GoDaddy

PRO-PROGRAM-AVTALE

Sist revidert: 19. februar 2018

1. OVERSIKT

Denne Pro-program-tjenesteavtalen fraGoDaddy (denne «avtalen» inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent. Denne avtalen inneholder vilkårene og betingelsene for din bruk av GoDaddy Pro-tjenester («Pro-tjenestene») og Pro Connect («Pro Connect»), kollektivt referert til som GoDaddy Pro-program («Pro-program»). For denne avtalens formål refereres en frilanser eller en individuell profesjonell som yter tjenester til individer i overensstemmelse med Pro-programmet til som «Pro-program-leverandør(er)», og individer som ønsker å involvere seg i tjenestene til Pro-program-leverandører refereres til som «Pro-program-kunde(r)».

Din elektroniske godkjennelse av denne avtalen betyr at du har lest, forstått, erkjenner og samtykker i å være bundet av denne avtalen sammen med GoDaddys allmenne tjenestebetingelser, som herved skal anses å være innlemmet i denne avtalen ved henvisning.

Begrepene «vi», «oss» og «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du» eller «din» viser til et individ eller enhet som godtar denne avtalen, uansett om det er som en Pro-program-leverandør eller Pro-program-kunde. Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

GoDaddy kan når som helst, etter eget og absolutt skjønn, endre denne avtalen og alle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og slike endringer skal være effektive umiddelbart etter at det er publisert på nettstedet til GoDaddy (dette «nettstedet»). Du godtar og samtykker i at (i) GoDaddy kan varsle deg om slike modifiseringer eller endringer ved å publisere dem på dette nettstedet, og (ii) din bruk av dette nettstedet eller tjenestene etter at slike modifiseringer eller endringer er gjennomført (som indikert i «sist endret»-datoen øverst på denne siden) skal utgjøre din godkjennelse av denne avtalen som sist endret. Hvis ikke du samtykker i å være bundet av denne siste versjonen av avtalen, må du ikke bruke (eller fortsette å bruke) dette nettstedet eller tjenestene. I tillegg kan GoDaddy av og til kontakte deg via e-post angående endringer av denne avtalen. Det er derfor svært viktig at du holder kontoinformasjonen din («kontoen»), inkludert e-postadressen, oppdatert. GoDaddy påtar seg ikke noe ansvar for at du ikke mottar et e-postvarsel hvis feilen skyldes en feilaktig eller utdatert e-postadresse.

Du samtykker i at denne Avtalen for alle formål skal anses å være forhandlet frem, inngått, iverksatt og utført i USA.

2. BESKRIVELSE AV PRO CONNECT-TJENESTER

Pro-tjenester tilbyr en strømlinjeformet plattform som gjør det mulig for Pro-program-leverandører å kjøpe, konfigurere og administrere GoDaddy-produkter for Pro-program-kunder. Pro-tjenester inkluderer: i) Delt handling, som gir deg mulighet til å sende Pro-program-kunder en handlevogn for å kjøpe GoDaddy-produkter til nettstedet sitt, ii) Kontotilgang, som gjør at du kan se eller administrere en Pro-program-kundes GoDaddy-konto, iii) Nettstedovervåking, som gjør at du kan overvåke oppetiden og serverens responstid på nettstedet til en Pro-program-kunde, og iv) en direktelinje til vår GoDaddy Pro tekniske brukerstøtte.

3. BESKRIVELSE AV PRO CONNECT

Kun Pro-program-leverandører som har oppnådd og blitt tildelt «Pro Plus»-status fra GoDaddy («Pro Plus-leverandører») får tillatelse til å bli med i Pro Connect. Pro Connect tilbyr en arena for utveksling av informasjon mellom Pro Plus-leverandører og Pro-program-kunder. Mer spesifikt:

For Pro Plus-leverandører:

