GoDaddy

AVTALE OM NETTBUTIKK/HURTIGHANDLEVOGN

Sist revidert: 29.10.2019

Denne avtalen for nettbutikk/hurtighandlevogn («avtalen») er av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, deres arvinger, representanter, agenter og entreprenører («dere») og trer i kraft per dato for elektronisk utførelse. Denne avtalen inneholder betingelsene for din bruk av GoDaddy sin tjeneste for nettbutikk/hurtighandlevogn («tjenesten») og utgjør hele avtalen mellom deg og GoDaddy. Ved å bruke tjenesten erkjenner du at du har lest, forstått og gitt ditt samtykke i å være bundet av alle betingelsene i denne avtalen og de allmenne tjenestebetingelsene, sammen med eventuelle nye, ulike eller ytterligere betingelser, vilkår eller retningslinjer som GoDaddy kan gjøre gjeldende fra tid til annen. Slike avtaler kan du finne her.

I tillegg til transaksjoner inngått av deg på dine vegne, samtykker du også i å være bundet av betingelsene i denne avtalen for transaksjoner inngått på dine vegne av noen som opptrer som din agent, og transaksjoner inngått av noen som bruker kontoen du har etablert hos GoDaddy, uansett om transaksjonene var på vegne av deg eller ikke. Du erkjenner at GoDaddy sin godkjennelse av enhver applikasjon laget av deg for tjenestene levert av GoDaddy vil foregå på det offisielt godkjente registrantkontoret til Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN») i Scottsdale, Arizona, USA.

1. GEBYRER

Av hensyn til tjenesten du har kjøpt og som er levert til deg av GoDaddy, godtar du å betale GoDaddy et månedlig eller årlig gebyr, avhengig av hvilken betalingsplan du valgte da du kjøpte tjenesten. Hvis du valgte en månedlig betalingsplan, vil den månedlige betalingsdatoen fastslås på bakgrunn av den dagen i måneden du opprettet nettbutikken/hurtighandlevognkontoen din hos GoDaddy, med mindre datoen faller etter den 28. i måneden. I så fall vil fakturadatoen være den 28. i hver måned. Hvis du valgte en årlig betalingsplan, og gikk for alternativet automatisk fornyelse, vil GoDaddy automatisk fornye tjenesten når den skal fornyes og vil belaste den betalingsmetoden du har registrert hos GoDaddy, til GoDaddy sine gjeldende priser. Betaling skal gjøres av deg enten med et gyldig kredittkort, en sjekk på nettet eller ved bruk av «Good as Gold» for å opprette en kontantreserve GoDaddy kan belaste (under samlebetegnelsen «betalingsmetoden»). Personlige sjekker og bankanvisninger kan kun brukes til å finansiere «Good as Gold» (GAG)-kontoer, de må være for betalinger på kr 1 046,03 eller mer og utstedt i amerikanske dollar for hele beløpet på det tidspunktet. Alle bankanvisninger vil bli forsinket i ti (10) dager frem til beløpet er kreditert, noe som kan forsinke bruken av produktet eller tjenesten, og enhver bankanvisning som ikke godtas, vil medføre et behandlingsgebyr på kr 261,51. Personlige sjekker på under kr 10 460,26 er underlagt samme behandlingsgebyrer som bankoverføringer. Alle personlige sjekker vil bli forsinket i fjorten (14) dager frem til beløpet er kreditert, noe som kan forsinke bruken av produktet eller tjenesten, og enhver bankanvisning som ikke godtas, vil medføre et gebyr på kr 261,51 for ugyldig sjekk. Hvis du kjøper en tjeneste eller et produkt med automatisk fornyelse med en personlig sjekk, er det ditt ansvar å organisere betaling for hver fornyelse. Betalingene er ikke berettiget refusjon. Hvis GoDaddy, uansett årsak, ikke kan belaste betalingsmetoden din med hele beløpet for den leverte tjenesten, eller hvis GoDaddy blir belastet et straffegebyr for et gebyr som er belastet betalingsmetoden din, godtar du at GoDaddy kan ta i bruk alle tilgjengelige rettsmidler for å kreve inn betaling. Dersom du skulle overskride rammene av tjenesten som beskrevet i avtalen din, skal du betale GoDaddy for den ekstra bruken av tjenesten som ikke er innenfor rammene spesifisert i avtalen din. GoDaddy forbeholder seg retten til å belaste et rimelig servicegebyr for administrative oppgaver som havner utenfor rammene av vanlige tjenester. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, problemer med kundestøtten som ikke kan håndteres over e-post, men krever personlig service og tvister som krever juridiske tjenester. Disse kostnadene vil bli fakturert den betalingsmetoden vi har registrert på deg. Du kan når som helst endre betalingsmetode på siden for kontoadministrasjon.

