Gå direkte til hovedinnholdet

SSL-sertifikater Hjelp

Exchange Server 2016: Installer et sertifikat


Ikke riktig servertype? Gå tilbake til listen over installasjonsinstruksjoner.

Etter at du har forespurt sertifikatet i vårt nettbaserte søknadsskjema, og det er klart for installasjon, må du laste ned filene vi gir deg.

Først må du installere det mellomliggende sertifikatet for Microsoft® Exchange Server 2016. Du kan også laste ned det mellomliggende sertifikatet fra oppbevaringsstedet.

For å installere det primære SSL-sertifikatet må du deretter fullføre den avventende forespørselen, importere sertifikatfilen og velge tjenestene som sertifikatet gjelder for.

Slik installerer du et mellomliggende sertifikat i Microsoft Exchange Server 2016

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kjør …
 2. Skriv inn mmc, og klikk deretter på OK. Microsoft Management Console (Console1)-vinduet åpnes.
 3. I vinduet Console1 klikker du på Fil-menyen og velger så Legg til / fjern snapin-modul.
 4. I vinduet Legg til eller fjern snapin-moduler velger du Sertifikater og klikker så på Legg til.
 5. I vinduet Datamaskinkonto velger du Datamaskinkonto, og deretter klikker du Neste.
 6. I vinduet Velg datamaskin, velger du Lokal datamaskin og klikker deretter på Fullfør.
 7. I vinduet Legg til eller fjern snapin-moduler klikker du på OK.
 8. I vinduet Console1 klikker du på + for å utvide mappen Sertifikater (Lokal datamaskin) til venstre.
 9. Høyreklikk på Mellomliggende sertifikatinstanser, før musen over Alle oppgaver, og klikk så på Importer.
 10. I vinduet Importveiviser for sertifikat klikker du Neste.
 11. Klikk på Bla for å finne den midlertidige sertifikatfilen.
 12. I vinduet Åpne endrer du filtypens filter til PKCS #7 Certificates (*.spc;*.p7b), velger *_iis_intermediates.p7b-filen og klikker deretter på Åpne.
 13. I vinduet Importveiviser for sertifikat klikker du Neste.
 14. Velg Plasser alle sertifikatene i følgende butikk, og klikk på Bla.
 15. I vinduet Velg sertifikatlager, velg Mellomliggende sertifikatinstanser, og klikk på OK.
 16. I vinduet Importveiviser for sertifikat klikker du Neste.
 17. Klikk på Fullfør.
 18. Klikk på OK.
 19. Lukk vinduet Console1, og klikk deretter på Nei for å fjerne konsollinnstillingene.

Installere et SSL-sertifikat i Microsoft Exchange Server 2016

 1. Logg på Administrasjonssenter for Exchange.
 2. Fra menyen til venstre velger du Servere og klikker så på Sertifikater.
 3. Velg sertifikatet ditt (det har status som «Ventende forespørsel»), og klikk så på Fullfør.
 4. For Fil du vil importere fra oppgir du sertifikatfilbanen som vi har angitt (f.eks. \\server\folder\coolexample.crt), og klikker så på OK. Exchange installerer sertifikatet ditt.
 5. I delen Sertifikater velger du sertifikatet ditt igjen (status har blitt endret til «Gyldig») og klikker så på Rediger (blyantikon).
 6. Klikk på Tjenester, velg tjenestene som sertifikatet gjelder for (SMTP, UM, UM-call-ruter, IMAP, POP og/eller IIS), og klikk så på OK. Sertifikatet ditt er nå klart til bruk med Exchange 2016.

Merk: For å hjelpe gir vi informasjon om hvordan du bruker bestemte produkter fra tredjeparter, men vi anbefaler eller støtter ikke tredjepartsprodukter direkte, og vi er ikke ansvarlig for hvordan de fungerer, eller for hvor pålitelige de er. Tredjeparts merker og logoer er registrerte varemerker for sine respektive eiere. Med enerett.