GoDaddy

PRO-PROGRAM-AVTALE

Sist revidert: 19. februar 2018

1. OVERSIKT

This GoDaddy Pro Program Terms of Service Agreement (this “Agreement”) is entered into by and between GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") and you, and is made effective as of the date of electronic acceptance. This Agreement sets forth the terms and conditions of your use of GoDaddy Pro Services (“Pro Services”) and Pro Connect (“Pro Connect”), collectively referred to as the GoDaddy Pro Program (“Pro Program”). For the purposes of this Agreement, a freelancer or independent web professional that provides services to individuals in accordance with the Pro Program will be referred to as a “Pro Program Provider(s),” and individuals seeking to engage the services of Pro Program Providers will be referred to as a “Pro Program Customer(s).”

Your electronic acceptance of this Agreement signifies that you have read, understand, acknowledge and agree to be bound by this Agreement, along with GoDaddy's Universal Terms of Service Agreement, which are incorporated herein by reference.

The terms “we”, “us” or “our” shall refer to GoDaddy. The terms “you” or “your” refers to any individual or entity that accepts this Agreement, whether that be as a Pro Program Provider or as a Pro Program Customer. Nothing in this Agreement shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

GoDaddy kan, etter eget og absolutte forgodtbefinnende, endre denne avtalen, og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på GoDaddy-nettstedet (dette “nettstedet”). Du godtar og samtykker i at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike modifiseringer eller endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene etter at slike modifiseringer eller endringer er gjennomført (som indikert i «sist endret»-datoen øverst på denne siden) skal utgjøre din godkjennelse av denne avtalen som sist endret. Hvis ikke du samtykker i å være bundet av denne siste versjonen av avtalen, må du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene. GoDaddy kan også fra tid til annen underrette deg om endringer av denne avtalen via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

You agree that this Agreement shall be deemed to have been negotiated, entered into, executed and performed for all purposes within the United States of America.

2. BESKRIVELSE AV PRO CONNECT-TJENESTER

Pro Services offer a streamlined platform that allows Pro Program Providers to purchase, set up, and manage GoDaddy products for Pro Program Customers. Pro Services include: i) Shared Shopping, which allows you to send Pro Program Customers a shopping cart to buy GoDaddy products for their website, ii) Account Access, which allows you to view or administer a Pro Program Customer’s GoDaddy account iii) Site Monitoring, which allows you to monitor a Pro Program Customer’s website’s uptime and server response time, and iv) a direct access line to our GoDaddy Pro technical support representatives.

3. BESKRIVELSE AV PRO CONNECT

Only Pro Program Providers that have achieved and been designated “Pro Plus” status by GoDaddy (“Pro Plus Providers”), are allowed to join the Pro Connect. Pro Connect offers a venue for the exchange of information between Pro Plus Provider and Pro Program Customers. More specifically:

For Pro Plus Providers:

 1. Create a publicly-viewable profile with professional details including name, location, biography, skills, customer reviews, background, availability, representative work, and contact details;
 2. Receive contact from Pro Program Customers who find the Pro Plus Provider’s profile via the Pro Connect directory; and
 3. Seek ratings and reviews from previous Pro Program Customers and provide responses to such reviews (but note that Pro Plus Provider cannot delete past reviews).
 4. Have their publicly-viewable profile accessible via the Pro Connect directory and search results

For Pro Program Customers:

 1. Submit a request to Pro Plus Provider for assistance in building a website or making changes to an existing website;
 2. Receive expressions of interest from Pro Plus Provider;
 3. Contact Pro Plus Provider to discuss the web development project and expression of interest;
 4. Leave reviews for Pro Plus Provider they have worked with.

Via Pro Connect, Pro Program Customers can easily search, contact, and establish a business relationship with Pro Plus Provider. GoDaddy does not intend to act as an agent for either party and/or facilitate payment processing between the parties.