2. AVTALEPERIODE, OPPSIGELSE, MODIFIKASJONER

Avtaleperiode

Avtaleperioden for denne avtalen skal tiltre den datoen du kjøper tjenesten, og vil fortsette å forbli gjeldende og effektiv så lenge GoDaddy leverer tjenesten til deg.

Oppsigelse

Du samtykker i at du er ansvarlig for å informere GoDaddy dersom du ønsker å si opp bruken av tjenesten. Varsel om at du ønsker å si opp må sendes til GoDaddy tidligst ti (10) dager før fakturadatoen, og senest tre (3) dager før fakturadatoen. Dersom du ikke sender dette varslet, vil GoDaddy automatisk fortsette å gi tilgang til tjenesten på ubestemt tid, og vil belaste den betalingsmetoden du har registrert hos GoDaddy, til GoDaddy sine gjeldende priser. Det er ditt ansvar å holde informasjonen om betalingsmetoden oppdatert, inkludert utløpsdato for eventuelle kredittkort du har registrert. GoDaddy forbeholder seg rettigheten til å, etter eget skjønn og uten forvarsel, når som helst og uansett grunn, suspendere tilgangen din til eller bruken av tjenesten.

Modifiseringer

Du samtykker i at GoDaddy fra tid til annen kan modifisere denne avtalen. GoDaddy kan også nedlegge tjenesten. Du samtykker i å være bundet av alle rimelige endringer som GoDaddy kan gjøre i denne avtalen, når slike endringer blir effektive.

3. TJENESTEN

Med nettbutikk/hurtighandlevogn vil GoDaddy gi deg muligheten til å lage, administrere og vedlikeholde en nettbutikk. Dette forutsetter imidlertid at du overholder betingelsene beskrevet heri og i hver av GoDaddy sine policyer og prosedyrer.

Med nettbutikk/hurtighandlevogn kan du:

 1. legge til, få tilgang til, administrere og vedlikeholde en katalog over produkter og/eller tjenester, samt presentere denne katalogen på Internett i en nettbutikk som vises som et domene (nettsted) eller underdomene,
 2. engasjere deg i salg av fysiske og nedlastbare varer over Internett,
 3. organisere innkreving av betaling forbundet med gjeldende avgifter og forsendelseskostnader,
 4. samle inn kredittkortinformasjon og personlige opplysninger for å gjennomføre transaksjoner,
 5. utføre ordreadministrasjon og behandlingsaktiviteter, og
 6. generere forretningsrapporter forbundet med forretningsaktivitet i nettbutikken.

Innhold i nettbutikk

Du er ene og alene ansvarlig for å levere, oppdatere, laste opp og vedlikeholde utstillingsvinduet og alle filer, sider, data, arbeider, informasjon og/eller materiell på, i, vist, lenket eller overført til, fra eller gjennom utstillingsvinduet, inkludert, men ikke begrenset til, vare- eller tjenestemerker, bilder, foto, illustrasjoner, grafikk, lydklipp, filmklipp, e-post- eller andre meldinger, metatagger, domenenavn, programvare og tekst. Innholdet på nettstedet ditt skal også inkludere eventuelle registrerte domenenavn som er levert av deg eller registrert på vegne av deg i forbindelse med tjenesten.

