GoDaddy

FORHANDLERAVTALE

Sist revidert: 5. september, 2018

LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN DA DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER.

1. OVERSIKT

Denne forhandleravtalen (denne «avtalen») er inngått mellom GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy) og deg, og trer i kraft fra det tidspunktet den blir elektronisk godkjent. Denne avtalen fastsetter betingelsene for bruken din av GoDaddys forhandlerprogram («forhandlerprogram») for det formål å selge noen av GoDaddys produkter og tjenester («tjenestene») til dine egne kunder, og den representerer hele avtalen mellom deg og GoDaddy vedrørende innholdet i den.
Det elektroniske samtykket ditt i denne avtalen betyr at du har lest, forstår og godtar å være underlagt denne avtalen, sammen med de allmenne tjenestevilkårene våre, som er innlemmet her ved denne referanse, og alle andre avtaler eller retningslinjer som uttrykkelig er innlemmet her.

Begrepene «vi», «oss» eller «vår(e)» skal vise til GoDaddy. Begrepene «du», «din(e)» og «forhandler» viser til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen. Ingenting i denne avtalen skal anses som en overdragelse til tredjepartsrettigheter eller -fordeler.

Vi kan, etter eget skjønn, når som helst endre eller modifisere denne avtalen, eventuelle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet i dette dokumentet, og eventuelle begrensninger eller restriksjoner ved forhandlerprogrammene eller -tjenestene, og slike endringer eller modifikasjoner trer i kraft umiddelbart etter utlegging på dette nettstedet. Bruken din av forhandlerprogrammene etter slike endringer angir at du samtykker i denne avtalen og forhandlerprogrambegrensningene slik de sist ble revidert. Hvis ikke du samtykker i å være underlagt denne avtalen og forhandlerprogrambegrensningene slik de sist ble revidert, kan du ikke fortsette å bruke forhandlerprogrammene. Vi kan av og til varsle deg om endringer i denne avtalen via e-post. Det er derfor svært viktig at du holder handlekontoinformasjonen din oppdatert. Vi påtar oss ikke noe ansvar for at du ikke har mottatt e-postvarsel hvis dette skyldes at du har oppgitt feil e-postadresse.

Du anerkjenner at Wild West Domains, LLC, et aksjeselskap registrert i Delaware («Wild West Domains»), skal fungere som registrert registrator for tjenestene for registrering av domenenavn som tilbys i henhold til denne avtalen. Wild West Domains er en registrator akkreditert av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN»). Du godtar at Wild West Domains, som en ICANN-akkreditert registrator, er underlagt en avtale med ICANN. Du godtar at Wild West Domains kan endre denne avtalen slik at den overholder avtalen med ICANN, i tillegg til eventuelle andre betingelser som er fastsatt av ICANN og/eller registeret som gjelder for det aktuelle toppnivådomenet eller toppnivådomenet med landskode. Til tross for det foregående godtar du at en av de andre tilknyttede ICANN-akkrediterte registratorene våre i stedet kan fungere som og være identifisert som offisiell registrator under visse omstendigheter (for eksempel som diktert av ICANN, gjennom forholdet vårt med registeret for et bestemt toppnivådomene og så videre).

2. BESKRIVELSE AV TJENESTER

Basic- og Pro-forhandlerprogrammene. Basic- og Pro-forhandlerprogrammene gir deg et nøkkelferdig forhandlernettsted der du kan videreselge tjenestene. Tjenestene som er tilgjengelige for videresalg, inneholder kanskje ikke alle de tjenestene vi tilbyr for salg. Med Basic-forhandlerprogrammet kan du plukke ut ulike tjenester og selge dem videre til dine egne kunder. Med Pro-forhandlerprogrammet kan du velge de samme tjenestene for videresalg som i Basic-forhandlerprogrammet, men du kan også tjene penger på eventuelle domenenavn som er registrert av kundene dine. Du godtar at vi fra tid til annen kan gjøre endringer på forhandlernettstedet ditt.

Super-forhandlerprogram. Et Super-forhandlerprogram gir deg et nøkkelferdig Pro-forhandlernettsted der du kan videreselge tjenestene som er tilgjengelige for videresalg av en Pro-forhandler. Du kan også videreselge Basic- og Pro-forhandlerprogrammer til dine egne underforhandlere (kunder som kjøper et Basic- eller Pro-forhandlerprogram fra deg).

API-forhandlerprogram. Med et API-basert forhandlerprogram («API forhandlerprogram») kan du selge registreringer av domenenavn og e-posttjenester til dine egne kunder via ditt eget nettsted. Vi gir deg ingen nøkkelklar forhandlerside.

3. LISENS

Vi innvilger deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å selge tjenestene, i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Alle forhandlerprogrammer er underlagt et årlig lisensieringsgebyr. Tjenestene som du velger å selge er underlagt tilsvarende tjenesteavtaler og retningslinjene som står på den juridiske siden på dette nettstedet og finnes her.

4. DINE FORPLIKTELSER, BEGRENSNINGER OG RESTRIKSJONER

Databeskyttelse. Underlagt betingelsene i databehandlingstillegget og tilhørende vedlegg og tillegg («DPA») som er lagt ved nederst i denne avtalen og innlemmet her, kan du få tilgang til kundedata for begrensede formål og bruksområder. All tilgang til og bruk av kundedata er kun tillatt ved streng overholdelse av betingelsene i DPA-en, og eventuell mangel på overholdelse av eller brudd på vilkårene er grunnlag for øyeblikkelig oppsigelse av denne avtalen og din deltakelse i forhandlerprogrammet.

Priser og gebyrer. Underlagt betingelsene i denne avtalen godtar du at alle priser og gebyrer fra tid til annen og etter eget skjønn kan endres.

Tilbakebetalingsgaranti. Hvis du innen tretti (30) dager etter at du kjøpte et forhandlerprogram, ønsker å kansellere forhandlerkontoen, uansett årsak, har du rett til full tilbakebetaling av kun det årlige lisensgebyret. Du og kundene dine har ikke rett til tilbakebetalinger for tjenester som er kjøpt, og du/dere får ingen eventuelle provisjonsutbetalinger.

Kundens merknader. Hvis det finnes revisjoner, endringer, opphør eller andre viktige endringer i tjenestene som krever at kundene varsles, hjelper du oss med å varsle kundene dine.

Konfidensialitet. Du samtykker i at du vil utøve et rimelig nivå av varsomhet og diskresjon for å unngå og begrense bruk, formidling eller reproduksjon av vår konfidensielle informasjon. «Konfidensiell informasjon» omfatter, men er ikke begrenset til, kunder, bestillinger, domenenavn, tjenestespesifikk informasjon eller markedsføringsinformasjon og annen ikke-offentlig informasjon som blir funnet i forhandlerkontrollsenteret ditt. Konfidensiell informasjon omfatter ikke informasjon, uansett hvordan den er betegnet, som er eller senere blir offentlig tilgjengelig uten brudd på noen forpliktelse i henhold til denne avtalen, ble gjort kjent for deg før videreformidling i henhold til denne avtalen, ble gjort kjent for deg fra en annen kilde enn oss og annet enn ved brudd på en annen konfidensialitetsforpliktelse, eller er uavhengig utviklet av deg. Denne forpliktelsen skal vare i tre (3) år etter oppsigelsen av forhandlerprogrammet ditt.

Etiske standarder. Bestikkelse eller tilbud av gaver mot kjøp fra kunder er forbudt og resulterer i oppsigelse av forhandlerprogrammet ditt.

Feilaktige fremstillinger. Du samtykker i at du ikke skal komme med feilaktige eller misvisende påstander angående tjenestenes pris, kvalitet, verdi, inkludering, leverbarhet eller tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din ved manglende overholdelse av disse vilkårene.

Registratoridentifisering. På forespørsel må du informere den som forespør, om at Wild West Domains er registratoren som er notert for alle domenenavn registrert gjennom forhandlersiden din. Du skal ikke gjøre noe for å gi inntrykk til noen av at du er registrert registrator eller ICANN-godkjent registrator. Du godtar at du ikke kan bruke den ICANN-akkrediterte logoen på noe av markedsføringsmaterialet ditt eller på forhandlersiden din.

Ingen overføringer. Forhandlerkontoen din kan ikke overføres og kan ikke selges separat eller i forbindelse med salget av et eksisterende nettsted eller en eksisterende virksomhet.

Oppsigelse. Alle opptjente provisjoner kan settes på vent og ikke bli utbetalt hvis vi etter eget skjønn mottar for mange tilbakeføringer og/eller tilbakebetalinger. Hvis vi finner at du har brutt noen av betingelsene i denne avtalen, kan vi si opp avtalen, og du taper da all opptjent provisjon. Hvis du åpner flere forhandlerkontoer hos oss, blir disse kansellert, og du får ikke utbetalt provisjon.

Proxyregistreringer. Du skal ikke vitende motta registreringer fra noen leverandør av proxy- og personvernregistreringstjenester som ikke er akkreditert av ICANN, og du skal overholde alle ICANN-spesifikasjoner og -retningslinjer i proxyakkrediteringsprogrammet.

Regler og forskrifter for ICANN og registeret. Du godtar at vi sender alle fornyelsesmeldinger som kreves av ICANN. Du skal angi på nettstedet ditt at den registrerte registratoren skal sende ut fornyelsesmeldinger. Du må vise alle priser på registrering og fornyelse på nettstedet ditt (og oppgi en kobling til hver side på vår forespørsel). Du må oppgi alle nødvendige registreringsdata i ICANN-kompatibelt format. Du godtar at vi avbryter DNS etter utløpsdato for å vise fornyelsesinstruksjoner som kreves av ICANN. Vi er ansvarlige for all validering av registrator av domenenavn. Hvis vi ikke kan validere, er domenenavnet gjenstand for suspensjon eller oppsigelse etter eget skjønn.

