.energy-domenenavn

.energy sikrer oppmerksomheten.

Tilgjengelig nå! Begynner på

kr 1 106,30* kr 127,57*/1. år

Hvem trenger ikke .energy?

Energi er en svært stor og global industri, inkludert alt fra utvinnelse og behandlig til generering, overføring og salg. Nå kan gruveselskaper, raffinerier, distributører og forhandlere innen energi få sin egen adresse på nettet.

Start en trend — registrer .energy

Fra oljefeltene i Saudi Arabia til vindmøllene i California, skaper energi store overskrifter. Bli en del av dette med din egen .energy-nettadresse.
* Juridiske retningslinjer og ansvarsfraskrivelser for produkter.
Tredjepartslogoer og -merker er registrerte varemerker tilhørende de respektive eierne. Med enerett.