GoDaddy

AVTALE OM MARKEDSFØRINGSAPPLIKASJONER

Sist revidert: 29.10.2019

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne tjenesteavtalen for markedsføring per e-post (denne «avtalen») inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent. Denne avtalen beskriver betingelsene for din bruk av vår søkemotorsynlighetstjeneste («søkemotorsynlighet») (individuelt refert til som «tjeneste» eller «tjenester»), og representerer hele avtalen mellom deg og oss vedrørende innholdet herav. 

Din elektroniske aksept av denne avtalen viser at du har lest, forstått, erkjent og samtykket i å være bundet av denne avtalen sammen med våre allmenne tjenestebetingelser, som er innlemmet heri ved denne referansen, og eventuelle abonnementsbegrensninger som presenteres på produktsidene på nett, som også er innlemmet heri ved denne referansen.   

Begrepene «vi», «oss» eller «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din», «bruker» eller «kunde» skal vise til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen og/eller bruker tjenestene. Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

Vi kan etter eget skjønn endre eller modifisere denne avtalen, og eventuelle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet i dette dokumentet, og eventuelle begrensninger eller restriksjoner ved tjenestene, når som helst, og slike endringer eller modifikasjoner trer i kraft umiddelbart etter oppslaget til dette nettstedet. Din bruk av dette nettstedet eller tjenestene etter slike endringer skal utgjøre din aksept av denne avtalen og tjenestebegrensningene slik de sist ble revidert. Hvis ikke du samtykker i å være bundet av denne avtalen og tjenestebegrensningene slik de sist ble revidert, kan du ikke fortsette å bruke dette nettstedet eller tjenestene. Vi kan av og til varsle deg om endringer i denne avtalen via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder handlekontoinformasjonen din oppdatert. Vi påtar oss ikke noe ansvar for at du ikke har mottatt e-postvarsel hvis dette skyldes at du har oppgitt feil e-postadresse.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTER

Vi tilbyr en rekke forskjellige produkter i vår pakke med markedsføringsapplikasjoner, inkludert søkemotorsynlighet. Du kan kjøpe dette produktet. Kjøp og bruk av dette produktet er underlagt både de allmenne betingelsene og de spesifikke betingelsene for produktet som beskrevet i denne avtalen.

3. GENERELLE BETINGELSER

Ingen godkjenning. Vi godkjenner ingen av markedsføringskampanjene via e-post som initieres med noen av destinasjonssidene på nett (som definert nedenfor), beskrivelser av tjenester som står på destinasjonssidene på nett, omtaler som står på destinasjonssidene eller annet brukerinnhold som opprettes via søkemotorsynlighet, og uttrykkelig frasier oss ethvert og alt ansvar vedrørende det samme.

4. BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR SØKEMOTORSYNLIGHET v1

Krav.  Alle nettsider du sender inn når du bruker søkemotorsynlighet v1 (i) skal føre til en operativ nettside, og kan ikke føre til en DNS-feil, en 404-feil eller noen annen feilmelding, (ii) skal være offentlig tilgjengelig uten bruk av passord eller andre tilgangskoder, (iii) skal ikke ligge på en sikker server eller bruke enhver form for edderkopp-blokkeringsteknologi og (iv) skal ha en sidetittel eller beskrivelse som er relevant for innholdet på siden.

Ingen krenking av immateriell eiendom.  Du fremstiller og garanterer at ditt/dine nettsid(er) ikke bryter en tredjeparts immaterielle rettigheter. Videre representerer du og garanterer at vi og vår søkemotor og katalogpartnere (individuelt og kollektivt) har rett til å vise og distribuere alle oppføringer i søk som er generert av søkemotorsynlighet v1, og til å kopiere, endre eller manipulere søkoppføringene etter behov for å overholde standarder for søkemotorer.