Du godtar at du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende retningslinjer og prosedyrer for ICANN og registeret.

Revisjonsrettigheter. Du godtar at vi kan revidere nettstedet ditt og be om dokumentasjon som viser at du overholder vilkårene for denne avtalen. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller kansellere kontoen din ved manglende overholdelse av vilkårene i denne avtalen.

5. IMMATERIELL EIENDOM

Du skal bruke alle dataprogrammer og all dokumentasjon og informasjon som består av eller inneholder eierinformasjon knyttet til API-en, utelukkende med det formål å handle i henhold til denne avtalen. Du må ikke dekompilere, demontere eller på annen måte modifisere API-en eller forårsake at andre gjør det.

Du skal ikke bruke noen opphavsrett, varemerker, servicemerker eller annen immateriell eiendom som eies av GoDaddy eller deres moderselskap eller tilknyttede selskaper, med mindre dette er spesifikt autorisert av oss, du skal ikke registrere en merkevare som er betydelig eller forvirrende lik en som eies av GoDaddy eller deres moderselskap eller tilknyttede selskaper, og du skal ikke registrere eller vedlikeholde Internett-domenenavn som inneholder varemerker som eies av GoDaddy eller deres moderselskap eller tilknyttede selskaper (eller domenenavn som er forvirrende lik disse). Du skal ikke bruke noen av GoDaddys eller deres moderselskap eller tilknyttede selskapers immaterielle eiendom i din annonsering, med unntak av det som vi har spesifikt autorisert. Videre samtykker du i å ikke bruke GoDaddy’ eller deres moderselskap eller tilknyttede selskapers varemerker, inkludert vårt nettsteds URL-er, som nøkkelord i noen nettbaserte reklamekampanjer.

Ingen lisens eller rett under noen opphavsrett, patent, merkevare, tjenestemerke eller annen eiendomsrett eller lisens, med unnatak av den begrensede varemerkelisensen gitt nedenfor til Basic- og Pro-forhandlere, innvilges deg eller overdras til deg gjennom denne avtalen.

6. BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR BASIC-/PRO-FORHANDLERPROGRAMMENE

Definisjoner.

 • «Priskatalog» er en liste med tjenester som er tilgjengelige for videresalg innen ditt forhandlerprogram, dine kostnader og minimums-detaljpris for hver tjeneste. Priskatalogen ligger i forhandlerkontrollsenteret.
 • Forhandlerkontrollsenter er det sikre stedet i kontoen din på siden vår der du får tilgang til våre tjenestepriskatalogen, velger tjenestene du vil selge videre, registrerer deg på markedsføringstjenester og ellers styrer og administrerer ditt forhandlerprogram.


Tjenesteprising. Vi vil levere våre tjenester til deg i henhold til priskatalogen vår. Du kan bestemme dine egne priser for tjenestene du videreselger, underlagt minimumsprisen for detaljhandel som vi har fastsatt.

Prising i flere valutaer. Du vil ha muligheten til å velge priser i flere valutaer for forhandlernettstedet ditt. Med priser i flere valutaer kan du legge til rette for kunder som kan foretrekke å gjennomføre betalingsprosessen i en annen valuta enn amerikanske dollar. Hvis du velger priser i flere valutaer, godtar du og samtykker du i at (1) selv om vi tilbyr tjenestepriser i ulike valutaer, så støttes transaksjonsbehandlingen kun i amerikanske dollar og et bestemt antall valutaalternativer som vises på denne siden, og (2) prisene som er oppgitt i priskatalogen (inkludert, men ikke begrenset til, grunnprisen, minimumsprisen og anbefalt utsalgspris) som er oppgitt i forhandlerkontrollsenteret ikke støttes i sanntid. Avhengig av valutakursene og andre variabler kan det derfor hende at salg til kunder i en annen valuta enn amerikanske Dollar kan redusere provisjonsutbetalingene og/eller resultere i negative provisjonsutbetalinger.

Uredelige transaksjoner. Du samtykker i å holde oss skadesløs for og mot transaksjoner som behandles av oss på dine vegne, som innebærer svindel. Disse uredelige transaksjonene kan skyldes, men er ikke begrenset til, feilfremstillinger i registreringen av domenenavnet eller overføringsprosessen, eller av bruken av kredittkort som er stjålet eller misbrukt.

Debitering av kundene dine. Du autoriserer oss til å belaste hver av dine kunder med dollarbeløpene som er utpekt av deg for tjenestene de kjøper via ditt forhandlernettsted. Vi kan belaste kunden din et lite gebyr dersom kunden kansellerer en registrering av domenenavn innen henstandsperioden på fem (5) dager og vi betaler tilbake prisen for domenenavnet. Vi belaster ikke kunden dersom vi kansellerer en registrering av et domenenavn i denne perioden på grunn av svindel.

Transaksjonsgebyrer. Du vil betale oss 0,25 USD per kundeordre pluss [@T[localization:]@ av den totale ordrekostnaden (samlet, «transaksjonsgebyrene»). Du erkjenner at transaksjonsgebyrene kan endres fra tid til annen, og at de ikke kan refunderes hvis en kundeordre for tjenestene betales tilbake.

Hosting. Din grunn- eller pro-forhandlerside vil hostess av oss og vil være underlagt betingelsene i vår hosting-avtale. Alle Basic- og Pro-forhandlersider er bygd på domenenavnet securepaynet.net.

Kundestøtte. Som standard leverer vi døgnåpen kundestøtte til deg og til kundene dine for tjenestene du selger. Du kan imidlertid velge bort kundestøttetjenestene våre for kundene under kontoinnstillinger i forhandlerkontrollsenteret hvis du ønsker det.

Provisjonsutbetaling. «Provisjonsutbetaling(er)» betales hver måned og utgjør provisjoner som er opptjent i den foregående måneden. For hver tjeneste som selges via forhandlernettstedet, blir provisjonen din beregnet som differansen mellom salgsprisen og kostnaden, minus transaksjonsgebyret og/eller eventuelle gjeldende tilbakeføringer.

Utbetalingsdatoen er datoen provisjonsutbetalingen ble sendt til deg. Provisjonsutbetalinger kan betales av PayPal®, vårt Good As Gold-program, via sjekk eller via direkteinnskudd (tilgjengelig kun for forhandlere basert i USA). Hvis en utbetalingsdato faller på en lørdag, blir utbetalingsdatoen foregående virkedag, og hvis utbetalingsdatoen faller på en søndag eller fridag, blir utbetalingsdatoen påfølgende virkedag. Dette er uavhengig av hvilken betalingsmåte som brukes.

 • PayPal: Dersom du velger å benytte PayPal, blir du betalt månedlig på den tjuefemte (25.) dagen i måneden. Se kravene for kontoregistrering for PayPal i landet ditt (som du finner her) for å sikre at PayPal-kontoen din kan motta betaling fra tredjeparter. Vi betaler alle gebyrer belastet av PayPal, slik at de ikke trekkes fra provisjonsutbetalingen din.
 • Good As Gold: Dersom du velger å benytte Good As Gold, blir du betalt månedlig den tjuefemte (25.) dagen i måneden. En minimumsterskel på fem amerikanske dollar (5 USD)) kreves før betaling utstedes til disse kontoene.
 • Sjekk: Dersom velger å betale med papirsjekk eller ikke velger noen annen betalingsmetode, vil du motta provisjonsutbetalingen på papirsjekk. En minimumsterskel på ett hundre dollar (100 USD) kreves for at en betaling skal utstedes på papirsjekk.
   Sjekker til forhandlere basert i USA. Sjekker sendes ut månedlig på den siste dagen i måneden til forhandlere basert i USA. Du erkjenner og samtykker i at et sjekkbehandlingsgebyr på tjuefem dollar (25 USD) blir pålagt hver gang en provisjonsutbetalingssjekk skrives ut.
   Sjekker til forhandlere basert utenfor USA. Sjekker sendes ut kvartalsvis på den siste dagen i kvartalet til forhandlere basert utenfor USA. Kvartalsvise betalingsdatoer er 28. februar, 31. mai, 31. august og 30. november. Det belastes ingen gebyrer for sjekkbehandling for forhandlere som ikke er basert i USA.
 • Direkteinnskudd (kun tilgjengelig for forhandlere basert i USA): I tillegg til ovennevnte metoder for utbetaling av provisjon, kan forhandlere basert i USA også velge å få provisjonen utbetalt direkte til kontoen. Hvis du velger å benytte direkteinnskudd, er du kjent med at det er ditt ansvar å oppgi et gyldig amerikansk bankkontonummer og relatert informasjon om direkteinnskudd i feltet for oppsett av mottaker under Min konto på nettstedet vårt. Hvis ikke du oppgir en gyldig konto for direkteinnskudd, fører det til at provisjonsutbetalingene dine holdes tilbake av oss i påvente av riktige opplysninger for direkteinnskudd. Du finner instruksjonene om hvordan du skal sette opp en konto for direkteinnskudd ved å klikke på koblingen «Mottakerkontoer» som står på siden «Kontoinnstillinger» under «Min konto» i kontoen din på vårt nettsted.
  Du gir oss med dette tillatelse til å initiere og legge ut kredittoppføringer (positive) for provisjonsutbetalinger til kontoen for direkteinnskudd som du velger. Provisjonsutbetalinger kan debiteres eller holdes tilbake på alle ordrer som er refundert for svindel eller tilbakeført av utstedende bank. Du betales hver måned på den tjuefemte (25.) dagen i måneden.
  Fullmakten som du eller eieren av kontoen for direkteinnskudd har gitt oss, fortsetter å gjelde inntil vi eller depotinstitusjonen har mottatt skriftlig varsel fra deg eller eieren av kontoen for direkteinnskudd om at fullmakten er opphevet, eller inntil forhandlerkontoen din avsluttes.

