WordPress Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Fjern elementer fra navigasjonsmenyen i WordPress

Følg trinnene nedenfor for å fjerne menyelementer fra navigeringsmenyen i WordPress.

  1. Logg på WordPress.
  2. Velg Utseende > Menyer i menyen til venstre.
    • Hvis du har mer enn en meny, i Velg en meny for å redigere listen, velg menyen du ønsker å redigere, og velg deretter Velg.
  3. Velg pilen ved siden av navnet på elementet du vil fjerne, og velg deretter Fjern .
  4. Velg Lagre meny .

Mer informasjon