 1. Opprett en offentlig synlig profil med profesjonelle detaljer, inkludert navn, sted, biografi, ferdigheter, kundeanmeldelser, bakgrunn, tilgjengelighet, representativt arbeid og kontaktinformasjon;
 2. Bli kontaktet av Pro-program-kunder som finner Pro Plus-leverandørers profil via Pro Connect-oppføringen; og
 3. Søk på rangeringer og vurderinger fra tidligere Pro-program-kunder og gi respons på vurderingene (merk deg at Pro Plus-leverandører ikke kan slette tidligere anmeldelser).
 4. Gjør den offentlig synlige profilen din tilgjengelig via oppføring i Pro Connect og søkeresultater

For Pro-program-kunder:

 1. Spør Pro Plus-leverandører om hjelp til å bygge et nettsted eller om å gjøre endringer i et eksisterende nettsted.
 2. Motta uttrykk for interesse fra Pro Plus-leverandører;
 3. Kontakt Pro Plus-leverandører for å finne ut mer om nettprosjekter og interessen de viste;
 4. Gi vurderinger av Pro Plus-leverandører du har jobbet med.

Gjennom Pro Connect kan Pro-program-kunder enkelt søke etter, kontakte og etablere en bedriftsrelasjon med en Pro Plus-leverandør. GoDaddy har ikke til hensikt å fungere som en agent for noen av partene og/eller forenkle behandlingen av betalinger mellom partene.

4. VILKÅR FOR KONTOTILGANG

Bruk av Pro-programmet inkluderer funksjonalitet som tillater Pro-program-leverandøren å kreve autoriserte tilgangsrettigheter til kontoer som tilhører Pro-program-kunden(e), eller å gi begrenset eller full tilgang til GoDaddy-kontoen til en Pro-program-leverandør du har et etablert forretningsforhold med. All slik tilgang eller innvilging er underlagt og strengt styrt av betingelsene i tjenestevilkår for kontotilgang og er innlemmet heri som referanse.

Kontotilgang kan gis på en begrenset basis. I så fall vil Pro Program-leverandøren kunne se GoDaddy-kontoen til Pro Program-kunden, eller med full kontotilgang, der leverandøren også kan kjøpe GoDaddy-produkter på vegne av Pro-program-kunden, via den valgte betalingsmåten på Pro-program-kundens konto.

Ethvert brudd på denne avtalen eller vilkårene for bruk av kontotilgang, noe som blir bestemt utelukkende etter vårt eget skjønn, kan resultere i umiddelbar opphør av adgangen til Pro-programmet, straffeforfølgelse og/eller sivilt søksmål. Hvis Pro-programmet kanselleres, mister du all data eller alt innhold du har registrert i Pro-programmet, og denne informasjonen kan ikke gjenopprettes.

5. VILKÅR FOR BETA-PROGRAM

GoDaddy kan velge å tilby en førlanseringsversjon («beta»-versjon) av Pro-programmet eller en spesifikk funksjon eller funksjoner som tilbys i Pro-programmet («Beta Pro-programmet»). Hvis tjenestene eller funksjonen tilbys som et Beta Pro-program, blir du varslet om at funksjonen kun er tilgjengelig i førlanseringsversjonen og du får valget om hvorvidt du vil delta eller ikke. Dersom du velger å delta i Beta Pro-programmet, kan du ta i bruk førlanseringsversjonen av tjenestene eller funksjonen og prøve ut ulike scenarioer og bruksområder i tjenestene.

Tjenestene og alle funksjonene som tilbys i Beta Pro-programmet tilbys på en «som det er»-basis uten noen slags garanti. Ved å delta i Beta Pro-programmet samtykker du i å ikke dra nytte av Beta Pro-programmet for produksjon eller behandling av kritiske applikasjoner.

Når du velger å delta i Beta Pro-programmet, indikerer du at du er villig til å gi GoDaddy tilbakemelding om tjenestene og funksjonene, og at GoDaddy kan kontakte deg for å be deg om å utdype tilbakemeldinger og meninger du måtte ha om tjenester og funksjoner.

GoDaddy kan velge å avslutte Beta Pro-programmet, eller din deltakelse i Beta Pro-programmet, når som helst og for hvilken som helst grunn.