Tilbakeførte posteringer. Hvis det skjer en tilbakeføring til et kredittkort knyttet til din kundes kjøp av en tjeneste, vil vi trekke fra beløpet på kredittkortbelastningen fra din provisjonsutbetaling. Hvis vi anser tilbakeføringen som høy, forbeholder vi oss retten til å holde tilbake tjue prosent (20%) av de månedlige provisjonsutbetalingene dine i nitti (90) dager fra datoen da provisjonsutbetalingen skulle skje.

Markedsføringstjenester. Vi (og våre tilknyttede selskaper) vil ikke markedsføre tjenestene med vårt varemerke til dine kunder. Vi (og våre tilknyttede selskaper) kan imidlertid markedsføre tjenestene med ditt merkenavn til dine kunder. Fra tid til annen kan vi også gjøre forskjellige markedsføringstjenester tilgjengelige for deg. Markedsføringstjenestene kan inkludere rabatter, kampanjer, telemarkedstjenester, markedsføringstjenester via e-post, og/eller nettbaserte annonsetjenester (individuelt og kollektivt, «markedsføringstjenester»). Markedsføringstjenestene er designet for å bistå deg i å gjøre markedsføringen mer effektiv for produkter og tjenester du tilbyr kundene dine. Markedsføringstjenestene vil tilbys på frivillig basis. Du erkjenner og samtykker i at (1) markedsføringstjenestene gis kun av praktiske hensyn, og vi gjør ingen fremstilling eller garantier vedrørende de samme; (2) vi forbeholder oss retten til når som helst å modifisere, endre eller kansellere ethvert aspekt av markedsføringstjenestene; (3) hvis du velger (eller velger bort) markedsføringstjenestene, kan det ta opptil ti (10) virkedager før endringene dine trer i kraft; (4) alle markedsføringstjenestene vil bli valgt av oss, og du vil ikke ha tillatelse til å tilpasse markedsføringstjenestene; og (5) din deltakelse i enkelte markedsføringstjenester, særlig rabatter og kampanjer, kan føre til at dine provisjonsutbetalinger reduseres og/eller føre til negative provisjonsutbetalinger.

Retningslinjer for varemerkelisens. Vi innvilger deg en ikke-overførbar lisens til å gjengi og vise på nettstedet ditt følgende varemerker og produktnavn («merker») i tilknytning til videresalg av produktene våre i henhold til de begrensede spesifikasjonene som er angitt i følgende del: Ekspressmarkedsføring per e-post®, Hurtighandlevogn® og Nettbasert filmappe®. Vi innvilger deg også en ikke-overførbar lisens til å reprodusere og vise de opphavsrettsbeskyttede juridiske dokumentene med de tilbudte tjenestene beskrevet i forhandlerkontrollsenteret, forutsatt at du inkluderer den riktige opphavsrett-strengen og ikke endrer avtalene og dokumentene. Du må inkludere en liten frasigelse på ditt nettsted som viser merkene brukt og vårt og våre tilknyttede parters eierforhold til dem, der det fremgår: «Tredjepartsmerker er registrerte varemerker tilhørende de respektive eierne. Med enerett.» Du må sjekke forhandlerkontrollsenteret med jevne mellomrom for å overvåke eventuelle endringer i merkene, inkludert, men ikke begrenset til en endring fra et påventende varemerke (™) til et registrert varemerke (®). Du må straks foreta alle revisjoner av eventuelle berørte merker du benytter.

Tjenestene må tydelig identifiseres ved navnene over, og bruken av disse navnene må bare brukes til å beskrive eller henvise nøyaktig til tjenestene våre. Merkene må reproduseres nøyaktig slik de vises i dette avsnittet eller om autorisert i forhandlerkontrollsenteret, og må inkludere gjeldende ®- eller ™-symbol. Hver visning av et merke må fremstå som betydelig adskilt fra ditt navn eller annen tekst, slik at det ikke er noe som tyder på at de eies av deg eller at du har noen forbindelse med dem, bortsett fra din forbindelse med oss. Vi kan gi deg flere spesifikasjoner i tillegg til disse generelle retningslinjene, og du vil være forpliktet til å følge dem. Du forbys å vise merkene på en slik måte at det tyder på en tilknytning, sponsoravtale eller vår godkjenning av deg, bortsett fra ditt forhold til oss som forhandler. Hvis vi finner ut, etter vår egen vurdering, at din bruk av merkene eller noe merke som eies av noen av våre tilknyttede parter, utgjør brudd på varemerkerettighetene eller utvanning, kan vi holde tilbake provisjonsutbetaling til problemet er utbedret og/eller vi kan si opp kontoen din med umiddelbar virkning. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig innvilget av oss til deg, er forbeholdt oss. Vi kan revidere din bruk av våre merker for å avgjøre samsvar med dette avsnittet, og vi forbeholder oss retten til å begrense din bruk av våre merker. Du må innhente skriftlig tillatelse fra oss før du bruker merkene til noe annet formål enn det som uttrykkelig fremgår av denne delen eller i forhandlerkontrollsenteret.

Sosiale medier. Du kan få muligheten til å knytte dine sosiale medier-sider til forhandlernettstedet ditt. Du erkjenner og samtykker i at du eier, eller har retten til å lenke til de sosiale medier-sidene du lenker til fra forhandlernettstedet ditt. Hvis du bruker en Google-knapp, aksepterer og godtar du videre at du er underlagt retningslinjene for Google-knapper.

Egendefinerte domener. Forhandlerprogrammet ditt kan inkludere en egendefinert domenenavnfunksjon, slik at du kan koble forhandlernettstedet ditt til et domenenavn som er registrert av deg. Den egendefinerte domenenavnfunksjonen kan inkluderes som en del av programmet ditt eller tilbys som tilleggsfunksjon, og er ikke nødvendigvis tilgjengelig for alle forhandlere.

Avkastning av domene. Vårt Pro-forhandlerprogram inkluderer domeneavkastning. Domeneavkastning er en tjeneste som gir domenenavnregistranter mulighet til å generere inntekter fra trafikken som genereres til domenenavnene deres. Du får betalt en prosentandel av inntektene som genereres fra avkastningen på domenenavn som er registrert via forhandlersiden, og som er over grensen som er angitt i forhandlerkontrollsenteret. Denne kan endres. Avkastningsutbetalingen skjer samtidig med provisjonsutbetalingene. Du erkjenner og samtykker i at vi uttrykkelig forbeholder oss retten til når som helst å endre, modifisere eller kansellere tilbudet med domeneavkastning. Videre erkjenner og samtykker du i at din bruk av tilbudet om domeneavkasting er underlagt og skal skje i samsvar med betingelsene som står i Cash Parking-avtalen, som er innlemmet heri ved denne referansen. Vi forbeholder oss retten til å filtrere domenenavn før utrullering, og vi kan, etter eget skjønn, utelukke et hvilket som helst domenenavn av en hvilken som helst grunn. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til a) brudd på denne avtalen eller de allmenne tjenestebetingelsene, eller b) brudd eller potensielle brudd på tredjeparters immaterielle rettigheter.

Juridiske avtaler, retningslinjer og ICANN-krav. Din forhandlerside vil vise en uniform tjenesteperiodeavtale, kundeavtaler på servicenivå, personvernpolicy, ICANN-registrantens rettigheter og ansvar, og andre juridiske avtaler og retningslinjer, der noen av disse krever at kunden samtykker før en kjøpstransaksjon gjennomføres. Du samtykker i at du ikke vil endre eller fjerne, eller prøve å modifisere eller fjerne, noen av de juridiske kravene og retningslinjene som er inkludert i din forhandlerside. Du skal forsikre deg om at identiteten og kontaktinformasjonen som er gitt av kunden av noen personvern- eller proxyregistreringstjeneste som tilbys eller som gjøres tilgjengelig av deg i forbindelse med hver registrering, vil bli innskutt hos oss eller holdes i bevaring, eller alternativt vise en tydelig varsel til slike kunder på tidspunktet da valget gjøres om å benytte en slik personvern- eller proxytjeneste at deres data ikke oppbevares. Hvis depottjenester benyttes, skal deponeringsavtalen som et minimum angi at dataene blir frigitt til oss hvis du skulle komme til å misligholde denne avtalen.

Varighet og oppsigelse. I fravær av varsling fra deg, vil vi automatisk gi tilgang til forhandlerprogrammet på ubestemt tid og vil belaste betalingsmetoden du har registrert hos oss til våre da-gjeldende priser for det årlige lisensgebyret. Du samtykker i at du er ansvarlig for å informere oss dersom du ønsker å si opp bruken av forhandlerprogrammet. Vi må informeres om at du ønsker å si opp avtalen senest tre dager før faktureringsdatoen. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel, å når som helst og uansett grunn suspendere tilgangen din til eller bruken din av forhandlerprogrammet. Ved oppsigelse vil dine kunders tjenester overføres til oss eller en tilknyttet enhet. Ingen tilbakebetalinger blir utstedt til deg eller kundene for kjøpte tjenester.

Fremstillinger og garantier. Du fremstiller og garanterer at all informasjon gitt av deg for å sette opp forhandlernettstedet ditt er riktig, nøyaktig og fullstendig. Du fremstiller og garanterer også at navnet på nettstedet ditt, URL-en din eller andre varemerker benyttes i god tro og at du ikke kjenner til at det krenker eller er i strid med en tredjeparts juridiske rettigheter eller en tredjeparts registrering, varemerke eller merkenavn. Du erkjenner og samtykker i at vi ikke gir noen fremstillinger eller garantier av noe slag i forbindelse med denne avtalen, og at vi spesifikt ikke gir noen garanti overfor deg mot muligheten for å protestere eller komme med innvendinger mot registreringen eller bruken av domenenavn som du bruker i forbindelse med forhandlerprogrammet.

