GoDaddy

GOOD AS GOLDs AVTALE OM TJENESTEBETINGELSER

Sist revidert: 30. april 2012

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN. DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER

1. OVERSIKT

Denne Good As Gold-tjenesteavtalen (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent. Denne avtalen beskriver betingelsene for din bruk av GoDaddy sine Good As Gold-tjenester («Good As Gold-tjenester» eller «tjenestene»).

En elektronisk aksept av denne avtalen betyr at du har lest, forstått, erkjenner og samtykker i å være bundet av denne avtalen sammen med GoDaddy sine allmenne tjenestebetingelser, som herved skal anses å være innlemmet i denne avtalen ved henvisning.

Begrepene «vi», «oss» eller «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» og «kunde» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen. Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy kan når som helst, etter eget skjønn, endre denne avtalen og alle retningslinjer eller avtaler innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på GoDaddy sitt nettsted (dette «nettstedet»). Du godtar at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og at (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene som finnes på dette nettstedet, etter at slike endringer eller modifikasjoner har trådt i kraft (som angitt av «Sist revidert»-datoen øverst på denne siden), skal utgjøre aksept av denne avtalen i sin nyeste form. Hvis du ikke samtykker i å bli bundet av denne avtalen som sist revidert, bør du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene som finnes på det. GoDaddy kan også av og til komme til å underrette deg om endringer av denne avtalen, via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

2. Tjenestedetaljer

Good as Gold-tjenesteprogrammet et er forhåndsbetalt tjenesteprogram som gjør at du kan overføre midler fra bankkontoen din til en konto med GoDaddy («Good as Gold-konto»), og deretter bruke midler til å kjøpe GoDaddy-produkter og tjenester, deriblant domenenavn og relaterte tjenester, hosting, e-post, programvare og applikasjoner.

Du bekrefter at midler som overføres til Good As Gold-kontoen din blir oppbevart av GoDaddy, som ikke vil akkumulere eller betale renter til din fordel. I den grad det påløper renter, forstår du og samtykker i at GoDaddy har rett til å motta og oppbevare slike beløp for å dekke kostnader knyttet til Good As Gold-tjenesten.

Du bekrefter at alle transaksjoner som bruker Good As Gold-tjenesten vil bli utført i amerikanske dollar, og at det er ditt ansvar å arrangere overføring av annen valuta før du legger til midler i Good As Gold-kontoen din. Bankoverføringer mottatt av GoDaddy i annen valuta returneres, og du er ansvarlig for kostnaden av å returnere slike midler. Good As Gold-kontoen din må til å begynne med ha midler til en verdi av minst hundre dollar (kr 954,20) betalt i amerikanske midler. Du samtykker i at du vil være ansvarlig for alle overføringsgebyrer, både innkommende og utgående, som er knyttet til din Good As Gold-konto. Alle ikke-amerikanske bankoverføringer kan være underlagt gebyrer fra banken din, mellomliggende banker eller GoDaddy sin bank, noe som kan redusere beløpet på pengene som mottas av GoDaddy sin bank, og som i neste instans legges til Good As Gold-kontoen din. Kunder som finansierer en Good As Gold-konto med en overføring på tusen dollar (kr 9 541,99) eller mer, skal ikke pålegges å betale overføringsgebyret på tjue dollar (kr 190,84) fra GoDaddy. Du gir herved uttrykkelig GoDaddy tillatelse til (i) å redusere Good As Gold-kontoen din med det gebyrbeløpet for bankoverføring som GoDaddy pådrar seg for å motta pengene dine, og/eller (ii) å belaste et tjenestegebyr på tjue amerikanske dollar (kr 190,84) («tjenestegebyr») i forbindelse med oppsigelsen av Good As Gold-kontoen din. Alle gebyrer kan endres og oppdateres på nett i denne avtalen.

Av hensyn til Good As Gold-tjenestene kjøpt av deg og levert til deg av GoDaddy, samtykker du i å forhåndsbetale GoDaddy for leveringen av tjenesten. Betaling skal gjennomføres av deg enten gjennom bankoverføring til kontoen for domenetjenestene, bankanvisning eller personlig sjekk. Alle bankanvisninger vil bli forsinket i ti (10) dager inntil beløpet er kreditert, noe som kan forsinke bruken av produktet eller tjenesten, og enhver bankanvisning som ikke godtas vil medføre et behandlingsgebyr på tjuefem dollar (kr 238,55). Personlige sjekker kan kun brukes for betalinger på hundre dollar (kr 954,20) eller mer, og må utstedes i amerikanske dollar for totalbeløpet som kreves på gitt tidspunkt. Personlige sjekker på under tusen dollar (kr 9 541,99) er underlagt de samme behandlingsgebyrene som bankoverføringer. Alle personlige sjekker vil bli forsinket i fjorten (14) dager inntil beløpet er kreditert, noe som kan forsinke bruken av produktet eller tjenesten, og enhver bankanvisning som ikke godtas vil medføre et gebyr på tjuefem dollar (kr 238,55) for ugyldig sjekk. Du kan bekrefte resterende midler i din Good As Gold-konto når som helst ved å logge på Administrer kontoen din eller gjennom handlevognen på nettstedet til GoDaddy. Hvis du bestemmer deg for å si opp Good As Gold-kontoen (eller hvis GoDaddy velger å avslutte Good As Gold-kontoen din fordi du har misligholdt en forpliktelse under Good As Gold-tjenesteavtalen), blir saldoen i Good As Gold-kontoen din tilbakebetalt, minus tjenestegebyret. Alle refusjoner gjennomføres med sjekk.