6. MANAGEWP-TJENESTER

Som en Pro-program-leverandør, kan du ha tilgang til å bruke ManageWP. ManageWP er en konsoll for å administrere nettsteder. Den lar brukerne administrere et ubegrenset antall nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til: administrasjon, overvåkning, sikkerhetskopiering, distribusjon, publisering og sikkerhetsverktøy. Du aksepterer og samtykker i at din bruk av ManageWP er underlagt bruksvilkårene som du kan finne her, og som herved er inkludert i dette dokumentet som en referanse.

7. BELØNNINGSPOENG OG PRO CONNECT-KVALIFISERING FOR PRO-PROGRAM-LEVERANDØRER

7(a) Regler for belønningsprogram

Som Pro-program-leverandør kan du tjene opp belønningspoeng for kjøp (Poeng) som skjer gjennom Pro-programmet. Deltakelsen din i belønningsprogrammet for GoDaddy Pro (Belønningsprogram) er underlagt reglene for belønningsprogram som du finner nedenfor:

Strukturen til lojalitetsprogrammet kan endres, kanselleres eller begrenses av GoDaddy, med eller uten varsel. Begrensninger for innløsing av poeng kan innføres når som helst.

 1. Bare enkeltpersoner kan delta i belønningsprogrammet, og hver enkelt person kan bare ha én enkelt konto for belønningspoeng. Selskaper, grupper og/eller tilknyttede enheter kan ikke delta i belønningsprogrammet.
 2. Opptjente poeng skal ikke regnes som å være i kundens eie. Poeng har ingen pengeverdi. Poeng opptjent av en kunde, er kun til fordel for den bestemte kunden og kan ikke overføres til noen andre.
 3. RETNINGSLINJER FOR NÅR POENG UTLØPER: Kunden må opprettholde en aktiv konto i Pro-programmet for å beholde poengene som opptjenes. Poeng utløper 2 år etter at de har blitt opptjent.

7(b) Opptjening og bruk av poeng

 1. Poeng opptjenes ved å fullføre eller henvise ordrer gjennom Pro-programmet, samt ved å fullføre ordrer i Pro-kontoen. Du godkjenner og samtykker i at det kun er kjøp som er gjennomført gjennom Pro-programmet eller din egen konto som er berettiget poeng. Kjøp gjennomført 1) over telefonen, 2) gjennom GoDaddys domeneklubb med rabatt eller 3) gjennom en GoDaddy-tilknyttet enhet er ikke berettiget opptjening av poeng.

 2. GoDaddy skal iverksette kommersielt rimelige tiltak for å gi deg nøyaktige, daglige estimater av hvor mange poeng du har generert. Du anerkjenner og godtar at daglige estimater ikke representerer noen nøyaktig fastsettelse av poengene dine, og at den nøyaktige fastsettelsen av antall poeng bestemmes på slutten av den gjeldende perioden for inntektsgenerering. Dessuten, når vi beregner poengene dine, kan beløp inkludere brøkdeler av en pengeenhet. Vi skal iverksette kommersielt rimelige tiltak for å runde av disse beløpene til nærmeste enhet, til din fordel. Imidlertid skal vår avgjørelse når vi beregner poengene dine være endelig og bindende.