Delte SSL-sertifikater

Ethvert SSL-sertifikat du kjøper hos GoDaddy eller dets tilknytningspartnere i sammenheng med en hostingplan levert av GoDaddy, er ment for den spesifikke bruken som er beskrevet i abonnentavtalen og vil ikke eksporteres fra hostingserveren for å brukes med noen annen nethotelltjeneste. Hvis du bruker et SSL-sertifikat på et nettsted som hostes av GoDaddy, vil GoDaddy generere og trygt lagre en tilsvarende privat nøkkel. Av sikkerhetsgrunner vil ikke GoDaddy på noe tidspunkt frigi din private nøkkel, selv om du ber om det. Hvis du ønsker å eksportere ditt SSL-sertifikat til bruk på en server som ikke tilhører GoDaddy, må du sende GoDaddy en forespørsel tidligst tretti (30) dager etter at ditt første SSL-abonnement startet. Når hosting-kontoen din hos GoDaddy er kansellert, vil du ha tretti (30) dager til å følge GoDaddy registreringsprosess for sikkert sertifikat og be om ny nøkkel til SSL-sertifikatet. Dersom dette ikke gjennomføres, vil SSL-sertifikatet ditt bli ugyldig.

Tilgjengelighet av tjenester

Underlagt betingelsene i denne avtalen, vil GoDaddy prøve å tilby tjenestene tjuefire (24) timer i døgnet, sju (7) dager i uken gjennom avtaleperioden for denne avtalen. Du godtar at tjenestene fra tid til annen kan være utilgjengelige eller ubrukelige uansett årsak, inkludert, uten begrensning: (i) feil på utstyret, (ii) regelmessige vedlikeholdsprosedyrer eller reparasjoner som GoDaddy foretar fra tid til annen, eller (iii) årsaker utenfor GoDaddy sin rimelige kontroll eller som ikke med rimelighet kan forutses av GoDaddy, inkludert, uten begrensning, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, fiendtlige angrep på nettverket, overbelasting på nettverket eller andre feil. Du samtykker i at GoDaddy ikke har noen kontroll over tjenestenes tilgjengelighet på en kontinuerlig eller uavbrutt basis.

Ubegrenset produktkatalog

Du godtar at ytelsen til nettbutikken din kan bli langsommere ved varierende antall produkter, avhengig av potensielle fysiske og praktiske begrensninger, inkludert (men ikke begrenset til): systemarkitektur, systemkapasitet, systembelastning, sluttbrukerens Internett-forbindelse og konfigureringer på sluttbrukerens datamaskin. Du godtar at GoDaddy ikke har noen kontroll over potensielle fysiske og praktiske begrensninger du kan oppleve med et uvisst antall produkter i en kategori.

4. DINE FORPLIKTELSER

Ved å bruke tjenesten, erkjenner du at du er 18 år eller eldre. Tjenesten er kun tilgjengelige for personer som kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lover.

Du erkjenner at du har oppgitt nøyaktig, aktuell og komplett informasjon i søknadsprosessen, og at du vil varsle GoDaddy innen fem (5) virkedager hvis noe av informasjonen du har oppgitt, som er en del av søknaden og/eller registreringsprosessen, endres. Hvis GoDaddy sender deg henvendelser for å fastslå gyldigheten av informasjonen du har gitt, og du ikke svarer på dem i løpet av fem (5) virkedager, skal også dette, uansett årsak, anses for å være et alvorlig brudd på avtalen. Hvis du oppgir informasjon som er feilaktig, ikke aktuell, falsk, villedende eller ikke komplett, eller hvis GoDaddy har rimelig grunnlag for å mistenke at informasjonen din er feilaktig, ikke aktuell, falsk, villedende eller ikke komplett, har GoDaddy rett til, etter eget skjønn, å si opp tjenesten og avslutte kontoen din.

IMMATERIELL EIENDOM

Unntatt der uttrykkelig angitt andre steder i denne avtalen, gir ikke denne avtalen deg noen rettigheter i tjenesten, og alle rettigheter er forbeholdt GoDaddy eller dets lisensgiver. Du erkjenner at hurtighandlevognen, navnene og logoene til GoDaddy og alle relaterte produkter og navn på tjenester, designmerker og slagord eies av GoDaddy og dets tilknytningspartnere, og at du ikke er autorisert til å bruke noen av dem i annonsering, reklame eller andre kommersielle formål uten å ha skriftlig samtykke fra GoDaddy på forhånd. Du er ansvarlig for at nettstedet ditt overholder alle lokale, statlige, føderale og internasjonale lover. Videre er du ansvarlig for å sikre deg tillatelse til bruk av opphavsrettslig, varemerkede eller på annen måte juridisk beskyttede bilder, tekst eller andre nettstedelementer som ikke tilbys av GoDaddy. Du bekrefter og erkjenner at GoDaddy avhenger av din framstilling angående din korrekte bruk av alt innhold på enhver nettside du lager eller kontrollerer. Det er ditt ansvar å flytte nettstedet ditt fra en hostingserver eller hostingleverandør til en annen. GoDaddy vil ikke overføre (heller ikke ved hjelp av FTP) nettstedet ditt til en annen hostingleverandør.