7. SPESIELLE BETINGELSER FOR FORHANDLERE I INDIA

For forhandlere som er bosatt i India, skal følgende betingelser gjelde for kjøp av Basic-forhandlerprogrammet som er gjort etter datoen for "Sist revidert", som står øverst på denne avtalen.

Basic-forhandlerprogrammet kommer med både innledende priser ("Innledende priser") og standardpriser ("Standardpriser"). Mottak av innledende priser vil være avhengig av at et sammenligningsgrunnlag for inntekt er oppnådd ("Sammenligningsgrunnlag for inntekt"). Gjeldende innledende priser, standardpriser og sammenligningsgrunnlag for inntekt vil vises på forhandlerens startside, eller frasigelsene som er koblet til forhandlerens startside, på dette nettstedet.

Du blir belastet innledende priser når du kjøper Basic-forhandlerprogrammet. Dersom du har oppnådd sammenligningsgrunnlaget for inntekt ved gjennomgang seks (6) måneder etter kjøpet, vil du fortsette med innledende prising for gjenværende seks (6) måneder i Basic-forhandlerprogrammet. Hvis ikke du har oppnådd sammenligningsgrunnlaget for inntekt ved gjennomgang seks (6) måneder etter kjøp, vil du konvertere til standardprising for resterende seks (6) måneder i ditt Basic-forhandlerprogram, og den betalingsmetode som er registrert hos oss vil bli belastet differansen mellom innledende prising og standardprising. Alle belastninger som skjer via betalingsmetoden din som er registrert, vil ikke kunne betales tilbake, selv om du oppnår sammenligningsgrunnlaget for inntekt på et senere tidspunkt.

Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til når som helst å endre den innledende prisingen, standardprising, sammenligningsgrunnlaget for inntekt. Slike endringer skal legges ut på denne siden og skal være effektive med umiddelbar virkning, uten behov for nærmere varsling til deg. Endringer eller modifikasjoner av innledende prising, standardprising og sammenligningsgrunnlaget for inntekt, skal være effektive når Basic-forhandlerprogrammet ditt skal fornyes.

Med unntak av det som ellers er oppgitt på forhandlerens startside, eller frasigelsene som er koblet til forhandlerens startside for dette nettstedet, skal alle Basic-forhandlerprogrammer tilbys i tolv (12) måneder bare for forhandlere som er bosatt i India. Vi forbeholder oss retten til å avvikle tilgjengeligheten av Basic-forhandlerprogrammet etter tolv (12) måneder eller fortsette å tilby det til standardpriser.

8. BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR SUPER-FORHANDLERPROGRAMMET

Betingelser for Pro-forhandler inkorporert. Alle betingelsene som er angitt ovenfor i Bestemmelser som er spesifikke for Basic-/Pro-forhandlerprogrammene, gjelder også Super-forhandlerprogrammet og er derfor tatt med i denne delen gjennom denne referansen.

Underforhandlere; Oppsigelse. Du er ansvarlig for handlingene og utelatelsene til dine underforhandlere. Hvis du tilbyr opplæring og/eller teknisk støtte til underforhandlerne dine, må den være rimelig. Dersom en underforhandlerkonto sies opp av underforhandleren, deg eller oss, vil du være ansvarlig for å sikre overføringen av den transaksjonen til den underforhandlerens kunder eller en underforhandlerkonto.

Provisjonsutbetalinger. I tillegg til provisjonsutbetalingen som er oppgitt i avsnittet Basic/Pro-forhandler, vil tjenes opp for hvert forhandlerprogram som er solgt, så vel som tjenestene som selges av dine underforhandlere. Vi forbeholder oss retten til å endre kostnadene knyttet til begge inntektskildene etter vårt eget og absolutte skjønn.

Avkastning av domene. I tillegg til inntekt på domeneavkastning du kan generere via ditt eget Pro-forhandlerprogram, vil du få betalt en prosentandel av inntekten generert fra avkastningen av domenenavn kjøpt gjennom dine underforhandleres nettsteder over terskelen som er oppgitt i Forhandlerkontrollsenteret, som er gjenstand for endring. Avkastningsutbetalingen skjer samtidig med provisjonsutbetalingene. Du godtar og samtykker i at vi uttrykkelig forbeholder oss retten til når som helst å endre, modifisere eller kansellere tilbudet med domeneavkastning. Du aksepterer og samtykker videre i at din bruk av tilbudet om domeneavkasting er underlagt og skal skje i samsvar med betingelsene som står i Cash Parking-avtalen, som er innlemmet heri ved denne referansen. Vi forbeholder oss retten til å filtrere domenenavn før utrullering, og vi kan, etter eget skjønn, utelukke et hvilket som helst domenenavn av en hvilken som helst grunn. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til a) brudd på denne avtalen eller de allmenne tjenestebetingelsene, eller b) brudd eller potensielle brudd på tredjeparters immaterielle rettigheter.

9. BESTEMMELSER SPESIFIKKE FOR API-FORHANDLERPROGRAMMET

Merkevarebygging. Vi autoriserer deg til å bli med-merkevarebygger for tjenestene du forhandler ved hjelp av Wild Wests domenenavn og logo, sammen med ditt eget navn og din egen logo; du kan imidlertid bare gjøre det i henhold til betingelsene i avsnittet Immateriell eiendom

Forhåndsbetalt konto. En forhåndbetalt konto ("Forhåndsbetalt konto") kreves for å drive API-forhandlerprogrammet, og må settes opp på forhånd ved å overføre penger til oss i tilstrekkelige mengder til å dekke kostnaden med tjenesten som vil bil kjøpt. Du finner instruksjoner om hvordan du skal sette opp din forhåndsbetalte konto ved å klikke på koblingen "Overføre midler til din konto" fra hjemmesiden din på Ekstranet for forhandler.

Du gis oss herved tillatelse til å initiere og legge ut debetoppføringer (negative oppføringer) til den forhåndsbetalte kontoen når forespørsler om tjenester mottas fra deg. Hvis ikke en gyldig forhåndsbetalt konto konfigureres og vedlikeholdes, kan du ikke kjøpe noen tjenester fra oss. Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan trekke nok midler fra PayPal-kontoen din for å behandle forespørslene etter tjenester, og du ikke svarer på henvendelsene våre, blir ingen forespurte transaksjoner behandlet. Du samtykker i at vi ikke er ansvarlige for transaksjoner som ikke kunne behandles fordi du ikke hadde dekning for disse transaksjonene på den forhåndsbetalte kontoen din. Hvis du ikke oppbevarer tilstrekkelig med midler på den forhåndsbetalte kontoen din, kan det uansett påløpe tilleggskostnader. Vi kan også belaste et lite gebyr hvis du eller kunden din kansellerer en registrering av domenenavn innen henstandsperioden på fem (5) dager, og vi tilbakebetaler prisen på domenenavnet. Vi kommer ikke til å belaste et gebyr hvis vi kansellerer domenenavnet i denne perioden på grunn av svindel.

Det er ditt ansvar å kansellere den forhåndsbetalte kontoen hvis du bestemmer deg for å avslutte API-forhandlerkontoen. Selv etter oppsigelse av forhandlerkontoen kommer den forhåndsbetalte kontoen til å være åpen inntil vi mottar skriftlig varsel fra deg der du ber oss avvikle den forhåndsbetalte kontoen.

Juridiske avtaler, retningslinjer og ICANN-krav. Du samtykker i å være bundet av vår personvernpolicy i dine forretninger med kunder og andre, og å legge ut en personvernpolicy med krav som ligner på våre på ditt forhandlernettsted. Du skal også vise ICANN-registrantens rettigheter og ansvar, ICANN-retningslinjer for løsning av tvister om registratoroverføring, så vel som andre juridiske avtaler og retningslinjer som vi kan levere fra tid til annen. Du godtar og samtykker også i at du skal legge ut avtalen for domenenavnregistrering og kundeservice på siden din og kreve at kundene dine (på tidspunktet for registrering av domenenavn) godtar og samtykker i avtalen for domenenavnregistrering og kundeservice som vi gir deg.

Du aksepterer og samtykker i at registreringen og bruken av domenenavn styres delvis av regler og kontrakter utstedt av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"). ergistrantDisse reglene inneholder krav til at registratoren oppbevarer enkelte registrerings- og transaksjonsopplysninger i en periode på tre år, og at den informasjonen kan bli gitt til ICANN på forespørsel i sammenheng med en hvilken som helst revisjon initiert av ICANN. For å oppfylle disse ICANN-kravene samtykker du i at du skal opprettholde (a) all skriftlig kommunikasjon i elektronisk format, papirformat eller mikrofilmformat, bestående av registreringssøknader, bekreftelser, endringer, overføringer eller oppsigelser og tilknyttet korrespondanse med brukere, inkludert registreringskontrakter, og (b) en oversikt i elektronisk format over kontoene til alle brukerne, inkludert datoer og beløp på alle betalinger og tilbakebetalinger i sammenheng med registrering av domenenavn. På forespørsel fra oss skal du gi oss all informasjon som er identifisert i denne delen, innen to (2) virkedager og ellers samarbeide med oss om enhver sak knyttet til samsvar, lovpålagte krav eller juridiske spørsmål som følge av registreringen av domenenavn.

Du skal forsikre deg om at identiteten og kontaktinformasjonen som er gitt av kunden av noen personvern- eller proksyregistreringstjeneste som tilbys eller som gjøres tilgjengelig av deg i forbindelse med hver registrering, vil bli innskutt hos oss eller holdes i bevaring, eller alternativt vise en tydelig varsel til slike kunder på tidspunktet da valget gjøres om å benytte en slik personvern- eller proxytjeneste at deres data ikke oppbevares. Hvis depottjenester benyttes, skal deponeringsavtalen som et minimum angi at dataene blir frigitt til oss hvis du skulle komme til å misligholde denne avtalen.