 3. Hvis bestillinger refunderes eller betales tilbake til den opprinnelige betalingsmetoden, trekker vi fra poengene som en gjennomført bestilling kunne ha generert. Kvalifiserende bestillinger er netto avkastning fra kreditter, refusjoner og justeringer, og definert som kjøp gjort på GoDaddy.com eller tilknyttede nettsteder (alle beløp ekskl. mva.),
 4. Poeng kan ikke opptjenes før tretti (30) dager etter kjøpsdatoen av tjenestene. Etter dette kan poeng veksles inn mot butikk-kreditt tilgjengelig for bruk eksklusivt på GoDaddy.com. Disse poengene blir vekslet om til amerikanske dollar.
 5. Poeng som veksles om til kreditt i nettbutikken på GoDaddy.com kan ikke tas ut som penger, og kreditten kanselleres to år etter at poengene er opptjent.
 6. GoDaddy forbeholder seg retten til å tilbakekalle poeng hvis det er mistanke om svindel eller ulovlig aktivitet.
 7. Opptjeningsstrukturen («opptjeningsstrukturen») for Pro-programmet skal være basert på det totale utbetalingsbeløpet i amerikanske dollar i din eller kundens handlevogn i etterkant av eventuelle produktrabatter eller unntak. Opptjeningsstrukturen kan bestå av (i) en prosentandel per produkt eller tjeneste, (ii) et bestemt beløp per produkt eller tjeneste eller (iii) en kombinasjon av begge. Nåværende opptjeningsstruktur er nedfelt nedenfor:
  Tittel Gjeldende dato Prosentandel
  Kvalifiserende produkter – Pro-program-leverandør Kvalifiserende produkter – Pro Plus-leverandør 08.02.2016
  01.09.2016
  5 %
  10 %

7(c) Pro Connect-kvalifisering for Pro-program-leverandører

For å være kvalifisert til å bli med i Pro Connect, må du være en Pro Plus-leverandør.

7(d) Pro Plus-kvalifisering for Pro-program-leverandører

Alle Pro-program-leverandører kvalifiserer for Pro Plus-status ved å tjene 2 500 kvalifiserende poeng i løpet av et kalenderår. Ved å tjene 2 500 kvalifiserende poeng får en Pro-program-leverandør automatisk Pro Plus-status og defineres av GoDaddy som en Pro Plus-leverandør.

Pro Plus-leverandører har flere fordeler enn vanlige Pro-program-leverandører: De kan opprette en profil i Pro Connect, som nevnt i del 3 – og de kan tjene ekstra poeng, som beskrevet i seksjon 7(b)(vii).

Pro Plus-statusen opphører automatisk den 31. desember året etter at medlemmet avanserte til Pro Plus, med mindre du tjener ytterligere 2 500 kvalifiserende poeng i løpet av det neste kalenderåret.

Innløsning av poeng mot kreditt i nettbutikken påvirker ikke antall poeng opptjent med det formål å bli kvalifisert for Pro Plus-medlemskapet.

8. RETTSMIDLER OG RETT TIL Å KANSELLERE

Uten å begrense noen av våre rettigheter og rettsmidler, hvis:

 1. du bryter denne avtalen eller et av dokumentene som er tatt med som referanse
 2. GoDaddy avgjør om handlingene dine kan utgjøre en risiko for GoDaddy eller deres medlemmer,
 3. hvis du som Pro-program-leverandør får en gjennomsnittlig vurdering på under 4 stjerner (av 5) i minst 10 anmeldelser, eller
 4. GoDaddy avgjør at din bruk av Pro-programmet bryter med andres juridiske rettigheter eller andres rettigheter til intellektuell eiendom.

GoDaddy kan øyeblikkelig og på ubestemt tid tilbakekalle dine rettigheter, suspendere eller stenge kontoen din og nekte å tilby Pro-programmet til deg, eller iverksette andre tiltak vi anser som hensiktsmessige (som bestemt av GoDaddy etter eget skjønn) for å håndheve eller avslutte denne avtalen.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG AVSLUTNING

Selv om GoDaddy tar visse skritt for å undersøke kvalifikasjonene og bakgrunnen til en Pro-program-leverandør, forstår du som Pro-program-kunde at ingenting ved GoDaddys Pro-program er ment å erstatte eller overstyre eventuelle krav til lisensiering for en uavhengig, profesjonell konsulent eller tjenesteleverandør. GoDaddy kan ikke gi garantier eller fremstillinger vedrørende ferdighetene til Pro-program-leverandører eller kvaliteten på tjenesten som han eller kun kan yte for deg. Hvis du velger å bibeholde tjenestene deres, vil ikke GoDaddy støtte eller anbefale tjenestene til en bestemt Pro-program-leverandør. Alle som bruker Pro-programmet skal stole på sin egen individuelle dømmekraft eller, hvis passende, søke råd hos en kompetent profesjonell for å fastslå utførelsen av tilfredsstillende aktsomhet under alle omstendigheter. Det er helt opp til deg å evaluere et individs kvalifikasjoner, og å opprette direkte kontakt med eller på annen måte komme til enighet med en Pro-program-leverandør. Pro-program-leverandører er ikke underleverandører, ansatte eller agenter for GoDaddy.