Personvern

Du samtykker i å være bundet av GoDaddy sin personvernpolicy slik den samhandler med kunder og andre. Unnlatelse av å følge en slik personvernpolicy vil anses som et brudd på denne avtalen.

Avtale om produkter og tjenester

Du godtar å inngå avtaler med eventuelle tredjeparter, som er nødvendig før du kan bruke betaling, forsendelse, avgiftsberegning eller andre alternativer som er forbundet med tjenesten. Du godtar videre å inngå avtaler med GoDaddy og eventuelle tilknytningspartnere for tilpasning og bruken av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til avtaler for domeneregistrering, hosting og produkter. Slike avtaler kan du finne her

Betaling og avgifter for sluttkunde

Du forstår at du er ansvarlig for å kreve inn og administrere alle betalinger fra sluttkunder. På samme måte er du ansvarlig for å betale gjeldende statlige, føderale eller internasjonale avgifter på de produktene du selger ved bruk av tjenesten. Det er ditt ansvar å lese og godkjenne alle avtaler om sluttbrukerlisens som kreves for bruk av den betalingsmetoden og de avgiftsalternativene du har valgt. GoDaddy er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen som gis gjennom betalingsmetoden og avgiftsalternativene. Du er ansvarlig for eventuelle andre avgifter og toll som pålegges transaksjonen. Det kan hende du er underlagt utenlandske avgiftsforpliktelser ved å selge til kjøpere. Du er ene og alene ansvarlig for å overholde alle nasjonale og utenlandske lover om avgifter, forsendelse og eksport med hensyn til salg av varene dine til kunder internasjonalt.

Lagring og sikkerhet

Du har alltid den hele og fulle risikoen for tap og skade på nettstedet ditt og alt innholdet på nettstedet. Du har det fulle ansvar for å ivareta konfidensialiteten til passordet og kontoinformasjonen din. Du godtar at du er eneste ansvarlige for alle handlinger, unnlatelser og bruk, samt kostnader pådratt med kontoen eller passordet ditt i forbindelse med nettstedet og ethvert innhold som vises på nettstedet, lenkes til, overføres gjennom eller lagres på serveren. Du skal alene ha ansvar for å iverksette tiltak for å: (i) forebygge tap av og skade på innhold på nettstedet ditt, (ii) opprettholde uavhengige arkiv- og sikkerhetskopier av innholdet på nettstedet ditt, (iii) sørge for sikkerhet, konfidensialitet og integritet på alt innhold på nettstedet ditt som overføres gjennom eller lagres på GoDaddy sine servere, og (iv) sikre konfidensialiteten til passordet ditt. GoDaddy sine servere og hosting-tjenester er ikke et arkiv, og GoDaddy står ikke ansvarlig for deg eller andre personer dersom innholdet ditt går tapt, blir skadet eller destrueres. Hvis passordet ditt er på avveie, har blitt stjålet eller på annen måte er i risiko, skal du omgående varsle GoDaddy, hvorpå GoDaddy skal suspendere tilgangen til nettstedet ditt ved bruk av dette passordet og utstede et erstatningspassord til deg eller din autoriserte representant. GoDaddy står ikke ansvarlig for tap som kan være et resultat av at noen bruker passordet eller kontoen din, med eller uten din viten. Du kan imidlertid bli holdt ansvarlig for tap som GoDaddy eller en annen part måtte lide av som følge av at noen andre bruker kontoen eller passordet ditt. Hvis GoDaddy sier opp tjenesten din, kan de etter eget forgodtbefinnende fjerne og destruere data og filer som du har lagret på serverne deres. GoDaddy har ingen forpliktelse til å overvåke bruken din av tjenestene, men forbeholder seg retten til å gjøre dette etter eget skjønn.