Når du finansierer Good As Gold-kontoen din, må du gi en tydelig indikasjon på GoDaddy-kontonummeret du ønsker at bankoverføringen, bankanvisningen eller den personlige sjekken skal være gjeldende for i videresendingen din av bankoverføringen, bankanvisningen eller den personlige sjekken (alt etter som). Dersom du unnlater å oppgi slik informasjon kan det resultere i at (i) midlene ikke legges til, (ii) midlene misbrukes og/eller (iii) det oppstår forsinkelser som utsetter din evne til å kjøpe GoDaddy sine produkter og tjenester gjennom Good As Gold-kontoen din, og GoDaddy frasier seg uttrykkelig alt ansvar og alle forpliktelser for det samme.

3. Avtalens tidsperiode – endring

Tidsperioden på denne avtalen skal fortsette i full kraft og effekt så lenge du har Good as Gold-kontoer hos GoDaddy. Dersom du avslutter Good as Gold-kontoen din, refunderes resterende midler på Good as Gold-kontoen din som beskrevet i seksjon 2 ovenfor.

Du samtykker i at GoDaddy kan endre denne avtalen fra tid til annen. GoDaddy kan også avbryte tjenestene som tilbys under denne avtalen. Du samtykker i å være bundet av alle endringer som GoDaddy kan gjøre i denne avtalen, når slike endringer gjøres.

4. Din bruk av Good As Gold-tjenester

Bruk av midler i Good As Gold-kontoen din kan kun skje gjennom GoDaddy sin kjøpsprosess på GoDaddy sitt nettsted. Kjøp kan ikke utføres med mindre det finnes nok tilgjengelige midler i Good As Gold-kontoen på kjøpstidspunktet for å dekke hele kjøpsbeløpet, inkludert eventuelle tilknyttede gebyrer som fremgår heri.

Ytterligere midler kan når som helst legges til din Good As Gold-konto. Den foretrukne minimumsoverføringen av midler er hundre dollar (kr 954,20). Av sikkerhetsårsaker bør du oppbevare tilgangsinformasjonen til Good As Gold-kontoen din på et sikkert sted og ta forholdsregler for å forhindre at andre får tilgang til brukernavnet og passordet ditt. Du samtykker i å være ansvarlig for all aktivitet på Good As Gold-kontoen din, uansett om den er åpnet av deg, av andre på vegne av deg eller på annen måte. GoDaddy frasier seg alt ansvar for aktivitet på Good As Gold-kontoen din, uavhengig av om du har godkjent det eller ikke.

Du vil kunne få tilgang til Good As Gold-kontoaktiviteten din og oppføringene dine gjennom lenken Administrer kontoen din på GoDaddy sitt nettsted. Good As Gold-kontoen din vil vise kjøp og resterende midler på Good As Gold-kontoen din. GoDaddy forbeholder seg til enhver tid retten til å videreformidle all informasjon om Good As Gold-kontoen din i henhold til det GoDaddy anser som nødvendig for å oppfylle enhver gjeldende lov, forskrift, juridisk prosess eller statlig forespørsel, eller til å redigere, avslå å legge ut eller fjerne enhver informasjon eller materialer, helt eller delvis, fra din Good as Gold-konto, etter GoDaddy sitt eneste og absolutte skjønn.

GoDaddy reserverer seg eksplisitt retten til å avslutte Good As Gold-kontoen din dersom GoDaddy oppdager at du bruker Good As Gold-kontoen din til moralsk forkastelige aktiviteter. Moralsk forkastelige aktiviteter omfatter, men er ikke begrenset til:

  • aktiviteter designet for å ærekrenke, fornærme, skade, misbruke, true, baktale eller trakassere tredjeparter,
  • aktiviteter forbudt ved amerikanske lover og/eller utenlandske territorier der du driver business,
  • aktiviteter laget for å oppfordre til ulovlig atferd av andre, slik som hatkriminalitet, terrorisme og barneporno,
  • aktiviteter som er krenkende, vulgære, uanstendige, krenkende for personvernet av en tredjepart, rasistiske, eller på annen måte støtende,
  • aktiviteter designet for å etterligne identiteten til en tredjepart, og
  • aktiviteter laget med hensikt til å skade eller bruke mindreårige på ethvert uetisk vis.

5. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

6. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser. Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen med allmenne tjenestebetingelser, skal bestemmelsene i denne avtalen ha forrang.

Revidert: 30.04.2012

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Med enerett.