Gå direkte til hovedinnholdet
Ring oss
Telefonnummer og åpningstider
Hjelpesenter

Utforsk netthjelpen vår

Hjelp

Administrert WordPress Netthandel Hjelp

Hva er forskjellen mellom et gavesertifikat for et enkelt formål og et gavesertifikat for flere formål?

Du kan selge gavesertifikater til kunder som kan innløses for produkter og tjenester i WooCommerce-butikken din. Det finnes to typer gavesertifikater: gavesertifikater for et enkelt formål og gavesertifikat for flere formål. Denne artikkelen vil hjelpe deg med å forstå forskjellene mellom hver gavesertifikattype og bestemme deg for hvilken type gavesertifikat du bør opprette.

Gavesertifikater for et enkelt formål er gavesertifikater som kun er knyttet til, og innløsbare for, et spesifikt produkt eller en spesifikk tjeneste. Innløsning av gavesertifikater betaler for 100 % av produktet, selv om gavesertifikatet selv er solgt for mindre enn innløsningskostnaden for produktet. Vi anbefaler at du sørger for at ditt gavesertifikat for et enkelt formål bruker den samme skatteklassen som produktene det kan brukes til, siden innløsning av et gavesertifikat for et enkelt formål vil betale 100 % av produktprisen, selv om den er høyere.

Gavesertifikater for flere formål er gavesertifikat som kan innløses for et hvilket som helst produkt i butikken din. Disse gavesertifikatene dekker beløpet i handlevognen og kan anses som å bruke et gavesertifikat. Hvis kun en del av gavesertifikatets verdi brukes, anses det som delvis innløst og kan brukes igjen ved en senere anledning.

Ansvarsfraskrivelse: Hvis du ikke er sikker på om et gavesertifikat skal beskattes ved kjøp eller ikke, rådfører du deg med advokaten eller regnskapsføreren din. Dokumentasjonen vår kan veilede deg om avgjørelsene dine rundt beskatning av gavesertifikat, men som forhandler er skattesamsvar ditt ansvar. Vær nøye med å velge riktig alternativ for din butikk.

Hovedforskjellen mellom gavesertifikater for et enkelt formål og gavesertifikater for flere mål er beskrevet i følgende tabell:

Gavesertifikater for et enkelt formål Gavesertifikater for flere formål
Kan innløses for Et enkelt produkt (vare eller tjeneste). Et hvilket som helst produkt (vare eller tjeneste).
Innløsningsbeløp 100 % av produktprisen som gavesertifikatet løses inn for. Gavesertifikatet brukes for den høyest prisede varen som kan innløses, uansett verdien på gavesertifikatet. Samme som gavesertifikatbeløpet / kostnaden av gavesertifikatet.
Delvis innløsning? Nr. Ja.
Når brukes gavesertifikatet? Til produktprisen, før skatter og avgifter beregnes for produktet. Til totalbeløpet i handlevognen. Bestillingsbeløpet (etter skatter og avgifter) dekkes av verdien på gavesertifikatet.
Når påløper det skatter og avgifter? Når gavesertifikatet kjøpes. Når gavesertifikatet løses inn.
Skattepliktighet for kjøp av gavesertifikat Gavesertifikat-kjøperen betaler skatter og avgifter på gavesertifikatproduktet, siden det tilknyttede innløsningsproduktet har en kjent skatteklasse. Sørg for at gavesertifikatprisen stemmer overens med prisen på produktet som skal løses inn før du samler inn de samme skattene og avgiftene. Gavesertifikat-kjøperen betaler ikke skatt på gavesertifikatproduktet når det kjøpes, på samme måte som ved kjøp av gavekort.
Skattepliktighet for innløsning av gavesertifikat Når et gavesertifikat løses inn, vil gavesertifikatet først dekke 100 % av produktprisen. Hvis det er flere kvalifiserte innløsningsprodukter i handlevognen, vil gavesertifikatet dekke produktet med høyest pris!

Deretter beregnes skatter og avgifter på delsummen for bestillingen etter at gavesertifikatet er blitt brukt.

Hvis en kunde betaler på nett med bare ett innløsningsprodukt i handlevognen, vil det ikke bli beregnet skatter og avgifter siden delsummen for bestillingen er $ 0.
Når et gavesertifikat innløses, vil gavesertifikatmottakeren betale skatter og avgifter på delsummen først. Deretter trekkes gavesertifikatbeløpet fra totalsummen (delsum pluss skatter og avgifter).
Frakt Fraktkostnader er ekskludert. Eventuelle fraktkostnader betales av mottakeren av gavesertifikatet ved innløsning av et gavesertifikat. Fraktkostnader er ekskludert. Eventuelle fraktkostnader betales av mottakeren av gavesertifikatet ved innløsning av et gavesertifikat.

Relaterte trinn