4. VILKÅR FOR KONTOTILGANG

Use of the Pro Program includes functionality that allows the Pro Program Provider to request authorized access rights to accounts of Pro Program Customer(s), or to grant limited or full access of your GoDaddy account to a Pro Program Provider, with whom you have an established business relationship. Any such access or grant is subject to and governed strictly by the terms and conditions of the Account Access Terms of Service, which are incorporated herein by reference.

Account access may be granted on a limited basis, in which case the Pro Program Provider will be able to view the GoDaddy account of the Pro Program Customer, or on a full basis, in which case the Pro Program Provider will be able to purchase GoDaddy products on the Pro Program Customer’s behalf, via the payment method on file in the Pro Program Customer’s account.

Any violation of this Agreement or the Account Access Terms of Service, which will be determined in our sole and absolute discretion, may result in the immediate termination of your access to the Pro Program, criminal prosecution, and/or a civil lawsuit. If the Pro Program is cancelled for any reason, any content or data you have entered into the Pro Program will be lost and will not be recoverable.

5. VILKÅR FOR BETA-PROGRAM

GoDaddy may elect to offer a pre-release “Beta” version of the Pro Program or a particular feature or features offered within the Pro Program (the “Beta Pro Program”). If the services or feature are offered as a Beta Pro Program, you will be notified that the feature is available in pre-release form only and offered a choice regarding your participation. Should you choose to participate in the Beta Pro Program, you will be able to make use of the pre-release version of the services or feature, and to test various scenarios and use cases within the services.

The services and any features offered in the Beta Pro Program are offered on an "as is" basis without warranty of any kind. By participating in the Beta Pro Program, you agree not to utilize the Beta Pro Program for production or mission critical applications.

Your election to participate in the Beta Pro Program indicates that you are willing to provide feedback to GoDaddy regarding the services and features, and that GoDaddy may contact you to solicit your feedback and opinions regarding the services and features.

GoDaddy may discontinue the Beta Pro Program, or your participation in the Beta Pro Program, at any time and for any reason.

6. MANAGEWP-TJENESTER

As a Pro Program Provider, you may have access to use ManageWP. ManageWP is a website management console which allows its users to administer any number of websites including, but not limited to, management, monitoring, backups, deployment, publishing, and security tools. You acknowledge and agree that your use of ManageWP is subject to the terms of service located here, which are hereby incorporated by reference.

7. BELØNNINGSPOENG OG PRO CONNECT-KVALIFISERING FOR PRO-PROGRAM-LEVERANDØRER

7(a) Regler for belønningsprogram

Som Pro-program-leverandør kan du tjene opp belønningspoeng for kjøp (Poeng) som skjer gjennom Pro-programmet. Deltakelsen din i belønningsprogrammet for GoDaddy Pro (Belønningsprogram) er underlagt reglene for belønningsprogram som du finner nedenfor:

Strukturen til lojalitetsprogrammet kan endres, kanselleres eller begrenses av GoDaddy, med eller uten varsel. Begrensninger for innløsing av poeng kan innføres når som helst.

 1. Bare enkeltpersoner kan delta i belønningsprogrammet, og hver enkelt person kan bare ha én enkelt konto for belønningspoeng. Selskaper, grupper og/eller tilknyttede enheter kan ikke delta i belønningsprogrammet.
 2. Opptjente poeng skal ikke regnes som å være i kundens eie. Poeng har ingen pengeverdi. Poeng opptjent av en kunde, er kun til fordel for den bestemte kunden og kan ikke overføres til noen andre.
 3. RETNINGSLINJER FOR NÅR POENG UTLØPER: Kunden må opprettholde en aktiv konto i Pro-programmet for å beholde poengene som opptjenes. Poeng utløper 2 år etter at de har blitt opptjent.

7(b) Opptjening og bruk av poeng

 1. Poeng opptjenes ved å fullføre eller henvise ordrer gjennom Pro-programmet, samt ved å fullføre ordrer i Pro-kontoen. Du godkjenner og samtykker i at det kun er kjøp som er gjennomført gjennom Pro-programmet eller din egen konto som er berettiget poeng. Kjøp gjennomført 1) over telefonen, 2) gjennom GoDaddys domeneklubb med rabatt eller 3) gjennom en GoDaddy-tilknyttet enhet er ikke berettiget opptjening av poeng.