Serverressurser

Hvis du hoster nettstedet ditt på GoDaddy sine servere, er du ansvarlig for å sikre at GoDaddy sin DNS eller servere ikke overbelastes. Du kan ikke bruke GoDaddy sine servere og nettstedet ditt som kilde, formidler, svaradresse eller mottakeradresse for e-postbomber, packet flooding på Internett, pakkekorrupsjon, tjenestenekt eller andre ulovlige aktiviteter. Serverhacking eller andre sikkerhetsbrudd er forbudt, og GoDaddy forbeholder seg retten til å fjerne nettsteder som inneholder informasjon om hacking eller lenker til slik informasjon. Bruk av nettstedet ditt som en anonym gateway er forbudt. GoDaddy forbyr bruk av programvare eller script som kjøres på sine servere og som kan belaste serveren utover et rimelig nivå, som fastsatt av GoDaddy. Du samtykker i at GoDaddy forbeholder seg retten til å fjerne nettstedet ditt midlertidig eller permanent fra hostingserverne hvis GoDaddy mottar aktivitet som truer nettverkets stabilitet.

Eksempelbetingelser

Eksempelbetingelser gis kun som referanse. GoDaddy er ikke ansvarlig for din bruk av eksempelbetingelsene – du bruker dem på egen risiko. Standardbetingelser gitt via betingelser-siden kan brukes med følgende ansvarsfraskrivelse: Beskrivelsene og forslagene er ikke juridiske, skattemessige eller finansielle råd. Nettbutikken/hurtighandlevognen garanterer ikke lovligheten av noen formulering eller bestemmelse som tilbys eller utledes av disse beskrivelsene og forslagene. Du bør rådføre deg med en advokat for å sikre at dine betingelser er tilstrekkelige til å fylle behovene dine, egnet for din jurisdiksjon, og er juridisk bindende for kundene dine.

5. FACEBOOK

Facebook-sidedesigner

Hurtighandlevognen inkluderer tilgang til en Facebook-sidedesigner («Facebook-sidedesigneren»). Med Facebook-sidedesigneren kan du lage en tilpasset Facebook-side. For å bruke Facebook-sidedesigneren må du (i) opprette en Facebook-konto (hvis du ikke har en allerede) og (ii) aktivere en offentlig side fra din Facebook-konto. Etter at du har designet Facebook-siden din, må du lenge til Facebook-siden fra Facebook-kontoen din for at Facebook-siden skal være navigerbar. Merk at Facebook-siden vil være tilgjengelig via samme kontrollpanel som handlevognen. Derfor må handlevognene være aktiv før Facebook-siden kan publiseres.

Generelle regler for opptreden – Facebook-restriksjoner

I tillegg til seksjon 4 (Generelle regler for atferd) i avtalen om allmenne tjenestebetingelser erkjenner og samtykker du spesifikt i at:

 1. Hvis du går til Facebook-sidedesigneren, skal du ikke bruke den til å lansere en Facebook-side som fremmer, gir innholdsreferanser til, tilrettelegger for, inneholder eller bruker noe av følgende:

 2. Alkoholrelatert innhold, eller salg av tobakkprodukter, ammunisjon og/eller våpen

 3. Innhold som krenker alle tredjeparters rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, personvern, publisitet, moralske eller andre private eller materielle rettigheter, eller som er villedende eller uredelig

 4. Gambling, inkludert uten begrensning, alle kasinoer på nett, sportsvedding, bingo eller poker
 5. Ulovlig aktivitet og/eller ulovlige konkurranser, pyramideordninger, lotterier eller kjedebrev (hvis du driver, eller legger til rette for et lovlig lotteri, konkurranse, eller andre kampanjer, er du underlagt retningslinjene for Facebook-kampanjer som du finner her: https://www.facebook.com/policies/pagesgroupsevents/#), eller
 6. Innhold som er hatefullt, truende, ærekrenkende eller pornografisk, oppfordrer til vold, eller inneholder nakenhet eller grafikk eller uforskyldt vold.

 7. Hvis du går til Facebook-sidedesigneren, må du sikre at du eier eller har sikret alle nødvendige rettigheter til å kopiere, vise, distribuere, gjengi og offentliggjøre alt innhold i eller innenfor applikasjonen din, til Facebook-brukere i alle de landene der du gjør innholdet tilgjengelig.