte en konto, et produkt eller en tjeneste, inkludert din bruk av tjenestene, som vi mener, etter vårt eget skjønn, overfører eller er på annen måte er forbundet med søppelpost eller annen uønsket masseutsendelse av e-poster. Vi forbeholder oss retten til å, uten forvarsel, ta alle tiltak av noe slag (enten juridiske, tekniske eller andre) for å forhindre uønsket masseutsendelse av e-post og/eller annen uautorisert e-post, meldinger eller kampanjer fra å komme inn i, bruke eller forbli i nettverket vårt.  Kontoer, produkter eller tjenester som opphører eller kanselleres i forbindelse med søppelpost eller annen uønsket masseutsendelse av e-post-aktivitet er ikke berettiget refusjon.

Innholdet du inkluderer i en e-postmelding må være nøyaktig. Du kan kun bruke tjenesten til å sende e-post til kunder og kontakter som uttrykkelig har meldt seg på eller gitt deg tillatelse til å sende e-post til dem. Hvis ikke du har skriftlig dokumentasjon på at hver mottaker på kontaktlisten din har uttrykkelig valgt eller gitt deg tillatelse til å sende e-post til dem, skal du ikke inkludere dem i noen markedsføringskampanje via e-post. Du må kunne oppgi en påmeldingsbekreftelse for hver kontakt for hver e-postkampanje via e-post. 

Vi forbyr bruken av tredjeparts-, kjøpte, leide eller innhentede adresselister. Du skal ikke sende e-post (i) til nyhetsgrupper, diskusjonsfora, distribusjonslister eller tilfeldige e-postadresser eller (ii) til noen mottaker som har meldt seg ut, sagt opp abonnement eller på annen måte har uttrykt ønsket om å ikke motta slik e-post fra deg eller en annen part som du kan være engasjert på vegne av.  I den grad at tjenestene inkluderer funksjoner som gjør det mulig for deg å be en mottaker bekrefte at du har mottakerens tillatelse til å sende meldinger til en slik mottaker (ved å anta at slik bruk er tillatt etter lover som gjelder deg), og en slik mottaker ikke har svart eller ikke gir et bekreftende svar på en slik bekreftelsesforespørsel, samtykker du i at du ikke skal sende meldinger til den mottakeren. 

Du bekrefter og samtykker i at vi har rett, men ikke plikt til å kopiere og/eller lagre kontaktlistene dine, kunde- og kontaktinformasjon og annen informasjon etter behov. Vi skal ikke bruke denne informasjonen på noen måte som bryter med våre retningslinjer for personvern.

4. BRUK AV KORREKT MELDINGSINNHOLD

Du fremstiller og garanterer at informasjonen du bruker i enhver markedsføringskampanje per e-post, inkludert toppteksten, emnelinjen og innholdet, ikke er falsk, villedende eller misvisende. Nærmere bestemt er du enig i (1) å inkludere en gyldig og riktig fysisk adresse og annen kontaktinformasjon som kreves av gjeldende lov (f.eks. sekundær kontakt, for eksempel et telefonnummer, som kreves i henhold til CASL), (2) å sikre at en gyldig, nøyaktig og ikke-misvisende identifikasjon av organisasjonen din i «fra» og «svar til»-adressen i hver e-post som personen som sender eller forårsaker at blir sendt ved hjelp av tjenestene våre og (3) å sikre «emnelinjen» til meldinger som sendes ikke er villedende eller misvisende med hensyn til emnet i selve e-postmeldingen.   

Alle kommersielle e-postmeldinger som sendes ut og som drar nytte av tjenestene våre, skal inkludere en «avslutt abonnementet»-lenke som gjør det mulig for abonnenten å fjerne seg selv fra adresselisten din. Du godtar å ikke fjerne eller deaktivere denne lenken under din bruk av tjenestene våre.  Du er ansvarlig for og må overholde alle utmeldingsforespørsler innen ti (10) virkedager etter mottak, og utmeldingsmetoden som benyttes må kunne brukes til å behandle utmeldingsforespørsler i minst seksti (60) dager etter at e-postmeldingen er sendt. Vanligvis kan du ikke belaste noe gebyr, kreve at mottakeren gir deg personlig identifiserende informasjon utover en e-postadresse, eller kreve annet enn at mottakeren sender en svar-e-post eller besøker en enkelt side på et Internett-nettsted som en betingelse for å overholde en utmeldingsforespørsel.

5. FORBUDT BRUK

Du bekrefter og samtykker i at du ikke skal bruke tjenestene til å be om, innhente eller sende noe ikke-offentlig eller personlig identifiserbar informasjon om en annen bruker eller noen annen person uten deres uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke (eller forelders samtykke hvis det dreier seg om en mindreårig), ulovlig informasjon eller noen annen informasjon du ikke har rett til å be om, innhente eller distribuere. 

Du får ikke bruke GoDaddy til å sende e-postkampanjer som fører til eller viser pornografi, annet seksuelt uttrykkelig innhold, ulovlige varer eller tjenester, pyramidespill, kjedebrev, markedsføringskampanjer på flere nivå, markedsføringsmaterialer for affiliate og nettverk, eller annet innhold vi anser som upassende. Du får ikke utnytte GoDaddy.com, LLC sin tjenesteavtale ved å systematisk laste opp, sende, slette og erstatte kontakter for å sende til flere unike e-postadresser enn du har tillatelse til på ditt tjenestenivå.

Dessverre har enkelte industrier høyere forekomst av misbruk enn det som er normalt, noe som kan negativt påvirke leveringen for andre GoDaddy-brukere. For å vedlikeholde høyest mulig leveringsrate for alle brukerne våre, kan ikke GoDaddy sende på vegne av bestemte industrier og avsendere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: 

 • Farmasiprodukter
 • Jobb hjemmefra, tjen penger på nett og lead-generering
 • Netthandel, daghandel-tips eller aksjerelatert innhold
 • Gamblingtjenester, gamblingprodukter eller gamblingtips
 • Multi-level marketing (MLM)
 • Affiliate-markedsføring
 • Kredittfjerning og muligheter for å bli kvitt gjeld
 • Innhold om huslån og andre lån
 • Ernæring, urter og vitamintilskudd
 • Adressemegling eller utleietjenester
 • Falske produkter som viser seg å være andre varemerker

Det er avsenderens ansvar å sikre at innholdet deres følger disse retningslinjene. GoDaddy kan overvåke kontoen for å sikre etterlevelse med disse vilkårene og operasjon innen akseptable standarder innen industrien og e-postleverandøren du sender til.

6. INAKTIVITET

Hvis du ikke logger på kontoen din på over 120 dager, blir kontoen din inaktiv. Når en konto klassifiseres (etter GoDaddy sitt eget skjønn) som inaktiv, merker GoDaddys kontoen som inaktiv.

IINAKTIVE KONTOER AR 30 DAGER PÅ SEG TIL Å BLI AKTIVE, OM IKKE KAN KONTOEN OG TILHØRENDE DATA, INKLUDERT ABONNEMENTREGISTRERINGER, PERMANENT SLETTES FRA GoDaddy DATABASEN.

7. ANSVARSBEGRENSNING

Du aksepterer at, med unntak slik det er endret ved denne avtalen, din bruk av tjenestene er underlagt alle våre allmenne tjenestebetingelser, og spesielt de avsnittene som styrer GoDaddy sine ansvarsbegrensninger og dine erstatningsforpliktelser hva gjelder din bruk av tjenestene.