 2. GoDaddy skal iverksette kommersielt rimelige tiltak for å gi deg nøyaktige, daglige estimater av hvor mange poeng du har generert. Du anerkjenner og godtar at daglige estimater ikke representerer noen nøyaktig fastsettelse av poengene dine, og at den nøyaktige fastsettelsen av antall poeng bestemmes på slutten av den gjeldende perioden for inntektsgenerering. Dessuten, når vi beregner poengene dine, kan beløp inkludere brøkdeler av en pengeenhet. Vi skal iverksette kommersielt rimelige tiltak for å runde av disse beløpene til nærmeste enhet, til din fordel. Imidlertid skal vår avgjørelse når vi beregner poengene dine være endelig og bindende.

 3. Hvis bestillinger refunderes eller betales tilbake til den opprinnelige betalingsmetoden, trekker vi fra poengene som en gjennomført bestilling kunne ha generert. Kvalifiserende bestillinger er netto avkastning fra kreditter, refusjoner og justeringer, og definert som kjøp gjort på GoDaddy.com eller tilknyttede nettsteder (alle beløp ekskl. mva.),
 4. Poeng kan ikke opptjenes før tretti (30) dager etter kjøpsdatoen av tjenestene. Etter dette kan poeng veksles inn mot butikk-kreditt tilgjengelig for bruk eksklusivt på GoDaddy.com. Disse poengene blir vekslet om til amerikanske dollar.
 5. Poeng som veksles om til kreditt i nettbutikken på GoDaddy.com kan ikke tas ut som penger, og kreditten kanselleres to år etter at poengene er opptjent.
 6. GoDaddy forbeholder seg retten til å tilbakekalle poeng hvis det er mistanke om svindel eller ulovlig aktivitet.
 7. Opptjeningsstrukturen («opptjeningsstrukturen») for Pro-programmet skal være basert på det totale utbetalingsbeløpet i amerikanske dollar i din eller kundens handlevogn i etterkant av eventuelle produktrabatter eller unntak. Opptjeningsstrukturen kan bestå av (i) en prosentandel per produkt eller tjeneste, (ii) et bestemt beløp per produkt eller tjeneste eller (iii) en kombinasjon av begge. Nåværende opptjeningsstruktur er nedfelt nedenfor:
  Tittel Gjeldende dato Prosentandel
  Kvalifiserende produkter – Pro-program-leverandør Kvalifiserende produkter – Pro Plus-leverandør 08.02.2016
  01.09.2016
  5 %
  10 %

7(c) Pro Connect-kvalifisering for Pro-program-leverandører

For å være kvalifisert til å bli med i Pro Connect, må du være en Pro Plus-leverandør.

7(d) Pro Plus-kvalifisering for Pro-program-leverandører

Alle Pro-program-leverandører kvalifiserer for Pro Plus-status ved å tjene 2 500 kvalifiserende poeng i løpet av et kalenderår. Ved å tjene 2 500 kvalifiserende poeng får en Pro-program-leverandør automatisk Pro Plus-status og defineres av GoDaddy som en Pro Plus-leverandør.

Pro Plus-leverandører har flere fordeler enn vanlige Pro-program-leverandører: De kan opprette en profil i Pro Connect, som nevnt i del 3 – og de kan tjene ekstra poeng, som beskrevet i seksjon 7(b)(vii).

Pro Plus-statusen opphører automatisk den 31. desember året etter at medlemmet avanserte til Pro Plus, med mindre du tjener ytterligere 2 500 kvalifiserende poeng i løpet av det neste kalenderåret.

Innløsning av poeng mot kreditt i nettbutikken påvirker ikke antall poeng opptjent med det formål å bli kvalifisert for Pro Plus-medlemskapet.