Tilleggsbegrensninger.  Vi og våre søkemotor- og katalogpartnere forbeholder oss retten til å avvise eller fjerne en nettside fra en søkemotorindeks, uansett årsak. Vi forbeholder oss videre eksplisitt retten til å si opp din bruk av søkemotorsynlighet v1 dersom vi gjøres oppmerksom på at du bruker tjenesten til aktiviteter som er designet for å underminere nøyaktigheten, relevansen, troverdigheten eller gyldigheten av søkemotorresultater, f.eks. ved «link farming», «nøkkelord-stuffing» eller «spamming» (da slike uttrykk vanligvis er kjent i industrien for optimalisering av søkemotor).

Tilleggsfrasigelse av fremstillinger og garantier.  I tillegg til avsnittet Frasigelse av fremstillinger og garantier som står i avtalen for de allmenne tjenestebetingelsene, frasier vi oss uttrykkelig enhver garanti for nivået av fremgang du vil oppnå ved bruk av søkemotorsynlighet v1. Du bekrefter og samtykker i at det ikke er noen garanti for at du vil bli oppført av søkemotorene, eller at du vil oppnå betydelige rangeringer i søkemotorer.

Lokale gjennomganger.  Du kan ha muligheten til å overvåke gjennomganger av businessen din på nett, via søkemotorsynlighet v1. Hvis du bruker det lokale verktøyet for gjennomgang, er din bruk av innholdet underlagt følgende betingelser:

City Grid.  Din bruk av det lisensierte innholdet er underlagt CityGrid sine betingelser, som herved er innlemmet ved referanse. Du bekrefter og samtykker i at CityGrid når som helst kan oppheve det lisensierte innholdet.

GuleSider.  Din bruk av det lisensierte innholdet er underlagt Yellow Pages Group Co. API sine bruksbetingelser, som herved er innlemmet ved referanse.

5. BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR SØKEMOTORSYNLIGHET

Krav.  For å bruke søkemotorsynlighet som et frittstående produkt og automatisk publisere, bør du ha domenet til nettstedet ditt registrert med GoDaddy og tillatelse til å redigere innhold på nettstedet for det domenet. For å kunne publisere automatisk bør du gi oss tillatelse til å oppdatere DNS-innstillingene for domenet på vegne av deg. For å kunne publisere manuelt bør du ha tillatelse til å redigere innhold på domenet.

For å bruke søkemotorsynlighet gjennom Administrert WordPress, nettstedbygger eller nettbutikk bør du ha tillatelse til å redigere innhold på nettstedet.

I tillegg må ethvert nettsted du sender inn når du bruker søkemotorsynlighet løses til en operativ nettside, og kan kanskje ikke løses til en DNS-feil, en 404-feil eller andre feilmeldinger, og må være offentlig tilgjengelig uten bruk av passord eller andre tilgangskoder.

Ingen krenking av immateriell eiendom.  Du fremstiller og garanterer at ditt/dine nettsid(er) ikke bryter en tredjeparts immaterielle rettigheter. Videre representerer du og garanterer at vi og våre søkemotorpartnere (individuelt og kollektivt) har rett til å vise og distribuere alle søkoppføringer som er generert av søkemotorsynlighet, og til å kopiere, endre eller manipulere søkoppføringene etter behov for å overholde standarder for søkemotorer.

Tilleggsbegrensninger.  Vi forbeholder oss videre eksplisitt retten til å si opp din bruk av søkemotorsynlighet dersom vi gjøres oppmerksom på at du bruker tjenesten til aktiviteter som er designet for å underminere nøyaktigheten, relevansen, troverdigheten eller gyldigheten av søkemotorresultater, f.eks. ved «link farming», «nøkkelord-stuffing» eller «spamming» (da slike uttrykk vanligvis er kjent i industrien for optimalisering av søkemotor).

Tilleggsfrasigelse av fremstillinger og garantier.  I tillegg til avsnittet Frasigelse av fremstillinger og garantier som står i de allmenne tjenestebetingelsene, frasier vi oss uttrykkelig enhver garanti for nivået av fremgang du vil oppnå ved hjelp av søkemotorens synlighet. Du bekrefter og samtykker i at det ikke er noen garanti for at du vil bli oppført av søkemotorene, eller at du vil oppnå betydelige rangeringer i søkemotorer.

6. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

7. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser.  Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i Allmenne tjenestebetingelser, skal denne avtalen ha forrang.