Varighet og oppsigelse. I fravær av underretning fra deg, vil vi automatisk fortsette å gi tilgang til API-forhandlerprogrammet på ubestemt tid og vil belaste betalingsmetoden du er notert for hos oss til gjeldende priser for det årlige lisensieringsgebyret. Du samtykker i at du er ansvarlig for å informere oss dersom du ønsker å si opp bruken av forhandlerprogrammet. Vi må informeres om at du har til hensikt å si opp avtalen, senest tre dager før faktureringsdatoen. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel, til når som helst og uansett grunn å suspendere tilgangen din til eller bruken din av forhandlerprogrammet. Ved oppsigelse skal du overføre alle dine kunder og deres tjenester til oss, og til det formålet, aksepterer du og samtykker i at du til rett tid vil gi oss all kundeinformasjon, inkludert data om registrert navninnehaver og tidligere kommunikasjoner med dine kunder, som vi måtte be om å få for at den overgangen skal skje slik at dine kundetjenester ikke utløper. Ingen tilbakebetalinger blir utstedt til deg eller kundene for kjøpte tjenester.

Merknader. Du samtykker i at alle merknader (bortsett fra de som gjelder brudd på denne avtalen) fra oss til deg kan legges ut på siden vår og vil anses for å være levert innen femten (15) dager etter at de er lagt ut. Meldinger om avtalebrudd sendes enten til e-postadressen som forhandleren har registrert hos oss, eller via A-post til postadressen som forhandleren har gitt oss. Meldinger fra forhandleren til oss skal sendes enten via e-post til kundestøtteadressen som er oppgitt på siden vår, eller via A-post til:GoDaddy.com, LLC, ATTN: Reseller Department, 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260, USA. Leveringen skal under alle forhold anses for å være levert fem (5) dager etter datoen den ble sendt.

10. TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER

Du kan ha rett til å selge tredjepartprodukter og -tjenester. Dersom du velger å selge SiteLock-produktet, aksepterer du og samtykker i å være bundet av vilkårene som du finner her, som er herved innlemmet ved referanse.

11. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAVHENGIGE OVERENSKOMSTER, UGYLDIGHET

Titlene og overskriftene i denne Avtalen er kun av praktiske hensyn og for å gjøre det enkelt å finne frem, og de skal ikke på noen måte benyttes for å oppfatte eller tolke avtalen mellom partene slik den ellers fremgår heri. Hver overenskomst og avtale i denne avtalen skal oppfattes for alle formål å være en separat og uavhengig overenskomst eller avtale. Hvis en domstol av kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelser (eller del av en bestemmelse) av denne avtalen til å være ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke rettskraftig, skal resterende bestemmelser (eller deler av bestemmelser) i denne avtalen ikke påvirkes derav og skal anses å være gyldig og rettskraftig i maks. utstrekning tillatt ved lov.

12. DEFINISJONER, KONFLIKTER

Begrep med store bokstaver som brukes, men ikke er definert her, skal ha betydningen som er gitt dem i avtalen med allmenne tjenestebetingelser. Hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i denne avtalen og bestemmelsene i avtalen med allmenne tjenestebetingelser, skal bestemmelsene i denne avtalen ha forrang.

***********************
FORHANDLERAVTALE
DATABEHANDLINGSTILLEGGDATA

Dette vedlegget om forhandler databehandling (“DPA”) utgjør en del av avtalen som er inngått mellom GoDaddy (inkludert tilknyttede partnere hvis dette tenkes under avtalen) (“GoDaddy”;) og deg (“Forhandler”) med hensikten å selgeGoDaddys produkt og tjenester (“Tjenester”) gjennom GoDaddys Forhandlerprogram, og skal styre med hensyn til behandlingen av personlig informasjon av forhandler på vegne av GoDaddy. Forhandler inngår denne DPA på vegne av seg selv og i den utstrekningen det kreves under gjeldende lover og regler om databeskyttelse, på vegne av dets autoriserte tilknytningspartnere. Alle uttrykk som begynner med stor bokstav som ikke er definert her, skal ha den betydningen som er angitt i avtalen. Uttrykkene “vi”, “oss” eller “vår” skal vise til GoDaddy. Uttrykkene "du", "din" eller "forhandler" skal vise til alle enkeltpersoner eller enheter som godtar denne avtalen. Ingenting i denne avtalen skal anses for å overføre tredjepartsrettigheter eller -fordeler. Denne DPA-en skal tre i kraft og være bindende samme dato som din elektroniske godkjenning.

Denne DPA-en består av to (2) forskjellige deler, som er gjeldende som forklart under:

  1. Personvern og sikkerhet-SLA. Anvendelse av personvern og sikkerhet-SLA. Gjelder alle forhandlere som har tilgang til og behandler PII (som “definert heri”) innen arten av og omfanget til deres deltakelse i forhandlerprogrammet
  2. Standard kontraktsmessige klausuler (og vedleggene 1 og 2). Anvendelse av standard kontraktklausuler. De standard kontraktsmessige klausulene gjelder for kundedata som overføres utenfor EØS, enten direkte eller via videreoverføring, til et land som ikke er anerkjent av EU-kommisjonen, og som gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger (som beskrevet i GDPR). De standard kontraktsmessige klausulene gjelder ikke kundedata som ikke overføres, enten direkte eller via videreoverføring, utenfor EØS. Til tross for det foregående gjelder ikke de standard kontraktsmessige klausulene hvor dataene overføres i samsvar med en anerkjent samsvarsstandard for lovlig overføring av personopplysninger (som definert i GDPR) utenfor EØS, som EU-USA og Sveits-USA.

***********************
Personvern og sikkerhet-SLA

1. Innhold og omfang

  Denne personvern- og sikkerhet-SLA-en (“Sikkerhet-SLA”) blir tillagt og innlemmet i avtalen med hensikt om å sikre at enhver PII (som definert under) som samles eller brukes av deg blir behandlet på et vis som er sikkert og ellers i samsvar med vilkårene til avtalen, denne sikkerhet-SLA-en, og gjeldende lover og regler.

2. Prioritetsrekkefølge.

  Denne sikkerhet-SLA-en er inkorporert i og former en del av avtalen. For det som ikke omtales i denne sikkerhet-SLA-en, skal vilkårene i avtalen gjelde. Med hensyn til partenes rettigheter og plikter i forhold til hverandre, i tilfelle konflikt mellom vilkårene i avtalen og denne sikkerhet-SLA-en, vil vilkårene i denne sikkerhet-SLA-en styre I tilfelle en konflikt mellom vilkårene i sikkerhet-SLA-en og de standard kontraktsmessige klausulene, vil de vanlige kontraktvilkårene ha forrang.

3. Personlig informasjon.

  3.1 “PII” eller “Personlig informasjon” skal bety informasjon i hvilket som helst medium eller form av hvilken som helst type som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person er noen som kan identifiseres direkte eller indirekte, spesielt med hensyn til en identifikasjon som navn, adresse, personnummer eller annet id-nummer, e-postadresse, telefonnummer, finansprofil, kredittkortinformasjon, førerkortnummer eller annen informasjon som rimeligvis kan tilknyttes en bestemt person, datamaskin, eller enhet (f.eks informasjon som samles via sporingsteknologi, som en IP-adresse), eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomisk, kulturelle eller sosiale identiteten til den personen.
  3.2 Behandling for denne sikkerhet-SLA skal innbefatte samling, registrering, organisering, strukturering, oppbevaring, tilpassing eller endring, henting, konsultering, bruk, oppgivelse, distribusjon eller annen tilgjengeliggjøring kombinering, hemming, utvisking eller ødelegging av PII.
  3.3 Du kan bare behandle PII for begrensede og spesifikk(e) formål som beskrives i avtalen og våre skriftlige instruksjoner, og for ingen andre formål, inkludert med hensyn til overføringer av EU-personer; PII utenfor Den europeiske union, med mindre dette kreves av Den europeiske union eller lovene i medlemland i Den europeiske union (i hvilket tilfelle du må umiddelbart gi oss melding før du gjør dette, med mindre loven forbyr det).
  3.4 Du kan kun overføre PII for EU-personer til utenfor EU (eller hvis slik PII allerede er utenfor EU, til en tredjepart som også er utenfor EU), i samsvar med vilkårene til denne sikkerhet-SLA-en og kravene til artikler 44 til 49 fra GDPR (som definert under).
  3.5 Du må umiddelbart gi oss en melding hvis etter din mening våre instruksjoner bryter med noen gjeldende personvernlover og regler, inkludert EU personvernloven (som definert under) på .
  3.6 Du må behandle alle PII som strengt konfidensielle og må informere alle ansatte og godkjente representanter som er involvert i behandlingen av PII,om den konfidensielle arten av PII, og sikre at alle slike personer eller parter har signert en korrekt konfidensialitetsavtale for å opprettholde PII
  3.7 I den utstrekningen du mottar, vedlikeholder, behandler eller på annet vis har tilgang til PII i forbindelse med forhandlerprogrammet under avtalen, vedkjenner du og samtykker i at du er ansvarlig for å opprettholde korrekte organisasjonsmessige og sikkerhetstiltak for å beskytte slik PII. Du må beskytte og sikre slik PII i henhold til alle gjeldende lover om personvern og databeskyttelse, inkludert men ikke begrenset til regulering (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016 om beskyttelsen av fysiske personer med hensyn til behandlingen av personlige data og den frie bevegelsen av slik data (“Generell datavernregulering” eller “GDPR”) og tilknyttet lover eller regler i medlemland i Den europeiske union (tilsammen “EUs lov om databeskyttelse”).
  3.8 De korrekte organisasjons- og sikkerhetstiltak som henvises til i seksjon 3.7 skal inkludere (men begrenses ikke til):
  3.8.1 De tiltakene som er oppført nedenfor i seksjonene 5 og 6;
  3.8.2 Tiltak som skal sikre at kun autoriserte personer i hensiktene som beskrives i avtalen kan ha tilgang til PII;
  3.8.3 Pseudonymisering og kryptering av PII;
  3.8.4 Evnen til å sikre fortsatt konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og fleksibilitet for behandlingssystemer og tjenester;
  3.8.5 Muligheten til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til PII innen rimelig tid;
  3.8.6 En prosess for regelmessig testing, vurdering og evaluering av effektiviteten av tekniske og organisasjonsmessige tiltak for sikring av sikker behandling av PII; og
  3.8.7 Tiltak som skal identifisere svakheter med hensyn til behandlingen av PII i dine systemer.
  3.9 I den utstrekningen du tegner kontrakt med en underkontraktør, selger eller annen tredjepart for å legge til rette ytelsen under avtalen, må du (i) innhente forutgående skriftlig samtykke fra oss; og (ii) inngå en skriftlig avtale med slik tredjepart for å sikre at denne parten også overholder betingelsene til denne sikkerhet-SLA-en og avtalen.
  3.10 Til tross for autorisering som gis av oss i henhold til seksjon 3.9, vil du ha fullt ansvar for enhver slik underkontraktør, selger eller annen tredjeparts handlinger der denne parten ikke fullfører sine forpliktelser under denne sikkerhet-SLA-en (eller lignende kontraktordning som er plassert for å pålegge ekvivalente forpliktelser på tredjeparten til de som gjelder for deg under denne sikkerhet-SLA-en) eller under gjeldende personvernlov(er).
  3.11 Du vil, for egen regning, forsvare, holde oss skadesløs og uten ansvar, kostnader og tap i sammenheng med noen midlertidig eller permanent, utilsiktet eller ulovlig tapt tilgjengelighet, tap, ødeleggelse, uautorisert avsløring av eller tilgang til, tyveri eller kompromittering av PII, og ethvert annet brudd på gjeldende databeskyttelseslover, og annet brudd på denne sikkerhet-SLA-en.
  3.12 Hvis du blir oppmerksom på at du har mottatt konfidensiell informasjon, eller PII som ikke var ment for deg eller autorisert for ditt mottak under denne avtalen, må du (i) umiddelbart gi oss melding på , og (ii) med mindre skriftlig melding blir gitt om annet, skal du beholde informasjonen inntil du kontaktes av med instruksjoner om hva du skal gjøre med denne informasjonen.