8. RETTSMIDLER OG RETT TIL Å KANSELLERE

Without limiting any of our rights and remedies, if:

 1. You breach this Agreement or any document incorporated by reference;
 2. GoDaddy determines your actions may pose a risk to GoDaddy or its members;
 3. As a Pro Program Provider, you receive an average rating of below 4 stars (out of 5) across at least 10 reviews; or
 4. GoDaddy determines your use of the Pro Program infringes on the intellectual property or legal rights of others.

GoDaddy may immediately and indefinitely revoke your privileges, suspend or close your account(s) and refuse to offer the Pro Program to you, or take any other measures deemed to be appropriate (as determined by GoDaddy in its sole and absolute discretion) to enforce or terminate this Agreement.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG AVSLUTNING

Although GoDaddy takes certain steps to examine the credentials of a Pro Program Provider, as a Pro Program Customer, you understand that nothing about GoDaddy's Pro Program is intended to replace or override any licensing requirements for an independent web professional. GoDaddy makes no guarantees or representations regarding the skills of Pro Program Providers or the quality of the services that he or she may perform for you. If you elect to retain their services, GoDaddy does not endorse or recommend the services of any particular Pro Program Provider. Anyone using the Pro Program should rely on his or her own independent judgment or, as appropriate, seek the advice of a competent professional in determining the exercise of reasonable care in any given circumstances. It is entirely up to you to evaluate an individual’s qualifications, and to enter into a direct contract or otherwise reach agreement with a Pro Program Provider. Pro Program Providers are not contractors, employees or agents of GoDaddy.

GoDaddy is not involved in the actual contract between a Pro Program Customer and a Pro Program Provider or in the completion of any services. Should there be a dispute between the parties, you must address such dispute directly with the individual you are in contract with.

YOU hereby agree to release, INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD HARMLESS GoDaddy AND ANY OF ITS AFFILIATES CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS AND ASSIGNS FROM AND AGAINST ALL LIABILITIES, CLAIMS, DAMAGES (INCLUDING CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES), COST AND EXPENSES, INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS’ FEE, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE CONDUCT, ACT OR OMISSION OF ANOTHER PRO PROGRAM MEMBER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION STALKING, HARASSMENT THAT IS SEXUAL OR OTHERWISE, ACTS OF PHYSICAL VIOLENCE, AND DESTRUCTION OF PERSONAL PROPERTY), ANY DISPUTES BETWEEN YOU AND YOUR DEALINGS WITH ANOTHER PRO PROGRAM MEMBER.

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL GoDaddy AND ANY OF ITS AFFILIATES, CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS, AND ASSIGNS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING IN CONNECTION WITH YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE BETA PRO PROGRAM OR THE PRO PROGRAM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO YOUR AUTHORIZD OR UNAUTHORIZED ACCESS OF ANY PRO PROGRAM CUSTOMER’S ACCOUNT, OR ANY LOSS OF DATA OR CONTENT YOU MIGHT EXPERIENCE AS A RESULT OF OUR DISCONTINUATION OF THE BETA PRO PROGRAM OR THE PRO PROGRAM FOR ANY REASON.

IF, NOTWITHSTANDING THE FOREGOING EXCLUSIONS, IT IS DETERMINED THAT GoDaddy OR ANY OF ITS AFFILIATES, CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS, AND ASSIGNS IS LIABLE FOR DAMAGES, IN NO EVENT WILL THE AGGREGATE LIABILITY, WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EXCEED THE TOTAL FEES PAID BY YOU TO THE PRO PROGRAM PROVIDER DURING THE SIX (6) MONTHS PRIOR TO THE TIME SUCH CLAIM AROSE.

10. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

11. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Universal Terms of Service Agreement. In the event there is a conflict between the provisions of this Agreement and the provisions of the Universal Terms of Service Agreement, the provisions of this Agreement shall control.

12. KONTAKT OSS

If you have any questions about the GoDaddy Pro Program or this Agreement, please contact us at the address below:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com

Telephone: 235 02 160