Windows-hosting (Plesk) Hjelp

Vi prøvde så godt vi kunne å oversette denne siden for deg. Den engelske siden er også tilgjengelig.

Importerer MS SQL 2008 -databaser

Du kan bruke Microsoft SQL Server Management Studio til å importere en SQL 2008 -database som ikke er opprettet i vårt delte hostingmiljø. Last ned den nyeste versjonen av SQL Server Management Studio Express fra Microsoft .

  Slik importerer du MS SQL 2008 -databaser

  1. Koble til den lokale SQL Server. På SQL Server 2008 Express er kommandoen vanligvis \\ SQLEXPRESS .


  2. Fra Objektutforskeren høyreklikker du på den lokale databasen, velger Oppgaver og deretter Generer skript .


  3. I Skriptveiviseren velger du den lokale databasen, og velger Skript alle objekter i den valgte databasen .


  4. Velg objektene du vil skript, og endre deretter Skriptbruk -database til Falsk .


  5. Velg Skript til nytt spørringsvindu , klikk Fullfør og klikk deretter Fullfør . Denne prosessen genererer skriptet for import av databasen din.


  6. Etter at skriptet er generert, klikker du på Lukk .


  7. Klikk på skriptet for å velge det, og velg deretter Endre tilkobling . Fyll ut informasjonen for tilkobling til den eksterne databaseserveren.


  8. For å utføre skriptet, bekreft at navnet ved siden av Utfør -knappen samsvarer med databasenavnet ditt, og klikk deretter på Utfør!