GoDaddy

Tjenestevilkår for kostnadsfri prøveperiode

Sist revidert: 20. februar 2017

1. OVERSIKT

Disse GoDaddy tjenestevilkårene for kostnadsfri prøveperiode (denne “Avtalen”) inngås mellom og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent  Avtalen inneholder vilkårene og betingelsene for ett eller flere av GoDaddys produkter (“produkt” eller “produkter”) som tilbys kostnadsfritt for en periode som kommunisert med tilbudet for det korresponderende produktet (“Kostnadsfri prøveperiode”).

En elektronisk aksept av denne avtalen betyr at du har lest, forstått, erkjenner og samtykker i å være bundet av denne avtalen sammen med GoDaddys allmenne tjenestebetingelser, som herved skal anses å være innlemmet i denne avtalen ved henvisning.

Begrepene «vi», «oss» eller «vår» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen.  Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy kan når som helst, etter eget og absolutte forgodtbefinnende, endre denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på GoDaddy-nettstedet (dette “nettstedet”).  Du godtar og samtykker i at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike modifiseringer eller endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene etter at slike modifiseringer eller endringer er gjennomført (som indikert i «sist endret»-datoen øverst på denne siden) skal utgjøre din godkjennelse av denne avtalen som sist endret.  Hvis du ikke samtykker i å være bundet av denne avtalen som sist revidert, må du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller den kostnadsfrie prøveperioden.  GoDaddy kan også fra tid til annen underrette deg om endringer av denne avtalen via e-post.  Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen din, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

Du samtykker i at denne avtalen for alle formål skal anses å være forhandlet frem, inngått, iverksatt og utført i USA.

Innbyggere i Quebec og Sør-Afrika er ikke kvalifisert til å delta i den kostnadsfrie prøveperioden.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Den kostnadsfrie prøveperioden er en mulighet for at du kan bruke et GoDaddy produkt kostnadsfritt for den tidsperioden som kommuniseres i tilbudet for det korresponderende produktet.  Den kostnadsfrie prøveperioden vil utløpe én (1) måned etter datoen du aksepterte tilbudet om kostnadsfri prøveperiode, uavhengig om du bruker produktet eller ikke under den kostnadsfrie prøveperioden.

Med unntak av kostnadsfrie prøveperioder uten registrering av kredittkort, som er underlagt de spesielle vilkårene som er spesifikt behandlet i denne avtalen nedenfor. Du erkjenner og godtar herved at tilbudene om kostnadsfri prøveperiode kun er gyldige sammen med og på tidspunktet for et kvalifisert kjøp.  Du må ha en gyldig betalingsmetode tilknyttet kontoen din for å kunne benytte en kostnadsfri prøveperiode, og den kostnadsfrie prøveperioden kan avsluttes hvis det kvalifiserende kjøpet slettes, avbrytes, overføres, refunderes eller ikke fornyes.  Du erkjenner og godtar at vi når som helst og etter eget skjønn kan trekke tilbake eller modifisere den kostnadsfrie prøveperioden eller bytte ut produktet eller tilbudet med et lignende produkt eller tilbud.  Du blir belastet de da gjeldende prisene for produktet hvis vi kommer frem til at du ikke er kvalifisert for den kostnadsfrie prøveperioden.

3. AUTOMATISK FONYELSE, KANSELLERING, REFUSJONER

Hvis du ikke foretar deg noe, fornyes produktet automatisk til den da gjeldende fornyelsesprisen når den kostnadsfrie prøveperioden utløper. Dette fortsetter inntil du avbryter fornyelsen av produktet. Du kan når som helst avbryte den kostnadsfrie prøveperioden av det tilknyttede produktet før eller etter at den kostnadsfrie prøveperioden utløper ved å gå til kontoen din og slå av funksjonen for automatisk fornyelse eller ved å kontakte kundeservice.  Hvis du velger å avbryte produktet i løpet av den kostnadsfrie prøveperioden eller ikke å fornye produktet etter den kostnadsfrie prøveperioden, vil eventuelt innhold eller data du har lagt inn i produktet, gå tapt. Dette vil ikke kunne gjenopprettes.

Når en kostnadsfri prøveperiode fornyes som et betalt månedlig abonnement, kan du be om full tilbakebetaling innen 48 timer fra tidspunktet for produktkjøpet.  Når en kostnadsfri prøveperiode fornyes som et betalt månedlig abonnement, kan du be om full tilbakebetaling innen 15 dager fra tidspunktet for produktkjøpet.

4. VILKÅR FOR PRØVEPERIODE UTEN KREDITTKORTINFORMASJON

I visse tilfeller kan vi tilby en kostnadsfri prøveperiode uten at du må oppgi kredittkortinformasjon ("No-CC Free Trial"). Prøveperioden er underlagt de spesielle vilkårene angitt i dette avsnittet, og kan uansett ikke være i strid med noe annet i denne avtalen.

Ved utløpet av den kostnadsfrie prøveperioden uten kredittkort, blir du ikke belastet og produktet fornyes ikke MED MINDRE du ble spurt om å legge til, bekrefte eller frivillig inkluderte en fremtidig betalingsmetode i løpet av eller mot slutten av din gratis prøveperiode. Gjorde du dette, vil tjenesten automatisk fornyes til daværende fornyelsepris uten at du må foreta deg noe, frem til den kanselleres.  Hvis du velger å avslutte tjenesten under den kostnadsfrie prøveperioden eller ikke å kjøpe eller fornye tjenesten i etterkant av den kostnadsfrie prøveperioden, vil alt innhold eller alle data du har oppgitt i tjenesten gå tapt. Dette vil ikke kunne gjenopprettes.

5. ETTERGIVNING OG FORSVAR

Du samtykker i å ettergi, forsvare og holde GoDaddy og eventuelle leverandører, agenter, ansatte, ledere, aksjonærer, tilknytningspartnere og rettsetterfølgere fri fra alt ansvar og alle krav, erstatningskrav, kostnader og utgifter, deriblant rimelige advokathonorarer og -kostnader som er relatert til eller stammer fra din bruk av den kostnadsfrie prøveperioden eller eventuelle tilknyttede produkter, deriblant, men ikke begrenset til, eventuelle tap av data eller innhold som du måtte oppleve som følge av at vi av en hvilken som helst årsak skulle avbryte den kostnadsfrie prøveperioden.

6. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri.  Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale.  Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

7. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser.  Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i Allmenne tjenestebetingelser, skal denne avtalen ha forrang.

8. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om den kostnadsfrie prøveperioden eller denne avtalen, kan du kontakte oss ved å bruke adressen under:

GoDaddy Legal Department 14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260, USA legal@godaddy.com Telephone: 235 02 160