.jobs-domenenavn

Online-rekruttering og mer

Tilgjengelig nå! Begynner på

kr 1 196,50*/år

Lag et bindeledd mellom deg og jobbsøkere.

.jobs-domeneutvidelsen er utformet for å tjene ressursplanleggere og personaladministratorer over hele verden, og utgjør en enkel, rask og konsekvent destinasjon for bedriftens jobbmuligheter og ansettelsesinformasjon. Best av alt: .jobs er et begrenset domene. Dette betyr at søkere må gå gjennom en verifiseringsprosess for å bekrefte at de er kvalifisert – ingen cybertriks, inge navnehamstring, ingen stress.

Hva kan et .jobs gjøre?

  • Legg ut bedriftens personalinteresser klart synlig på nettet med et www."yourcompanyname".jobs-domene.

  • Lag en snarvei til yrkesinformasjon for jobbsøkere.

  • Eliminer opphopning, forvirring og distraksjon på hjemmesiden din.

  • Kompletter og forbedre selskapets gjeldende beste praksis innen ansettelser.

  • Lag en mer strømlinjeformet rekrutteringsprosess for personaladministrasjonen.

Hvem er kvalifisert for et .jobs-domene?

.jobs er spesielt beregnet på dem som har til oppgave å kommunisere jobbmuligheter i sine organisasjoner, og mennesker som har med annen personaladministrasjon å gjøre. Muligheten til å sikre et bedriftsnavn i .jobs er begrenset til personer som oppfyller følgende vilkår:

  • Ansvarlig for ansettelse eller andre personaloppgaver på vegne av sin egen arbeidsgiverorganisasjon

  • Autorisert til å kjøpe et *"dittfirmanavn" .jobspå vegne av arbeidsgiverorganisasjonen

  • Godtar å overholde .jobss retningslinjer for bruk og

  • Godtar å overholde SHRM-koden for yrkesetikk.