4. Konsekvensanalyser og sikkerhetsrevisjoner

  4.1 Vurderinger av påvirkning på databeskyttelse. Du må hjelpe oss til å gjennomføre vurderinger av påvirkning på databeskyttelse, for å identifisere og minimalisere enhver personvern- eller sikkerhetsrisiko som er forbundet med forhandlerprogrammet, under avtalen.
  4.2 Periodiske revisjoner. Vi forbeholder oss retten til periodisk å revidere (eller bruke en tredjepart, etter vårt valg, til revisjon av) din overholdelse av denne sikkerhet-SLA-en.
  4.3 Revisjon etter en hendelse. Dersom et forhandlerrelatert sikkerhetsbrudd oppstår, kan vi utføre en sikkerhetsrevisjon for å sikre at ingen PII ble påvirket. Du vil bli gitt 90 dager til å svare på eventuelle problemer som identifiseres gjennom revisjonen. Når identifiserte problemer har blitt løst, kan vi utføre en sikkerhetsrevisjon for å sikre at tiltakene er gjennomført.
  4.4 Merknad om manglende overholdelse. Skulle du ikke være i stand til å oppfylle noen av forpliktelsene i denne SLA-en av en hvilken som helst grunn, må du umiddelbart underrette oss. I så fall må du gi beskjed om det er mulig å rette opp et problem raskt og uten fare for sikkerheten til noen PIl. Hvis ikke, kan vi velge å si opp avtalen straks, straff eller ytterligere erstatningsansvar overfor deg.

5. Respons på sikkerhetshendelse

  5.1 Varslingtiming. Du skal formidle eventuelle sikkerhetshendelser knyttet til dine tjenester og/eller PII til oss umiddelbart etter oppdagelsen derav, og skal gi umiddelbar tilbakemelding om hvilken innvirkning denne hendelsen kan ha på oss eller PII. Du skal gjøre ditt beste for å varsle oss om sikkerhetshendelsen umiddelbart etter å ha oppdaget en slik hendelse, og senest 1 time etter at du har oppdaget hendelsen. I sammenheng med denne sikkerhet-SLA-en skal en hendelse også innbefatte:
  5.1.1 En klage eller forespørsel med hensyn til utøvelsen av en persons rettigheter under gjeldende lover, inkludert EUs lov om databeskyttelse;
  5.1.2 En undersøkelse av eller inndragelse av PII av myndigheter, en politietat, eller indikasjoner på at slik undersøkelse eller inndragelse vurderes;
  5.1.3 Enhver midlertidig eller permanent, utilsiktet eller ulovlig, utilgjengelighet, tap, ødeleggelse, uautorisert avsløring av eller tilgang til, tyveri eller kompromittering av PII; og
  5.1.4 Ethvert brudd på sikkerheten og/eller forpliktelser til konfidensialitet som beskrives i denne sikkerhet-SLA-en
  5.2 Varslingsformat og innhold. Varsling om et sikkerhetsbrudd skal gjøres ved å ringe vårt nettverkssenter (NOC) på (480) 505-8809, etterfulgt av en skriftlig melding til [privacy@secureserver.net](privacy@secureserver.net). Du må gi følgende informasjon under meldingssamtalen, og i den skriftlige meldingen, i den utstrekningen det er mulig med ytterligere oppdateringer etter som mer informasjon viser seg:
  5.2.1 En beskrivelse av hendelsens art og sannsynlige konsekvenser av hendelsen;
  5.2.2 Forventet løsningstid (hvis kjent);
  5.2.3 En beskrivelse av tiltakene som er truffet eller foreslått for å håndtere hendelsen, herunder tiltak for å redusere mulige uheldige virkninger på oss, PII eller tilknyttede personer;
  5.2.4 Hvis løsningen er ukjent ved tidspunktet for telefonsamtalen, må du fortelle at denne fortsatt er avklart;
  5.2.5 Kategoriene og omtrentlig volum for PII og personer som muligvis blir påvirket av hendelsen, og de sannsynlige konsekvensene av hendelsen på den PII-en og tilknyttede personer; og
  5.2.6 Navn og telefonnummer til en forhandlers representant vi kan kontakte for hendelsesoppdatering.
  5.3 Sikkerhetsressurser. Vi kan, etter gjensidig avtale med deg, tilby ressurser fra vår sikkerhetsgruppe for å bistå med et identifisert sikkerhetsbrudd. Du samtykker i å hjelpe oss til å møte forpliktelser i forhold til melding om sikkerhetsbrudd under EUs lov om databeskyttelse, eller enhver annen forpliktet melding om lovmessig, regelforbundet, administrativt eller kontraktmessig brudd.

6. Kryptografi

  6.1 Proprietær kryptering. Sikre transaksjoner mellom deg og underkontraktør, selger eller annen tredjepart, samt oppbevaring av vår konfidensielle informasjon eller PII kan ikke bruke noen kryptografiske algoritmer som du har utviklet internt. Enhver symmetrisk, usymmetrisk eller nummeralgoritme som brukes av applikasjonsinfrastrukturen vil bruke algoritmer som har blitt publisert og vurdert av den generelle kryptografiske felleskapet.
  6.2 Krypteringsstyrke. Krypteringsalgoritmer må oppfylle dagens industristandardteknologi og ha tilstrekkelig styrke, for eksempel AES. SHA-256 eller RSA offentlig nøkkel-kryptering.
  6.3 Hashing-funksjoner. Hashing-funksjoner vil være en kombinasjon av SHA-256 og minst en av MD-5, SHA-2, SHA-3 eller lignende, ikke inkludert SHA-1. Hvis alternative hashing-funksjoner skal benyttes, må de ha eksplisitt godkjenning fra vårt informasjonssikkerhetsteam og må ledsages av minst en godkjent algoritme.

7. Behandle PII

  7.1 Samsvar med lovverket. I den utstrekning det gjelder, vil du hjelpe oss med våre forpliktelser til å svare på forespørsler fra en person hvis PII blir behandlet under avtalen og som vil utøve enhver av sine rettigheter under Personverndirektivet i EU, inkludert (men ikke begrenset til): (i) rett til tilgang; (ii) rett til dataportabilitet; (iii) rett til utvisking; (iv) rett til rettelse; (v) rett til å klage på automatisk beslutningstakelse; eller (vi) rett til å klage på behandling.
  7.2 Slette/ødelegge. Du må slette/ødelegge eller tilbakesende all PII sikkert, og overskrive fysiske disker som brukes til lagring med kryptografisk utvisking (NIST SP-800-88r1) eller likeverdig måte til enhver tid etter vår forespørsel eller, uten vår forespørsel etter avslutning av avtalen og ødelegge eller tilbakelevere eksisterende kopier av dette til oss.