GoDaddy er ikke involvert i den faktiske kontrakten mellom en Pro-programkunde og en Pro-program-leverandør eller fullførelsen av noen av tjenestene. Skulle det oppstå en tvist mellom partene, må du håndtere en slik tvist direkte med den enkeltpersonen du har kontrakt med.

DU SIER DEG HERVED ENIG I Å FRIKJENNE, ERSTATTE, FORSVARE OG HOLDE GoDaddy SKADESLØS OG ALLE DETS TILKNYTNINGSPARTNERE, KONTRAKTØRER, AGENTER, DIREKTØRER, LEDERE, AKSJEHOLDERE OG REPRESENTANTER NÅR DET GJELDER ALT AV ANSVAR, KRAV, SKADER (INKLUDERT FØLGSKADER OG TILFELDIGE SKADER), KOSTNADER OG UTGIFTER, INKLUDERT RIMELIGE ADVOKATKOSTNADER, SOM OPPSTÅR FRA ELLER PÅ NOEN MÅTE ER FORBUNDET MED OPPFØRSEL, HANDLINGER ELLER UNNLATELSER AV ANDRE PRO-PROGRAM-MEDLEMMER (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FORFØLGELSE, TRAKASSERING SEKSUELL ELLER ANNEN KARAKTER, FYSISK VOLD OG ØDELEGGELSE AV PERSONLIG EIENDOM) OG ENHVER KONFLIKT MELLOM DEG OG DIN BEFATNING MED ET ANNET PRO-PROGRAM-MEDLEM.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GoDaddy OG ALLE DETS TILKNYTNINGSPARTNERE, KONTRAKTØRER, AGENTER, DIREKTØRER, LEDERE, AKSJEHOLDERE OG REPRESENTANTER HOLDES ANSVARLIG ENHVER FOR TYPE SKADE ELLER FØLGESKADE, INKLUDERT DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER GENERELLE SKADER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRO-PROGRAMMET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DIN AUTORISERTE ELLER UATORISERTE TILGANG TIL ENHVER PRO-PROGRAM-KUNDES KONTO, ELLER ETHVERT TAP AV DATA ELLER INNHOLD SOM DU MÅTTE OPPLEVE SOM EN FØLGE AV AT VI, UANSETT ÅRSAK, AVSLUTTER DIN BRUK AV BETA PRO-PROGRAMMET ELLER PRO-PROGRAMMET.

HVIS DET TIL TROSS FOR DE OVERNEVNTE UNNTAKENE BLIR BESTEMT AT GoDaddy ELLER NOEN AV DETS TILKNYTNINGSPARTNERE, KONTRAKTØRER, AGENTER, DIREKTØRER, LEDERE, AKSJEHOLDERE OG REPRESENTANTER SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER, SKAL IKKE DET SAMLEDE ANSVAR UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE DE TOTALE AVGIFTENE DU HAR BETALT TIL PRO-PROGRAM-LEVERANDØREN I DE SEKS (6) MÅNEDENE FØR KRAVET BLE FRAMSATT.

10. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen for å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke mulig å håndheve, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses for å være gyldig og rettskraftig i full grad tillatt ved lov.

11. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser. Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen med allmenne tjenestebetingelser, skal bestemmelsene i denne avtalen ha forrang.

12. KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål om GoDaddys Pro-program eller denne avtalen, kan du kontakte oss på adressen nedenfor:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260, USA
legal@godaddy.com

Telefon: 235 02 160


Revidert: 19.02.2018
Copyright © 2014–2019 GoDaddy.com, LLC. Med enerett.