***********************
STANDARD KONTRAKTSMESSIGE KLAUSULER

I henhold til artikkel 26 (2) i direktiv 95/46/EF for overføring av personopplysninger til behandlere etablert i tredjeland som ikke sikrer en tilstrekkelig grad av databeskyttelse

dataeksportør:GoDaddy og dennes tilknyttede enheter

og

dataimportør: Forhandleren som nevnes som deltok i forhandlerprogrammet i henhold til avtalens vilkår.

hver en “part”; tilsammen “partene”,

ER ENIGE OM følgende avtaleklausuler (klausulene) for å oppnå tilstrekkelige garantier med hensyn til beskyttelse av personvern og grunnleggende rettigheter og friheter til enkeltpersoner for overføring av dataeksportøren til dataimportøren av personopplysningene angitt i vedlegg 1.

Klausul 1
Definisjoner.

Med hensyn til klausulene:

(a) "personlige data", "spesielle datakategorier", "prosess/behandling", "kontroller", "behandler", "dataregistrert" og "tilsynsmyndighet” skal ha samme betydning som i direktiv 95/46/EF fra Europaparlamentet og Rådet av 24. oktober 1995 om beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelighet for slike opplysninger;

(b) “dataeksportøren” betyr kontrolleren som overfører de personlige dataene;;

(c) "dataimportøren" betyr behandleren som samtykker i å motta data fra personopplysningene som er beregnet til behandling på deres vegne etter overføringen i samsvar med deres instrukser og vilkårene i klausulene og som ikke er underlagt et tredjelands system som sikrer tilstrekkelig beskyttelse i henhold til artikkel 25 (nr. 1) i direktiv 95/46/EF;

(d) “tredjepartsbehandler” betyr enhver behandler som benyttes av dataimportøren eller av en annen tredjepartsbehandler av dataimportøren som samtykker i å motta fra dataimportøren, eller fra en annen tredjepartsbehandler av dataimportøren, personlige data utelukkende beregnet for behandling av aktiviteter som skal utføres på dataeksportørens vegne etter overføringen i samsvar med dennes instrukser, vilkårene i klausulene og vilkårene i den skriftlige kontrakten med tredjepart;

(e) “den gjeldende databeskyttelsesloven” betyr lovgivningen som beskytter enkeltpersoners grunnleggende rettigheter og frihet, og særlig deres rett til personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger som gjelder for en datakontrollør i det medlemslandet hvor dataeksportøren er etablert;

(f) “tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger” betyr de tiltak som tar sikte på å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang, særlig når behandlingen omfatter overføring av data over et nettverk og mot alle andre ulovlige former av behandling.

Klausul 2
Detaljer om overføringen

Nærmere informasjon om overføringen og spesielt de spesielle kategoriene av personopplysninger hvor det er aktuelt, er angitt i vedlegg 1 som utgjør en integrert del av klausulene.

Klausul 3
Klausul om begunstiget tredjepart

 1. Den registrerte personen kan benytte denne klausulen, klausul 4(b) til (i), klausul 5(a) til (e) og (g) til (j), klausul 6(1) og (2), klausul 7, klausul 8(2) og klausulene 9-12 som tredjepartsmottaker.

 2. Den registrerte personen kan stille krav overfor dataimportøren med utgangspunkt i denne klausulen, klausul 5(a) til (e) og (g), klausul 6, klausul 7, klausul 8(2) og klausulene 9 til 12 i tilfeller hvor dataeksportøren og juridisk har opphørt å eksistere, med mindre en etterfølgende enhet har antatt alle juridiske forpliktelser fra dataeksportøren eller dataimportøren ved kontrakt eller i kraft av loven, i så fall kan den registrerte håndheve sine rettigheter mot en slik enhet.

 3. Den registrerte kan stille krav overfor tredjepartsbehandlere med utgangspunkt i denne klausulen, klausul 5(a) til (e) og (g), klausul 6, klausul 7, klausul 8(2) og klausulene 9 til 12 i tilfeller hvor både dataeksportøren og dataimportøren juridisk har opphørt å eksistere eller har blitt insolvent, med mindre en etterfølgende enhet har antatt alle juridiske forpliktelser fra dataeksportøren eller dataimportøren ved kontrakt eller i kraft av loven, i så fall kan den registrerte håndheve sine rettigheter mot en slik enhet. Slike tredjepartsansvar for underbehandleren skal være begrenset til sin egen behandling i henhold til klausulen.

 4. Partene motsier ikke at en registrert person representeres av en organisasjon eller et annet organ dersom den registrerte uttrykkelig ønsker det, og hvis det er tillatt etter nasjonal lov.

Klausul 4
Forpliktelser for dataeksportøren

Dataeksportøren godtar og garanterer

(a) at behandlingen, inkludert selve overføringen, av personopplysningene har blitt og vil fortsette å bli gjennomført i samsvar med de relevante bestemmelsene i gjeldende databeskyttelseslov (og, hvis det er aktuelt, har blitt varslet til medlemslandets relevante myndigheter hvor dataeksportøren er etablert) og ikke bryter med de relevante bestemmelsene i dette landet

(b) at de har informert, og gjennom hele varigheten av behandlingstjenestene for personopplysninger kommer til å informere, dataimportøren om å behandle de overførte personopplysningene kun på dataeksportørens vegne og i samsvar med gjeldende databeskyttelseslov og klausulene

(c) at dataimportøren vil gi tilstrekkelige garantier for de tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltningene som er angitt i vedlegg 2 til denne kontrakten

(d) at, etter å ha vurdert kravene i gjeldende databeskyttelseslov, sikkerhetsforanstaltningene er hensiktsmessige for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert offentliggjøring eller tilgang, spesielt hvor behandlingen omfatter overføring av data over et nettverk, og mot alle andre ulovlige former for behandling, og at disse tiltakene sikrer et sikkerhetsnivå som er passende for de risikoene som fremkommer av behandlingen og arten av dataene som skal beskyttes, med hensyn til gjeldende krav og kostnaden for implementeringen av disse

(e) at de vil sikre at sikkerhetstiltakene overholdes

(f) at, hvis overføringen innebærer spesielle datakategorier, den registrerte er blitt informert eller blir informert før eller så snart som mulig etter overføringen om at dataene kan overføres til et tredje land som ikke tilbyr tilstrekkelig beskyttelse i henhold til innholdet i direktiv 95/46/EF

(g) at alle varsler som mottas fra dataimportøren eller en tredjepartsbehandler i henhold til klausul 5(b) og klausul 8(3), skal videresendes til databeskyttelsesmyndighetene dersom dataeksportøren bestemmer seg for å fortsette overføringen eller oppheve suspensjonen

(h) at de registrerte ved forespørsel gis tilgang til en kopi av klausulene, med unntak av vedlegg 2, og en oppsummering av sikkerhetsforanstaltningene, samt en kopi av alle kontrakter for tredjeparts behandlingstjenester som er gjort i samsvar med klausulene, med mindre klausulene eller kontrakten inneholder kommersiell informasjon – slik kommersiell informasjon kan i så fall fjernes

(i) at behandlingsaktiviteten ved tredjepartsbehandling utføres i samsvar med klausul 11 av en tredjepartsbehandler som gir minst samme beskyttelsesnivå for personopplysningene og rettighetene til den registrerte som dataimportøren gir i henhold til klausulene

(j) at de skal sikre samsvar med klausul 4(a) til (i)

Klausul 5
Forpliktelser for dataimportøren

Dataimportøren godtar og garanterer følgende:

(a) å behandle personopplysningene kun på vegne av dataeksportøren og i samsvar med instruksene og klausulene – hvis dataimportøren av en eller annen grunn ikke kan oppfylle disse kravene, samtykker de i å informere dataeksportøren omgående om at de ikke er i stand til å overholde kravene, og dataeksportøren har da rett til å suspendere overføringen av data og/eller avslutte kontrakten

(b) at dataimportøren ikke har grunn til å tro at lovgivningen som gjelder for dem, forhindrer dem i å oppfylle instruksjonene mottatt fra dataeksportøren og deres forpliktelser i henhold til kontrakten, og at i tilfelle en endring i denne lovgivningen som sannsynligvis vil ha en betydelig negativ effekt på de garantier og forpliktelser som følger av klausulene, vil de straks varsle om endringen til dataeksportøren så snart denne er kjent – i så tilfelle har dataeksportøren rett til å suspendere overføringen av data og / eller avslutte kontrakten

(c) at de har implementert de tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltningene som er angitt i vedlegget, før behandling av overførte personopplysninger

(d) at de umiddelbart vil varsle dataeksportøren om følgende:

(i) enhver juridisk bindende forespørsel om offentliggjøring av personopplysninger av juridiske myndigheter, hvis ikke annet er forbudt, for eksempel et forbud i straffeloven for å bevare fortroligheten til en juridisk etterforsking

(ii) tilfeldig eller uautorisert tilgang

(iii) enhver forespørsel mottatt direkte fra de registrerte uten å svare på den forespørselen, med mindre det er ellers gitt tillatelse til å gjøre dette

(e) at de raskt og korrekt skal håndtere alle henvendelser fra dataeksportøren i forbindelse med behandlingen av personopplysninger knyttet til overføringen, og overholde tilsynsorganets råd med hensyn til behandling av overførte data

(f) at de på anmodning fra dataeksportøren stiller sine databehandlingsanlegg tilgjengelig for revisjon av de behandlingsaktivitetene som omfattes av klausulene – revisjonen skal utføres av dataeksportøren, eller et kontrollorgan som består av uavhengige medlemmer, og som har nødvendige faglige kvalifikasjoner og er underlagt taushetsplikt, valgt av dataeksportøren, hvor det er aktuelt, i samråd med tilsynsmyndighetene

(g) å gjøre tilgjengelig på forespørsel fra den registrerte en kopi av klausulene, eller en eksisterende kontrakt for tredjepartsbehandling, med mindre klausulene eller kontrakten inneholder kommersiell informasjon – i så tilfelle kan den kommersielle informasjonen fjernes, med unntak av vedlegg 2, som skal være erstattet med et sammendrag av sikkerhetstiltakene i de tilfellene hvor den registrerte ikke er i stand til å skaffe en kopi fra dataeksportøren

(h) at de ved tredjepartsbehandling på forhånd har informert dataeksportøren og innhentet skriftlig samtykke

(i) at behandlingstjenester fra tredjepartsbehandleren skal utføres i samsvar med klausul 11

(j) å umiddelbart sende en kopi av eventuelle avtaler med tredjepartsbehandlere som den konkluderer med under klausulene, til dataeksportøren

(k) at de skal, for egen kostnad, forsvare, holde skadesløs og ansvarsfri dataeksportøren mot alt ansvar og tap i forbindelse med eventuelle tap, uautoriserte avsløringer, tyverier eller kompromittering av personlige opplysninger samt ethvert annet brudd på gjeldende lover om personvern av eller fra dataimportøren

Klausul 6
Ansvar

 1. Partene er enige om at enhver registrert person, som har lidd skade som følge av brudd på forpliktelsene nevnt i klausul 3 eller i klausul 11 av en part eller en tredjepartsbehandler, har krav på å motta kompensasjon fra dataeksportøren for den påførte skaden.

 2. Dersom en registrert ikke er i stand til å fremlegge krav om erstatning i samsvar med paragraf. 1 mot dataeksportøren som skyldes at dataimportøren eller hans tredjepartsbehandler har overtrådt sine forpliktelser som nevnt i klausul 3 eller i klausul 11, fordi dataeksportøren har forsvunnet, eller opphørt å eksistere eller er blitt insolvent, samtykker dataimportøren i at den registrerte kan utstede krav mot dataimportøren som om denne var dataeksportøren, med mindre en etterfølgende enhet har antatt alle juridiske forpliktelser fra dataeksportøren i kraft av loven, i så fall kan den registrerte håndheve sine rettigheter mot en slik enhet.

  Dataimportøren kan ikke stole på brudd fra en tredjepartsbehandler på sine forpliktelser for å unngå egne forpliktelser.

 3. Dersom en registrert person ikke er i stand til å fremlegge krav mot dataeksportøren eller dataimportøren nevnt i paragraf 1 og 2, som skyldes at tredjepartsbehandleren har overtrådt sine forpliktelser som nevnt i klausul 3 eller i klausul 11 fordi både dataeksportøren og dataimportøren juridisk har opphørt å eksistere eller har blitt insolvent, sier tredjepartsbehandleren seg enig i at den registrerte kan utstede krav mot tredjepartsbehandleren av data med hensyn til sin egen behandling i henhold til klausulene som om den var dataeksportør eller dataimportør, med mindre en etterfølgende enhet har antatt alle juridiske forpliktelser fra dataeksportøren eller dataimportøren ved kontrakt eller i kraft av loven, i så fall kan den registrerte håndheve sine rettigheter mot en slik enhet. Tredjepartsbehandlerens ansvar skal begrenses til egen prosessering i henhold til klausulen.

Klausul 7
Mekling og jurisdiksjon

 1. Dataimportøren godtar at hvis den registrerte påberoper seg tredjeparts begunstigede rettigheter og/eller krever erstatning for skade i henhold til klausulene, vil dataimportøren godta den registrertes beslutning:

  (a) å henvise tvisten til mekling, av en uavhengig person eller eventuelt av tilsynsmyndighetene;

  (b) å henvise tvisten til domstolene i medlemslandet der dataeksportøren er etablert.

 2. Partene er enige om at valget tatt av den opplysningen gjelder ikke vil skade dens materielle eller prosessuelle rettigheter til å søke rettsmidler i samsvar med andre bestemmelser i nasjonal eller internasjonal lov.

Klausul 8
Samarbeid med tilsynsmyndigheter

 1. Dataeksportøren samtykker i å sende en kopi av denne kontrakten til tilsynsmyndighetene dersom de ønsker dette, eller hvis innsending kreves i henhold til gjeldende lov om databeskyttelse.

 2. Partene er enige om at tilsynsmyndigheten har rett til å foreta en revisjon av dataimportøren og enhver tredjepartsbehandler som har samme omfang og er underlagt de samme vilkårene som ville gjelde for en revisjon av dataeksportøren under den gjeldende databeskyttelsesloven.

 3. Dataimportøren skal straks informere dataeksportøren om eksistensen av lovgivning som gjelder for dem eller en tredjepartsbehandler, og som hindrer gjennomføringen av en revisjon av dataimportøren eller en tredjepartsbehandler i samsvar med paragraf. 2. I så tilfelle har dataeksportøren rett til å igangsette de tiltakene som er beskrevet i klausul 5(b).

Klausul 9
Styrende lov

Klausulene skal være underlagt lovgivningen i medlemslandet der dataeksportøren er etablert, eller der dataeksportøren er etablert i flere jurisdiksjoner, vil disse være underlagt lovene i England og Wales.

Klausul 10
Variasjon av kontrakten

Partene forplikter seg til ikke å bytte eller endre klausulene. Dette utelukker ikke partene fra å legge til klausuler om forretningsspørsmål når det er nødvendig så lenge de ikke strider mot klausulen.

Klausul 11
Tredjepartsbehandling

 1. Dataimportøren skal ikke benytte underleverandører på noen av sine prosessoppgaver utført på vegne av dataeksportøren i henhold til klausulene uten skriftlig samtykke fra dataeksportøren. Når dataimportøren benytter underleverandører på sine forpliktelser i henhold til klausulene, med samtykke fra dataeksportøren, skal dette kun gjøres etter skriftlig avtale med tredjeparts databehandler som pålegger tredjeparts databehandler samme forpliktelser som pålagt dataimportøren under klausulene. Dersom tredjeparts databehandler ikke oppfyller sine databeskyttelsesforpliktelser i henhold til en slik skriftlig avtale, forblir dataimportøren fullt ut ansvarlig ovenfor dataeksportøren for utførelsen av tredjeparts databehandlers forpliktelser i henhold til en slik avtale.

 2. Den tidligere skriftlige kontrakten mellom dataimportøren og tredjepartsbehandlere skal også fastsette en tredjeparts begunstigelsesklausul som fastsatt i klausul 3 i tilfeller hvor den registrerte ikke er i stand til legge frem erstatningskravet nevnt i paragraf 1 i klausul 6 mot dataeksportøren eller dataimportøren fordi de juridisk har opphørt å eksistere eller har blitt insolvent og ingen etterfølger har tatt på seg alle de juridiske forpliktelsene fra dataeksportøren eller dataimportøren ved kontrakt eller i kraft av loven.

 3. Bestemmelsene om databeskyttelsesaspekter for tredjepartsbehandling av kontrakten nevnt i paragraf 1 skal reguleres av loven i det medlemslandet hvor dataeksportøren er etablert.

 4. Dataeksportøren skal oppbevare en liste over avtaler med tredjepartsbehandlere inngått i henhold til klausulene og informert av dataimportøren i henhold til klausul 5 (j), som skal oppdateres minst en gang i året. Listen skal være tilgjengelig for dataeksportørens tilsynsmyndighet for databeskyttelse.

Klausul 12
Forpliktelse etter opphør av tjenester knyttet til behandling av personopplysninger

 1. Partene er enige om at ved oppsigelse av levering av databehandlingstjenester, skal dataimportøren og tredjepartsbehandleren, etter dataeksportørens valg, returnere alle overførte personopplysninger og kopiene til dataeksportøren eller ødelegge alle personlige data og attestere til dataeksportøren at den har gjort dette, med mindre lovgivningen pålagt dataimportøren hindrer den i å returnere eller ødelegge hele eller deler av de overførte personopplysningene. I så fall garanterer dataimportøren at de vil garantere konfidensialiteten til de overførte personopplysningene og ikke aktivt behandle overførte personopplysninger lenger.

 2. Dataimportøren og tredjepartsbehandleren garanterer at etter anmodning fra dataeksportøren og/eller tilsynsmyndighetene, skal de tilgjengeliggjøre databehandlingsanlegget for revisjon av tiltakene nevnt i paragraf 1.

Vedlegg 1
til standard kontraktsmessige klausuler

Ytterligere nødvendig informasjon som ikke inkluderes i medfølgende SOW skal inkluderes i dette vedlegget:

Dataeksportør:
Dataeksportøren er enheten som identifiseres som GoDaddy, en leverandør av forhandlerprogram for at dataimportøren kan forhandle visse produkter og tjenester for GoDaddy til kunder.

Dataimportør:

Dataimportøren er forhandler av GoDaddys produkt og tjenester.

Registrerte personer

Registrerte personer er kunder.

Datakategorier

Personlige data som overføres gjelder følgende datakategorier:

Kunder kan levere personlige opplysninger til tjenestene som kan inkludere, men begrenses ikke til følgende kategorier av personlige opplysninger:

 • Fornavn og etternavn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Fysisk adresse
 • Behandlingsoperasjoner

De personlige dataene som overføres vil bli underlagt følgende grunnleggende behandlingsaktiviteter:

Forhandler vil behandle personlige data som nødvendig for å utføre tjenestene i henhold til forhandleravtalen, og etter instruksjonene fra kunden gjennom dennes bruk av tjenestene.

Vedlegg 2
til standard kontraktsmessige klausuler

Tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak

Dataimportør skal opprettholde tekniske og administrative sikkerhetsgarderinger for å beskytte sikkerheten, konfidensialiteten og integriteten til kundedata, inkludert personlige opplysninger, som omtalt i dette databehandlingstillegget. Dataimportør skal regelmessig kontrollere samsvar med disse sikkerhetsgarderingene. Dataimportør vil ikke materielt redusere den generelle sikkerheten til tjenestene eller forhandlerprogrammet.

Revidert: 05.09.2018

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Med enerett.